Prof. Dr. Levent KILIÇKAN

Prof. Dr. Levent KILIÇKAN

ANESTEZİ ve REANİMASYON, YOĞUN BAKIM

Doğum Yeri - Tarihi: Kütahya / 1966
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu AlBu doktora randevu alınamıyor.

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi-1983-1989
 • Uzmanlık: İstanbul Taksim Hastanesi-1990-1994
 • Doçentlik: Kocaeli Üniversitesi Tıp Hastanesi-2001
 • Profesörlük: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi-2006

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Acıbadem Aile Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon servisi 2009-2015
 • İstanbul Bilim Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 2006-2009
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 1996-2006
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD 1995-1996

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Yoğun Bakım
 • Bölgesel Anestezi
 • Organ Transplantasyonu
 • Kardiyovasküler Anestezi

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Cemiyeti
 • Avrupa Rejyonal Anestezi Cemiyeti  (ESRA)
 • Avrupa Anestezi Cemiyeti (ESA)
 • Avrupa Kardiovasküler Anestezi Cemiyeti (EACTA)
 • Türk Yoğun Bakım Derneği

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Erişkin Yoğun Bakım
 • Ameliyathane

Bilimsel Faaliyetleri:

I-) Uluslararası Yayınlar ve Vaka Takdimleri

1-) Onan B, Onan IS, Kilickan L, Sanisoglu I. Effects of Epidural Anesthesia on acute and Chronic Pain After Coronary Artery Bypass Grafting. J Card surg. 2013 Mar 5 doi: 10.1111/jocs.12086.

2-) IS. Onan, B.Onan, A Korkmaz, L.Oklu, L.Kılıçkan, S.Gonca, H.Dalçık et I Sanisoğlu The effects of thoracic epidural anesthesia on flow and endothelium of internal thoracic artery in coronary artery bypass grafting Journal of Cardiothoracic and vascular Anesthesia 2011Dec;25(6):1063-70.

3-)F.Ece, L.Kılıçkan, J Aytaç, H İşsever et O Bayındır The effect of CRP and Procalcitonin Levels on the estimation of infection in the COPD patients admitted to ICU with respiratory failure Turkiye Klinikleri Arch Lung 2009;10(1):13-7.

4-) L.Kılıçkan, Z.Yumuk, O.Bayındır. The effect of combined preinduction thoracic epidural anaesthesia and glucocorticoid administration on perioperative interleukin-10 levels and hyperglycemia.A randomized controlled trial. J Cardiovascular Surgery 2008 Feb;49:87-93.

5-) T.Hoşten, M.Solak, L.Kılıçkan. The effects of etomidate and propofol inductionon hemodynamic and endocrine response undergoing CABG surgery Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007 Aug;24:114-126.

6-) S.Gonca, L.Kılıçkan, C.Dalçık, H.Dalçık, O.Bayındır. The cardioprotective effects of thoracal epidural anaesthesia are induced by the expression of vascular endothelial growth factor and induccible nitricoxide synthase in cardiopulmonary bypass surgery. J Cardiovascular Surgery 2007 Feb;48(1):93-102.

7-) L.Kılıçkan, S.Gonca, C.Dalçık, H.Dalçık, M.Solak, O.Bayındır, K.Süzer, O.Omay, E.Çalışkan. General anesthesia with thoracic epidural anesthesia in the cardiopulmonary bypass surgery reduces apoptosis by upregulating antiapoptotic protein Bcl-2. J Cardiovascular Surgery 2006;47:315-22.

😎 L.Kılıçkan, M.Solak, O.Bayındır. Thoracic epidural anaesthesia preserves myocardial function during intraoperative and postoperative period in coronary artery bypass grafting operation. J Cardiovascular Surgery 2005;46(6):559-567.

9-) L.Kılıçkan, Y.Gürkan, Ö.Aydın, N.Etiler. The effect of combined spinal-epidural (CSE) anaesthesia and size of spinal needle on postoperative hearing loss after elective caesarean section. Clin. Otolaryngol. 2003;28:267-272.

