REFRAKTİF CERRAHİ

Kliniğimizde uluslararası standartlarda (FDA onaylı, CE belgeli) kabul görmüş cerrahi işlemler ve tıbbi ürünler kullanılmakta; kalite ve güvenlik ön planda değerlendirilmektedir. Başta Katarakt-Refraktif Cerrahi ve Vitreo-retinal hastalıklar olmak üzere Glokom, Pediatrik Oftalmoloji ve Şaşılık, Kornea hastalıkları ve Okuloplasti gibi oftalmolojinin tüm branşlarında hizmet verilmektedir.

RANDEVU AL

Refraktif Cerrahi

Miyop, hipermetrop ve astigmat olarak adlandırılan kırma kusurları, retraktif cerrahi ile kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir.

Kırma  Kusurları 

Göz, kabaca bir fotoğraf makinesine benzetilebilir. Dış ortamdan gelen ışınlar gözün kornea (en dışta bulunan saydam tabaka), lens gibi kırıcı yüzeylerinden geçerek ağ tabakadaki keskin görmeden sorumlu sarı noktada odaklanır. Işınların farklı bir yerde odaklanmasına kırma kusuru adı verilir. Kırma kusurları miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak 3 farklı grupta incelenebilirler. Bunların dışında 40 yaşın üzerinde göz merceğinin yakını odaklama özelliğinin azalmasından kaynaklanan yakın görme azalmasına presbiyopi adı verilir. Bu durum bir göz hastalığı olmayıp, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır.

Miyopi

Uzağı net görememe olarak tanımlanan miyopi, göze gelen ışınların ağ tabakanın önünde odaklanmasının sonucudur.En sık gözün ön-arka ekseninin normalden uzun olmasına bağlı gelişir. Yapısal bir özelliktir ve genetik geçişi sıktır. Genelde okul çağında başlar ve büyüme süreci devam ettikçe artış gösterir..

Hipermetropi 

Genel olarak yakını iyi görememedir. Göze gelen ışınların ağ tabakanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelir. Miyopinin tam tersi burada göz yapısı normale göre daha ufaktır. Yapısal ve kalıtsal özellikler hipermetropun en sık sebebidir. Tedavi edilmeyen hipermetropi çocuklarda göz tembelliği riskini arttırır. Bu nedenle okul çağı öncesi tüm çocukların göz muayenesi olması gereklidir.

Astigmatizma 

Korneanın ışığı kırma gücünün değişik meridyenlerde farklı olmasından kaynaklanır. Astigmatizma her mesafede bulanık görme yapan bir göz rahatsızlığıdır. Yapısal olabileceği gibi kornea tabasında değişime yol açabilen dejeneretif hastalıklar, enfeksiyonlar ve travmalar sonucu da oluşabilmektedir.

Excimer Lazer

Excimer Lazer tedavisi tüm dünyada 50 milyondan fazla insanın gözlük ve kontak lensten kurtulmalarını sağlayan bir tedavi yöntemidir. iLasik tedavisi; ileri teknoloji kullanılarak, lazer tedavisinin tüm aşamalarının kişiye özel hale getirilmesidir. Tedavi sonrası 3-6 saat bulanık görme olur. Hastalarımızın çoğu tedavi sonrası ertesi gün günlük hayatlarına dönebilmektedir. İLASIK, bıçaksız lazer (INTRALASE)  ve ileri kişiye özel tedavinin (Advenced CustomVue) birleştirilmesidir. Gözün yapısındaki kendine özel farklılıklar, kişiye özel tedaviyi (wavefront-custon ablation) gündeme getirmiştir.Bu tedavinin iris tanıma sistemiyle birlikte uygulanması, tüm göz kusurlarının tedavisinde son derece başarılı sonuçlar alınmasını sağlamıştır. Excimer lazer tedavisi; gözün kornea tabakasına yeniden şekil vererek kırma kusurlarını tedavi eder. Her göz yapısı ve bozuklukları birbirinden farklıdır. Bu nedenle her kişiye, hatta her göze farklı bir yöntem kullanılır.

