Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Odyo Laboratuvarı

    Odyometri laboratuvarımızda; kulak burun boğaz muayenesinin ardından hekiminizin öngördüğü işitme testleri yapılmaktadır.   Odyometri Bölümümüzde Yapılan Ölçüm ve Testler Salt ses odyometrisi, Odyotimpanometri, Yenidoğan işitme testi, Otoakustik emisyon, Timpanometrik inceleme, Östaki tüpü fonksiyon testi.        

Baş ve Boyun Tümörleri Cerrahisi

  Baş boyun tümörleri cerrahisi ağız, yüz, gırtlak, yüz, tükürük bezleri gibi organların tümör kökenli hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi ile ilgili çalışmalar yapar.   Baş boyun tümörleri cerrahisi yapılan hastalıklar: Yüz kanserleri Ağız içi kanserleri Tükürük bezi kanserleri Saçlı deri kanserleri Burun içi kanserleri Tiroid kanserleri Gırtlak ve yutak kanserleri Tükürük bezlerinin iyi huylu tümörleri Boyun içerisine yerleşmiş damar ve sinirlere ait tümör oluşumları           

Horlama Tedavisi

Horlama solunum yollarındaki hava pasajının yeterli açıklıkta olmadığına işaret etmekte olup, oldukça şiddetli bir horlama dar bir alandan hava geçişinin zorlanarak yapıldığını göstermektedir. Yetişkinlerin %10 ile %30’unda horlama görüldüğü tahmin edilmektedir. Bu kişilerin çoğunda horlama basit horlama adı verilen ciddi sağlık problemlerine yol açacak boyutta değildir. 100 kişiden yaklaşık beşinde şiddetli horlama ile birlikte uykuda nefes durmalarının, dolayısıyla obstrüktif uyku-apne sendromu adı verilen hastalığın var olduğu öngörülmektedir. Uyku Apne Sendromu Normal çocuk ve erişkinlerde solunum yolunu açık tutan kasların kasılmasıyla üst

Otoloji/Nörootoloji (Kulak Hastalıkları)

    Dış, orta, iç kulak ve merkezi işitsel yolların tüm hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen Otoloji/Nöroloji ünitemizde tedavi edilen hastalıklar: Doğumsal işitme kayıpları Kulak tümörleri Kulak zar delikleri Orta kulak iltihabı Dış kulak yolu iltihabı Otoskleroz Yüz felci Çınlama Baş dönmesi           

Pediatrik (Çocuk) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

    Çocukluk çağında görülen doğumsal, iltihabi, travmatik ve tümöral hastalıkları tedavisi bölümümüzde yapılmaktadır.Bölümümüzde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar: Solunum yolunun darlıkları Geniz eti-bademcik sorunları Orta kulak iltihabı Kulak kepçesi yokluğu ve dış kulak yolunun kapalı olması Baş boyun bölgesi tümörleri          

Rinoloji (Burun ve Sinüs Hastalıkları)

      Burun ve sinüslerin her türlü hastalıklarının tedavi edildiği bölümümüzde: Burun eğriliği (Septum deviasyonu), Rinoplasti Burun eti (Konka) büyümesi, Alerji, Sinüsler ve sinüslere ilişkin tüm hastalıklar, Burun ve sinüslerden kaynaklanan tümörler.               

Ses Hastalıkları, Dil ve Konuşma Terapisi

Sesi değiştirmeye yönelik davranışsal yöntemler olarak tanımlanabilir ve ses bozukluklarının temel tedavi yaklaşımıdır. Ses oluşum aşamalarında ortaya çıkan bir aksama hem ses bozukluğuna hem de nodül gibi bir organik patolojiye yol açabilir. Ses terapisinin mantığı, bu ses oluşumu sırasında ortaya çıkan aksaklığı tespit ederek kişinin yaş, cinsiyet, sosyal yaşantı ve mesleğine göre doğru sesi öğretmektir. Ancak sadece bu sesi öğretmek yeterli olmayıp; kişiye doğru sesi hayat akışı sırasında doğru şekilde ve düşünmeden kullandırmak amaçlanır. Ses terapisinde indirekt yöntemler ve

Bademcik

Bademcikler ağız içinde iki taraflı bulunan ve lokal fonksiyon gören savunma organlarıdır. Görevi ağız yoluyla gelen mikropları hedef alan lokal savunma hücreleri üretmektir. Bu fonksiyonlarını yerine getirirken normalden fazla büyürler ve sık sık enfekte oldurlarsa savunma yerine vücuda zarar vermeye başlarlar. Özellikle bu enfeksiyonlar cok ilerlerse böbrekler, kalp, eklemler gibi çeşitli yerleri enfekte ederek daha ağır ve geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabilirler. Bu duruma gelmiş kronik enfeksiyonlarda bademcikleri almak en doğru tedavi yolu olmaktadır. Bademcik ameliyatı için yaş sınırı nedir? Genellikle

Geniz Eti

Çocukluk yaş gurubunda en sık görülen hastalık olan geniz eti, burun arkasında yer alan rosenmuller fossa adı verilen boşlukta yer alır. Özellikle 2-10 yaş arası cocuklarda genetik yatkınlık, gecirilen üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerjik yapı nedeniyle büyür ve yer aldığı boşluğu tıkar. Bu büyüme sonrası çocukta burun tıkanıklığı, geceleri horlama, ağzı açık uyuma, devamlı antibiyotik verilmesine rağmen geçmeyen burun akıntısı, sık rinosinüzit atakları gibi şikayetlerle karşımıza çıkar. Geniz eti hangi belirtileri verir? En sık burun tıkanıklığı, geceleri ağzı açık uyuma, horlama,