10-) L.Kılıçkan, Y.Gürkan, H.Özkarakaş. Permanent sensorineural hearing loss following spinal anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:1155-1157.

11-) L.Kılıçkan, K.Toker. The effect of Preemptive Intravenous Morphine on Postoperative Analgesia and Surgical Stress Response. Pan Minerva Med 2001 Sep 43:171-175.

12-) H.Gündeş, L.Kılıçkan, Y.Gürkan, A.Şarlak, K.Toker. Short- and long-term effects of regional application of morphine and bupivacaine the iliac crest donor site. Acta Orthop Belg. 2000 Oct;66(4):341-4.

13-) L.Kılıçkan, K.Toker. The effects of preemptive intraveous versus preemptive epidural morphine on postoperative analgesia and surgical stress response after orthopaedic procedures. Minerva Anesthesiol 2000 Sep; 66(9):649-55.

14-) L.Kılıçkan, Y. Gürkan, K.Toker. Anaesthesia for Friedreich’s Ataxia-Case Report. Minerva Anesthesiol. 2000 Sep;66(9):657-60.

15-) L.Kılıçkan, N.Baykara, K.Toker, H.Tekinalp, H.Akbaş, M.Alp. Anesthetic managements of heterotopic heart transplantation on beating heart: a case report. Journal of Anesthesia 2000;14:109-112.

16-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, L.Buluç, S.Müezzinoğlu, K.Toker. Effects of diclofenac and intra-articular morphine / bupivacaine on postarthroscopic pain control. Minerva Anesthesiol 1999; 65:741-745.

17-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, K.Toker. Propofol-Nitrous Oxide versus Sevoflurane-Nitrous Oxide for Strabismus Surgery in Children. Paediatric Anaesthesia 1999; 9: 495-499.

18-) L.Kılıçkan, N.Baykara, Y.Gürkan, K.Toker. The effect of endotracheal intubation and larengeal mask insertion during TIVA without the use of muscle relaxants on intraocular pressure. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: 343-346.

19-) L.Kılıçkan. Comparison Between  The Toxic Effects of  Mixed of  Lignocaine + Bupivacaine Alkalinized Local Anesthetic Solutions at Bolus and Interval Doses in Extradural Elective Caesarean Sections. Anaesthesia and Intensive Care in Italy Supplement of Acta Anaesth Italica 46, Suppl. 1, 45-50, 1995.

20-) L.Kılıçkan, M.Tanyer. A Comparasion Between The Mixture of  Lignocaine +  Bupivacaine Alkalinized Solutions  and The Mixture of  Lignocaine Alkalinized Solutions , as Regards Block Quality in Extradural Anesthesia  in Elective Caesarean Sections. Anaesthesia and Intensive Care in Italy Supplement of  Acta Anaesth Italica 45, Suppl.1, 21-25, 1994.

I-)  Ulusal Yayınlar ve Vaka Takdimleri  

1-) L.Kılıçkan. Perioperatif pulmoner hipertansiyon Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım derneği Dergisi 2006; Vol 11: 88-95.

2-) D.Özdamar, H.Canatay, Y.Gürkan, L.Kılıçkan, K.Toker. Kombine spinal-epidural anestezi ve/veya genel anestezi ile postoperatif analjezinin metabolik endokrin stres cevaba etkisi. Aestezi Dergisi. 13(3):173-181;2005.

3-) T.Şahin, L.Kılıçkan, H.Canatay, N.Baykara, K.Toker. Sevofluran’ın neden olduğu postoperatif titremeye klonidinin etkisi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 30:203-208;2002.

4-) D.Özdamar, L.Kılıçkan, A.Yılmaz, M.Tugay, K.Toker. Smith Lemli opitz sendromu ve anestezi. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 30:181-184;2002.

5-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, H.Canatay, S Müezzinoğlu, K.Toker. Artroskopik diz cerrahisinde Farklı anestezi yöntemlerinin karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 30:408-412;2002.