Kimler Lazer Tedavisi Olabilir?

 • Numarası son 1 yıl içinde değişmemiş,
 • 20 yaşını doldurmuş
 • 10 numaraya kadar miyop
 • 6 numaraya kadar hipermetrop
 • 6 numaraya kadar astigmatizması olanlar,
 • Göz yapısı uygunsa lazer olabilir.Yapısı uygun olmayan gözler, diğer yöntemlerle tedavi edilebilir.

Excimer lazer tedavisinin temel iki aşaması vardır:

1. Korneada Flep oluşturma 

2. Göze lazer Uygulaması 

İLASIK’te; fleb, Intralase teknolojisi ile oluşturulur. INTRALASE yöntemi korneada fleb oluşumu için kullanılan bıçaksız bir yaklaşımdır. Korneal fleb çok hassas bir şekilde planlandığı gibi oluşturulur. Flep lazerle kaldırılmakta ve işlem sırasında disposable (tek kullanımlık) malzemeler kullanılmaktadır. Standart lasik uygulamasına göre çok daha emniyetlidir. Daha sonra kornea tabakasına Excimer lazer tedavisi uygulanmaktadır. Hastanemizde kullanılan VISX S4 IR,  korneada en az doku kaybı oluşturan ve wavefront (kişiye özel lazer) teknolojisine sahip excimer lazer aletidir.  Wavefront tedavisi sırasında, iris tanıma programı kullanılır. Bu sayede kusursuz bir düzeltme yapılır.Halk arasında ‘kartal görüş’ olarak bilinen bu yöntem sayesinde tedavi sonrasında gözlük ya da kontak lense göre daha iyi bir görüş elde edilir.

iLasik nedir?

iLASIK, günümüzün yenilikçi lazer teknolojisi INTRA-LASETM ve kişiye özel tedavinin (Advanced CustomVueTM) kombinasyonudur. iLASIK tamamen kişiye özel bir tedavi olup, kişisel görüş kalitesi temel alınarak yapılmaktadır. iLASIK yönteminde kullanılan teknoloji güvenilir olamakla birlikte, NASA ve Amerikan Ordusu, astronot ve hava kuvvetleri pilotlarının iLASIK tedavisi olabilmesi için onay vermiştir. Bu onay iLASIK yönteminin astronot ve pilot gibi mesleki olarak olağanüstü doğa koşullarına maruz kalan, çok güçlü ve özel görme kabiliyetine sahip olması gereken kişilerde dahi olumlu sonuçla verdiğini göstermektedir.

Kimler İLASIK tedavisi yaptırabilir?

18 yaşını doldurmuş, Son 1 yıldır gözlük numarası değişmeyen ve genel sağlık durumu ve göz yapısı uygun olan herkes iLASIK  olabilir

İLASIK uygulamasının avantajları nelerdir?

 • İLASIK tedavisi ile elde edilen  görme keskinliği son derece yüksektir.
 • İLASIK uygulaması son 10 yılın teknolojik gelişmelerinin bir sonucudur.
 • İLASIK lazer teknolojilerdeki son gelişmeleri en verimli şekilde bir araya getiren bir Lasik uygulamasıdır.
 • İLASIK uygulaması olumlu sonuçlar sunan, etkinliği kanıtlanmış ve FDA onayı almış bir teknolojidir.
 • iLASIK’in her aşaması tamamen kişinin göz yapısı ve görüş kapasitesi temel alınarak yapılmaktadır.

