Prof. Dr. Tayfun APUHAN

Prof. Dr. Tayfun APUHAN

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi :
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)
 • Uzmanlık: İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Doçentlik: Abant İzzet Baysal Üniversitesi
 • Istanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / BOLU(Doç.Dr.2013)
 • Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi. The University Medical Center Hamburg-Eppendorf /ALMANYA (Araştırmacı Mart- 2013)
 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı /ANKARA (Ekim- 2011)
 • The Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Ear Nose and Throat Clinic/ABD (Araştırmacı Haziran-Ağustos 2011)
 • Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / BOLU (Yrd. Doç.2010- 2013)
 • Özel Hisar İntercontinental Hospital, İstanbul (Op.Dr .2005- 2010)
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği (Başasistan . 2003- 2005)
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği (Dr.Ar.Gör. 1998 -2003)
 • Malatya Göztepe Sağlık Ocağı (Dr.  Eylül -Kasım 1998)

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Burun ve Sinüs Hastalıkları Cerrahisi (Deviasyon – Burun İçi eğiklik ameliyatları, Konka  Burun eti büyümesi ameliyatları, Rinoplasti -Burun  Estetiği Ameliyatı, Endoskopik gözyaşı kesesi ameliyatı,  Endoskopik burun ve sinüs ameliyatları, Burun ve sinüs kanser ameliyatları)
 • Kulak Cerrahisi (Kulak Tüpü – Ventilasyon Tüpü,  Kulak zarı ve orta kulak iltihabı ameliyatları, Stapedektomi – Orta Kulak Kireçlenmesi Ameliyatı)
 • Baş- Boyun Bölgesi Kanser Cerrahisi
 • Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (Geniz eti, bademcik ve doğumsal anomaliler)
 • Ses Hastalıklarına (nodül, polip, kist..)  Yönelik  Ameliyatlar
 • Horlama ve Uyku Apnesi Cerrahi Tedavisi

TAYFUN APUHAN

Yabancı Dil : İngilizce

Eğitim  Durumu:              

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/ Y. Lisans

Tıp (İngilizce)

      İnönü Üniversitesi

1991-1998

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Kulak Burun Boğaz

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1998-2003

Doçent

Kulak Burun Boğaz

Abant Izzet Baysal Üniversitesi

2013  ….

Öğretim Üyesi

Doç. Dr.

Kulak Burun Boğaz

Istanbul Gelişim Üniversitesi

2017-……

Çalıştığı Kurumlar:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Malatya Göztepe Sağlık OcağıEylül -Kasım 1998
Dr.Ar.Gör.İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

1998 -2003

Başasistanİstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

2003- 2005

Op.Dr.Özel Hisar İntercontinental Hospital, İstanbul

2005- 2010

Yrd. Doç.Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı / BOLU

2010- 2013

AraştırmacıThe Ohio State University Comprehensive Cancer Center, Ear Nose and Throat Clinic/ABDHaziran-Ağustos 2011
AraştırmacıGazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı /ANKARA

Ekim- 2011

AraştırmacıUygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi. The University Medical Center Hamburg-Eppendorf /ALMANYA

Mart- 2013

Doç.Dr.Özel Hisar İntercontinental Hospital, İstanbul         2013-….

 

İdari Görevler :

1. Abant izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim yardımcısı. (2010- 2013)

2. Abant izzet Baysal Üniversitesi 2014– 2018 Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi

Ödüller :

1.Türk Kulak Burun Boğaz Vakfı – Dr. Orhan Sunar Poster Ödülleri:

     Poster Birincilik Ödülü: Meltem Akpınar, Tayfun Apuhan,  Hakan Terzi, Aysel Kükner, Özgür Yiğit, Pelin Gör.“Sıçanlarda sigaranın üst havayolu Toll-Like Reseptör ve Sitokin Profili üzerine etkisi(P-350).” 33.Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.  Antalya, Türkiye, 26-30 Ekim 2011

2. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Vakfı Bilimsel Çalışma Ödülü.

3. Bolu İzzet Baysal Vakfı Bilimsel Çalışma Ödülü.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği

Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği

Fasial Plastik Cerrahi Derneği

Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Derneği

Türk Rinoloji Derneği

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Benign paroksismal pozisyonel vertigonun modifiye epley ve semont manevraları ile tedavisi (2003).

Tez Danışmanı: Op. Dr. Turgay HAN

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi:

“Nazal poliplerde biyofilm ve toll-like reseptör gen ekspresyonunun araştırılması”. Arş.Gör. Dr. Tuğçe Şimşek.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. (2013)

Projelerde Yaptığı Görevler :

1.  Proje yöneticisi. “Effüzyonlu otitis media ve adenoid hipertrofisi olan çocuklarda plazma 25-hydroxyvitamin D ve vitamin A düzeyleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje no: 2010.08.02.366.

2.  Proje yöneticisi. “Tavşanlarda nazal buserelin asetatın nazal mukozaya sitolojik etkilerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2010.08.02368

3.  Proje yöneticisi. “Rhinolight tedavisinin tavşan burun mukozası üzerine etkisinin histolojik olarak İncelenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2010.08.02.367

4.  Proje yöneticisi. “Nazal polipozis etiyolojisinde desmoglein ve e-cadherin genlerinin etkilerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.02.407

5.  Yardımcı Araştırmacı.“Medikal ozonun topikal gentamisine bağlı ototoksisite üzerine etkileri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.02.390.

6. Yardımcı Araştırmacı. “Vitamin D reseptör geninin otoskleroz ile muhtemel ilişkisinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.03.416

7.  Yardımcı Araştırmacı. “Nazal polipozisin etyolojisinde human papilloma virüs ve herpes virüslerinin rolü”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.421

8.  Yardımcı Araştırmacı. “Alerjik rinit ve/veya nazal polipozis tanısı almış kişilerde Asimetrik Dimetil Argijin düzeylerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.426

9.  Yardımcı Araştırmacı. “Sigara  dumanına maruz bırakılan sıçanlarda  çinkodan zengin diyetin; solunum sistemi, mesane ve testis dokularındaki toll-like reseptör 2-4, nükleer faktör kappa B ekspresyonuna  ve sitokin profili üzerine etkisi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.433

10.Proje yöneticisi. “Normal doğum yapan erişkin hastalar ile sezaryen ile doğum yapan erişkin hastalardaki nazal septum deviasyonunun karşılaştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no:2012.08.02.486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

TeorikUygulama

2010-2011

Güzİşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri

1

10

İşitme kayıpları

1

10

KBB’de konjenital hastalıklar

1

10

Tükrük bezi hastalıkları

1

10

Paranazal sinüs hastalıkları

1

10

Oral Kavite Hastalıkları

1

10

Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi

1

10

Hasta Başı Eğitim

2

10

İlkbaharBurun ve paranazal sinüs Hastalıkları

1

60

İşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri

1

10

İşitme kayıpları

1

10

KBB’de konjenital hastalıklar

1

10

Tükrük bezi hastalıkları

1

10

Paranazal sinüs hastalıkları

1

10

Oral Kavite Hastalıkları

1

10

Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi

1

10

Hasta Başı Eğitim

1

10

2011-2012

GüzBurun ve paranazal sinüs Hastalıkları

1

75

İşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri

1

12

İşitme kayıpları

1

12

KBB’de konjenital hastalıklar

1

12

Tükrük bezi hastalıkları

1

12

Paranazal sinüs hastalıkları

1

12

Oral Kavite Hastalıkları

1

12

Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi

1

12

Hasta Başı Eğitim

2

12

İlkbaharİşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri

1

12

İşitme kayıpları

1

12

KBB’de konjenital hastalıklar

1

12

Tükrük bezi hastalıkları

1

12

Paranazal sinüs hastalıkları

1

12

Oral Kavite Hastalıkları

1

12

Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi

1

12

Hasta Başı Eğitim

2

12

 

