Nöro-üroloji Bölümü

NÖRO-ÜROLOJİ BÖLÜMÜ

Nöro-üroloji Bölümü genel olarak bir nörolojik hastalığa ya da diğer nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan başta idrar kaçırma olmak üzere tüm işeme bozuklukları ile ilgilenmektedir. Bölümümüz gerek erişkin gerekse çocukluk çağında görülen nörolojik nedene bağlı işeme bozuklukları konusunda tanı, tedavi ve takipleri yapmaktadır.

Doktorlarımız

Sağlık Rehberi