Yükleniyor...

BİLGİLER

Trabzon -
İngilizce
gursel.saka@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • Hisar Hospital Intercontinental

Prof. Dr. Gürsel SAKA Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde almıştır. Kariyerinde özellikle;

 • Omurga Cerrahisi
 • Travma Cerrahisi
 • Artroplasti

Pelvis-Asetabulum Cerrahisi alanları ile ilgilenen Prof. Dr. Gürsel Saka Ortopedi ve Travmatoloji alanında birçok başarılı operasyona imza atmıştır. 2014 yılında Önkol Kemiklerinin ( Radius-Ulna ) Medulla Yapısına Uygun İntramedüller ( Kanaliçi ) Kilitli Çivi Geliştirilmesi Projesi ile Tubitak XI. Teknoloji Ödülleri Finalisti olmuştur.

Prof. Dr. Gürsel Saka Hisar Hospital Intercontinental Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde hastalarına hizmet vermeye devam etmektedir.

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Omurga Cerrahisi
 • Travma Cerrahisi
 • Artroplasti
 • Pelvis-Asetabulum Cerrahisi

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Uzmanlık: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doçentlik: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Fulya Ortopedi ve Omurga Merkezi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ortopedi ve Travmatoloji

Türk Tabipler Birliği (TTB)

İstanbul Tabip Odası (İTO)

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)

Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği (KECD) 

Türk Omurga Derneği (TOD)

YÖNETİLEN UZMANLIK TEZLERİ – DANIŞMANLIKLAR

1. Total Diz Artroplastisi Uygulanan Hastalarda Femur Baş-Boyun Açısının Primer Gonartroz ile İlişkisinin Değerlendirilmesi. Tez Danışmanı (Tıpta Uzmanlık Tezi. Dr.Ulaş Öztürk 2011)

2. Minimal İnvazif Antirotator Kayıcı Kompresyonlu Kalça Vidası Uygulaması ile Komplikasyonlar Azaltılabilir mi?  Tez Danışmanı (Tıpta Uzmanlık Tezi. Dr. Zeyit Yalçın 2012)

3. Vücudun Otopsi Amaçlı Tıbbi Görüntüler Kullanılarak Modellenmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Müh. ABD/ Uzaktan Algılama ve CBS Programı Tez Eş Danışmanı (Doktora Tezi. Hatice Çatal 2013)

ARAŞTIRMA / GELİŞTİRME PROJESİ

1. Tubitak Projesi – Önkol Kemiklerinin (Ulna-Radius) Medulla Yapısına Uygun İntramedüller (Kanaliçi) Kilitli Çivi Geliştirilmesi. Proje Danışmanlığı-2012.

2. Tubitak Projesi – Yeni Nesil Pelvis Kuadrilateral Yüzeyi Destekleyen Asetabulum Postero-superior Anatomik ve Asetabulum İskial Destekli Kilitli Plaklar ve Açılandırılabilir Kilitli Vidaların Geliştirilmesi.  Proje Danışmanlığı-2013.

ÖDÜLLER

1. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (2011): “Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri – En İyi Poster Bildiri”  P75- Patellanın Dev Hücreli Tümörü ve Tedavisi: Bir Olgu Sunumu.

2. Tubitak XI. Teknoloji Ödülleri Finalisti (2014): Önkol Kemiklerinin ( Radius-Ulna ) Medulla Yapısına Uygun İntramedüller ( Kanaliçi ) Kilitli Çivi Geliştirilmesi Projesi. (Proje Danışmanı)

3. 3th Price for Best Oral Presentation Award ECTES (2017):  Bilgic IM, Altun G, Saka G. The Protective Effect of Montelukast Againist Sceletal Muscle Ischemia-Reperfusion Injury. Experimental Rat Model. Bucharest / Romania.

PATENTLER

1.Yeni Nesil Pelvis Anatomik Destek Plak Sistemi. Patent no: 2014/03317

 

MAKALELER

SCI ve SCI Expanded Kapsamındaki Dergilerdeki Makaleler

1. Orhun H, Saka G, Bilgic E, Kavakli K. Lengthening of short stumps for functional use of prostheses. Prosthet Orthot Int. 2003;27(2):153-157. doi:10.1080/03093640308726672.

2. Orhun H, Saka G, Berkel T. Injury to the spinal cord without any radiographic abnormality in a child. Acta Orthop Traumatol Turc. 2002;36:268-272.

3. Orhun H, Saka G, Enercan M. Can a pin-tract infection cause an acute generalized soft tissue infetion and a compartment syndrome? Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery  2005;11(4):344-347.

4. Saka G, Durkaya SM, Kucukdurmaz F, Saglam N, Karabulut MH. A Rare Cause of Calf Pain: Extradigital Glomus Tumor. Baldır Ağrısının Seyrek Bir Nedeni: Ekstradijital Glomus Tümörü Türkiye Klinikleri J Med Sci. 2012;32(3):854-858. doi: 10.5336/medsci.2010-19880.

5. Saka G, Saglam N, Kucukdurmaz F, Akpinar F. A Tuber Ischium Avulsion Fracture in an Adeloscent Soccer Player Succesfully Treated Surgically with  Modified Subgluteal Approach. A case report.  Acta Orthop Traumatol Turc. 2012;46(5):403-406 doi:10.3944/AOTT.2012.2650.

6. Kucukdurmaz F, Akpinar F, Saka G, Saglam N, Aci C. A newly designed intramedullary nail with distal interlocking system for tibia fractures in adults, the clinical results.Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. 2012;18(3):243-249 doi:10.5505/tjtes.2012.08466.

7. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, Ozer C, Ugurlar M, Akpinar F. Interlocking Intramedullary Ulna Nails for Treating Isolated Ulna Diaphyseal Fractures  in Adults. A Retrospective Study. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(4):236-243 doi:10.3944/AOTT.2013.3021.

8. Celik A, Kovaci H, Saka G, Kaymaz I. Numerical Investigation of Mechanical Effects Caused by Various Fixation Positions on A New Radius Intramedullary Nail. Comput Methods in Biomech Biomed Engin. 2013 doi:10.1080/10255842.2013.792919.

