Yükleniyor...
hisarhospital

İnsan Kaynakları

Hastanemize bilgilerinizi göndererek iş başvurusu yapabilirsiniz. Bilgileriniz incelendikten sonra en kısa sürede tarafınıza dönüş yapılacaktır.

 • Hisar Hospital Intercontinental’ın misyonu; işe alım uygulamalarında en gelişmiş sistemleri kullanmak,
 • Hastanemize başvurmuş adayın yetkinlikleri içinde tutumunun yüksek etkiye sahip olacağı anlayışı ön planda ele alınıp, adayın benimsediği değerleri öne çıkaracak bir işe alım yaklaşımı kurgulayıp uygulamak,
 • Yeteneklerin kazanılmasıyla beraber, yeteneğin kurumda tutulmasına yönelik yönetim politikası uygulamak,
 • Kariyer ve eğitim yönetimi birimlerinin kurumda gelişimin ve kalıcılığın temel göstergesi olduğu bilincinde olmak,
 • Aidiyet ve kurum kültürü kazandırılması için sürekliliği olan faaliyetlerin planlı ve etkili şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Objektif kriterlere dayalı bir performans izleme ve değerlendirme sistemine sahip olmak,
 • Motivatör liderlik ve yönetim anlayışına uygun motivasyonu ve örneklemeyi sağlamaktadır.

Hisar Hospital Intercontinental sektöründe uluslararası ölçekte, İnsan Kaynakları Departmanı olarak güçlü bir alt yapı ile deneyimli bir kadro oluşturup, iş analizi, işe alım, oryantasyon, insan değerleri odaklı kariyer yönetimi, yetenek yönetimi, sosyal medyayı takip, kurum kültürü, aidiyet, işletme marka değeri, motivasyon olmak üzere tüm bu başlıklar için ayrı ayrı bütçelendirme yapmaktadır. Bu konularda öncü bir kuruluşu temsil etmeye yönelik bir organizasyon şeması ve işletme yönetimi politikasını benimseyip uygulamak ve sürdürebilmek için gerekli çalışmaları kararlılıkla ve özenle yapmaktadır.

Hisar Hospital Intercontinental misyon ve vizyonu ile, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için kariyer aday portallarını sürekli takip eder. Belirli pozisyonlar için aday havuzunu sürekli günceller. Personel devir oranını düşürmek adına doğru adayı, doğru ücretle, doğru kariyer planı ve doğru vaatlerle işe alır. İşe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterleri yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın belirlenen yetkinliklere sahip  olması önemlidir. Herbir pozisyon için yetkinliklerimiz temel ve fonksiyonel olarak, yönetsel pozisyonlar için ek olarak yönetsel yetkinliklerimiz belirlenmiştir.

Yetkinliklerimiz;

 • İletişim
 • Takım Çalışması
 • İşbirliği
 • Kurum Odaklılık
 • Hasta Odaklılık
 • Sonuç Odaklılık
 • Sürekli Gelişim
 • Zaman Odaklılık
 • Farklılıkla Uyum ve Yönetme

Tüm adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir bölümü uygulanır;

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Kurum Kültürüne Uyum Mülakatı
 • Kişilik Envanteri uygulaması

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili ​​​ Hisar Hospital Intercontinental İnsan Kaynakları Departmanı tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday/adaylar çalışmaya başlar.
Amacımız, kişilerin bilgi, tecrübe, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.
Siz de Hisar Hospital ailesinde yer almak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurabilir ya da “[email protected]” adresine mail gönderebilirsiniz…

Hisar Hospital Intercontinental olarak kuruma giren tüm çalışanlara, kurum oryantasyonu, Departman Oryantasyonu verilir. Ayrıca yöneticilere, yönetici oryantasyonu, hekimlere de hekim oryantasyonu verilir. Gerek kurum kültürü gerekse sektör dinamiği gereği eğitim kurumumuzda önemli yer tutmaktadır. Kişisel gelişim eğitimleri (kurum içinde, kurum dışında), departman eğitimleri, kalite ve standart eğitimleri, mesleki yetkinlik eğitimleri vb eğitimler verilmektedir.

Çalışan, yönetici ve hekimlerin seminer, kongre ve çeşitli eğitim organizasyonlara katımı teşvik edilir, sertifikalandırılır.

Hisar Hospital Intercontinental olarak çalışanlarımızın ücretleri brüt olarak hesaplanmaktadır. Belirlenen günde anlaşmalı olduğumuz bankanın, maaş hesaplarına yatmaktadır. Çalışanlarla maaş bordroları düzenli paylaşılmaktadır. Sektör denginde her bir pozisyon için ücret skalası oluşturulmuştur.

Kasa açan çalışanlarımıza yüklendikleri mali sorumluluk nedeniyle belirlenen oranda kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Hastanemize ulaşım için servis imkanımız ve geniş bir servis güzergahımız mevcuttur. Servislerimiz, hafta içi 08:00 / 17:30 ve 17:30 / 08:00, Cumartesi günü ise 08:00 / 14:00 çalışma düzenlerini kapsar.

Hastanemiz çalışanları ve onların birinci derece yakınları belirli oranlarda sağlık indiriminden faydalandırılır, çalışanlarımız özel sağlık sigortası kapsamına dahil edilir.

Catering hizmetleri ile ilgili hastanemizin anlaşmalı olduğu bir firma mevcuttur.

İkametgahı şehir dışında bulunan Hemşirelik Hizmetleri personelimiz için hastanemizin lojman imkanı bulunmaktadır.

Hastanemizde 6 ayını doldurmuş tüm çalışanlarımızın çalışma performansları senede iki kere gerçekleştirilen “e-performans sistemi” ile ölçülür. Çalışanlarımız hiçbir manuel işlem gerçekleştirmeden elektronik ortamdan Performans Değerlendirme Sistemi’ni uygularlar. Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde, ödül / uyarı sisteminin işleyişinde ve çalışanların kariyer planlaması ve kariyer yönetiminde birincil derecede öneme sahiptir.

Hisar Hospital Intercontinental bünyesindeki “Kariyer Yönetimi ve Yedekleme Planı” ile potansiyel çalışanların erken teşhis edilmesi, gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanması ve daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlanmalarının planlanması amaçlanmaktadır.

Her seviyedeki pozisyon için potansiyel çalışanlar; performans sonuçları, yönetici görüşü ve yetkinliğe dayalı değerlendirme süreçleri ile belirlenir. Yetenek havuzuna alınan adaylar çeşitli gelişim programları ile hastanemizin geleceğine hazırlanır. Düzenli olarak yapılan İnsan Kaynakları Planlama toplantıları ile gelecek vaat eden çalışanların ve yöneticilerin kariyer planları takip edilir.

Bu uygulama sayesinde hastanemizin çeşitli pozisyonları etkin bir şekilde yedeklenir ve sürdürülebilir performans sağlanır.​

Is Basvurusu Hisar Qr Kod 1920x540 copy