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

TeorikUygulama

2012-2013

GüzBAŞ BOYUN MALİGNENSİLERİNDE BOYUNA YAKLAŞIM

1

14

BOYUN ENFEKSİYONLARI

1

14

BOYUN KİTLELERİ

1

14

HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU

1

14

LARENKSİN ENFEKSİYONLARI VE ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

1

14

NAZOFARENKS  NEOPLAZMLARI

1

14

SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

1

14

LARENKSİN MALİGN NEOPLAZMLARI

14

İlkbaharBAŞ BOYUN MALİGNENSİLERİNDE BOYUNA YAKLAŞIM

1

14

BOYUN ENFEKSİYONLARI

1

14

BOYUN KİTLELERİ

1

14

HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU

1

14

LARENKSİN ENFEKSİYONLARI VE ENFLAMATUAR HASTALIKLARI

1

14

NAZOFARENKS  NEOPLAZMLARI

1

14

SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

1

14

LARENKSİN MALİGN NEOPLAZMLARI

1

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Apuhan T., Yıldırım YS., Aksoy F., Balıkçı HH., Kaya MO. “The effect of topical cefepime solution on outer hair cell function of rats”. The journal of international advanced otology. 2011;7(1):49-54

A2.Apuhan T., Yıldırım YS., Gülcü N., Koçoğlu H., Karagöz Y.”The Effect of Prilocaine or levobupivacaine infiltration on pain during nasal packing removal”. Otolaryngology head and neck surgery. 2011;145(3):418-421

A3.F. Oğhan., Apuhan T., Yılmaz F. “Ototoxicity caused by topical administration of gentamicin versus tobramycin in rabbits”. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(7):915-918

A4Apuhan T., Yıldırım YS., Aksoy F., Borçin Ö., Özturan O. “The effects of desflurane and sevoflurane on the peri- and postoperative bleeding of adenotonsillectomy patients”. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(6):790-792

A5.Apuhan T., Yıldırım YS., Eroğlu F., Sipahier A. “Effect of mitomycin C on endoscopic dacryocystorhinostomy.” The journal of craniofacial surgery. 2011; 22(6):2057-2059

A6.Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Is there any developmental relationship between mastoid pneumatization and adenoid tissue volume? “.International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(3):415-419

A7.Apuhan T., Terzi EH., Kükner A., Gök Ü.”Histopathological evaluation of the effect of intranasal phototherapy on nasal mucosa in rabbits”. Journal of photochemistry and photobiology B: Biology. 2011;105(1): 94–97

A8. Apuhan T., Küçükbayrak A., Hakyemez I. “Fungal sinusitis in immunocompromised hosts (Review).” African journal of microbiology research. 2011;5(13):1577-1580

A9Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H.”The developmental relation between adenoid tissue and paranasal sinus volumes in 3-dimensional computed tomography assessment”. Otolaryngology and head and neck surgery. 2011;144(6):964-971

A10Apuhan T., Buğdaycı G., Alcelik A., Aktas G. “Serum levels of vitamin D among patients with nasal polyps in Bolu, Turkey”. Allergy&Therapy. 2011.S5:001. doi:10.4172/2155-6121.S5-001

A11Apuhan T., Koçoğlu E., Yıldırım YS., Şimşek T., Kazaz H., Gök Ü. “Effects of septoplasty on nasal and oropharyngeal microbial flora”. African Journal of microbiology research. 2011;5(26):4583-4587

A12. Karabağlı H, Duru. S, İmer M, Apuhan T. “Improvement of non-syndromic hearing loss after treatment of high cerebrospinal fluid pressure. A Case Report”.Journal of neurological sciences. 2011;28:(2):258-264

A13. Yıldırım YS., Apuhan T., Ersözlü T., Bahar İ., “Effects of anesthesia on patients undergoing surgery for obstructive sleep apnea (Review)”. J Anesthesia&Clinic research. 2011. S7:001. doi:10.4172/2155-6148.S7-001

A14. Oghan F., Apuhan T., Terzi H., Kukner A., Coksuer H., Yılmaz F., “Cytotoxic effects of nasal buserelin on nasal mucosal tissue in rabbits”. European archives of oto-rhino-laryngology.2012;269(7):1771-6.

A15. Solmaz F., Ünal F., Apuhan T.“Celiac disease and sensorineural hearing loss in children”. Acta Oto-Laryngologica. 2012;132 (2): 146–151

A16. Tekelioglu ÜY., Akkaya A.,Apuhan T., Demirhan A., Bayır H., Kocoglu H., “A case of anesthesia mumps after general anesthesia”. Journal of anesthesia.2012;26(1):130-131

A17. Yıldırım YS., Apuhan T., Aksoy F., Veyseller B., Özturan O. “Is transnasal endoscopic examination necessary before and after adenoidectomy”.Indian Journal of otolaryngology and head & neck surgery.(2012).(DOI:10.1007/s12070-011-0467-4)

A18Apuhan T., Kocoğlu H., Gülcü N. “Comparison of lidocaine and levobupivacaine in transnasal fiberoptic laryngoscopy”.American journal of rhinology & allergy. 2012 May-Jun;26(3):e104-6. doi: 10.2500/ajra.2012.26.3757.

A19.Apuhan T., Akkaya A., Tekelioglu UY., Yıldız İ., Kaya, Ü. Gök, H.Koçoğlu. “Comparison of Topical and İntravenous Tramadol for Postoperative Analgesia Following Septoplasty”. European review for medical and pharmacological sciences. (KABUL TARİHİ: 22/11/2011,art.No: 1.2335)

 

A20. Alçelik A., Apuhan T., Koçoğlu E., Eroğlu M.,Hakyemez İN., Duran A.  “Microbial colonization of the external auditory canal and nose in hemodialysis patients”.Med Glas (Zenica). 2012;9(2):330-3.

A.21.  Tosun M., Apuhan T.: ”Asymmetric dimethylarginine levels in allergic rhinitis and nasal polyposis”.Turkish Journal of Medical Sciences (Available online 28 June 2012)DOI: 10.3906/sag-1204-111

 

A.22. Apuhan T., Yıldırım YS., Şimşek T., Yılmaz F., Yılmaz F.:”Concha bullosa surgery and the distribution of human olfactory neuroepithelium”.Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(3):953-7. doi: 10.1007/s00405-012-2173-6.

 

A.23. Ozturan O, Aksoy F, Veyseller B, Apuhan T, Yıldırım YS.: ”Severe Saddle Nose: Choices for Augmentation and Application of Accordion Technique Against  Warping”. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(1):106-16. doi: 10.1007/s00266-012-0038-4.

 

 

A.24. Apuhan T., Yıldırım YS.,Koçoğlu E. Effects of intranasal phototherapy on nasal microbial flora in patients with allergic rhinitis”.Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology.2012

 

A.25. Demirhan A, Tekelioglu UY, Akkaya A, Bilgi M, Apuhan T, Karabekmez FE, Bayir H, Kurt AD, Kocoglu H. ‘Effect of pregabalin and dexamethasone addition to multimodal analgesia on postoperative analgesia following rhinoplasty surgery.’ Aesthetic Plast Surg. 2013;37(6):1100-6. doi: 10.1007/s00266-013-0207-0.

