Üroloji

uruloji_Hisar_Hospital

Üroloji, erkek ve kadının idrar yolları ve organları ile erkek üreme organlarının yapısı ve hastalıkları ile uğraşan cerrahi tıp bilimidir. Ayrıca böbreküstü bezlerinin cerrahi tedavisi de ürolojinin alanına girer. Üroloji, hem erişkin hem de çocuk hastalarla ilgilenir.

Amerikan Üroloji Derneği tarafından yedi adet alt branş ayırt edilmiştir:

         1. Çocuk Ürolojisi
2. Üro-onkoloji (Kanserler)
3. Böbrek nakli
4. Erkek kısırlığı
5. Taş hastalığı (İdrar yolları taşları)
6. Kadın Ürolojisi
7. Nöro-üroloji (İşeme bozuklukları, idrar kaçırma, sertleşme bozuklukları ve iktidarsızlık)

Sağlık Rehberi

Basında Bölüm