Retina Hastalıkları ve Cerrahisi

icerik_retina_hastaliklari_ve_cerrahisi
Retina gözümüzün arka tarafında en içte yer alan tabakadır. Üzerinde görme hücreleri (koni ve basil) bulunur.Görme olayının %95 lik kısmı, retinanın merkezindeki sarı noktada (makula) oluşur.Özellikle diyabetik retinopati ve makula dejenerasyonu, sarı noktada hasar oluşturabilir.Ortadaki büyük boşluğu jöle kıvamında olan Vitreus tabakası doldurur.

Tanı yöntemleri

  • Göz anjiosu ( FFA ve ICG)
  • OCT

Retina Bölümünde Uygulanan Tedaviler 

  • Retina yırtıkları ve dekolmanı tedavisi,
  • Retina hemorajileri (göz içi kanamalar) tedavisi,
  • Travma cerrahisi-göz içi yabancı cisim çıkarımı,
  • Göz içi iltihapları ve üveit tedavisi.

Diyabetik Göz Hastalığı

Diyabet (şeker hastalığı), gözde en çok hasara yol açan sistemik hastalıktır. Toplumda körlüklerin en önemli nedenidir. En fazla hasarı da retina tabakasında yapar (diyabetik retinopati). Bununla birlikte katarakt, göz kuruluğu ve glokom oluşumunu kolaylaştırır.Diyabetik retinopati tanısında göz anjiyosu (FFA) ve Optik Kohorens Tomografi (OCT) gibi modern aletler kullanılmaktadır. Zamanında yapılan müdahale ile tedavi edilebilir ve körlükler büyük oranda engellenir.
Tedavisinde; Argon lazer tedavisi  en önemli tedavidir. Görme merkezinde ödem geliştiği durumlarda Göz İçi İlaç Uygulamaları yapılmaktadır. İlerleyen durumlarda Vitreoretinal cerrahi ameliyatları yapılmaktadır.

Makula Dejenerasyonu (Sarı Nokta Hastalığı)

Sarı noktada yaşa bağlı hasar oluşumudur.45 yaş üzerindeki insanlarda körlüğün en sık nedenidir. Makula altında meydana gelen damar yumağı  göz içine özel ilaç uygulaması ile tedavi edilebilir. Tedaviden önce, göz anjiyografileri (FFA, ICGA) ve OCT ile hastalığın tipi, damar yumağının büyüklüğü ve evresi belirlenmelidir. Gereken hastalarda Fotodinamik Tedavi (PDT) de yapılabilir.

Vitreoretinal Cerrahi (Vitrektomi Ameliyatı)

Retina dekolmanı ve yırtıkları, göz içi kanamaları, göz içi yabancı cisimler ve göz içi iltihapların tedavisinde kullanılan bir mikro cerrahi yöntemidir. Özellikle ileri dönem şeker hastalığında hastaların görmelerine tekrar kavuşmalarına yardımcıdır. Göze 3 adet yaklaşık 1 mm lik delik açılarak yapılır. Ameliyat sonrası gözün içine hastalığın durumuna göre sıvı, gaz yada silikon konulur. Çoğunlukla dikiş kullanılmaz.

Prematüre Retinopatisi (ROP Muayenesi) – (Erken Doğanların Göz Muayenesi)

ROP düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerde görülen, körlüğe yol açabilecek bir hastalıktır

ROP için risk faktörleri nelerdir?

  • 1300 gr altında ya da 30 haftadan küçük doğan tüm bebekler
  • 1500 gr altında ve 32 haftadan küçük  doğan ve yoğun bakımda oksijen tedavisi alan bebekler
  • Prematüre doğup, tekrarlayan apne, ağır sepsis, kan transfüzyonu ya da kan değişimi, kafa içi kanama geçiren bronkopulmoner displazisi, solunum güçlüğü sendromu ya da  ductus arteriyozus açıklığı olan bebekler   ROP gelişimi için risk altındadırlar.

ROP muayenesi ve takibi nasıl yapılır?

ROP muayenesi topikal anestezi altında bebeklerin göz bebekleri büyütülerek yapılan retina adını verdiğimiz gözün sinir tabakasının incelendiği bir muayenedir. Prematüre bebeklerde ilk ROP muayenesi doğumdan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. Daha sonra hastalığın varlığına ve seviyesine göre 1 ya da 2 hafta aralarla bebek term (doğması gereken zaman) oluncaya kadar muayene tekrarlanır.

ROP’ta tedavi alternatifleri nelerdir?

ROP’un tedavisinde en önemli aşama düzenli takiptir.İstatistiki olarak ROP gelişen hastaların %80’i, kendiliğinden geriler ve takip edilen bebeklerin %8 inde tedavi gerekir. Ancak eşik hastalık adını verdiğimiz hasatlık seviyesini zamanında saptamak ve acil olarak (3 gün içinde) laser tedavisi uygulamak ROP gelişen bebeklerin kör olmasını engelleyen en önemli faktördür. Zamanında tesbit edilemeyen ve laser tedavisine rağmen hastalığı ilerleyen olgularda vitrektomi ameliyatı uygulanır. Bu ameliyatın sonuçları maalesef her zaman yüz güldürücü olmamaktadır. Hastanemizde ROP muayenesi ve tedavisi, konusunda deneyimli hekimler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Doktorlarımız

Prof. Dr. Ömer Kamil DOĞAN

GÖZ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Yrd. Doç. Dr. Haşim USLU

GÖZ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Op. Dr. Faruk EROĞLU

GÖZ SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI

Sağlık Rehberi