 

A26Apuhan T., S. Gepdiremen, AO. Arslan, G. Aktaş. “Evaluation of patient with nasal polyps about the possible association of desmosomal junctions, RORA and PDE4D Gene”.European review for medical and pharmacological sciences.  2013;17(19):2680-3.

 

A.27. Yıldırım YS, Apuhan T, Koçoğlu E.”Effects of Intranasal Phototherapy on Nasal Microbial Flora in Patients with Allergic Rrhinitis. “Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 2013. 12(3):281-286

 

A.28. Durmus K., Apuhan T, Ozer E,  “Transoral robotic surgery for retromolar trigone tumours’’. Acta Otorhinolaryngologica Italica 2013;33:425-427

 

A.29.   Aktaş  G, Sit M, Tekce  H, Alçelik A, Savli H, Simsek T, Ozmen E, Isci AZ, Apuhan T,  Mean Platelet Volume in Nasal Polyps. West Indian Med J 2013; 62 (6): 515

 

A.30  Tekelioglu ÜY.,,Apuhan T., Akkaya A. Demirhan A.,  Yıldız İ., Şimşek T, Gök Ü,  Kocoglu H. ‘Comparison of topical tramadol and ketamine in pain treatment after tonsillectomy.’ Pediatric Anesthesia. 2013;  23(6) :496–501

 

A.31. Akkaya A, Tekelioglu UY, Demirhan A, Bilgi M, Yildiz I, Apuhan T,  Kocoglu H. “Comparison of the effects of magnesium sulphate and dexmedetomidine on surgical vision quality in endoscopic sinussurgery’’. Brazilian Journal of Anesthesiology. 2014;64(6):406-412

 

A.32. Yurttaş V, Öztürk S, Apuhan T, Dmirhan A, Tekelioğlu ÜY, Akkaya A, Yazıcı M.

“Pre-and posoperative evaluatıon of cardiac autonomic function in patient with nasal septum deviation “. Acta Medica Mediterranea, 2014;30: 149

 

A.33. Akkayaa A, Tekelioglu UY, Demirhan  A, Erdurmus M, Apuhan T, Bayir H, Ayaz  E, Kocoglu H. “Locomotor differences in Mongolian gerbils with the effects of midazolam administration in the form of eye drops”.   African Health sciences Vol 14 No. 1 March 2014

 

A.34. Bekdas M, Apuhan T, Tas T, Hakyemez IN, Kucukbayrak B,  Yılmaz B,  Kocoglu E. The relationship between Helicobacter pylori infection and allergic rhinitis during childhood.

International Journal of Medical Science and Public Health 2014;3:1042-1045

 

A.35.  Demirhan A, Akkaya A, Tekelioğlu ÜY, Apuhan T, Bilgi M, Yurttas V, Bayir H, Yildiz İ, Gok Ü, Kocoglu H, ‘Effect of Pregabalin and Dexamethasone on Postoperative Analgesia after Septoplasty’.  Hindawi Publishing Corporation Pain Research and Treatment  2014, Article ID 850794, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/850794

 

A.36. Erdem K, Yurttas V,  Bilgi M, Demırhan A, Apuhan T, Bugra O, Daglar B. Evaluation of olfactory memory after coronary artery bypass grafting.’ Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2014; 11 (4): 381-384

A.37. Yurttas, V., Apuhan, T., Simsek, T., Ocak, Z. and Gok, U. Toll-Like Receptor Gene Expression in Nasal Polyp. International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery, 2016;5: 90-95

A.38. Ozturan OYildirim YSApuhan T, Veyseller B. Curative Treatment of Oronasal Fistulas With a Silicone Obturator J Craniofac Surg. 2016 Sep;27(6):e524-7. doi: 10.1097/SCS.0000000000002819.

A.39. Koçoğlu ME, Mengeloğlu FZ, Apuhan T, Özsoy Ş, Yilmaz B. The role of human papilloma virus and herpes viruses in the etiology of nasal polyposis. Turk J Med Sci. 2016 Feb 17;46(2):310-4. doi: 10.3906/sag-1406-103.

A.40. Apuhan T, Aktaş G. Association between nasal polyps and novel Inflammatory parameters. Biomedical Research. Ms. No. Allied Academies-17-1006R1. Kabul tarihi; 27 Haziran 2017

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Yılmaz F., Özdemir D., ApuhanT., Teker B., Karabay O.”Comparison of sodium fusidate and phenoxymethyl penicillin in the treatment of streptococcal tonsillopharyngitis (Poster sunum)”. ICCAID 2006, The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases. 31 Ekim-2 Kasım 2006 Bişkek- Kırgızistan.

B2. Duru S., Imer M., Apuhan T.“Improvement of non-syndromic hearing loss after treatment of high cerebrospinal fluid pressure. A case report. (Poster Sunum)”. XXI Biennial Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery 11–15 Mayıs 2008. Montreux, Switzerland.

B3.Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Yıldırım YS. “Elimination of warping of the costal cartilage grafts with accordion technique in saddle noses (Sözel sunum)”.34th Annual Conference of the European Academy of Facial Plastic Surgery. 1-4 September  2011. Bruges. Belgium.

B4. Apuhan T.,Yıldırım YS., Şimşek T., Yılmaz F., Yılmaz F. “Concha bullosa surgery and the distribution of human olfactory neuroepithelium (Sözel Sunum)”. 9th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference and Exhibition.22-24 Nisan 2012. Dubai, UAE

B5. Apuhan T., Yıldırım YS., Eroğlu F., Sipahier A. “Effect of mitomycin C on endoscopic dacryocystorhinostomy (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 . Ankara, Türkiye.

B6. Apuhan T.“Open Rhinoplasty: Using labiocolumellar crease incision(Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

B7. Tekelioglu U.Y., AkkayaA., Apuhan T., DemirhanA., BayırH., KoçoğluH., “A case of anesthesia mumps after general anesthesia (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

B8. Apuhan T., Özer E., Iwenofu H. “A unique case of solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

B9. Özer E., Apuhan T.“Transoral robotic surgery for retromolar trigone tumors (Poster Sunum)”.10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

B10. Özlü MF., Öztürk S., Apuhan T., Erdem A., Ayhan SS.”Ortner’s syndrome in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy(Poster Sunum)”.10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

B11. Apuhan T., Gepdiremen S., Arslan A., Aktas G. “Evaluation of patient with nasal polyps about the possible association of desmosomal junctions, RORA and PDE4D gene (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 . Ankara, Türkiye.

B12. Dikbas O, Apuhan T, Altunrende B, Erdurmus M, Tosun M, Öztürk S.  Early on evaluation of hearing function with transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) and distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) in type 2 diabetic patients without hypertension 15th European Congress of Endocrinology Copenhagen. 27 Nisan 2013- 01 Mayıs 2013, Danimarka.

