Endoskopi, sindirim sisteminin ülser ve benzeri hastalıkları ile sindirim sistemi kanserlerinin ayırıcı teşhisinde, önemli metotlardan biridir. 
 
ERCP
Safra yollarını tıkayarak sarılık oluşturan taşlar, endoskopik yöntemle çıkarılarak tıklayıcı sarılığın tedavi edilmesini sağlar. Safra yolları ve pankreas başında gelişen tümörlerde ortaya çıkan sarılıklarda, safra yollarına stent yetiştirilerek de tedavi mümkündür. Safra yollarında gelişen darlıklar için, oral yolla onikiparmak bağırsağındaki safra kanalının ağzından, safra yollarına girilerek uygulanan ERCP yöntemi ile cerrahi tedaviye gerek kalmadan kısa sürede teşhis ve tedavi yapılabilmektedir.
 
Diagnostik Gastroskopi
Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağı hastalıklarının tanısında kullanılan yöntemlerden biridir. Uç kısmında hassas mikrokamera olan, ince ve bükülebilir bir boru ile ağızdan girilerek inceleme yapılmaktadır. Gastroskop içinden yollanan ince bir tel ile doku örneği alınarak (biyopsi); örnek ile Helicobacter pylori'nin taranması için üreaz testi (clotest, HP-fast test) yapılmaktadır. Ayrıca, polip çıkartılabilir (polipektomi) ve kanayan ülser veya kanamalı bölgelere müdahale yapılarak (skleroterapi, gold prob vb.) kanamalar durdurulabilir.
 
Diagnostik Kolonoskopi
Uç kısımda kamera olan, ince bükülebilir bir boru ile makattan girilerek, kalın bağırsağın, ince bağırsağın ve kalın bağırsağa yakın kısımların görüntülenmesi işlemidir. Kalın bağırsak kanseri tanısında, polip gibi kalın bağırsak kanseri öncü lezyonlarının saptanıp alınmasında, ülseratif kolit ve Crohn gibi kalın bağırsağın iltihabı hastalıklarında tanı ve takipte kullanılmaktadır.
 
Terapötik Endoskopik İşlemler
  • Yemek borusu, mide, onikiparmak barsağı ve kalın bağırsaklarda polipektomi, kanayan bölgelere skleroterapi
  • Özofagus balon dilatosyonu ve stent uygulaması
  • Özofagus varisi band ligasyonu
  • İntragastrik balon uygulaması ile morbid obezite tedavisi
  • Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) ve jejunostomi uygulaması

20.05.2015 tarihinde güncellenmiştir.