Yükleniyor...
BOM Iconlar 03

Medikal Onkoloji

Medikal onkoloji kanser hastalığını teşhis eden, değerlendiren, tedavi eden ve süreçlerini yöneten tıbbi bölümdür. Medikal (tıbbi) onkolojinin amacı ister tedavi ister palyatif bakım olsun, kanser hastaları için mümkün olan en iyi sonuçları sağlamaktır.

Medikal (Tıbbi) Onkoloji Nedir?

Kanser pek çok farklı şekilde ortaya çıkan ve çeşitli uzmanlık alanından doktorlar tarafından teşhis edilen bir rahatsızlıktır. Hastalar genellikle kilo kaybı, ağrı ya da ele gelen bir kitle ile hastaneye başvururlar. Doktorlar bu belirti ve semptomları araştırmak için testler ister. Bu testler genellikle kan testleri, röntgen, CT taramasını ve biyopsiyi içerir. Medikal (Tıbbi) Onkoloji Bölümü, kanserin yönetilmesi için gerekli hormonal, biyolojik ve kimyasal tedavi yöntemlerinin tamamını kullanır. Tıbbi onkologlardan oluşan bir ekip tarafından sağlanan kanser tedavisi sunulur. Tıbbi onkoloji hastalara en son teknoloji ve tedavi yöntemlerini kullanarak birinci sınıf kanser bakım hizmetleri sunmayı amaçlar. Tıbbi onkologlar hastalarla yakın temas halindedir. Kanser hastalarının ihtiyaç duydukları bakım ve tedaviyi bulmalarına yardımcı olmaya yönelik uygulanan bu kapsamlı yaklaşım, kanser yönetimi ve tedavi hizmetlerinin güvenli bir şekilde sunulmasına olanak tanır. Bu hizmetler, kanser hücrelerini yok etmeye, kanserin büyümesini yavaşlatmaya, kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını önlemeye ve kanser semptomlarını azaltmaya odaklanır.

Medikal (Tıbbi) Onkoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Bir hasta medikal (tıbbi) onkoloji birimine sevk aldığında, öncelikle bir tıbbi onkolojiden randevu alması gerekir. Bu ilk randevu sırasında onkolog, durumu daha iyi anlamak için hastanın sağlık geçmişini gözden geçirir. Onkolog, hastanın mevcut sağlık durumu hakkında genel bir bakışa sahip olduğunda, hastayla tedavi seçenekleri hakkında konuşur. Tıbbi onkoloji tüm organ sistemlerinde oluşan tümörlerle ilgilenir. Amaç hastayı her yönüyle tedavi etmektir. Tıbbi onkolojinin teşhis ve tedavi ettiği yaygın kanser türleri şunlardır:

 • Meme Kanseri: Meme kanseri meme dokusunda oluşan kötü huylu tümörleri ifade eden bir kanser çeşididir. Meme dokusunda bulunan hücreler çeşitli faktörlere bağlı mutasyona uğradığında tümör oluşur ve zaman içerisinde kontrolden çıkarak çoğalabilir. Ameliyat, kemoterapi, radyasyon tedavisi, hormon tedavisi, immünoterapi gibi pek çok onkolojik tedavi seçeneği meme kanseri için mevcuttur. Kişiye uygun olan tedavi seçeneği, tümörün yerine ve boyutuna, laboratuvar testlerinin sonuçlarına bağlı olarak belirlenir.
 • Kolorektal Kanser: Kolon kanseri olarak da bilinen kolorektal kanser, kolonun iç astarında gelişir. Tespit edilmeyen veya tedavi edilmeyen kolon kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Cerrahi, kolon kanseri tedavisinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Fakat doktor cerrahiyi tıbbi onkoloji ile birleştirebilir.
 • Ağız Kanseri: Ağız kanseri ağzın içini etkileyen kanser çeşididir. Beyaz lekeler veya kanayan yaralar gibi dudaklarda ve ağızda ortaya çıkabilir. Kanser ağzın ve boğazın ilerisinde yayılmadığında cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi kombinasyonu kullanılarak tam bir tedavi mümkün olabilir.
 • Pankreas Kanseri: Pankreas kanseri, pankreastaki anormal hücrelerin büyüyüp kontrolden çıkarak bir tümör oluşturmasıyla meydana gelir. Pankreas kanseri tedavisi, hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır. Standart tedaviler cerrahi, kemoterapi ve radyasyondur. Bu tedaviler kemoterapi gibi tıbbi onkoloji alanında uygulanan seçenekler ile de desteklenebilir.
 • Cilt Kanseri: Cilt kanseri, mutasyonların meydana geldiği onarılmamış DNA hasarının neden olduğu en dış deri tabakası olan epidermiste hücrelerin kontrol dışı büyümesidir. Deri kanserinin ana tedavisi cerrahidir. Fakat bazı hastalar ameliyat olmayabilir veya ameliyattan sonra başka bir tedaviye ihtiyaç duyabilir. Bu noktada tıbbi onkoloji yaklaşımları uygulanabilir.
 • Tiroid Kanseri: Tiroid kanseri, boyunda nefes borusunun hemen üzerinde bulunan küçük bir bez olan tiroidde başlar.Tiroid kanseri tedavileri, tümörün boyutuna ve kanserin yayılıp yayılmadığına bağlıdır. Çoğu zaman birden fazla tedavi türü gerekebilir.
 • Safra Kesesi Kanseri: Safra kesesi kanseri, safra kesesinde kötü huylu tümör hücreleri büyüdüğünde meydana gelir. Kanser evresi tedaviyi etkiler. Erken evre kanserlerde amaç genellikle kanseri ortadan kaldırmaktır. Fakat kanser ilerlemişse, tedavi hedefleri kişinin yaşamını uzatmayı ve semptomlarını yönetmeyi içerebilir. Eğer tedavi için cerrahi bir seçenek seçildiyse ameliyattan önce kanserin küçülmesine yardımcı olmak için çeşitli tıbbi onkoloji tedavilerine başvurulabilir. Sadece ameliyat öncesi değil ameliyat sonrasında da kanserin tekrar etmesini önlemek ya da vücutta yayıldıysa diğer bölgelerdeki hücreleri küçültmeye yardımcı olmak için bu seçeneklere başvurulabilir.
 • Karaciğer Kanseri: Karaciğer kanseri, sağlıklı karaciğer hücrelerinin DNA hücreleri etkilendiğinde oluşur. Doktorlar karaciğerin bir kısmını çıkarmak için ameliyat gerçekleştirebilir. Aynı zamanda kemoterapi, kemoembolizasyon, radyasyon tedavisi, radyoembolizasyon, immünoterapi ve diğer tıbbi onkoloji tedavileri uygulanabilir.
 • Prostat Kanseri: Prostat erkeklerde mesanenin altında ve rektumun ön kısmında yer alan küçük bir bezdir. Bu bezde gelişen kötü huylu tümörler kanser olarak isimlendirilir. Tedaviye bağlı olarak, ürologlar, radyasyon onkologları ve tıbbi onkologlar dahil olmak üzere çeşitli sağlık uzmanları birlikte süreci yönetir. Tıbbi onkolojik tedaviler kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini önlemek için uygulanabilir.
 • Lenfoma: Lenfoma, lenfatik sistemde başlayan kanserler için kullanılan bir terimdir. Lenfoma türü kanser Hodgkin lenfoma ve Hodgkin olmayan lenfoma çeşitlere ayrılanilir. Lenfoma için başlıca tedavi seçenekleri, tek başlarına veya kombinasyon halinde kullanılabilen kemoterapi ve radyoterapi tedavileridir. Aynı zamanda bu tedaviler diğer tıbbi onkoloji seçenekleri ile birlikte yönetilebilir.

Medikal (Tıbbi) Onkoloji Tedavisi Nedir?

Medikal (tıbbi) onkoloji, kemoterapi, immünoterapi, ağrı tedavisi, beslenme tedavisi ve psikoonkoloji kullanarak gerçekleştirilen bir kanser bakımı türüdür. Radyasyon onkolojisi ve cerrahi onkoloji gibi diğer kanser tedavileri ile birleştirildiğinde hem tedavinin yönetimini kolaylaştırabilir hem de tedavinin daha etkili etkili olmasına yardımcı olabilir. Kanser tedavisi için birçok farklı tedavi seçeneği bulunur. Bu tedavi seçenekleri sadece kanser hücresine uygulanan işlemleri içermez. Kişinin beslenmesinin düzenlenmesi ve psikolojik olarak bu dönemi daha rahat geçirmesi de amaçlanır. Tıbbi onkoloji kanser tedavisini kişinin ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde geçirmesi için tercih edilir. Kanser tek yönlü tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Kişinin psikolojik sağlığı ve beslenme şekli de bu süreci olumlu şekilde etkileyebileceği gibi destek alınmadığında olumsuz şekilde de etkileyebilir. Aynı zamanda cerrahi ve radyasyon tedavileri dışında da ilaçlı tedavilerin uygulanması süreç yönetiminde yardımcıdır. Hastanemizde Medikal Onkoloji Biriminde uygulanan tedaviler şunlardır:

 • Ağrı Tedavisi: Ağrı gidermeye yönelik tamamlayıcı yaklaşımlar, tedavinin herhangi bir aşamasında kanser tedavisine entegre edilebilir. Bu tamamlayıcı tedaviler, tıbbi ağrı kontrol yöntemlerini tamamlar. Meditasyon gibi gevşeme teknikleri, fiziksel terapiler, akupunktur ve masaj gibi pek çok ağrı yönetiminde tercih edilebilen seçenek mevcuttur. Kansere bağlı ağrıların çoğu ilaçla etkili bir şekilde yönetilebilir olsa da ilaç tedavisi yeterli rahatlama sağlanamadığında veya ilaçların yan etkileri sorun haline geldiğinde, farmakolojik olmayan yaklaşımlar genellikle etkilidir. Ağrının kontrol altına alınamadığı bazı durumlarda, ağrı beyin cerrahisi ile durdurulabilir.
 • Beslenme ve Diyet: Beslenme, kanser tedavisinin önemli bir parçasıdır. Vücudun ihtiyaç duyduğu beslenme şekli belirlenirken kanserin türü, tedavi yöntemleri ve yaşanan herhangi bir yan etki göz önünde bulundurulur. Her kanser hastasının farklı beslenme ihtiyaçları vardır. Doğru beslenme, vücudun kanserle savaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri almak için gerekli tüm besinleri almasını sağlar. Ameliyat, kemoterapi veya radyasyondan sonra dokuları iyileştirmek ve enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olmak beslenmenin doğru şekilde yönetilmesi önemlidir.
 • İmmünoterapi: İmmünoterapi, hastanın kendi bağışıklık sisteminin hastalığa karşı gösterdiği gücünü kullanan bir tıbbi tedavidir. Kanser immünoterapisi, kanser hücrelerini bulmak, tanımak ve ortadan kaldırmak için bağışıklık sisteminin hücrelerine etki eder. İmmünoterapinin uygulanma şekli kanserin türü, boyutu, yeri ve yayılma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
 • Kemoterapi: Kemoterapi, kanserin büyümesini, yayılmasını ve nüksetmesini önlemek için uygun ilaçların kan dolaşımına damar yoluyla verildiği bir tedavi türüdür. Bu ilaçlar tek çeşit ya da birden fazla çeşidin bir arada kullanıldığı kürler halinde uygulanabilir. Kanser tedavisi için birçok ilaç mevcuttur. Kanseri ilaçla tedavi etmede uzmanlaşmış doktora tıbbi onkolog adı verilir.
 • Psikoonkoloji: Kanser tedavisi, ruh sağlığı, fiziksel sağlık ve sosyo-ekonomik durum gibi pek çok yönden kişiyi etkileyebilen bir durumdur. Psikoonkoloji aynı zamanda algolojinin de önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda bu süreci daha iyi bir ruh hali ile geçirmelerine yardımcı olur. Psikolojik olarak kişinin daha bir ruh halinde bulunması tedaviyi olumlu etkileyebilir. Çeşitli terapiler ile bu süreç desteklenebilir.

Hisar Hospital Medikal (Tıbbi) Onkoloji Birimi kanser hastalarına teşhis, tedavi ve bakım sağlamaya odaklanan uzmanlaşmış hekimlerden oluşan bir bölümdür. Hastaların kanser tedavisinin fiziksel ve duygusal yan etkileriyle başa çıkmalarına ve en yeni tedavilere, teknolojilere ve kliniklere erişmelerine yardımcı olmak için hastanemiz gelişmiş olanaklara sahiptir. Kişinin tüm kanser sürecini kolaylıkla geçirmesi ve bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için medikal (tıbbi) onkoloji tercih edilen tedavi seçeneklerini kişiye sunar. Medikal (tıbbi) onkoloji tedavileri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Uzmanlarımıza Sorun