9. Kurtulmus T, Saglam N,  Saka G, İmam M, Akpinar F. Tips and Tricks in the Diagnostic Workup and the Removal of Foreign Bodies in Extremities. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(6):387-92. doi: 10.3944/AOTT.2013.2979.

10. Ugurlar M, Saka G, Saglam N, Milcan A, Kurtulmus T, Akpinar F. Distal Phalanx Fracture In Adults. “Seymour-Type Fracture”. J. Hand Surgery (European Volume) 2013 doi:10.1177/1753193413510863.

11. Avcı CC, Gulabi D, Saglam N, Kurtulmus T, Saka G, Bulut G. Measurement of screw length through drilling technique in osteosynthesis of theproximal humerus fractures. Joint Deseases and Related Surgery. 2013;24(3):156-162 doi:10.5606/EHC.2013.34.

12. Saglam N, Saka G, Kurtulmus T, Avci C, Turker M. Medial Humeral Condyle Fractures in Adolescent. Treatment and Complications Eur J Orthop Surg & Traumatol 2013 doi:10.1007/s00590-1288-9.

13. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci C, Ugurlar M, Turker M. Pediatric lateral humeral condyle fractures: Internal oblique radiographs alter the course of conservative treatment. Eur J Orthop Surg & Traumatol 2013 doi:10.1007/s00590-013-1294-y.

14. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci CC,Kucukdurmaz F, Akpinar F. Posterior Fixation of Type IV Humeral Capitellum Fractures with Fully Threaded Screws in Adolescents. Eur J  Trauma Emerg Surg. June 2014;40(3): 379-385  doi: 10.1007/s00068-013-0332-0.

15. Bedir EB, Kurtulmus T, Başyigit S, Bakir U, Saglam N, Saka G. A comparison of epidural analgesia and local infiltration analgesia methods in pain control following total knee arthroplasty. Acta Orthop Trauma Turc 2014;48(1):73-79 doi:10.3944/AOTT.2014.3256.

16. Aydogan M, Burc H, Saka G. A New Method for Measuring the Anteversion of the Acetabuler Cup After Total Hip Arthroplasty. Eur J Orthop Surg & Traumatol 2013; doi: 10.1007/s00590-013-1353-4.

17. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, Avci CC, Akpinar F, Kovaci H, Celik A. New Interlocking Intramedullary Radius and Ulna Nails for Treating Forearm Diaphyseal Fractures in Adults. A Retrospective Study. Injury 2013 doi:10.1016/j.injury.2013.10.040

18. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, Bakir U, Avci CC, Akpinar F, Alsaran A. Treatment of Isolated Diaphyseal Fractures of The Radius with an Intramedullary Nail in Adults. A Retrospective Study. Eur J Orthop Surg & Traumatol 2013; doi: 10.1007/s00590-0131398-4..

19. Erken HY, Burc H, Saka G, Akmaz I, Aydogan M. Can Radiation Exposure to the Surgeon be Reduced With Free-Hand Pedicle Screw Fixation Technique in Pediatric Spinal Deformity Correction? A Prospective Multi-Center Study. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Mar 15;39(6):521-5. doi: 10.1097/BRS.0000000000000172.

20. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, Avci CC, Akpinar F. Treatment of Diaphyseal Forearm Atrofic Nonunions with Intramedullary Nails and Modified Nicoll’s Technique in Adults. Acta Orthop Traumatol Turc 2014;48(3):262-270 doi:10.3944/AOTT.2014.3259.

21. Erken HY, Burc H, Saka G, Aydogan M. Disagreements in surgical planning still exist between spinal surgeons in adolescent idiopathic scoliosis: a multisurgeon assessment. Eur Spine J. 2014;23(6):1258-62. doi:10.1007/s00586-014-3278-y.

22. Erdem MN, Erken HY, Burc H, Saka G, Korkmaz MF, Aydogan M. Comparison of Lag Screw Versus Buttress Plate Fixation of Posterior Malleolar Fractures.  Foot Ankle Int. 2014 Oct;35(10):1022-30.doi:10.1177/1071100714540893. Epub 2014 Jun 24.

23. Avci CC, Ozkan FU, Unal OK, Turkmen I, Kurtulmus T, Saka G, Saglam N. Thigh Pain Might Be A Prodromal Symptom Of Atypical Fracture In Long Term Bisphosphonate Use. Turkish Journal of Geriatrics 2015;18(1):87-91.

24. Avci CC, Saglam N, Saka G, Kurtulmus T, Gülabi D, Bulut G. Is internal fixation of the intertrochanteric fractures reliable option in patients with cognitive dysfunction? Acta Orthop Belg. 2016 Mar;82(1):1-11.

25. Isik C, Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Akpinar F, Sarman H. Kirschner Wire Versus Titanium Elastic Nails in Pediatric Femoral Shaft Fractures. Acta Ortop Bras. 2015 Sep-Oct;23(5):255-258. doi:http://dx.doi.org/10.1590/1413-785220152305145030.

26. Bilgic Mİ, Altun G, Çakıcı H, Gideroglu K, Saka G. The Protective Effect of Montelukast Againist Skeletal Muscle Ischaemia-Reperfusion Injury: An Experimental Study. Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery. doi:10.5505/tjtes.2017.22208.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, Akpinar F. Concurrent  Capitate and Hamate fractures in a child. The diagnostic value of magnetic resonance imaging and computed tomography at the rare wrist injury. Turkish Society for Surgery of Hand and Upper Extremity. 2012;1(1):33-36 doi:10.2399/emd.12.09719.

2. Erdem MN, Saka G, Aydogan M. Lumbosakral omurgada füzyon endikasyonları ve seçenekleri. Indications and alternativies of the fusion in lumbosacral spine. Review The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2012;23(2):153-166.

3. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Karabulut MH. A Rare Cause of Carpal Tunnel Syndrome: Intraneural Lipofibroma of Median Nerve. Turkish Society for Surgery of Hand and Upper Extremity. 2012;1(2):72-76 doi:10.2399/emd.12.58066.