İLASIK  aşamaları

1. Adım – Kişisel görüş profilinizi oluşturmak

İLASIK  uygulamasındaki ilk aşama  Wavescan teknolojisini kullanımını da içeren bazı testler sonucu gözünüze özel krakteristikleri belirlemektir. Wavescan sistemi görme kusurlarınızın üç boyutlu haritasını çıkarır. Daha sonra Advanced CustomVueTM işlemi bu haritadan alınan dijital bilgileri kullanarak gözlerinize özel kişisel tedavinizi tasarlar. İleri kişiye özel tedavinin (Advanced Custom-VueTM)  bir başka özelliği, Wavefront aberometresinde kişiye özel, bire bir, üç boyutlu görme haritasını çıkarabilen Fourier analizi kullanılmasıdır. Lazer tedavisinde cihazın gözün planlanan noktasına atış yapması çok önemlidir. Bu yüzden cihaz ile gözün arasında dijital bir kilitleme sistemi olması gerekir. Wavefront tedavisinde ölçümler otururken, tedavi ise yatar pozisyonda gerçekleşir, bu pozisyonlarda gözde küçük bir dönme hareketi oluşabilir. Wave-scan cihazında yer alan iris tanıma sistemi sayesinde  kişinin iris tabakası, lazer cihazı tarafından algılanarak gözdeki en ufak dönme hareketleri dahi tespit edebilmektedir. Bu teknoloji, bildiğimiz göz takip sistemlerinden (eye tracker) farklı olarak gözün kendi ekseni etrafındaki hareketlerini de takip edebilmektedir.

2. Adım – İLASIK Flebi oluşturmak 

iLASIK te fleb IntralaseTM teknolojisi ile oluşturulur.  IntralaseTM yöntemi korneada fleb oluşumu için kullanılan %100 bıçaksız bir yaklaşımdır.  Korneal flep oluşumu sırasında şaşmaz bir hassasiyetle ne planlandı ise tamamen onun oluşturulabilmesine olanak tanır. Korneal flep çapı, kalınlığı, korneaya tutunma yeri, santralizasyonu ve düzenliliği kesinlikle planlandığı şekilde oluşturulur. Tüm işlem sırasında disposable (tek kullanımlık) malzemelerin kullanıldığı Intralase lasik sayesinde lazer sonrası daha kaliteli bir görüş elde edilebilmektedir. Bir gözüne bıçak kullanarak, diğer gözüne ise Intralase yöntemi ile fleb açılan hastaların kontrol edildiği bir klinik çalışmada, Intralase uygulaması kullanılan gözdeki görüş, diğer göze oranla 3 kat daha fazla beğenilmiştir.

3. Adım- Size özel lazer tedavisi 

Bu adıma kadar  Wavescan teknolojisi kullanılarak kişisel  görüş profiliniz ve Intralase ile bıçak kullanmadan kornea flebiniz oluşturuldu, artık görüşünüz İLASIK uygulaması çerçevesinde  Advanced CustomVue tekniği kullanılarak düzeltilebilir. Advanced CustomVue işlemi görme kusurlarının (miyopi, hipermetrop ve astigmat) tedavisi için geniş bir uygulama aralığına sahip FDA onayı almış bir sistemdir.Tedaviden 1 yıl sonraki klinik çalışmalar gösteriyor ki;
 • Miyopik hastaların %100’ü çalışmaya katılan tüm hastaların ise %95’ten fazlası sürüş testlerini gözlüksüz  ve kontak lenssiz geçebilmiştir.
 • Hafif ya da yüksek miyopik hastaların %98’i gözlüksüz ve kontak lenssiz 10/10 ya da daha iyi görüşe sahip  olmuşlardır.
 • Hafif ya da yüksek miyopisi olan katılımcıların gece görüşleri tedaviden sonra daha iyi hale gelmiştir.

Şimdi iyi bir görüş kalitesi için adım atın. Şimdi İLASIK  uygulamasının her aşamasını öğrendiniz. İLASIK  uygulamasının size uygun olmadığını öğrenmek için doktorunuzdan randevu alabilirsiniz.

Tüm sorularınız için, Çağrı merkezimiz 444 5 888

LASIK

Bu  yöntemde mikrobıçakla kornea tabakasından flep kaldırılır. Dünyada bir çok merkezde halen kullanılmaktadır. Kliniğimizde daha ileri yöntemler (İLASİK) kullanıldığından, bu yöntem fazla tercih edilmemektedir.