B13. Ocak T, Duran A, Kar Kurt Ö, Apuhan TKüçükbayrak A. Study of the Nasal Septum Deviation of in Patients suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) applying to Emergency Unit (Poster Sunum)”. International Critical Care and Emergency Medicine Congress.06-08 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye

B14.  Yurttaş V., Apuhan T., Şimşek T., Koçoğlu E., Ocak Z. ‘Biofilm and toll-like receptor gene expression in nasal polyp’ (Poster Sunum)”.. 3rd  Congress of European ORL-HNS June 7–11, 2015 Prague, Czech Republic

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. OğhanF., ApuhanT., Güvey A. Rare Malignant Tumors of the Parotid Glands: Oncocytic Neoplasms. Neck Dissection – Clinical Application and Recent Advances. Sayfa: 137-148. Editör:R. Kummoona. University Campus, STeP Ri Slavka Krautzeka 83/A 51000 Rijeka, Croatia, Intech, 2012

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1Apuhan T., Bilgili AM., Aksoy F., Güven S., Koç A., Yiğit O., Han T. “Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde tekrarlanan kanalit repozisyon prosedürü”.Otoskop.2002;2:65-69

D2. Taşkın Ü., Apuhan T., Bilgili AM., Han T. Karaslan O.”Burun sırtı bazal hücreli karsinom olgusunda tek aşamalı alın flebi çevrilmesi”. Haseki tıp bülteni. 2002;40(3): 243-245

D3Apuhan T., Sanisoğlu O., Yiğit Ö.,Eğilmez İ., Aksoy F., Bilgili AM., Karaslan O., Han T. “Benign paroksismal pozisyonel vertigoda egzersiz tedavisi sonuçlarımız”. Haseki tıp bülteni. 2002;40(2):137-142

D4. Özgenç M., Apuhan T., Yiğit Ö., Han T. “Tip III Modifiye radikal boyun diseksiyonu sonrası vena jugularis internadaki kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi”. KBB Postası. 2003;13(2):67-69

D5Apuhan T., Aksoy F., Yiğit Ö., Sanisoğlu O., Taşkın Ü., Cengiz K. “Horizontal kanal kaynaklı benign paroksisimal pozisyonel vertigo”.KBB Postası. 2003;13(2):139-143.

D6. Yiğit Ö., Aksoy F., Apuhan T., Koç C. “Ani İşitme kayıplı hastaların genel değerlendirilmesi ve tedavi Sonuçları”. Türk otolarengoloji arşivi. 2004;42(2):89-92

D7.Aksoy F., Apuhan T., KumralTL., Sanisoglu O., Taşkın Ü., Yiğit Ö., San T. “Osler-Weber-Rendu sendromu”. Haseki tıp bülteni. 2004;42(4):301-304

D8. Noshari HK., Yiğit Ö., Apuhan T., Gökçeer T.”Skuamöz hücreli larenks karsinomlarında DNA öploidi durumunun prognozla iliskisi”. KBB ve BBC Dergisi. 2004; 12(3):115–121

D9. Taşkın Ü. Karaaslan O., Erginoğlu U., SanT., Apuhan T.,Aksoy F, Binay Ö. “Kronik rinosinüzitte alerji ve bilgisayarlı tomografi ilişkisi”. Haseki tıp bülteni. 2005;43(3):165-167

D10. Aksoy F., Taşkın Ü., Apuhan T., Erginoğlu U. “Prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi”.Kulak burun boğaz klinikleri dergisi. 2005;7(3):129-132

D11. Aksoy F., Veyseller B., Binay Ö., Apuhan T., Yıldırım Y.S., Özturan O. “Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri”. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2010;20(5):249-254

D12Apuhan T.,“Nazal Polipozis(Derleme)”. Abant izzet baysal üniversitesi tıp fakültesi dergisi. 2010;5:1-9

D13. Yıldırım Y.S., Apuhan T., Koçoğlu E., Şimşek T., Kazaz H. “High sensitivity C-reactive protein levels in chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis”. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2011;21(5):266-269

D14Apuhan T., Kaya MO, Şimşek T., Kazaz H. “Butterfly cartilage graft myringoplasty results”. Abant medical journal. 2012;1:7-11

D15Apuhan T., Aksoy F., Yıldırım Y.S., Veyseller B., Özturan O. “Unilateral konka büllozanın alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi”.Türk otolarengoloji arşivi.    (Makale No:2010-30. Kabul Tarih:09.02.2011)

D16Apuhan T, “Açık rinoplasti; Labiokolumellar kıvrım insizyonu sonuçları”. Düzce tıp dergisi.2012; 14(3): 15-17

D17Apuhan T, Buğdaycı G., Kazaz H., Simşek T.”Vitamin A and Vitamin D, iron and zinc levels in children undergoing adenoidectomy and placement of tympanostomy tubes”. Konuralp tıp dergisi.(Makale No: KTD 2012 01 01. Kabul Tarihi: 09.01.2012)

D18. Apuhan T, Iwanofu H, Özer E. “A unique case of solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland”, Kulak burun bogaz ihtisas dergisi.(KABUL.Makale no:KBBI-42714)

D19. Özlü MF, Öztürk S, Apuhan T, Erdem A,  Ayhan SS, Yurttaş SS,   Yazici M.  Ortner’s Syndrome in a Patient with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Acta Medica Anatolia. 2013;1(1):35-37

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1Apuhan T., Bilgili AM., Aksoy F., Koç A., Güven Ş., Han T. “Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Tekrarlanan Kanalit Repozisyon Prosedürü (Poster sunum)”. 26.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül 2001. Antalya, Türkiye

E2. Taşkın Ü., Erginoğlu U., Apuhan T., San T., Koç A., Altıntas O., Koc C., Karaaslan O., Han T.”Polikliniğimize alerji şikayetleri ile başvuran hastaların prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi (Poster sunum)”. 27.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.  4-9 Ekim 2003. Antalya, Türkiye.

E3.Apuhan T., Sağıt L., Aksoy F., San T., Taşkın Ü., Karaaslan O. “Kikuchi–Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005. Antalya, Türkiye.

E4. Apuhan T.,Kumral T., Aksoy F., Taşkın Ü., Veyseller B., Cengiz K.,Karaaslan O.,”Bir olgu nedeniyle Larengosel (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

E5. Veyseller B., Apuhan T., Aksoy F., Bilgili AM., Karaaslan O. “Larenks Kanserlerinde cerrahi tecrübelerimiz (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

E6.Taşkın Ü., Karaaslan O., Gürkan E.,Aksoy F., Apuhan T.,Erginoğlu U.”The Evaluation of Prick Test Resuls in Our Clinic.(Poster Sunum)”.28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

E7. Dalkılıç O., Furuncuoğlu F., Apuhan T. “Uyku testi yapılan olgularımızın demografik özellikleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesi (Sözlü sunum)”. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. 18 Ekim 2007. Bodrum, Türkiye

E8. Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Adenoid vejetasyon ile Paranazal sinüslerin Volümetrik gelişiminin 3D radyolojik değerlendirilmesi (Sözel sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

E9. Aksoy F., Yıldırım YS., Apuhan T., Veyseller B., Özturan O. “Adenoidektomi Öncesi ve Sonrası Transnazal Endoskopik Kontrol Gerekli midir? (Sözel sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

E10. Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Adenoid vejetasyon ile Mastoid hücrelerin Volümetrik gelişiminin 3D radyolojik değerlendirilmesi (Poster Sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

E11. Apuhan T., Gülcü N., Koçoğlu H., Karagöz Y. “Burun tamponu çıkarılmasında prilokain veya levobupivakain infiltrasyonunun ağrı üzerine etkisi. (Sözel sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

E12. Apuhan T., Koçoğlu E., Yıldırım YS. “Alerjik rinitli hastalarda intranazal fototerapinin nazal mikrobiyal flora üzerine etkisi (Sözel sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