4. Kovaci H, Ghahramanzadeh H, Kaymaz İ, Alsaran A, Çelik A, Saka G. Theoretical Investigation of Plate Fixation and Intramedullary Nailing Methods on Radius Fractures Olarak İncelenmesi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2012;16(3):330-336.

5. Kibar B, Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Bakır U, Demirel E. Effects of Periacromial Kirchner Wire Fixation on Shoulder Range of Motion in Surgical Management of Distal Clavicula Fractures. The Journal of Kartal Training and Research Hospital. 2014;25(2). doi:10.5505/jkartaltr.2015.97059.

6. Burç H, Saka G, Erken Y, Aydoğan M. Anterior Lumbar Interbody Fusion. Review Article. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2013;24(3):247-252.

7. Kurtulmuş T, Kibar B, SağlamN, Avcı  CC, Saka G, Bakır U. Ankle and Subtalar Joint Arthrodesis with RetrogradeIntramedullary Nail.  The Journal of Kartal Training and Research Hospital.  2013;24(3):174-178 doi:10.5505/jkartaltr.2013.96729.

8. Aydogan M, Erdem MN, Burc H, Saka G, Oltulu I, Tezer M. The Results of Lumbar Microscopic Discectomy. The Journal of Turkish Spinal Surgery 2013;24(4):279-282.

9. Avcı CC, Gulabi D, Saglam N, Kurtulmus T, Saka G. Femoral Neck Stress Fracture Without Predisposing Risk Factor. Case Report. Türkiye Klinikleri J Case Rep 2013;21(3):133-137.

10. Saglam N, Kurtulmus T, Kibar B, Saka G, Avci CC, Akpinar F. The Effect on Clinical and Radiological Results of Open or Closed Reduction in Unstable Pediatric Forearm Diaphyseal Fracture Surgery. Abant Med J 2015;4(1):38-43 doi: 10.5505/abantmedj.2015.29484.

11. Erken HY, Erdem MN, Burc H, Saka G, Aydogan M. Percutaneous Posterior Fixation for Degenerative Spine Problems. Review Article. The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2014;25(2):155-160.

12. Avci CC, Saglam N, Kurtulmus T, Saka G. Atypical Epiphyseal Injury in The Distal Radius Accompanying Median Nerve Neuropathy. J. Exp. Clin. Med., 2015; 32(2): 85-89 doi: 10.5835/jecm.omu.3

13. Kucukdurmaz F, Kurtulmus T, Saka G, Ozdamar İ, Akpinar F. Nadir Fibular (Postaksiyel) Polidaktili Malformasyonunun Düzeltilmesinde Yeni Bir Cerrahi Teknik. Van Tıp Derg.2016;23(2):205-208.

14. Oltulu İ, Saka G. Cervical Degenerative Disc Disease: Overview and Epidemiology. Totbid Dergisi 2017;16:287-292. doi:10.14292/totbid.dergisi.2017.39.

 

BİLDİRİLER

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Sözel Bildiriler

1. Akpinar F, Küçükdurmaz F, Saglam N, Tekkesin M, Saka G, Ozer C. A newly designed proximal interlocking screw system at intramedullary nailing of the ulna. VI. Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie (SICOT) Congress, Pattaya, Thailand, 2009

2. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Demirel E, Imam M, Akpinar F. The Treatment of the Long Bone Nonunions with Intramedullary Nail  Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

3. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Bakir U, Kibar B, Akpinar F. The Treatment of Adult Forearm Nonunions With Modified Nicoll’s Technique And Newly Designed Ulna-A And Radius-A Nails Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

4. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Imam M, Abughalwa M, Akpinar F. Treatment of Femoral Shaft Fractures With Interlocking Intramedullary Nailing in Adults. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

5. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Kibar B, Ozturk U, Akpinar F. Proximal Femoral Nailing With Continuous Manual Traction. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

6. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Yeniocak S, Demirel E, Akpinar F. The Acute Correction Deformities of The Tibia With Tibial Nail Using The New Monobloc Distal Bolt Locking Screw (MDBLS). Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

7. Kurtulmuş T, Saglam N, Saka G, Ozturk U, Imam M, Akpinar F. Treatment of Tibia Fractures With Unreamed And Reamed Intramedullary Nailing in Adults. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

8. Kurtulmuş T, Saglam N, Saka G, Yeniocak S, Abughalwa M, Akpinar F. Treatment of Tibia Fractures With Titanium Elastic Intramedullary Nail in Chıldren. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

9. Saka G, Sağlam N, Kurtulmuş T, Öztürk U, Bakır U, Akpınar F. The Treatment of Adult Isolated Radius Diaphysis Fractures With Intramedullary Radius A Nail. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

10. Saka G, Kurtulmus T, Sağlam N, Ugurlar M, Özer C, Akpınar F. The Treatment of Adult Isolated Ulna Diaphysis Fractures With Intramedullary Ulna A Nail. Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

11. Saka G, Kurtulmus T, Sağlam N, Yeniocak S, Yalçın Z, Akpınar F. Early Clinical Outcomes of a New And Different Designed Detection Method: Applying Minimal Invasiveness, Allowing Sliding Compression And Effective Anitrotuar İn Adult Collum Femoris Fractures Osteosynthese 2012 Rostock / Germany

12. N.Saglam, T.Kurtulmuş , F.Küçükdurmaz, G.Saka, F.Akpınar. Treatment of Tıbıa Dıstal Diaphyso-Metaphyseal Fractures with Unreamed MBDLS (Monobloc Distal Locking Screw) Nail.  EFORT- European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology  2013

13. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Kucukdurmaz F, Bakir U. Retrograde Intramedullary Interlocking Nailing Fractures of the Distal Femur in Adults. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

14. Kurtulmus T, Saka G, Saglam N, Kucukdurmaz F, Ozturk U. Humerus Diaphyseal Fractures Treatment with Intramedullary Nail in Adults. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

