Doç. Dr. Halil BURÇ

Doç. Dr. Halil BURÇ

OMURGA MERKEZİ, ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ

Doğum Yeri – Tarihi : Almanya – 1973
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Marmara Üniversitesi-1998
 • Uzmanlık: Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi-2004
 • Doçentlik: Süleyman Demirel Üniversitesi-2015

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2009-2015
 • Özel Göztepe Şafak Hastanesi / 2006-2009
 • Özel Maltepe Dünya Hastanesi / 2006
 • İzmir Asker Hastanesi / 2005-2006
 • Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2001-2004

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Omurga Cerrahisi
 • Travma Cerrahisi
 • Artroplasti
 • Artroskopi
 • İlizarov
 • Deformite

Ödüller ve Dereceler :

 • Süleyman Demirel Üniversitesi V. Deney Hayvanları Kullanım Kursu, İkincilik, Isparta, 25-29 Ocak 2010

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (ACTA)
 • İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği( ASAMİ)
 • Türk Omurga Derneği (TOD)
 • Türk Tabipler Birliği

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Ortopedi ve Travmatoloji

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Kocaoğlu M, Eralp L, Kılıçoğlu Ö, Burç H, Çakmak M. Complications Encountered During Lengthening Over An Intramedullary Nail. J Bone Joint Surg Am. 2004 Nov;86-A(11):2406-11

A2.  Burç H, Dursun M, Orhun H, Gürkan V, Bayhan İ. Treatment of adult tibial diaphysis fractures with reamed and locked intramedullary nailing. Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):7-13

A3. Baydar ML, Atay  T, Gürbüz Ö, Baykal YB, Burç H. Kırdemir V, Kayacan R. Compressive screwing of transverse patella fractures provides better resistance to traction than tension band. Eur J Orthop Surg Traumatol 2011;21:105–110

A4. Atay İM, Aslan A, Atay T, Burç H. Genel ve spinal anestezi uygulanan yaşlı kalça kırığı olgularında delirium yaygınlığı, risk faktörleri ve bilişsel fonksiyonlar. Turkish Journal of Geriatrics 2012;15(3):273-278

A5. Burç H, Atay T, Demirci D, Baykal YB, Kırdemir V, Yorgancıgil H. The intramedullary nailing of adult femoral fracture by the way of open reduction is a disadvantage or not? Indian J Surg Published Online: 09.06.2013 DOI:10.1007/s12262-013-0931-3

A6. Atay T, Burç H, Baykal YB, Kırdemir V. Results of vacuum asisted wound closure application. Indian J. Surg July- August 2013;75(4):302-305 Published Online: 19.04.2012 DOI 10.1007/s12262-012-0490-z

A7. Özmeriç A, Burç H, Aydoğan NH, Baykal YB, Atay T. Is procalcitonin a more sensitive parameter than other acute phase reactants for early infection in arthroplasty? Turk J Biochem, 2013; 38 (3) ; 337–344

A8. Aydogan M, Burç H, Saka G. A new method for the measurement of anteversion of the acetabular cup after total hip arthroplasty. Eur J Orthop Surg Traumatol Published Online: 20.11.2013 2014;24(6):897-903 DOI 10.1007/s00590-013-1353-4 (Bu makale daha önce E5 nolu poster olarak sunulmuştur).

A9. Erken HY, Burc H, Saka G, Akmaz I, Aydogan M. Can Radiation Exposure to the Surgeon be Reduced With Free-Hand Pedicle Screw Fixation Technique in Pediatric Spinal Deformity Correction?: A Prospective Multi-Center Study. Spine (Phila Pa 1976). 2014;39(6):521-525 DOI 10.1097/BRS.0000000000000172

A10. Erken HY, Ofluoğlu Ö, Burç H. Unusual presentation of Brown Tumor in lateral malleolus and talus, a case report. Journal of Clinical and Analytical Medicine. Published Online: 17.02.2014. DOI: 10.4328/JCAM.2326.