PRK-LASEK-EPİLASİK

Yüzeyel  excimer lazer uygulamasıdır. Özellikle ince kornealarda bu yöntemler tercih edilir. Korneada flep kaldırmadan epitelyum tabakası kazınarak lazer uygulaması yapılır. Üç-dört gün bulanık görme ve batma olur. Bu sürede hastaya geçici kontak lens uygulanır.

Lasik yöntemi

WAVEFRONT TEDAVİSİ (ADVANCED CUSTOM VUE)

Standart laser tedavisinde yalnızca hastanın gözlük derecesi esas alınarak bir laser düzeltmesi yapılır. Wavefront tedavisinde ise wavefront cihazı, kornea tabakası, göz merceği ve sinir tabakasında oluşan ışık saçılmalarını ayrıntılı bir şekilde ölçer ve bu ölçüme göre bir tedavi şeması düzenler. Wavefront cihazında hesaplanan tedavi şeması laser cihazına aktarılır ve böylece kişiye özel laser tedavisi yapılmış olur. Wavefront sistemi ile lazer tedavisi uygulanmış olan hastalarda tedavi sonrasında standart laser tedavisine göre daha kaliteli görüş elde edilebildiği gibi gece görüş problemleri de daha az ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple gece uzun süre araba kullanması gereken sürücülerde veya mesleği gece ile ilişkili olanlarda wavefront tedavisinin tercih edilmesi daha uygun olacaktır. Laser tedavisi öncesi yapılan ölçümlerde göz bebeği çapı yapısal olarak geniş bulunan hastalarda da wavefront tek seçenek olma özelliği taşımaktadır. Wavefront tedavisinin en önemli uygulama alanlarından birini de standart laser tedavisi ile başarısız kalınmış olan hastalar oluşturur. Standart laser tedavisi sonrasında gözünde kusur kalmış, gece görüş problemi olan veya herhangi bir başka sebeple tedavinin uygun yapılamadığı hastalarda mutlaka wavefront tedavisinin tercih edilmesi gerekmektedir.

FAKİK GÖZ İÇİ LENS UYGULAMASI-SAYDAM LENS EKSTRAKSİYONU

Excimer lazer tedavi sınırı olan 12 D üzeri miyopi ve 6,0 D üzeri hipermetropide ya da kornea özellikleri nedeni ile lazer tedavisinin uygulanamayacağı hastalarda tercih edilen yöntemlerdir.  Fakik göz içi lens uygulamasında kişinin kendi merceğinin üzerine, ön veya arka kamara olarak adlandırdığımız boşluklara özel yapım göz içi mercekleri yerleştirilir. Ve böylece hastanın göz bozukluğu düzeltilir. Saydam lens ekstraksiyonunda ise aynı katarakt ameliyatında yapıldığı gibi kişinin lensi çıkarılarak aynı yere uygun numaralı göz içi mercek konulur.

Presbiyopi nedir?

Uzaktaki bir cismin yakına gelmesiyle beyne ulaşan uyarı, sinirler aracılığı ile göze iletilir. Burada gözün “silier cisim” denen bölgesinde kasların kasılıp gevşemesiyle buna bağlı lifler gerilir ya da gevşer. Liflerin kasılmasıyla lens kalınlaşarak kırıcılığı artar ve yakını görür hale geliriz. Fakat göz, yaşa bağlı olarak bu yeteneğini kaybeder. Yaş ilerledikçe kasların kasılma gücünün azalması ve göz merceğinin ağırlığının artması ile yakında görebildiğimiz noktalar gözden uzaklaşır. Bu durumda yakını görebilmek için gözlük veya multifokal kontakt lensler kullanılabilir. Ya da bazı cerrahi girişimler ile yakın görüş sağlanabilir.

Presbiyopinin belirtileri nelerdir?