15. Saglam N, Kurtulmus T, Kucukdurmaz F, Saka G, Avcı C. The Operative Treatment of Monteggia and Equivalent Fractures in Children. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

16. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Ozturk U, Avcı C. Tibiacalcaneal Arthrodesis with Locked Intramedullary Nail. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

17. Saglam N, Kurtulmus T, Saka G, Avcı C, Abughalwa M. Treatment of Pediatric Unstable Forearm Fractures with Intramedullary Kirchner Wires Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

18. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Abughalwa M, Avcı C. Epidemiology of  Pelvic and Acetabular Fractures in a Umraniye-Istanbul. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

19. Saka G, Saglam N, Kurtulmus T, CC Avcı, Ozturk U, Akpinar F. New Interlocking Intramedullary Nails for Treating Diaphyseal Fractures of Forearm Bones in Adults. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

20. Saglam N, Kurtulmus T, Saka G, Kucukdurmaz F, Akpinar F. Treatment of Tibia Distal Diaphyso- metaphyseal Fractures with New Design MBDLS (Monobloc Distal Locking  Screw) İnterlocking Nail. Osteosynthesis Int. 2013 Çesme/İzmir

21. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Ozturk U. Pediatric lateral humeral condyle fractures: Internal oblique radiographs alters the course of conservative treatment. A 0397  FESSH 2013 Antalya / Turkey

22. Altun G, Saka G. The Treatment of Posterior Acetabular Fractures with a New Design Posterior Acetabular Plate. ( ESTES ) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2017. Bucharest / Romania.

23. Bilgic İM, Altun G, Saka G. The Protective Effect of Montelukast against Skeletal Muscle Ischaemia-Reperfusion Injury: Experimental Rat Model. (ECTES) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2017. Bucharest / Romania.

24. Aydogan M, Sarı S, Oltulu İ, Saka G, Erdogan U, Ofluoglu AE. Cervical Disc Replacement. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

25. Aydogan M, Sarı S, Oltulu İ, Saka G, Ofluoglu AE. Posterior Servikal Enstrumentasyonda Çift Rod Uygulaması. Klinik Sonuçlarımız. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

26. Sarı S, Oltulu I, Saka G, Aydogan M, Ofluoglu AE. U-Rod Tekniği ile Tedavi Edilen Lomber Spondilolizis Tanılı Olgularda Klinik Sonuçlarımız. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

27. Oltulu İ, Saka G, Sarı S, Aydoğan M, Ofluoğlu AE, Erdogan U. Dejeneratif Skolyoz Cerrahisinde Her Seviyeye Posterior Enstrümentasyon ve Korreksiyon: 5 Yıllık Klinik Sonuçlarımız. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

28. Aydogan M, Sarı S, Oltulu İ, Saka G, Erdogan U, Ofluoglu AE. Dejeneratif Lomber Omurgada Hybrid Sistem Uygulamalarımız; Klinik ve Radyolojik Sonuçlarımız. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

29. Ofluoglu AE, Erdogan U, Oltulu İ, Sarı S, Saka G, Aydogan M. Kranioservikal Bölge Anomalilerinde Kemik Rezeksiyon Yapmadan Dizilimin Sağlanması ve Beyin Sapı Basısının Kaldırılması Mümkün müdür? XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

30. Aydogan M, Sarı S, Oltulu İ, Saka G, Erdogan U, Ofluoglu AE. İkinci Jenerasyon Servikal Disk Protezi Uygulamalarımız ve Klinik Sonuçlarımız. XXII. International Turkish Spine Congress. (2017) Antalya / Turkey

31. Altun G, Saka G. Comperative Biomechanical Study of Precontoured Plate in Treating Posterior Wall Fractures of the Acetabulum. (ECTES 2018) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2018. Valencia / Spain.

32. Altun G, Saka G. The Effect of 3D Modelling on Surgical Decision in Trimalleolar Fractures. (ECTES 2018) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2018. Valencia / Spain.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Sözel Bildiriler

1. Berkel T, Özyalçın S, Tecimer T, Saka G. Alt Ekstremite Kısalığı Olan Poliomyelitli Hastalarda Rekurvasyon ile Birlikte Uygulanan Uzatma Poliomyelitli Ameliyatları. XV. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

2. Bilgiç E, Saka G, Guneş T, Doğan AB. Femur İntertrokanterik Bölge Kırıklarında Merle D’aubigne Tipi Leinbach Endoprotez Uygulaması Sonuçlarımız. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

3. Saka G, Kavaklı B, Yalçın A, Öngü H. Subtrokanterik Bölge Kırıklarında Cerrahi Tedavi Uygulamalarımız. XVI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

4. Saka G, Keser S, Öngü H, Kavaklı B. Femur Distal Uç Kırıklarında Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

5. Turan H, Sağlam N, Öztürk U, Saka G, Akpınar F. Postmenopozal radius distal uç kırığı olan kadınlarda kırık tipi ile risk faktörlerinin karşılaştırılması: İstatistiksel çalışma. 21 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi . Acta Orthop. Traumatologica Turcica Supp-I 2009

6. Saka G, Durkaya SM, Küçükdurmaz F, Özer C, Akpınar F. Önkol Kırıklarında Stabil, Erken Harekete İzin veren ve Ameliyat Süresini Kısaltan Yeni Bir İntramedüller Çivi. 12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.

7. Durkaya SM, Saka G, Sağlam N, Özer C, Akpınar F. Erişkin Önkol Kırıklarının Tedavisinde Plak-Vida ve Yeni Nesil Kilitli İM Çivi Tespit Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.

8. Saka G, Durkaya SM, Özdamar İ, Kibar B, Akpınar F. İnstabil Çocuk Önkol Çift Kırıklarında Sınırlı Kesiden Açık Redüksiyon veya Kapalı Redüksiyon İle İM Çivileme. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi.

9. Küçükdurmaz F, Saka G, Tuncer N, Demirel E , Tekkeşin M, Akpınar F. Bimalleoler Ayak Bileği Kırıkları Cerrahisi Sonrası Hemen Yük verme ile Geç Dönem Yük Vermenin Fonksiyonel Açıdan Karşılaştırılması. TOTBİD 2011 Kongre.