A11. Erken HYYasmin D, Burç H. A rare acessory bone, os trigonum fracture: a case report Journal of Clinical and Analytical Medicine. Published Online: 26.02.2014. DOI: 10.4328/JCAM.2325

A12. Erken HY, Burc H, Aydogan M. The Effect of Pentoxifylline on Spinal Fusion: An Experimental Study in Rabbits. Spine (Phila Pa 1976). 2014 Feb 27;39(11):E676-E683 DOI 10.1097/BRS.0000000000000301

A13.  Erken HY, Burç H. Saka G, Aydogan M. Disagreements in surgical planning still exist between spinal surgeons in adolescent idiopathic scoliosis: a multisurgeon assessment. Eur Spine J Published Online: 25.03.2014 DOI 10.1007/s00586-014-3278-y

 

Başvuru Sonrası Kabul Edilen Yayınlar

 

A14. Baykal YB, Yaman E, Burç H, Yorgancıgil H, Atay T, Yıldız M. Is scintigraphy a guideline method in determining the amputation levels in diabetic foot? J Am Podiatr Med Assoc 2014;104(3):227-232.

A15. Erdem NM, Erken HY, Burç H, Saka G, Korkmaz MF, Aydoğan M. Comparison of Lag screw versus buttress plate fixation of posterior malleolar fractures. found Foot Ankle Int published online 24 June 2014DOI: 10.1177/1071100714540893.

A16. Atay İM, Aslan A, Burç H, Demirci D, Atay T. Is depression associated with functional recovery after hip fracture in the elderly? journal of orthopaedics 2015:1 -4. http://dx.doi.org/10.1016/j.jor.2015.02.001

A17. Basal Ö, Burç H, Atay T.  Is Attention Deficit Hyperactivity Disorder a Risk for Kohler’s Disease? Osteonecrosis of Navicular Bone of Foot. Medicine Science.                    doi: 10.5455/medscience.2015.04.8237

A18. Solmaz FA, Burç H, Kırdemir PAtay T. A Randomized Clinical Trial: Which preemptive analgesic agent following knee arthroscopy? SYLWAN Jul 2015;159(7):254-268

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1Burç H, Atay T, Demirci D, Baykal Y.B, Kırdemir V, Yorgancıgil H. The intramedullary nailing of adult femoral shaft fracture by the way of open reduction is a disadvantage or not?Injury, Int. J.Care Injured 43 (2012) S1, S14 (Bu bildiri daha sonra makale olarak yayınlanmıştır: A5)

B2. Burç H, Atay T, Gokmen A, Demirci D, Kırdemir V, Yorgancıgil H. Treating Anterior Cruciate Ligament Lesions with Autologous Hamstring Tendon Graft (Endobutton –Cl Technique) Treatment and Results. No: 4859: Oral. The 8thInternational Congress of Chinese Orthopaedic Association, Beinjing, China. November 7-10,2013.

B3. Atay T, Can R, Burç H, Kırdemir V, Demirci D, Aslan A. Surgical Treatment Results of Adult Femoral Trochanteric Fractures with Proksimal Femoral Nail  No: 13173: Published. The 8th International Congress of Chinese Orthopaedic Association, Beinjing, China. November 7-10,2013.

 

C1. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplar:

Basılmış ulusal / uluslararası kitap bulunmamaktadır.

C2. Yazılan Ulusal / Uluslararası Kitaplardaki Bölümler:

C2.1.  Burç H, Tezer M. Travmadan korunma: Gün Sıfır Travmatoloji 1. Ed. (2014)  Ed: Hancı M, Uzan M. Nobel Tıp Kitap Evleri, s 573-578.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Orhun H. Gürkan V, Sever G, Burç H,  Berkel T, Güler M, Yakut C. Kalp Nakli Sonrası Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu İçin Total Kalça Artroplastisi: İki Olgu Sunumu. Joint Dis Rel Surg 2006;17(3):144-150.

D2. Burç H, Atay T, Baykal Y.B, Baydar M.L, Kırdemir V. Serebral Palside Botulinum Toksinin Yeri, S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011;18(2):78-81.

D3. Baykal Y.B, Burç H, Atay T. Proksimal tibia kırıklarında redüksiyon yöntemleri ve kilitli plak uygulamaları. TOTBİD Dergisi 2012;11(1):65-71

D4. Burç H, Çaloğlu A, Kırdemir V, Atay T, Baykal Y.B, Yorgancıgil H. Koksartroz olgularında total kalça artroplastisi uygulamalarımız (orta dönem sonuçları). S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2012;19(1):150-154

D5. Kırdemir V, Burç H, Atay T, Baykal YB. Politravmanın yeni tanım ihtiyacındansa patofizyolojisinin değiştirilmesi gerekir mi? Türkiye Klinikleri J Orthop&Traumatol-Special Topics 2012;5(3):19-25.