E13. Gülcü N., Apuhan T., Erdurmuş M., Yıldırım YS., Koçoğlu H.”Transnazal fiberoptik laringoskopik muayenenin intraoküler basınç üzerine etkisi (Poster Sunum)”. 7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

E14. Apuhan T., Alçelik A., Koçoğlu E., Eroğlu M., Hakyemez MN., Duran A.”Hemodiyaliz hastalarında burun ve dıs kulak yolu mikrobiyal kolonizasyon (Poster Sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

E15. Apuhan T., Koçoğlu H., Kazaz H.”Transnazal fiberoptik laringoskopik muayenede levobupivakain ile lidokainin etkinliğinin karşılaştırılması (Poster sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E16. Apuhan T., Yıldırı YS., ŞimşekT., Kazaz H.”Kıkırdak greft butterfly miringoplasti sonuçlarımız.(Poster sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E17. Apuhan T., Akkaya A.,Tekelioğlu ÜY., Kaya I., Koçoğlu H., Kaya MO., Gök. Ü.”Septoplasti ameliyatı sonrası topikal ve intravenöz tramadolun analjezik etkiniğinin araştırılması. (Sözel sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E18. Apuhan T., TerziEH., KüknerA., GökÜ.,”Rhinolight tedavisinin tavsan burun mukozası üzerine olan etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi. (Sözel sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E19. Apuhan T., Yıldırım YS., Aksoy F., Balıkçı HH.”Ratlarda cefepimin ototoksik etkisinin araştırılması (Poster sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E20. Akpınar ME., Apuhan T., Terzi EH., Kükner A., YiğitÖ., Gör P.”Sıçanlarda sigaranın üst hava yolu toll-like reseptör ve sitokin profili üzerine etkisi (Sözel sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E21.Solmaz F., Apuhan T.“Çocuklarda çölyak hastalığı ve nörosensöryel işitme kaybı (Poster sunum). 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E22. Oğhan F.  Apuhan T., Terzi H., Kükner A., Çoksüer H., Yılmaz F.”Tavşanlarda nazal buseralin kullanımının mukozaya sitotoksik etkileri (Sözel sunum)”. 33.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

E.23. Şimşek T, Tezcan T, Seyhan S, Apuhan T., Gök Ü. “Orofarengeal Tularemi. (Poster Sunum)”. 8. Türk Rinoloji Kongresi. 24- 27 Mayıs 2012. Antalya, Türkiye.

E.24. Apuhan T.,Yıldırım YS., Düzenli S., Arslan AO. “Otoskleroz ve vitamin D  reseptör  gen polimorfizmi.(Sözel sunum)”. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012. Antalya, Türkiye.

E.25. Apuhan T.,Yıldırım YS., Tezcan E., Kesgin S., Kazaz H., Seyhan S, GökÜ.    “Normal yolla doğan hastalar ile sezaryen ile doğan hastalardaki nazal septum deviasyonunun karşılaştırılması (Poster sunum)”. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10-14 Ekim 2012. Antalya, Türkiye.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Fasial Plastik Cerrahi Derneği
 • Avrupa Fasial Plastik Cerrahi Derneği
 • Türk Rinoloji Derneği
 • İstanbul KBB BBC Derneği

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

 

Benign paroksismal pozisyonel vertigonun modifiye epley ve semont manevraları ile tedavisi (2003).

 

Tez Danışmanı: Op. Dr. Turgay HAN

 

Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezi:

 

Nazal poliplerde biyofilm ve toll-like reseptör gen ekspresyonunun araştırılması. Arş.Gör. Dr. Tuğçe Şimşek.Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. (2013)

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

 

1.   Proje yöneticisi. “Effüzyonlu otitis media ve adenoid hipertrofisi olan çocuklarda plazma 25-hydroxyvitamin D ve vitamin A düzeyleri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Proje no: 2010.08.02.366.

 

2.   Proje yöneticisi. “Tavşanlarda nazal buserelin asetatın nazal mukozaya sitolojik etkilerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2010.08.02368

 

3.   Proje yöneticisi. “Rhinolight tedavisinin tavşan burun mukozası üzerine etkisinin histolojik olarak İncelenmesi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2010.08.02.367

 

4.   Proje yöneticisi. “Nazal polipozis etiyolojisinde desmoglein ve e-cadherin genlerinin etkilerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.02.407

 

5.   Yardımcı Araştırmacı.“Medikal ozonun topikal gentamisine bağlı ototoksisite üzerine etkileri”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.02.390.

 

6. Yardımcı Araştırmacı. “Vitamin D reseptör geninin otoskleroz ile muhtemel ilişkisinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.03.416

 

7.   Yardımcı Araştırmacı. “Nazal polipozisin etyolojisinde human papilloma virüs ve herpes virüslerinin rolü”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.421

 

8.   Yardımcı Araştırmacı. “Alerjik rinit ve/veya nazal polipozis tanısı almış kişilerde Asimetrik Dimetil Argijin düzeylerinin araştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.426

 

9.   Yardımcı Araştırmacı. “Sigara  dumanına maruz bırakılan sıçanlarda  çinkodan zengin diyetin; solunum sistemi, mesane ve testis dokularındaki toll-like reseptör 2-4, nükleer faktör kappa B ekspresyonuna  ve sitokin profili üzerine etkisi”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no: 2011.08.01.433

 

10.Proje yöneticisi. “Normal doğum yapan erişkin hastalar ile sezaryen ile doğum yapan erişkin hastalardaki nazal septum deviasyonunun karşılaştırılması”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri. Proje no:2012.08.02.486

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Akademik Yıl

 

DönemDersin Adı

 

Haftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2010-2011Güzİşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri110
İşitme kayıpları110
KBB’de konjenital hastalıklar110
Tükrük bezi hastalıkları110
Paranazal sinüs hastalıkları110
Oral Kavite Hastalıkları110
Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi110
Hasta Başı Eğitim210
İlkbaharBurun ve paranazal sinüs Hastalıkları160
İşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri110
İşitme kayıpları110
KBB’de konjenital hastalıklar110
Tükrük bezi hastalıkları110
Paranazal sinüs hastalıkları110
Oral Kavite Hastalıkları110
Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi110
Hasta Başı Eğitim

 

110
2011-2012GüzBurun ve paranazal sinüs Hastalıkları175
İşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri112

 

İşitme kayıpları112
KBB’de konjenital hastalıklar112
Tükrük bezi hastalıkları112
Paranazal sinüs hastalıkları112
Oral Kavite Hastalıkları112
Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi112
Hasta Başı Eğitim212
İlkbaharİşitme fizyolojisi ve odyolojinin temel prensipleri112
İşitme kayıpları112
KBB’de konjenital hastalıklar112
Tükrük bezi hastalıkları112
Paranazal sinüs hastalıkları112
Oral Kavite Hastalıkları112
Fonksiyonel ve Estetik Nazal Cerrahi112
Hasta Başı Eğitim212

 

 

 

Akademik Yıl

 

DönemDersin AdıHaftalık SaatiÖğrenci Sayısı
TeorikUygulama
2012-2013GüzBAŞ BOYUN MALİGNENSİLERİNDE BOYUNA YAKLAŞIM114
BOYUN ENFEKSİYONLARI114
BOYUN KİTLELERİ114
HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU114
LARENKSİN ENFEKSİYONLARI VE ENFLAMATUAR HASTALIKLARI114
NAZOFARENKS  NEOPLAZMLARI114
SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI114
LARENKSİN MALİGN NEOPLAZMLARI14
İlkbaharBAŞ BOYUN MALİGNENSİLERİNDE BOYUNA YAKLAŞIM114
BOYUN ENFEKSİYONLARI114
BOYUN KİTLELERİ114
HAVA YOLU OBSTRÜKSİYONLARI VE OBSTRÜKTİF UYKU APNESİ SENDROMU114
LARENKSİN ENFEKSİYONLARI VE ENFLAMATUAR HASTALIKLARI114
NAZOFARENKS  NEOPLAZMLARI114
SES VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI114
LARENKSİN MALİGN NEOPLAZMLARI114 