10. Saka G, Küçükdurmaz F, Sağlam N, Akpınar F, Kurtulmuş T, Uğur Bakır. Erişkin Önkol Diafiz Kırıklarında Kullanılan Yeni Tasarım İntramedüller Önkol Çivilerinin Fonksiyonel Sonuçlara Etkisi. TOTBİD 2011 Kongre.

11. Gürkan V, Bilsel K, Erdil M, Küçükdurmaz F, Gülabi D, Saka G. Alt Ekstremite Benign Kemik Tümörleri Tedavisi Sonrası Oluşan Defektlerin Beta-Trikalsiyum Fosfat İle Tedavisi. TOTBİD 2011 Kongre.

12. Sağlam N, Turan H, Kurtulmuş T, Saka G, Akpınar F. Ağrılı skolyozda osteoid osteomayı taklit eden osteoblastoma: 2 olgu TOTBİD 2011 Kongre.

13. Yeniocak S, Sağlam N, Saka G, Kurtulmuş T, Akpınar F. Akromioklavikuler eklem çıkığı cerrahi tedavi sonuçlarımız.  2. İstanbul Buluşması 2012

14. Saka G, Kurtulmuş T, Sağlam N, Ulaş Öztürk, Ugur Bakır, Fuat Akpınar. Erişkin Izole Radius Diafiz Kiriklarinin Yeni Dizayn Intrameduller Civi ile Tedavisi. İstanbul Buluşması 2012

15. Saka G, Özer C, Kurtulmış T, Saglam N, Meriç Uğurlar, Fuat Akpınar.  Erişkin Izole Ulna Diafiz Kırıklarının Tedavisinde Yeni ntrameduller Çivi Uygulamalarimiz. İstanbul Buluşması 2012

16. Saka G,  Kurtulmuş T, Sağlam N, Yalçın Z, Akpınar F. Erişkin Kollum Femoris Kırıklarında Minimal İnvazif Uygulanan, Kayıcı Kompresyona İzin Veren, Antirotator Etkili Yeni Bir Tespit Yönteminin Erken Dönem Sonucları. İstanbul Buluşması 2012

17. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Demirel E, Akpınar F. Adölesanlarda Humerus Kapitellum Kırığının Cerrahi Tedavisi. İstanbul Buluşması 2012

18. Ofluoğlu AO, Aydoğan M, Saka G,  Emel E, Ofluoğlu O. 70 Derece ve Üzeri Adölesan İdiopatik Skolyoz Hastalarında Intraoperatif Halo-Femoral Traksiyon Uygulaması ile Korreksiyon Sonuçlarımız

19. Sağlam N, Kurtulmuş T, Saka G, Yeniocak S, Akpınar F. Diz ve çevresinin kopma kırıklarında deplasman miktarı tedaviyi değiştirir mi? TUSYAD 2012

20. Avcı CC, Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Bülbül AM. Aşil rüptürlerinde mini insizyon effektivitesinin analizi TUSYAD 2012

21. Kovacı H, Ghahramanzadeh Asl H, Kaymaz İ, Alsaran A, Çelik A, Saka G. Radius Kırıklarında Plak Fiksasyonu Ve İntramedüller Çivileme Yöntemlerinin Teorik Olarak İncelenmesi. Theoretical Investigation Of Plate Fixation And Intramedullary Nailing Methods On Radius Fractures. 6. Biyomekanik Kongresi. SAÜ Fen Bilimleri Enst. Derg.

22. Kibar B, Sağlam N, Kurtulmuş T, Saka G, Akpınar F. Proksimal Femoral Çivi (PFN) Komplikasyonlarının Nedenlerinin Araştırılması (TOTBID 2013)

23. Demirel E, Sağlam N, Kurtulmuş T, Avcı CC, Saka G, Akpınar F. Cerrahi Tedavi Uygulanan Ayak Bileği Malleol Kırıklarında Erken Yük Verdirmenin Fonksiyonel Sonuçları (TOTBID 2013)

24. Kurtulmuş T, Işık C, Sağlam N, Avcı CC, Saka G, Kibar B. Stabil Olmayan Çocuk Tibia Cisim Kırıklarının İntramedüller Tespitle Tedavisi (TOTBID 2013)

25. Avcı CC, SağlamN, Kurtulmuş T, Saka G, Gülabi D. Diz Ekleminin Tenosinoviyal Dev Hücreli Tümörlerinde Artroskopik Ve Açık Sinovektominin Orta Dönem Sonuçları (TOTBID 2013)

26. Avci CC, Kurtulmus T, Saka G, Saglam N. Pertrokanterik Kırıkların Cerrahi Tedavisinde Antirotasyon Dinamik Kalça Çivisi (A-DHS) (12. Osteo 2014 Kongresi)

27. Avci CC, Saka G, Saglam N, Kurtulmus T. Uzun Süreli Bifosfanat Kullanımı Sonrası Gelişen Atipik Kırıkların Cerrahi Tedavisinde Karşılaşılan Komplikasyonlar (12. Osteo 2014 Kongresi)

28. Avci CC, Saglam N, Saka G, Kurtulmus T. Demansiyel Hastalardaki Stabil Kalça Kırıklarında Osteosentez ve İnternal Fiksasyonun Aktivite Düzeyleri Yönünden Karşılaştırılması (12. Osteo 2014 Kongresi)

29. Kurtulmuş T, Altun G, Sağlam N, Avcı CC, Saka G. Transtibial Veya Anteromedial Portal Kullanarak Femoral Kemik Tünel Hazırlanması; Hangisi Daha Anatomik? Radiografik Ve MR Değerlendirmesi (Kemik Eklem 2015 Antalya)

30. Bilgic Mİ, Altun G, Saka G, Çakıcı H, Gideroglu K. İskelet Kası İskemi-Reperfüzyon Yaralanmasına Karşı Montelukast’ ın Koruyucu Etkisi. Ratlarda Deneysel Çalışma. (Kemik Eklem 2016 Antalya)