D6. Burç H, Baykal YB, Atay T, Ünlü EN. Ortopedi ve travmatolojide sık karşılaşılan atlanmış kırık ve çıkıların değerlendirilmesi. TOTBİD Dergisi 2013;12(1):28-34 DOI: 10.5606/totbid.dergisi.2013.04

D7. Burç H, Saka G, Erken Y, Aydoğan M. Anterior lomber interbody füzyon. The Journal of Turkish Spinal Surgery Temmuz 2013;24(3):247-252.

D8. Aydoğan M, Erdem MN, Burç H, Saka G, Oltulu İ, Tezer M. Mikroskopik lomber disketomi sonuçları. The Journal of Turkish Spinal Surgery Ekim 2013;24(4):279-282.

D9. Erken HY, Yasmin D, Burç H, Akmaz İ, Kıral A. Kortikosteroid enjeksiyonuna dirençli  kronik lateral dirsek epikondiliti olgularında trombositten zengin plazma (TZP) uygulamalarının  sonuçları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2013:20(4):128-132

D10. Burç H, Demirci D, Atay T, Kırdemir V, Yorgancıgil H. The relationship between the incidence of primary septic arthritis of the knee and flourine in the drinking water in the Turkish city of Isparta. Yeditepe Medical Journal 2013;7(27): 652-657 (Bu makale daha önce bildiri olarak yayınlanmıştır: E21)

D11. Atay İM, Burç H, Atay T, Özmeriç A, Demirci D. İleri yaşta görülen kalça kırık etiyolojisinde demansın yeri. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):114-117.

D12. Burç H, Gökmen A, Atay İM, Demirci D, Özmeriç A, Atay T. Otojen hamstring tendon grefti ile cerrahi olarak tedavi edilmiş ön çapraz bağ lezyon sonuç ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2013;46(3):118-123 (Bu makale daha önce sözlü bildiri olarak yayınlanmıştır: B2)

D13. Erken HY, Yasmin D, Burç H, Akmaz İ, Kıral A. Serebral palsiye bağlı ayak varus deformitelerinde kombine tibialis anterior tendonu split transferi ve tibialis posterior tendonunun intramusküler uzatılması sonuçları. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2014:21(1):1-6.

D14. Yasmin D, Erken HY, Burç H, Keklikçi K, Aydoğan M. Asemptomatik genç populasyonda radyografik lomber vertebra anomalisi sıklığı: çok merkezli prevalans çalışması. The Journal of Turkish Spinal Surgery Nisan 2014;25(2):81-86.

D15. Erken HY, Erdem MN, Burç H, Saka G, Aydoğan M. Dejeneratif omurga sorunlarında perkütan posterior fiksasyon. The Journal of Turkish Spinal Surgery Nisan 2014;25(2):155-160.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Aydoğan M, Burç H, Enercan M, Kavaklı A.B. Yaşlıların Transservikal Collum Femoris Kırıklarında Dinamik Kompresif  Plaklı Parsiyel Kalça Protezi Uygulamalarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması, Antalya, 2002

E2. Karaoğlan M.Z, Aydoğan M, Saka G, Burç H, Enercan M. Farklı Tipte Sementli Total Kalça Artroplastisi Orta Dönem Takip Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması Antalya, 2002

E3. Doğan A.B, Aydoğan M, Güz H, Burç H, Kavaklı A.B. Erişkin Çocukluk Dönemi Redükte Edilmemiş Gelişimsel Kalça Çıkığında Radikal Redüksiyon Yöntemi Sonuçlarımız. Ortopedi ve Travmatoloji 2002 Buluşması Antalya, 2002

E4. Kılçkap C, Enercan M, Aydoğan M, Burç H. Total Skapulektomi Uyguladığımız Olguların Sonuçları. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P ORO/198, İstanbul, 2003

E5. Aydoğan M, Enercan M, Burç H, Kavaklı A.B.  Total Kalça Artroplastisi Sonrası Asetabuler Kabın Anteversiyonunun Ölçümünde Yeni Bir Yöntem. Acta Ortopaedica et Traumatologica Turcica Supplementum-II, S-39 Antalya, 2005

E6. Baydar M.L, Burç H, Atay T, Çetin C, Baykal Y.B, Aydın C.G, Kırdemir V. Diz Artroskopisi Sonrasında Fleksiyon ve Ekstansiyondaki İzokinetik Değerlerin Analizi 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, PB28, Antalya, 2010

