Prof. Dr. Sami ÖZTÜRK

Prof. Dr. Sami ÖZTÜRK

ALLERJİ, İMMÜNOLOJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi : Konçe/1966
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz İhtisası: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  • Erişkin Allerji ve İmmünoloji İhtisası: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Uzmanlık: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Doçentlik: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Profesörlük: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar:

 • Pratisyen Doktorluk
 • Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
 • Gata Tıp Fakültesi
 • Gata Haydarpaşa Eğit. Hast.
 • Erdem Hastanesi (Çakmak, İstanbul)
 • Central Hospital, Bostancı
 • Vera Hastanesi (İstanbul)
 • Medical Park Hastanesi (Gebze)

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Alerjik Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Astım
 • Koah
 • Bronşektazi
 • Akciğer Tümörleri
 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları
 • Alerjik ve İmmünoloji Hastalıklar

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Göğüs Hastalıkları

Eğitim:

 • Tıp Fakültesi: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  • Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz İhtisası: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
  • Erişkin Allerji ve İmmünoloji İhtisası: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Uzmanlık: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Doçentlik: Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Profesörlük: Gülhane Askeri Tıp Akademisi

 

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar:

 • Pratisyen Doktorluk
 • Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi
 • Gata Tıp Fakültesi
 • Gata Haydarpaşa Eğit. Hast.
 • Erdem Hastanesi (Çakmak, İstanbul)
 • Central Hospital, Bostancı
 • Vera Hastanesi (İstanbul)
 • Medical Park Hastanesi (Gebze)

 

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Alerjik Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Astım
 • Koah
 • Bronşektazi
 • Akciğer Tümörleri
 • Solunum Sistemi Enfeksiyonları
 • Alerjik ve İmmünoloji Hastalıklar

 

 

 

Bilimsel Yayınlar Ve Bildiriler:

 

 • Yurt İçi Yayınlar : 48
 • Yurt İçi Bildiriler : 54
 • Yurt Dışı Yayınlar : 35
 • Yurt Dışı Bildiriler : 43

 

 

Editörlük Görevi:

1. Türkiye Klinikleri Dergisi Özel Sayı Editörlüğü

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2011 – Cilt 2 Sayı 1

Derginin Konusu: “Birinci Basamakta Allerjik Hastalıklar”

2. Türkiye Klinikleri Dergisi Özel Sayı Editörlüğü

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2012 – Cilt 3 Sayı 4

Derginin Konusu: “Birinci Basamakta Öksürük”

3. Türkiye Klinikleri Dergisi Özel Sayı Editörlüğü

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2013 – Cilt 4 Sayı 2

Derginin Konusu: “Cerrahi Hastalıklarda Tedavi ve Laboratuvar Tetkik Uygulama Hataları”

4. Türkiye Klinikleri Dergisi Özel Sayı Editörlüğü

Türkiye Klinikleri Aile Hekimliği Özel Dergisi 2013 – Cilt 4 Sayı 3

Derginin Konusu: “Dahili Hastalıklarda Tedavi ve Laboratuvar Tetkik Uygulama Hataları”

 

İlgili Bölümler