6-) D.Özdamar, L.Kılıçkan, S.İndelen, A.Sıtkı Özdamar, K.Toker. Çocuk ürolojisi minimal cerrahi girişimlerinde oral ve rektal midazolam. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 30:156-160;2002.

7-) N.Baykara, L.Kılıçkan, K.Toker. Genç ve yaşlı hasta gruplarının rokuronyum bloku sonrası neostigmin antagonizması açısından karşılaştırılmaları. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 27:508-512; 1999.

😎 Y.Gürkan, L.Kılıçkan, L.Karabaş, Ö.Altıntaş, K.Toker. Katarakt cerrahisinde propofol ve midazolam ile sedasyon. Türk Anest Rean Cem Mecmuası. 27:433-436;1999.

9-) N.Baykara, L.Kılıçkan, S.İndelen, F.Karabey, K.Toker. Günübirlik ameliyatlarda propofol ve sevofluran anestezilerinin uyanma süresi ve postoperatif kusma insidansi yönünden karşılaştırılması. Türk Anest Rean Cem Mecmuası 26: 387-391, 1998.

10-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Elektif seksiyolarda genel anesteziye karşı epidural anestezi ve yenidoğanın durumu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 12: 159-162, 1998.

11-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Ağrısız doğumda % 0.05 bupivakain karışım ve % 0.175 lidokain karışım solüsyonlarının epidural aralıktan sürekli infüzyonlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 12: 40-43, 1998.

12-) Z.Atukeren, M.Tanyer, F.Yalaman, L.Kılıçkan, N.Aşçı: Saddle Blok Uygulamaları Meperidine ve Morfin Kombinasyonu. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni  XXIII (1), 26-29, 1993.

13-) L.Kılıçkan, M.Üye, M.Tanyer, Z.Atukeren, N.Aşçı: Yetişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromu (ARDS) Tanı ve Tedavisinde Yeni Görüşler. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni. XXIII (1), 3-15, 1993.

14-) Z.Atukeren, E.Zeybek, L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Nörölept  ve İsofloran Anestezisinin Pankuronium’un  Oluşturduğu Nöromusküler Blok Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Taksim Hastanesi Tıp Bülteni XX ( 3-4 ), 52-55, 1990.

III-) Atıflar (Toplam 80 adet atıf bulunmaktadır)

1-) L.Kılıçkan, N.Baykara, Y.Gürkan, K.Toker. The effect of endotracheal intubation and larengeal mask insertion during TIVA without the use of muscle relaxants on intraocular pressure. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: 343-346. (SCI Kapsamında)

a-) Gulati M, Mohta M, Ahuja S et al. Comparison of laryngeal mask airway with tracheal tube for ophthalmic surgery in paediatric patients Anaesthesia and intensive care 32(3):383-389 Jun 2004.

b-) Weigt HU, Spraul CW, Weiss M What’s new in ophtalmic anaesthesia? Klinische monatsblatter fur augenheilkunde 220(12):809-821 Dec 2003.

c-) Danielsen A, Gravningsbraten R, Olofsson J. Anaesthesia in endoscopic sinus surgery European archives of oto-rhino-laryngology 260(9): 481-486 Oct 2003

d-) Gurkan Y, Canatay H, Agacdiken A, et al. Effects of halothane and sevoflurane on QT dispersion in paediatric patients. Paediatric anaesthesia 13(3):223-227,Mar 2003.

e-) Schafer R, Klett J, Auffarth et al. Intraocular pressure more reduced during anesthesia with propofol than with sevoflurane: Both combined with remifentanil Acta anaesthesiologica scandinavica 46(6):703-706, Jun 2002.

f-) Eltzschig HK, Darsow R, Schroeder TH et al. Effect of tracheal intubation or laryngeal mask airway (TM) insertion on intraocular pressure using balanced anesthesia with sevoflurane and remifentanil Journal of clinical anesthesia 13(4):264-267,Jun 2001.

g-) Duman A, Ogun CO, Okesli S. The effect on intraocular pressure of tracheal intubation or laryngeal mask insertion during sevoflurane anaesthesia in children without the use of muscle relaxants. Paediatric Anaesthesia 11:421-424,2001.