E7. Baydar M.L, Burç H, Atay T, Çetin C, Baykal Y.B, Aydın C.G, Kırdemir V. Diz Artroskopisi Yapılan Hastaların Kas Güçlerinin Değerlendirilmesi. 10. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi PB30, Antalya, 2010

E8. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Olgu Sunumu: seyrek görülen çocuk simfisiz pubis ayrılması XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, EP89, Antalya, 2011

E9. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Anterolateral subtalar çıkık: olgu sunumu XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, EP280, Antalya, 2011

E10. Burç H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D, Kırdemir V. Olgu Sunumu: seyrek görülen pediatrik izole dorsal distal radioulnar eklem çıkığı. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Tramatoloji Kongresi Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 45 Suppl.1, P37, Antalya, 2011

E11. Baykal Y.B, Burç H, Atay T, Yorgancıgil H, Kırdemir V. Ludloff yaklaşımı ile torakanter minörden osteokondrom eksizyonu. PS087. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul,  2012.

E12. Solmaz F.A, Burç H, Kırdemir P. Diz Artroskopisinde preemptif farklı analjeziklerin etkinliklerinin karşılaştırılması. SS-45. 11. Türk spor yaralanmaları, artroskopi ve diz cerrahisi kongresi,Ankara, 2012.

E13. Solmaz F.A, Burç H, Kırdemir P. Preemptif parasetamol, tradamol ve parasetamol+tradamol’ün diz artroskopisinde analjezik etkinliklerinin karşılaştırılması. P-103. Türk anestezioloji ve reanimasyon derneği 46. Ulusal kongresi TARK, Antalya, 2012 (Bu bildiri daha önce sözlü sunum olarak sunulmuştur: E12)

E14. Burç H, Atay T, Baykal Y.B, Kırdemir V, Özmeriç A. Nadir görülen bir olgu: salmonella septik artriti. P-27. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2013.

E15. Burç H, Yorgancıgil H, Baykal Y.B, Atay T, Demirci D. Olgu sunumu: bilateral proksimal fibula stres kırığı.  P-48. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, İstanbul, 2013.

E16. Aydoğan M, Oltulu İ, Burç H, Malkoç M, Çift HT, Tezer M. Anteriordan kord kompresyonu yapan torakolomber bölge osteoporotik kırıklarının tek taraflı posterior dekompresyon ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, S010.           23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E17. Aydoğan M, Malkoç M, Yalçın S, Oltulu İ, Burç H, Tezer M. Postdiskektomi ağrı sendromunun transforaminal lomber interbody füzyon: (TLİF) ile cerahi tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, S012. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E18. Erdem MN, Aydoğan M, Burç H, Korkmaz MF, Ekici H. Ayakbileği posterior malleol kırıklarının posterior plak vida ile tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, S258. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E19. Burç H, Aydoğan M, Oltulu İ, Malkoç M, Erdem MN, Tezer M. Lomber dejeneratif skolyozda her seviye pedikül vida uygulaması ile dekompresyon ve korreksiyon uygulanması: erken dönem sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, S279.           23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E20. Aydoğan M, Malkoç M, Burç H, Oltulu İ, Erdem MN, Tezer M. Ortopedi kliniğinde uygulanan mikroskobik lomber disektomi sonuçları.  Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, S301. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E21. Burç H, Atay T, Baykal YB, Kırdemir V, Yorgancıgil H, Dinçer R. Kalça kırıklarında posterior mini insizyon ile parsiyel endoprotez uygulamaları. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P001. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E22. Demirci D, Burç H, Atay T, Barbaros YB, Kırdemir V, Yorgancıgil H. Isparta il genelindeki primer diz septik artrit sıklığının içme suyundaki flor ile olan ilişkisi. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P184. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E23. Aydoğan M, Oltulu İ, Çift HT, Malkoç M, Burç H. Yetmiş derece ve üzeri adölesan idiopatik skolyoz hastalarında intraoperatif halo-femoral traksiyon uygulaması.  Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P309. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E24. Burç H, Dinçer R, Baykal YB, Atay T, Kırdemir V, Yorgancıgil H. Nadir bir olgu: skapular osteokondrom.  Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P357. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E25. Yorgancıgil H, Oktay İ, Burç H, Baykal YB, Atay T. Pes ekinovarus hastalarında ponseti yöntemi ile tedavi sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P433. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E26. Atay T, Burç H, Can R, Baykal YB, Kırdemir V, Yorgancıgil H. Femur intertorakanterik kırıklarında proksimal femoral çivi uygulamalarımız. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P569. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E27. Baykal YB, Dinçer R, Burç H, Atay T, Kırdemir V. Asetabulum kırıklarında orta dönem sonuçlarımız. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P570. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E28. Baykal YB, Atay T, Dinçer R, Burç H. Elektrik çarpması sonrası izole parçalı nontravmatik skapula kırığı. Acta Orthop Traumatol Turc. Cilt(Vol) 47 Suppl.1, P598.         23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E29. Başpınar Ş, Kapucuoğlu N, Bircan S, Özorak A, Yılmaz Ö, Burç H. Mesane ürotelyal karsinomunun metatarsal metastazı. P555. 23. Ulusal patoloji kongresi, İzmir, 2013.