Presbiyopi hastaları cisimleri 50 cm’den daha yakına getirdiklerinde görmede zorluk yaşar; bu nedenle cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görebilirler.

Prespiyopi tedavisinde hangi yöntemler kullanılmaktadır?

Dünyada bu konuyla ilgili uygulanan birçok tedavi yöntemi bulunur. Şu an presbiyopi tedavisi için tüm dünyada en güvenilir ve kabul edilen yöntemler başta korneal inlay (Kamra) ve ardından multifokal göz içi mercek uygulamalarıdır. Diğer uygulamalar ise; Intracor, Supracor ve Presbylasik lazer uygulamaları, Skleral implant uygulamaları, CK uygulamalarıdır. Bu uygulamaların bir kısmında  korneada geri dönüşümsüz yapısal değişiklik oluşmakta ( lazer uygulamaları ) ; bir kısmında ise kısa süre içinde geri dönüş görülmektedir.

Korneal Inlay Tedavisi

Kamra Inlay tedavisi yaşa bağlı yakın görme problemini tedavi etmek amacıyla geliştirilmiş pek çok göz hekimi tarafından tercih edilen güvenilir bir tedavi yöntemidir. Tedavi, Femtosaniye Lazer ile gözün en dış katmanı olan kornea içine yerleştirilen, göz yapısı ile uyumlu mikro bir implanttır. Kamra Inlay tedavisinde operasyon, başından sonuna kadar sadece damla anestezisi ile yapılır. Intralese Lazer ile korneada kusursuz bir kapak oluşturulur. Eğer hastada uzak görme problemi de varsa önce lazer tedavisi ile bu problem giderilir; hemen ardından Kamra yerleştirilerek flap kapatılır. Uzak problemi olmayan kişilerde ise inlay için özel bir cep oluşturulur. Yine intralase laser ile operasyon süresince herhangi bir ağrı hissedilmez. Tedavi yaklaşık 10 dakika içinde tamamlanır. Tedavi sonrasında dikiş ya da bandaj kullanılmaz. Operasyonun ardından hasta 15 dakika dinlendikten sonra taburcu edilebilir ve hemen ertesi gün sosyal yaşantısına dönebilir. Tedavi, lazer tedavisi ile kombine edildiğinde hem yakın hem de uzak görme kusurunu düzeltir. Diğer presbiyopi tedavilerinin aksine Kamra Inlay tedavisinde yakın görmede olumsuz herhangi bir değişiklik olmamakla birlikte aynı operasyonda uzak görme sorununa da çözüm getirilir.

Multifokal Göz İçi Lens Tedavisi

Multifokal göz içi lens tedavisinde gözün içindeki lensin alınıp yerine birden fazla odağı olan mercek konulur. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar. Böylece görmeyi sağlayan gözdeki görme noktasının üzerine hem uzaktaki hem de yakındaki görüntüler net olarak düşer. Hastalar bir adaptasyon dönemi sonrası uzak ve yakın görüntüleri algılayarak sorunlarından kurtulmuş olurlar. Tedavinin bir diğer avantajı ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak ve yakın görme problemine çözüm bulmuş olmasıdır. Bu tedaviyi olan hastaların ileride katarakt ameliyatı olmasına ihtiyaç kalmaz. Hasta öncelikle detaylı bir muayeneden geçirilir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleği, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği ortam ve mesleki tecrübe ve tabii ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda yüksek başarı oranı görülür.

Kontakt Lens

Tüm kontakt lensler mutlaka bir göz hekimi kontrolünde uygulanmalıdır. Kliniğimizde tüm numaralı ve renkli lens uygulamaları, uzman doktorlar tarafından yapılır. Hastalar önce tam bir göz muayenesinden geçirilerek lens kullanmaya bir engel olup olmadığı araştırılır. Bir engel yoksa uygun lens seçeneğinin belirlenmesi sağlanır. Daha sonra kullanım şekilleri ve kullanım süreleri açıklanır. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...