Üroloji

Üroonkoloji Kliniğimiz Hizmetinizde

Onkoloji alanında hastalıkların oluşum mekanizmaları ve tedavileri konusundaki artan bilgi, üroloji alanında da “üroonkoloji” veya “ürolojik onkoloji” olarak adlandırılan alt bilim dalının oluşmasına neden olmuştur. Üroonkoloji, üroloji temel alanının kapsamına giren idrar yolları ve erkeklerde üreme organlarında görülebilen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Bu kapsamda böbrek, böbrek üstü bezi (sürrenal, adrenal bez), üreter, mesane, prostat, üretra, penis ve testisin iyi huylu ve kötü huylu (kanser) tümörleri yer alır. Üroonkoloji farmakoloji, moleküler biyoloji, patoloji, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji,

Üro – onkoloji (Ürolojik kanserleri tanı ve tedavileri)

Üroloji Bölümümüzde Üroonkolojik alanda dünya standartlarında hizmet verilmektedir. Prostat kanserinde sinir-koruyucu radikal prostatektomi ve mesane kanserinde radikal sistektomi ameliyatları rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca böbrek tümörleri, testis tümörleri ve sürrenal kitlelerin cerrahi tedavisi ve takipleri yapılmaktadır. Bazı ürolojik kanser vakalarında ise medikal onkoloji ve radyoterapi bölümleri ile eşgüdüm içerisinde tedavi seçenekleri hastalara sunulmaktadır. Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Departmanında prostat hastalıkları iyi huylu büyüme (BPH) için ameliyat yöntemi olarak TUR-P, Plazmakinetik TUR ve Greenlight 180 W sitemleri kullanılmaktadır. Prostat kanseri için açık ve laparoskopik

ESWL (Taş Kırma) Ünitesi

Ekstra Corporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL); vücut dışında oluşturulan şok dalgası ile taş kırma demektir. Amacı; cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan tedavidir. Ultrason cihazı veya skopi görüntüleme yöntemiyle çok hassas bir şekilde taşın tespiti yapılır. İşlem sırasında taş online olarak izlenerek taş hareketleri sürekli kontrolde tutulur. ESWL ünitemizde değişik sertlikteki üriner sistem taşlarını kırmak mümkündür. Taş kırma taşları kum haline getirerek hastanın farkında olmadan taşı dökmesini sağlar. Elektromanyetik şok kaynağından çıkan enerji pulsları, parabolik reflektör ile odaklanıp yansıtılarak taşın üzerinde

Video-Ürodinami (İşeme bozuklukları tanısı) Laboratuvarı

Video-Ürodinami (İşeme bozuklukları tanısı) Laboratuvarı Ürodinami ünitemize çocuklarda gündüz idrar kaçırma, gece yatak ıslatmaları ve ayrıca miyelodisplazi (spina bifida) hastalarının tanı ve takibinde kullanılır. Kadınlarda ani sıkışma hissi ile veya diğer nedenlerle idrar kaçırmanın ayrıntılı tanısında çok değerli bir yeri vardır.      

Prostat Kanseri İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar…

Kanser Haftası’nda erkek kanserleri arasında en sık teşhis edilebilme şansı olan prostat kanseriyle ilgili doğru bilinen yanlışları Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Basri Çakıroğlu’ndan öğrendik… Yanlış: Prostat kanseri ameliyatı cinsel yaşamı sona erdirir ve idrar kaçağına neden olur. Doğru: Operasyonun ardından yaklaşık 3 ay ile 1 yıl arasında ereksiyon problemi yaşama ihtimaliniz olabilir. Bu süre yaşınıza, ameliyat öncesi cinsel aktivitenize, şeker hastalığına ve operasyonunuzun özelliğine göre değişir. Cerrahi işlem sonrası idrar kaçağı genellikle geçicidir. Prostat ameliyatı olanlar üzerinde yapılan araştırmaya