Yükleniyor...

SAĞLIKLI BİR HAYAT İÇİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİMİZ LABORATUVARLAR

Kan, idrar, beyin omurilik sıvısı ve diğer vücut sıvılarından protein, karbonhidrat, enzim ve elektrolit grubunda yer alan birçok rutin ve spesifik testler özel kitler ve otonalizörlerle çalışılmaktadır.

RANDEVU AL
Bir Tüp Kanla Yaptıracağınız Testlerle, Sağlık Karnenizi Çıkarabilirsiniz.
Laboratuvarlarda hastalıklı doku veya organdaki hücresel hasarın belirleyicileri olarak özellikle enzimler olmak üzere yüzlerce test yapılmaktadır. Hastalığın derecesi  enzimin kan seviyesinde önemli değişikliklere yol açmaktadır. Bu sebeple, kanda uygun testler ölçülerek, hastalıklı organ veya doku, hastalığın nedeni, derecesi, yaygınlığı hakkında önemli bilgiler elde edilmektedir. Laboratuvar testlerinden elde edilen sonuçlar, Check-up  programlarında, hastalıkların önlenmesinde,  hastalıkların ayırıcı teşhisinde, en uygun  tedavinin yapılmasında, tedavinin etkinliğinde, hastalığın takibinde hekime çok büyük yararlar sağlamaktadır.
Çok sayıda kimyasal, biyolojik, hematolojik, immünolojik testler yapılmakta, bakteriler, mantarlar, parazitler ve diğer mikroorganizmalar çeşitli analizler ve kültürler ile tespit edilmektedir. Bu testleri yapabilmek için klinik laboratuvarlarda çok sayıda malzeme ve cihazlar kullanılmaktadır. Manuel olarak (el ile) yapılan karmaşık ve çok sayıda laboratuar işlemleri, otomasyon ve bilgisayar teknolojisinin kullanımının artmasıyla, otoanalizör adını verdiğimiz cihazlarda güvenle yapılmaktadır. Bu otomatize cihazlarla, çok az kanla onlarca test hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Hataları ve sonuçlardaki değişkenlikleri ortadan kalkarak laboratuvar testlerinin kalitesi artmıştır. Hastadan alınan kan, idrar, gaita, tükrük, ter, beyin omirilik sıvısı, eklem sıvısı ve diğer vücut sıvıları ile katı dokular gibi çok sayıda biyolojik numuneler kullanılmaktadır. Bu numunelerin Klinik Laboratuar Standartları Ulusal Komitesi (NCCLS) tarafından belirlenen standardize edilmiş şartlarda alınması gerekir. Acil durumlar dışında, kan ve idrar numunelerinin sabahları 8-10 saatlik açlık sonrası verilmesi önerilmektedir. Laboratuvarlar, enfeksiyöz numunelerde testleri güvenle çalışmak için sterilizasyon ve enfeksiyon kontrol şartlarını uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu nedenle, hastane laboratuvarları genellikle yaptıkları testlere, kullandıkları cihaz ve numunelere bağlı olarak klinik biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, seroloji, endokrinoloji bölümleri şeklinde düzenlenmiştir. Bu bölümlerdeki  cihazların çeşitliliği,teknolojisi kadar,  test yöntemleri de modifiye edilip geliştirilmektedir. Klinik laboratuvar uzman hekimleri hem internal, hem de eksternal kalite programları ile, yapılan testlerin doğruluğunu  sağlamak  için devamlı bir şekilde izlemekte, değerlendirmektedir. Kanserden, diyabete her türlü hastalık için rutin ve spesifik protein, hormon, enzim ve diğer kimyasal bileşiklerin konsantrasyonları ölçülmekte, sonuçları değerlendirilerek onaylanmakta ve en uygun şekilde rapor edilerek hizmete sunulmaktadır.

İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...