 

 

 

A1.Apuhan T., Yıldırım YS., Aksoy F., Balıkçı HH., Kaya MO. “The effect of topical cefepime solution on outer hair cell function of rats”. The journal of international advanced otology. 2011;7(1):49-54

 

A2.Apuhan T., Yıldırım YS., Gülcü N., Koçoğlu H., Karagöz Y.”The Effect of Prilocaine or levobupivacaine infiltration on pain during nasal packing removal”. Otolaryngology head and neck surgery. 2011;145(3):418-421

 

A3.F. Oğhan., Apuhan T., Yılmaz F. “Ototoxicity caused by topical administration of gentamicin versus tobramycin in rabbits”. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(7):915-918

 

A4Apuhan T., Yıldırım YS., Aksoy F., Borçin Ö., Özturan O. “The effects of desflurane and sevoflurane on the peri- and postoperative bleeding of adenotonsillectomy patients”. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(6):790-792

 

A5.Apuhan T., Yıldırım YS., Eroğlu F., Sipahier A. “Effect of mitomycin C on endoscopic dacryocystorhinostomy.” The journal of craniofacial surgery. 2011; 22(6):2057-2059

 

A6.Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Is there any developmental relationship between mastoid pneumatization and adenoid tissue volume? “.International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2011;75(3):415-419

 

A7.Apuhan T., Terzi EH., Kükner A., Gök Ü.”Histopathological evaluation of the effect of intranasal phototherapy on nasal mucosa in rabbits”. Journal of photochemistry and photobiology B: Biology. 2011;105(1): 94–97

 

A8. Apuhan T., Küçükbayrak A., Hakyemez I. “Fungal sinusitis in immunocompromised hosts (Review).” African journal of microbiology research. 2011;5(13):1577-1580

 

A9Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H.”The developmental relation between adenoid tissue and paranasal sinus volumes in 3-dimensional computed tomography assessment”. Otolaryngology and head and neck surgery. 2011;144(6):964-971

 

A10Apuhan T., Buğdaycı G., Alcelik A., Aktas G. “Serum levels of vitamin D among patients with nasal polyps in Bolu, Turkey”. Allergy&Therapy. 2011.S5:001. doi:10.4172/2155-6121.S5-001

 

A11Apuhan T., Koçoğlu E., Yıldırım YS., Şimşek T., Kazaz H., Gök Ü. “Effects of septoplasty on nasal and oropharyngeal microbial flora”. African Journal of microbiology research. 2011;5(26):4583-4587

 

A12. Karabağlı H, Duru. S, İmer M, Apuhan T. “Improvement of non-syndromic hearing loss after treatment of high cerebrospinal fluid pressure. A Case Report”.Journal of neurological sciences. 2011;28:(2):258-264

 

A13. Yıldırım YS., Apuhan T., Ersözlü T., Bahar İ., “Effects of anesthesia on patients undergoing surgery for obstructive sleep apnea (Review)”. J Anesthesia&Clinic research. 2011. S7:001. doi:10.4172/2155-6148.S7-001

 

A14. Oghan F., Apuhan T., Terzi H., Kukner A., Coksuer H., Yılmaz F., “Cytotoxic effects of nasal buserelin on nasal mucosal tissue in rabbits”. European archives of oto-rhino-laryngology.2012;269(7):1771-6.

 

A15. Solmaz F., Ünal F., Apuhan T.“Celiac disease and sensorineural hearing loss in children”. Acta Oto-Laryngologica. 2012;132 (2): 146–151

 

A16. Tekelioglu ÜY., Akkaya A.,Apuhan T., Demirhan A., Bayır H., Kocoglu H., “A case of anesthesia mumps after general anesthesia”. Journal of anesthesia.2012;26(1):130-131

 

A17. Yıldırım YS., Apuhan T., Aksoy F., Veyseller B., Özturan O. “Is transnasal endoscopic examination necessary before and after adenoidectomy”.Indian Journal of otolaryngology and head & neck surgery.(2012).(DOI:10.1007/s12070-011-0467-4)

 

A18Apuhan T., Kocoğlu H., Gülcü N. “Comparison of lidocaine and levobupivacaine in transnasal fiberoptic laryngoscopy”.American journal of rhinology & allergy. 2012 May-Jun;26(3):e104-6. doi: 10.2500/ajra.2012.26.3757.

 

A19.Apuhan T., Akkaya A., Tekelioglu UY., Yıldız İ., Kaya, Ü. Gök, H.Koçoğlu. “Comparison of Topical and İntravenous Tramadol for Postoperative Analgesia Following Septoplasty”. European review for medical and pharmacological sciences. (KABUL TARİHİ: 22/11/2011,art.No: 1.2335)

 

A20. Alçelik A., Apuhan T., Koçoğlu E., Eroğlu M.,Hakyemez İN., Duran A.  “Microbial colonization of the external auditory canal and nose in hemodialysis patients”.Med Glas (Zenica). 2012;9(2):330-3.

 

A.21.  Tosun M., Apuhan T.: ”Asymmetric dimethylarginine levels in allergic rhinitis and nasal polyposis”.Turkish Journal of Medical Sciences (Available online 28 June 2012)DOI: 10.3906/sag-1204-111

 

A.22. Apuhan T., Yıldırım YS., Şimşek T., Yılmaz F., Yılmaz F.:”Concha bullosa surgery and the distribution of human olfactory neuroepithelium”.Eur Arch Otorhinolaryngol 2013;270(3):953-7. doi: 10.1007/s00405-012-2173-6.

 

A.23. Ozturan O, Aksoy F, Veyseller B, Apuhan T, Yıldırım YS.: ”Severe Saddle Nose: Choices for Augmentation and Application of Accordion Technique Against  Warping”. Aesthetic Plast Surg. 2013;37(1):106-16. doi: 10.1007/s00266-012-0038-4.

 

A.24. Apuhan T., Yıldırım YS.,Koçoğlu E. Effects of intranasal phototherapy on nasal microbial flora in patients with allergic rhinitis”.Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology.2012

 

A.25. Demirhan A, Tekelioglu UY, Akkaya A, Bilgi M, Apuhan T, Karabekmez FE, Bayir H, Kurt AD, Kocoglu H. ‘Effect of pregabalin and dexamethasone addition to multimodal analgesia on postoperative analgesia following rhinoplasty surgery.’ Aesthetic Plast Surg2013;37(6):1100-6. doi: 10.1007/s00266-013-0207-0.

 

A26Apuhan T., S. Gepdiremen, AO. Arslan, G. Aktaş. “Evaluation of patient with nasal polyps about the possible association of desmosomal junctions, RORA and PDE4D Gene”.European review for medical and pharmacological sciences.  2013;17(19):2680-3.