31. Altun G, Çatal H, Bayram B, Saka G. Posterior Malleoler Fragmanın Morfolojik Yapısı Tedavi Seçimini Etkileyebilir mi? 3D BT Destekli Çalışma  (TOTBİD 2016 Kongre )

32. Aydogan M, Ofluoglu AE, Sarı S, Oltulu İ, Alsudany FK, Saka G. Posterior Servikal Enstrumantasyonda Çift Rod Uygulaması. Klinik Sonuçlarımız  (TOTBİD 2017 Kongre )

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Poster Sunumları

1. Kucukdurmaz F, Saglam N, Tekkesin M, Saka G, Coskun Ozer, Akpinar F. A new multifunctional intramedullar interlocking ulna nail system. EFORT 10.Congres of Eoropean of National Assosiation of Orthopaedics and Traumatology.Vienna / Austria 2009.

2. Hamzaoglu A, Ozturk C, Tonbul M, Saka G, Enercan M, Kara AN. The Role of Traction Radiographs Taken Under General Anesthesia in Surgical Decision Making of Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis. The Scoliosis Research Society Presents IMAST 15 th International Meeting on Advanced Spine Techniques.

3. F. Akpinar, G. Saka, F. Küçükdurmaz, C. Özer, U. Bakır. A Newly Designed Intramedullary Nail for Forearm Fractures in Adults. ( ESTES ) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2011 Milano/ Italya

4. F. Akpinar, F. Küçükdurmaz, N. Sağlam, G. Saka, C. Aci. A Newly Designed Intramedullary Nail with Distal Interlocking system for Tibia Fractures in Adults. (ESTES ) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2011 Milano/ Italya

5. T.Kurtulmuş, N.Sağlam, Saka G, U.Oztürk, U.Bakır. In The Treatment Of Posttraumatic Limb Length Discrepancies The Effectiveness Of Fixator Assisted Intramedullary Nail: 2 Cases  EFORT- European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology  2013 İstanbul /Turkey

6. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Akpınar F. Posterior Fixation Of Type 4 Capitellum Humeri Fractures With Full-Threaded Screws In Adolescents. ECTES 2013 Lyon / France

7. Kurtulmuş T, Saka G, Sağlam N, Akpınar F. Epidemiology, treatment and complications of foreign bodies in upper extremity. ECTES 2013 Lyon / France

8. Saka G, Aydoğan M, Cift H, Oltulu I, Malkoç M, Seker A. Postpartum Sacral Stress Fracture. A report of 3 cases.  X. İnternational Turkish Spine Congress 2013 Cappadocia / Turkey

9. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci CC, Ozturk U, Koca H. Treatment of The Distal Femoral Type 2 Physeal fractures with Kirschner Wire and Cast Plaster in Children (15th European Congress of Trauma & Emergency Surgery  &  2nd World Trauma Congress)Frankfurt/Germany-2014

10. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci CC, Ozturk U, Koca H. Closed Reduction and Kirschner Wire Fixation in the Treatment of Intra-articular Fractures of the Base of the Fifth Metacarpal (15th European Congress of Trauma & Emergency Surgery  &  2nd World Trauma Congress)Frankfurt/Germany-2014

11. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci CC, Ozturk U, Koca H. Closed Reduction and Kirschner Wire Fixation in the Treatment of Bennett’s Fractures of the Base of the First Metacarpal (15th European Congress of Trauma & Emergency Surgery & 2nd World Trauma Congress) Frankfurt/Germany-2014

12. Kurtulmus T, Saglam N, Avci CC, Saka G, Ozturk U. A Comparison Of Functional Results From Patella Fractures With And Without Plaster Cast Following Surgical Treatment. (15th EFORT Congress, London)

13. Altun G, Saka G. Does Adult Maximal Radial Bowing and It’s Location Change in Turkish Society? A Descriptive Radiological Study. (ECTES 2018) European Society for Trauma and Emergency Surgery 2018. Valencia / Spain.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Poster Sunumları

1. Orhun H, Çektin Ö, Saka G, Berkel T. Yaşlılarda Pertrokanterik Femur Kırıklarında Uygulanan Leinbach Tipi Parsiyel Endoprotezlere Bağlı Gelişen Uyluk Ağrısının Anatomik Versiyon Uygulamaları ile Çözümü. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı

2. Öngü İ.H, Saka G, Karaoğlan M.Z, Berkel T. Ayak Bileği Malleol Kırıklarında Cerrahi Tedavi Uygulamalarımız. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı

3. Yalçın A, Saka G, Karaoğlan Z, Kavaklı B. Erişkin Önkol Çift Kırıklarının Cerrahi Tedavisi. XVII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı.

4. Sağlam N, Turan H, Küçükdurmaz F, Öztürk U, Saka G, Fuat Akpınar. Postmenapozal Radius Distal Uç Kırığı olan Kadınlarda Kırık Tipi ile Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Geriatrics 13/Supp.

5. Saglam N, Saka G, Kücukdurmaz F, Turan H, Akpınar F. Femur Boyun Kırıklı Yaşlı Hastalarda Cerrahi Tedavi Sonrası Mortalite. Turkish Journal of Geriatrics 13/Supp.

