Yükleniyor...

BİLGİLER

Adana - 1973
İngilizce
ramazan.gozukucuk@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • Hisar Hospital Intercontinental

Doç. Dr. Üyesi Ramazan GÖZÜKÜÇÜK; 1973 yılında doğdu. 1996 yılında Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

2001  yılında uzmanlık eğitimini,Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde  tamamladı.

2009 ve 2012 yıllarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Belgesini aldı.

Yurt içinde 22 adet kongre katılımı, yurt dışında 8 adet kongre katılımı 8adet bildirisi basılmıştır.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Hastane enfeksiyonları,
 • Viral hepatitler,
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon,
 • Tıbbi genetik ve moleküler biyoloji.
 • Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar.
 • Aşılar ve seyahat enfeksiyonları.

Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Konya Emirgazi Sağlık Ocağı Pratisyen Tabiplik
 • Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
 • Ardahan Asker Hastanesi
 • Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi
 • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Kan Transfüzyon Merkezi
 • Klinik Laboratuvarlar
 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Türk Hastane Enfeksiyonları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • Kitap Yazarlığı: 2
 • Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar: 8
 • Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar: 14
 • Ulusal Kongre Bildirilerinden bazıları :20