E30. Ünlü EN, Burç H, Yılmaz Ö, Kayan M, Değirmenci B, Çetin M. Morel Lavallee lezyonu: olgu sunumu. PS-1510. 34. Ulusal radyoloji kongresi, Antalya, 2013.

 

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :

 

Bulunmamaktadır.

G. Diğer yayınlar :

G1. Kılıçkap C, Aydoğan M, Burç H. İdiopatik Skolyozun Nonoperatif Tedavisi, Omurga Cerrahisi Derneği Marmara Vertebra Grubu Eğitim Toplantısı, İstanbul, 2004.

G2. Kırık Tedavisini Genel Prensipleri, Editör: Canale ST, Beaty JH. Çeviri Editörleri: Başbozkurt M, Yıldız C. Campbell’s Operative Orthopeadics, 11.ed, Çeviri: Vecihi Kırdemir, Halil Burç. Güneş Tıp Kitapevleri, Bölüm 50, Cilt 1: 3017-3083

G3. Kırık Tedavisinde biyoloji ve biyomekanik, AO Kırık Tedavisinin prensipleri, Editörler: Rüeddi TP, Buckley RE, Moran CG. Çeviri Editörleri: Mahiroğulları M, Çakmak S, Kömürcü M.  Çeviri; Halil Burç, Vecihi Kırdemir. Palme Yayıncılık ANKARA 2. Baskı, Cilt 1:9-31

G4. Politravma Hastasında Hasar Kontrol Tedavisi. Editör: Hans-Christoph Pape, Andrew B.Peitzman, C.William Schwab, Peter V, Giannoudis. Çeviri Editörleri: Kemal Aktuğlu, Güvenir Okçu. 21 Bölüm Kitlesel yaralanmalar Askeri Sivil; Sivil Bakış Açısı Yoram A. Weil, Rami Mosheiff  Çeviri; Halil Burç, Vecihi Kırdemir. Palme Yayıncılık ANKARA 2013 :387-402.

G5. Atıflar

 

H. Bilimsel toplantılarda yaptığı görevler:

 

H1. Pratik uygulama II: Distal humerus kırıklarında kilitli plak uygulaması, Pratik uygulama IV: Radius distal uç kırıklarında kilitli plak uygulaması, Pratik uygulama V: Proksimal femur

kırıklarında kilitli plak uygulaması, Pratik uygulama VII: Femur distal kırıklarında kilitli plak uygulaması, II. Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu, Ankara, 2010.

H2. Çocuk ve bel ağrısı: nedeneleri, epidemiyolojisi, Bel ağrılı çocuğa yaklaşım. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

H3. Travmaya karşı sistemik yanıt. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji XII. Temel bilimler ve Araştırma Okulu. 28 Şubat-02 Mart 2014.

H4. Ayak Bileğinin Artrozu. 1. Total Ayak Bileği Artroplasti Kursu, Isparta, 05.04.2014

İ. Katıldığı kongre, seminer ve kurslar

İ1. 5. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (3 Şubat 2001)

İ2. 8. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (5 Mayıs 2001)

İ3. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı     (3 Kasım 2001)

İ4. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı     (1 Aralık 2001)

İ5. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD İlizarov Cerrahisi (Kronik Osteomiyelit) Uzmanlık Sonrası Semineri ( 8 Aralık 2001)

İ6. Klinik Farmakoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı (12-13 Ocak 2002)

İ7. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (2 Şubat 2002)

İ8. Eastern Mediterranean Cerebral Palsy & Developmental Congress  ( April 15-17,2002)

İ9. 6th International Congress on Spinal Surgery ( September 4-7, 2002)

İ10. IV. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi (3-5 Ekim 2002)

İ11. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (9 Kasım 2002)

İ12. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (1 Şubat 2003)