6. Sağlam N, Oztürk U, Durkaya SM, Saka G, Akpınar F. Pediatrik İzole scaphoid Proksimal Üst Uç Kırığı. 12. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi

7. Saka G, Sağlam N, Kurtulmuş T, Bakır U, Akpınar A. Erişkin Ulna delayed-union ve non-unionlarının modifiye Nicoll’s tekniği ve yeni tasarım intramedüller kilitli çivi ile tedavisi: Dört olgunun sunumu. 1. İstabul Buluşması 2011

8. Saka G, Küçükdurmaz F, Sağlam N, Akpınar F, Kurtulmuş T, Öztürk U. Pediatrik simultane kapitatum ve hamatum kırığı: Nadir görülen olguda MRI ve BT’ in tanısal önemi. Olgu sunumu  TOTBİD 2011 Kongre

9. Küçükdurmaz F, Kurtulmuş T, Saka G, Özdamar İ, Akpınar F. Ayak Kompleks Postaksiyel Polidaktili Olgusunda Farklı Bir Cerrahi Yaklaşım.  TOTBİD 2011 Kongre

10. Erol MF, Küçükdurmaz F, Saka G, Bilsel IK, Şen C. İzole kapitatum kırığı, bir vaka sunumu. TOTBİD 2011 Kongre

11. Saka G, Sağlam N, Küçükdurmaz F, Akpınar F, Kurtulmuş T, Turan H. Tuber İskiyum Avulsiyon Kırıklarının Cerrahi Tedavisinde Modifiye Subgluteal Yaklaşım. Olgu sunumu ve Literatürün Değerlendirilmesi. TOTBİD 2011 Kongre

12. Sağlam N, Kurtulmuş T, Saka G, Turhan H, Akpınar F. Omuz impingement sendromunda nadir bir sebep: Distal klavikulada osteokondrom.  TOTBİD 2011 Kongre

13. Saka G, Salih Murat Durkaya, Kurtulmuş T, Akpinar F, Sağlam N, Özer C. Paratroid Adenomuna Sekonder Bilateral Patolojik Femur Kırığı. Olgu sunumu. TOTBİD 2011 Kongre

14. Kurtulmuş T, Küçükdurmaz F, Saka G, Erdil ME. Patellanın dev hücreli tümörü ve tedavisi, bir vaka sunumu  TOTBİD 2011 Kongre

15. Kurtulmuş T, Saka G, Sağlam N, Kibar B, Akpınar F. Nadir Yerleşimli Osteokondrom: Pelvis kaynaklı 2 Olgu  VI. Ortopedi Buluşması 2012 Kongre

16. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Yeniocak S, Akpınar F. Ulnada Eozinofilik Granüloma: Nadir Bir Lokalizasyon  VI. Ortopedi Buluşması 2012 Kongre

17. Kurtulmuş T, Saka G, Sağlam N, Uğurlar M, Akpınar F. Post travmatik Hegemann Hastalığı: Humerus Trokleanın Aseptik Nekrozu

18. Yeniocak S, Sağlam N, Saka G, KurtulmuşT, Akpınar F. Akromioklavikuler eklem çıkığı ile korakoid kırığının birlikte olduğu nadir bir yaralanma şekli  İstanbul Buluşması-2012

19. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, İmam M, Akpınar F. Çocuklarda medial epikondil kıriıklarının cerrahi tedavisi  İstanbul Buluşması 2012

20. Saglam N, Kurtulmuş T, Saka G, Kibar B, Akpınar. Adolesan humerus medial kondil kırıklarinin komplikasyonları  İstanbul Buluşması 2012

21. Uğurlar M, Saka G, Kurtulmuş T, Sağlam N, Akpınar F. Seymour kırığını taklit eden erişkin distal falanks kırıkları  İstanbul Buluşması 2012

22. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Öztürk U, Akpınar F. Erişkin Hastada HumerusTuberkulum Minus’un İzole Avulsiyon Kırığı  İstanbul Buluşması 2012

23. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Abughalwa M, Akpınar F. Çocuk Humerus Lateral Kondil Kırıkları Ne Zaman Cerrahi Tedavi Edilmelidir?  İstanbul Buluşması 2012

24. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Yeniocak S, Demirel E, Akpınar F. Düzmece El Sendromu; Dermatitis Artefacta  13. El ve Üst ekstremite 2012

25. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Avcı CC, Akpınar F. Kilitli intramedüller çiviyle tibio-talo-kalkaneal artrodez   TUSYAD 2012

26. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Uğurlar M, Akpınar F. Diz ekstensor tendonların tamiri ne kadar başarılıdır?   TUSYAD 2012

27. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Avcı CC, Bülbül AM. Çocuk femur kırıklarının titanyum elastik intramedüller çiviyle tedavisi  TUSYAD 2012

28. Sağlam N, Kurtulmuş T, Avcı CC, Saka G, Bülbül AM. Bir ortopedi kliniğinin patella dislokasyonlarına cerrahi yaklaşımı

29. Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Avci CC, Abughalwa M. Os lunatum’un izole kirigi  3. İstanbul Buluşması-2013

30. Avcı CC, Sağlam N, Gülabi D, Kurtulmuş T, Saka G. Distal Radiusta Daha Önce Sınıflandırılmamış Bir Fizeal Yaralanma Şekli (TOTBID 2013)

31. Avcı CC, Sağlam N, Kurtulmuş T, Saka G, Gülabi D. Bifosfonat Kullanımına Bağlı Atipik Femur Kırıklarında Cerrahi Tedavi Ve Karşılaşılan Zorluklar (TOTBID 2013)

32. Işık C, Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G. Çocuk Femur Şaft Kırıklarının Tedavisinde K-Teli Ve Titanyum Elastik Çivi Sonuçlarının Karşılaştırılması (TOTBID 2013)

33. Sağlam N, Kurtulmuş T, Saka G, Avcı CC, Abughalwa M. Konjenital Metatars Kısalığının Uzatılmasında Uygulanan İki Farklı Tekniğinin Karşılaştırılması (TOTBID 2013)

34. Sağlam N, Kurtulmuş T, Abughalwa M, Avcı CC, Saka G. Ulnar Sinirin Kubital Oluk Düzeyinde Tuzak Nöropatisinin Basit Dekompresyon Yöntemi ile Cerrahi Tedavisi (TOTBID 2013)

35. Kibar B, Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Avcı CC, Bakır U. Distal Klavikula Kırıklarında Periakromiyal İntramedüller Kirschner Teli Fiksasyonunun Omuz Eklem Hareketlerine Etkisi (TOTBID 2013)

36. Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Abughalwa M, Avcı CC, Demirel E. Ekstremite Yerleşimli Yabancı Cisimlerin Görüntülenmesi Ve Cerrahi Tedavide Dikkat Edilecek Noktalar (TOTBID 2013)