 

A.27. Yıldırım YS, Apuhan TKoçoğlu E.”Effects of Intranasal Phototherapy on Nasal Microbial Flora in Patients with Allergic Rrhinitis. “Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology 2013. 12(3):281-286

 

A.28. Durmus K., Apuhan TOzer E,  “Transoral robotic surgery for retromolar trigone tumours’’. Acta Otorhinolaryngologica Italica 2013;33:425-427

 

A.29.   Aktaş  G, Sit M, Tekce  H, Alçelik A, Savli H, Simsek T, Ozmen E, Isci AZ, Apuhan T,  Mean Platelet Volume in Nasal Polyps. West Indian Med J 2013; 62 (6): 515

 

A.30. Akkaya A, Tekelioglu UY, Demirhan A, Bilgi M, Yildiz I, Apuhan T Kocoglu H. “Comparison of the effects of magnesium sulphate and dexmedetomidine on surgical vision quality in endoscopic sinussurgery’’. Brazilian Journal of Anesthesiology                                 http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2014.01.008

A.31. Yurttaş V, Öztürk S, Apuhan T, Dmirhan A, Tekelioğlu ÜY, Akkaya A, Yazıcı M.

“Pre-and posoperative evaluatıon of cardiac autonomic function in patient with nasal septum deviation “. Acta Medica Mediterranea, 2014;30: 149

 

A.32. Akkayaa A, Tekelioglu UY, Demirhan  A, Erdurmus M, Apuhan TBayir H, Ayaz  E, Kocoglu H. “Locomotor differences in Mongolian gerbils with the effects of midazolam administration in the form of eye drops”.   African Health sciences Vol 14 No. 1 March 2014

 

A.33. Abdullah Demirhan, Akcan Akkaya, Umit Yasar Tekelioglu, Tayfun Apuhan,Murat Bilgi, Veysel Yurttas, Hakan Bayir, Isa Yildiz, Uzeyir Gok, and Hasan Kocoglu, ‘Effect of Pregabalin and Dexamethasone on Postoperative Analgesia after Septoplasty’.  Hindawi Publishing Corporation Pain Research and Treatment  2014, Article ID 850794, 7 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/850794

 

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 

B1. Yılmaz F., Özdemir D., ApuhanT., Teker B., Karabay O.”Comparison of sodium fusidate and phenoxymethyl penicillin in the treatment of streptococcal tonsillopharyngitis (Poster sunum)”. ICCAID 2006, The First International Congress of Central Asia Infectious Diseases. 31 Ekim-2 Kasım 2006 Bişkek- Kırgızistan.

 

B2. Duru S., Imer M., Apuhan T.“Improvement of non-syndromic hearing loss after treatment of high cerebrospinal fluid pressure. A case report. (Poster Sunum)”. XXI Biennial Congress of the European Society for Pediatric Neurosurgery 11–15 Mayıs 2008. Montreux, Switzerland.

 

B3.Özturan O., Aksoy F., Veyseller B., Apuhan T., Yıldırım YS. “Elimination of warping of the costal cartilage grafts with accordion technique in saddle noses (Sözel sunum)”.34th Annual Conference of the European Academy of Facial Plastic Surgery. 1-4 September  2011. Bruges. Belgium.

 

B4. Apuhan T.,Yıldırım YS., Şimşek T., Yılmaz F., Yılmaz F. “Concha bullosa surgery and the distribution of human olfactory neuroepithelium (Sözel Sunum)”. 9th Annual Middle East Update in Otolaryngology Conference and Exhibition.22-24 Nisan 2012. Dubai, UAE

 

B5. Apuhan T., Yıldırım YS., Eroğlu F., Sipahier A. “Effect of mitomycin C on endoscopic dacryocystorhinostomy (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 . Ankara, Türkiye.

 

B6. Apuhan T.“Open Rhinoplasty: Using labiocolumellar crease incision(Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

 

B7. Tekelioglu U.Y., AkkayaA., Apuhan T., DemirhanA., BayırH., KoçoğluH., “A case of anesthesia mumps after general anesthesia (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

 

B8. Apuhan T., Özer E., Iwenofu H. “A unique case of solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

 

B9. Özer E., Apuhan T.“Transoral robotic surgery for retromolar trigone tumors (Poster Sunum)”.10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

 

B10. Özlü MF., Öztürk S., Apuhan T., Erdem A., Ayhan SS.”Ortner’s syndrome in a patient with idiopathic dilated cardiomyopathy(Poster Sunum)”.10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012. Ankara, Türkiye.

 

B11. Apuhan T., Gepdiremen S., Arslan A., Aktas G. “Evaluation of patient with nasal polyps about the possible association of desmosomal junctions, RORA and PDE4D gene (Poster Sunum)”. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-28 Nisan 2012 . Ankara, Türkiye.

 

B12. Dikbas O, Apuhan T, Altunrende B, Erdurmus M, Tosun M, Öztürk S.  Early on evaluation of hearing function with transient evoked otoacoustic emissions (TEOAE) and distortion product otoacoustic emissions (DPOAE) in type 2 diabetic patients without hypertension 15th European Congress of Endocrinology Copenhagen. 27 Nisan 2013- 01 Mayıs 2013, Danimarka.

 

B13. Ocak T, Duran A, Kar Kurt Ö, Apuhan T, Küçükbayrak A. Study of the Nasal Septum Deviation of in Patients suffering from Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) applying to Emergency Unit (Poster Sunum)”. International Critical Care and Emergency Medicine Congress.06-08 Kasım 2013, İstanbul, Türkiye

 

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 

C1. OğhanF., ApuhanT., Güvey A. Rare Malignant Tumors of the Parotid Glands: Oncocytic Neoplasms. Neck Dissection – Clinical Application and Recent Advances. Sayfa: 137-148. Editör:R. Kummoona. University Campus, STeP Ri Slavka Krautzeka 83/A 51000 Rijeka, Croatia, Intech, 2012

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 

D1Apuhan T., Bilgili AM., Aksoy F., Güven S., Koç A., Yiğit O., Han T. “Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde tekrarlanan kanalit repozisyon prosedürü”.Otoskop.2002;2:65-69

 

D2. Taşkın Ü., Apuhan T., Bilgili AM., Han T. Karaslan O.”Burun sırtı bazal hücreli karsinom olgusunda tek aşamalı alın flebi çevrilmesi”. Haseki tıp bülteni. 2002;40(3): 243-245

 

D3Apuhan T., Sanisoğlu O., Yiğit Ö.,Eğilmez İ., Aksoy F., Bilgili AM., Karaslan O., Han T. “Benign paroksismal pozisyonel vertigoda egzersiz tedavisi sonuçlarımız”. Haseki tıp bülteni. 2002;40(2):137-142

 

D4. Özgenç M., Apuhan T., Yiğit Ö., Han T. “Tip III Modifiye radikal boyun diseksiyonu sonrası vena jugularis internadaki kan akımının renkli doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi”. KBB Postası. 2003;13(2):67-69

 

D5Apuhan T., Aksoy F., Yiğit Ö., Sanisoğlu O., Taşkın Ü., Cengiz K. “Horizontal kanal kaynaklı benign paroksisimal pozisyonel vertigo”.KBB Postası. 2003;13(2):139-143.

