Yükleniyor...

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyon hastalıkları mikroorganizmalar (bakteri, virüs, parazit ve mantarlar) tarafından vücudumuzda meydana getirilen ve hem ülkemiz hem dünya ülkelerinde en sık görülen hastalıklar grubunu oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları, tedavileri mümkün olan hastalıklardır. Çok büyük bir kısmı uygun tedavi verilerek tam şifa ile sonlanırlar.

RANDEVU AL

Enfeksiyon, tanım olarak infeksiyöz bir ajanın vücuda girerek çoğalması anlamına gelir. Ancak bu sırada hastalık belirtilerinin ortaya çıkması gerekmez. Eğer enfeksiyonla birlikte, hastalık belirtileri de meydana gelirse, infeksiyon hastalığından söz edilir.

Enfeksiyon hastalıklarının belirti ve bulguları çok farklı olabilir. Ateş, üşüme, titreme, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, ağrı, bulantı, kusma gibi genel bulgulara ek olarak etkenin cinsine ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak gelişen spesifik belirti ve semptomlar; ishal, kabızlık, eklem ağrıları, vücutta döküntüler ve kızarıklıklar, öksürük, sarılık, bilinç bozuklukları gibi bulgular olabilir.

Hisar Intercontinental Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde ateşli ve bulaşıcı hastalıklara, hastane enfeksiyonlarına, cinsel yolla bulaşan hastalıklara (HIV, frengi, bel soğukluğu, vb.) ve enfeksiyöz hepatitler (bulaşıcı sarılık) gibi birçok hastalığa yönelik modern tıp kapsamında yaklaşımda bulunulmaktadır. Ayrıca tüm bu enfeksiyonlar ve kontrolü konularında danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Enfeksiyon hastalıklarının bir çoğunda bağışıklık yanıtı gelişir, böylece enfeksiyon hastalıklarının bir bölümünden aşı ile korunmak mümkündür. Bu sebeple yetişkin aşılama hizmetleri de (tetanoz, hepatit B, grip, pnömokok vb.) yapılmaktadır.

Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde aşağıdaki hastalıkların tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır:

 • Kene ısırması takibi ve Kırım Kongo Kanamalı Ateş
 • Seyahatle ilişkili enfeksiyonlar (Korunma ve tedavisi)
 • Menenjit ve ensefalit dahil Sinir sistemi enfeksiyonları
 • Kan dolaşımı ve kateter kaynaklı enfeksiyonlar
 • Kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Nedeni bilinmeyen ateş etyolojisi araştırılması
 • Grip (H1N1 gribi dahil) ve Soğuk algınlığı
 • Hepatit A
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • AIDS (HIV)
 • Enfeksiyöz mononükleoz(EBV) ve Sitomegalovirüs enfeksiyonu(CMV)
 • Diğer viral hastalıklar
 • Tetanoz
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Tüberkuloz (Verem)(Akciğer dışı dahil)
 • Dizanteri (Amipli/basilli)
 • Besin zehirlenmesi
 • İshalle seyreden diğer hastalıklar(Rota/Adeno/Norovirüs vb)
 • Paraziter hastalıklar
 • İdrar yolları enfeksiyonları
 • Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar(Üreoplazma/Chlamidya vb)
 • Frengi (Sifiliz)
 • Bel soğukluğu(Gonore)
 • İnfektif endokardit
 • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
 • Su çiçeği (Varicella) ve Zona
 • Mantar enfeksiyonları
 • Tifo ve Brusella
 • Sıtma(Plasmodium) ve Şark çıbanı(Leismania)
 • Lyme hastalığı(Borelia)
 • Ayrıca, hastanemiz yoğunbakım ve diğer servislerde yatarak takibi yapılan hastalara konsültasyon hizmeti verilmektedir.

Hastanemizde yatarak takip ve tedavileri gereken enfeksiyon hastaları için iki adet birer kişilik negatif basınçlı, izolasyon odaları mevcuttur.


BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...