37. Saka G, Bayram B, Sağlam N, Kurtulmuş T, Öztürk U, Daskin YC, Erk S. Standart Yöntemle Maksimal Radial Boving Ve Lokalizasyonunun Ölçümü Ne Kadar Güvenli? Bilgisayar Yardımlı Yeni Bir Yöntem Ve İlk Sonuçlar (TOTBID 2013)

38. Kurtulmus T, Saglam N, Ozturk U, Saka G, Avci CC, Abughalwa M. Olecranon Kırıklarının AO Gergi Bandı ve Kilitli Olekranon Plağıyla Tedavisi (24. TOTBİD Kongre 2014)

39. Kurtulmus T, Saglam N, Avci CC, Saka G, Ozturk U, Koca. Çocukluk Çağı Lisfrank       Kırıkları (24. TOTBİD Kongre 2014)

40. Kurtulmus T, Saka G, Saglam N, Avci CC, Ozturk U, Abughalwa M. Konjenital Kubitus Varus Supraduktus Deformitesinin Lapidus Tekniği ile Düzeltilmesi (24. TOTBİD Kongre 2014)

41. Kurtulmus T, Ozturk U, Saglam N, Saka G, Avci CC, Koca H. Akut Hematojen Osteomyelitin Çocuk Yaş Grubunda Alışık Olmayan Lokalizasyonu (24. TOTBİD Kongre 2014)

42. Saglam N, Kurtulmus T, Abughalwa M, Avci CC, Saka G, Ozturk U. Yüksekte Kalça Çıkığında Subtrokanterik Femoral Kısaltmalı Total Kalça Artroplastisi (24. TOTBİD Kongre 2014)

43. Avcı CC, Kurtulmus T, Saglam N, Saka G, Koca H. Pertrokanterik Kırıkların Traksiyon Masası Kullanmadan internal fiksasyonu (24. TOTBİD Kongre 2014)

44. Kurtulmuş T, Saka G, Sağlam N, Avcı CC, Altun G, Öztürk U. Os Skaphoid Nonunionlarının Otogreft Ve Başsız Tam Yivli Kanüllü Vidayla Tedavisi (Kemik Eklem 2015 Antalya)

45. Kurtulmuş T, Altun G, Avcı CC, Saka G, Öztürk U, Sağlam N. Yetişkin Subtrokanterik Femur Kırıkları Tedavisinde Kısa Ve Uzun İntramedüller Çivi Kullanımının Radyolojik Ve Fonksiyonel Karşılaştırması (Kemik Eklem 2015 Antalya)

46. Altun G, Kurtulmuş T, Sağlam N, Saka G, Avcı CC, Doğan S. Omuz Kavşağı Üçlü Kırığı (Kemik Eklem 2015 Antalya)

47. Altun G, Kurtulmuş T, Saka G, Avcı CC, Sağlam N, Ozturk U. Travmatik Bilateral Anterior Omuz Çıkığı (Kemik Eklem 2015 Antalya)

48. Altun G, Kurtulmuş T, Saka G, Ozturk U, Sağlam N, Oktay A. Superior Skapular Notch Kistine Bağlı Rotator Manşet Atrofisi (Kemik Eklem 2015 Antalya)

49. Kurtulmuş T, Altun G, Saka G, Sağlam N. Ön Kol Çift Kırığı Zemininde Gelişen Ulnar Sinir Arazı (25. Milli Kongre, Antalya )

50. Altun G, Kurtulmuş T, Saka G, Sağlam N. İpsilateral Pev Ve GKD Tedavisinde Hangi Cihaz Uygundur ? (25. Milli Kongre, Antalya )

51. Batıbay SG, Saglam N, Saka G. Hamatum Koronal Kırıkları (Tip 2A) 2 Vaka; 2 Yaklaşım. (25. Milli Kongre, Antalya )

52. Altun G, Kurtulmuş T, Eken F, Saka G, Sağlam N. Spontan Bilateral Kuadriceps Tendon Rüptürü ( Kemik-Eklem 2016 Antalya )

53. Altun G, Kara D, Yıldız F, Saka G, Bilsel İK. Artroskopik Supraskapular Sinir Dekompresyonu  ( Kemik-Eklem 2016 Antalya )

54. Saglam N, Batıbay SG, Çamur S, Dogan S, Bayram Y, Saka G. Ankilozan Spondilitli Hastada Reverse Change Kırığı (TOTBİD 2016 26. Milli Kongre)

55. Oltulu İ, Sarı S, Saka G, Tekkesin M, Aydogan M. İkinci Jenerasyon Servikal Disk Protezi Uyguladığımız Hastalarda Orta Dönem Klinik Sonuçlarımız. (TOTBİD 2017 Kongre)

GÖREV ALDIĞI PANEL, OTURUM GİBİ ETKİNLİKLER

1. K. Aktuglu, H.-J. Ball, Saka G, V. Dubrov. (2012) Nailing for forearm and hand fractures. Rostock/Germany.

2. Saka G, V. Dubrov. (2012) Key-note lecture: Nailing for forearm and hand fracture. Rostock / Germany.

3. Saka G (2013) Patello-femoral Dizilim Ameliyatları. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Sürekli Eğitim Toplantıları. TOTDER-SET 2012-2013 Dönemi. İstanbul / Türkiye.

4. Saka G (2013). Erişkinde Bel Ağrısına Yaklaşım. Bel Ağrısı Tanımı ve Epidemiyolojisi. 23. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. Antalya / Türkiye.

5. Saka G, Akpınar F (2014). Yeni Nesil İntramedüller Önkol Çivileri 12. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi. Antalya / Türkiye.

6. Saka G (2016). Eklem Dışı Distal Humerus Kırıklarında Tedavi Yaklaşımları. Kemik Eklem 2016 Kongresi. Antalya / Türkiye.

7. Saka G (2017). Erişkin Distal Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavisindeki Püf Noktalar. 2016-2017 Dönemi TOTDER- Marmara Bölgesi Travma Toplantıları. İstanbul / Türkiye.