 

D6. Yiğit Ö., Aksoy F., Apuhan T., Koç C. “Ani İşitme kayıplı hastaların genel değerlendirilmesi ve tedavi Sonuçları”. Türk otolarengoloji arşivi. 2004;42(2):89-92

 

D7.Aksoy F., Apuhan T., KumralTL., Sanisoglu O., Taşkın Ü., Yiğit Ö., San T. “Osler-Weber-Rendu sendromu”. Haseki tıp bülteni. 2004;42(4):301-304

 

D8. Noshari HK., Yiğit Ö., Apuhan T., Gökçeer T.”Skuamöz hücreli larenks karsinomlarında DNA öploidi durumunun prognozla iliskisi”. KBB ve BBC Dergisi. 2004; 12(3):115–121

 

D9. Taşkın Ü. Karaaslan O., Erginoğlu U., SanT., Apuhan T.,Aksoy F, Binay Ö. “Kronik rinosinüzitte alerji ve bilgisayarlı tomografi ilişkisi”. Haseki tıp bülteni. 2005;43(3):165-167

 

D10. Aksoy F., Taşkın Ü., Apuhan T., Erginoğlu U. “Prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi”.Kulak burun boğaz klinikleri dergisi. 2005;7(3):129-132

 

D11. Aksoy F., Veyseller B., Binay Ö., Apuhan T., Yıldırım Y.S., Özturan O. “Baş ve boyun yassı epitel hücreli kanserlerinde boyun yayılım modelleri”. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2010;20(5):249-254

 

D12Apuhan T.,“Nazal Polipozis(Derleme)”. Abant izzet baysal üniversitesi tıp fakültesi dergisi. 2010;5:1-9

 

D13. Yıldırım Y.S., Apuhan T., Koçoğlu E., Şimşek T., Kazaz H. “High sensitivity C-reactive protein levels in chronic rhinosinusitis and allergic rhinitis”. Kulak burun boğaz ihtisas dergisi. 2011;21(5):266-269

 

D14Apuhan T., Kaya MO, Şimşek T., Kazaz H. “Butterfly cartilage graft myringoplasty results”. Abant medical journal. 2012;1:7-11

 

D15Apuhan T., Aksoy F., Yıldırım Y.S., Veyseller B., Özturan O. “Unilateral konka büllozanın alt konka üzerine etkisi: CT değerlendirmesi”.Türk otolarengoloji arşivi.    (Makale No:2010-30. Kabul Tarih:09.02.2011)

 

D16Apuhan T, “Açık rinoplasti; Labiokolumellar kıvrım insizyonu sonuçları“. Düzce tıp dergisi.2012; 14(3): 15-17

 

D17Apuhan T, Buğdaycı G., Kazaz H., Simşek T.”Vitamin A and Vitamin D, iron and zinc levels in children undergoing adenoidectomy and placement of tympanostomy tubes”. Konuralp tıp dergisi.(Makale No: KTD 2012 01 01. Kabul Tarihi: 09.01.2012)

 

D18. Apuhan T, Iwanofu H, Özer E. “A unique case of solitary fibrous tumor of the accessory parotid gland”, Kulak burun bogaz ihtisas dergisi.(KABUL.Makale no:KBBI-42714)

 

D19. Özlü MF, Öztürk S, Apuhan T, Erdem A,  Ayhan SS, Yurttaş SS,   Yazici M.  Ortner’s Syndrome in a Patient with Idiopathic Dilated Cardiomyopathy. Acta Medica Anatolia. 2013;1(1):35-37

 

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

E1Apuhan T., Bilgili AM., Aksoy F., Koç A., Güven Ş., Han T. “Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Tekrarlanan Kanalit Repozisyon Prosedürü (Poster sunum)”. 26.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 22-26 Eylül 2001. Antalya, TürkiyeE2. Taşkın Ü., Erginoğlu U., Apuhan T., San T., Koç A., Altıntas O., Koc C., Karaaslan O., Han T.”Polikliniğimize alerji şikayetleri ile başvuran hastaların prick testi sonuçlarının değerlendirilmesi (Poster sunum)”. 27.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.  4-9 Ekim 2003. Antalya, Türkiye.

 

E3.Apuhan T., Sağıt L., Aksoy F., San T., Taşkın Ü., Karaaslan O. “Kikuchi–Fujimoto Hastalığı: Olgu Sunumu (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005. Antalya, Türkiye.

 

E4. Apuhan T.,Kumral T., Aksoy F., Taşkın Ü., Veyseller B., Cengiz K.,Karaaslan O.,”Bir olgu nedeniyle Larengosel (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

 

E5. Veyseller B., Apuhan T., Aksoy F., Bilgili AM., Karaaslan O. “Larenks Kanserlerinde cerrahi tecrübelerimiz (Poster sunum)”. 28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

 

E6.Taşkın Ü., Karaaslan O., Gürkan E.,Aksoy F., Apuhan T.,Erginoğlu U.”The Evaluation of Prick Test Resuls in Our Clinic.(Poster Sunum)”.28.Türk ulusal Otorinolarengoloji ve Baş -Boyun Cerrahisi Kongresi. 21-26 Mayıs 2005.  Antalya, Türkiye.

 

E7. Dalkılıç O., Furuncuoğlu F., Apuhan T. “Uyku testi yapılan olgularımızın demografik özellikleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesi (Sözlü sunum)”. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi. 18 Ekim 2007. Bodrum, Türkiye

 

E8. Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Adenoid vejetasyon ile Paranazal sinüslerin Volümetrik gelişiminin 3D radyolojik değerlendirilmesi (Sözel sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

 

E9. Aksoy F., Yıldırım YS., Apuhan T., Veyseller B., Özturan O. “Adenoidektomi Öncesi ve Sonrası Transnazal Endoskopik Kontrol Gerekli midir? (Sözel sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

E10. Apuhan T., Yıldırım YS., Özaslan H. “Adenoid vejetasyon ile Mastoid hücrelerin Volümetrik gelişiminin 3D radyolojik değerlendirilmesi (Poster Sunum)”. 32.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 27-31 Ekim 2010. Antalya, Türkiye.

 

E11. Apuhan T., Gülcü N., Koçoğlu H., Karagöz Y. “Burun tamponu çıkarılmasında prilokain veya levobupivakain infiltrasyonunun ağrı üzerine etkisi. (Sözel sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

 

E12. Apuhan T., Koçoğlu E., Yıldırım YS. “Alerjik rinitli hastalarda intranazal fototerapinin nazal mikrobiyal flora üzerine etkisi (Sözel sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

 

E13. Gülcü N., Apuhan T., Erdurmuş M., Yıldırım YS., Koçoğlu H.”Transnazal fiberoptik laringoskopik muayenenin intraoküler basınç üzerine etkisi (Poster Sunum)”. 7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

 

E14. Apuhan T., Alçelik A., Koçoğlu E., Eroğlu M., Hakyemez MN., Duran A.”Hemodiyaliz hastalarında burun ve dıs kulak yolu mikrobiyal kolonizasyon (Poster Sunum)”.7. Türk Rinoloji Kongresi. 19- 22 Mayıs 2011. Antalya, Türkiye.

 

E15. Apuhan T., Koçoğlu H., Kazaz H.”Transnazal fiberoptik laringoskopik muayenede levobupivakain ile lidokainin etkinliğinin karşılaştırılması (Poster sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

 

E16. Apuhan T., Yıldırı YS., ŞimşekT., Kazaz H.”Kıkırdak greft butterfly miringoplasti sonuçlarımız.(Poster sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

 

E17. Apuhan T., Akkaya A.,Tekelioğlu ÜY., Kaya I., Koçoğlu H., Kaya MO., Gök. Ü.”Septoplasti ameliyatı sonrası topikal ve intravenöz tramadolun analjezik etkiniğinin araştırılması. (Sözel sunum)”. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ekim 2011. Antalya, Türkiye.

İlgili Bölümler