İ13. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, XXII. Akif Şakir Şakar Günleri, Gelişimsel Kalça Displazisi (18-19 Nisan 2003)

İ14. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, IX. Temel İlizarov Kursu (23-25 Nisan 2003)

İ15. 8. İstanbul Eğitim Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantısı (3 Mayıs 2003)

İ16. İstanbul Spine Center, SRS Travelling Fellowship ve Pediatric Spinal Deformities (11-14 Haziran 2003)

İ17. XVIII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (18-23 Ekim 2003)

İ18. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği, XXIII. Akif Şakir Şakar Günleri, Biyomateryallerin Ortopedi ve Travmatolojide Kullanımı (16-17 Nisan 2004)

İ19. Türkiye Eklem Hastalıkları Tedavi Vakfı Yaz Okulu 2004 (19-21 Nisan 2004)

İ20. Şişli Etfal Mikrocerrahi Araştırma ve Geliştirme Derneği Temel Mikrocerrahi Kursu (1-15 Mayıs 2004)

İ21. Ortopedi ve Travmatoloji Buluşması 2004 (19-23 Mayıs 2004)

İ22. The 3rd Meeting of the A.S.A.M.I. İnternational (27-29 May 2004)

İ23. Middle’IST Spine Meeting (16-18 Temmuz 2004)

İ24. II. Ulusal Biomekanik Kongresi (26-27 Kasım 2004)

İ25. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Eğitim Programı Kursu (21-22 Ekim 2005)

İ26. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği 2006-2007 Sürekli Eğitim Toplantıları-4(15 Şubat 2007 )

İ27. XVI. Diz Ekleminde Temel Artroskopi Kursu (5-7 Nisan 2007)

İ28. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ortopedik Cerrahi Komplikasyonlarının Tedavisinde Eksternal Fiksasyon ve Eksternal Fiksatör Cerrahisinde Komplikasyonlar (15 Aralık 2007)

İ29. IV. Ortopedi Buluşması (23-27 Nisan 2008)

İ30. I. Temel Omuz Artroskopisi Kursu (8-9 Mayıs 2008)

İ31. Oxford Partial Knee Advanced Instructional Course (6-7 November 2008)

İ32. Diz ve Kalça Artroplastisi: Güncel Yaklaşımlar (17 Nisan 2009)

İ33. 3rd Advanced Resurfacing Course (17-20 June 2009)

İ34. 1. İleri İntramedüller Çivileme Kursu (21-24 Ocak 2010)

İ35. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanlığı (HADYEK) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasyon Programı (25-29 Ocak 2010)

İ36. Alphatec Spine, Osseofix, osseoscrew and Illico MIS System Cadaver Lab Training (27 Şubat 2010)

İ37. T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Probleme Dayalı Öğrenim Kursu (19-21 Nisan 2010)

İ38. II. Minimal İnvaziv ve Kilitli Plak Osteosentez Kursu (15-16 Ekim 2010)

İ39. Temel Kemik ve yumuşak Doku Tümörleri Kursu (18-19 Mart 2011)

İ40. AO Spine Masters Convention – Trauma and Infection of the Spine (16-18 June 2011)

İ41. T.C. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitiminde Ölçme Değerlendirme Kursu (06-08 Temmuz 2011)

İ42. TOTBİD-TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu (22-24 Eylül 2011)

İ43. XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (31 Ekim-5 Kasım 2011)

İ44. Orthofix Course Upper Limb (22-23 Nov 2011)

İ45. AO Trauma Course-Principles in Operative Fracture Management (21-24 January 2012)

İ46. Mitek Surgical Academy, ‘Shoulder’ (13-14 April 2012)

İ47. International Trainng for Surgeons Concerning Treatment of Long Bone Fractures, Bialystok Polland. (26-27.04.2012)

İ48. Current Concept in Joint Replacement- Spring 2012 (May 20-23.2012)

İ49. 11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi (02-06 Ekim 2012 Ankara)

İ50. Osteosynthese International 2012 (19-22 September, Rostock, Germany)

İ51. IV. Pelvis Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı (19-22 Aralık 2012)

İ52. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (29 Ekim- 3Kasım 2013)

İ53. The 8th International Congress of Chinese Orthopaedic Association, Beinjing, China. November 7-10,2013.

İ54. Posttravmatik Komplikasyonların Önlenmesi ve Teadvisi Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon Kursu (22-24 Mayıs 2014)

İlgili Bölümler