2-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, K.Toker. Propofol-Nitrous Oxide versus Sevoflurane-Nitrous Oxide for Strabismus Surgery in Children. Paediatric Anaesthesia 1999; 9: 495-499. (SCI Kapsamında)

a-) Treschan TA, Zimmer C, Nass C, et al. Inspired oxygen fraction of 0.8 does not attenuate postoperative nause and vomiting after strabismus surgery. Anesthesiology 103(1):6-10 July 2005.

b-) Moore JK, Moore EW, Elliot RA. Et al. Propofol and halothane versus sevoflurane in paediatric day-case surgery: induction and recovery characteristicst Brit J Anaesth 90(4):461-466,Apr 2003

c-) Payne K, Moore EW, Elliot RA et al. Anaesthesia for day case surgery :a survey of paediatric clinical practice in the UK Eur J Anaesth 20(4): 325-330,Apr 2003.

d-) Eltzchig HK, Schroeder TH, Eissler BJ et al. The effect of remifentanil or fentanyl on postoperative vomiting and pain in children undergoing strabismus surgery Anesth Analg 94(5):1173-1177,May 2002.

e-) Moore EW, Pollard BJ, Elliott RE Anaesthetic agents in paediatric day case surgery: do they affect outcome? Eur J Anaesth 19(1):9-17,Jan 2002.

f-) Junger A, Hartmann B, Benson M et al. The use of an anesthesia information management system for prediction of antiemetic rescue treatment at the postanesthesia care unit Anesth Analg 92(5):1203-1209,May 2001.

3-) L.Kılıçkan, K.Toker. The effect of Preemptive Intravenous Morphine on Postoperative Analgesia and Surgical Stress Response. Pan Minerva Med 2001 Sep 43:171-175  (SCI Kapsamında)

a-) Dahl JB, Moiniche S. Pre-emptive analgesia British Medical Bulletin 71(1):13-27,2004

4-) L.Kılıçkan, Y.Gürkan, H.Özkarakaş. Permanent sensorineural hearing loss following spinal anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2002;46:1155-1157. (SCI Kapsamında)

a-) Gladstone JP, Dodick DW. Isolated sudden-onset hearing loss as a manifestation of recurrent CSF leak Cephalalgia 25(7):550-53, July 2005.

b-) Cosar A, Yetiser S, Sizlan A et al. Hearing impairment associated with spinal anesthesia Acta oto-laringologica 124(10): 1159-1164,Dec 2004.

c-) Schaaf H, Kampe S, Hesse G Tinnitus after anaesthesia Anaesthesist 53(4):358-361,Apr 2004.

5-) L.Kılıçkan, K.Toker. The effects of preemptive intraveous versus preemptive epidural morphine on postoperative analgesia and surgical stress response after orthopaedic procedures. Minerva Anesthesiol 2000 Sep; 66(9):649-55. (Index Medicus Kapsamında)

 

6-) L.Kılıçkan, Y.Gürkan, Ö.Aydın, N.Etiler. The effect of combined spinal-epidural (CSE) anaesthesia and size of spinal needle on postoperative hearing loss after elective caesarean section. Clin. Otolaryngol. 2003;28:267-272.

a-)Moussa T, Abdoulaye D, Youssouf C, et al. Cauda equina syndrome and profound hearing loss after spinal anesthesia with isobaric bupivacaine ANESTHESIA AND ANALGESIA 102 (6): 1863-1864 JUN 2006

b-)Horikoshi T, Uchida M, Watanabe A, et al. Jugular compression and radionuclide cisternographic patterns in patients with chronic headache. HEADACHE 46 (1): 150-157 JAN 2006

IV-) Uluslararası Kongre ve Bildiriler

1-) S Gonca, L.Kılıçkan, C Dalçık, H.Dalçık, M.Solak. Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Expression Induced By General Anaesthesia With Thoracic Epidural Anaesthesia In Human Heart Tissue With Cardiac Ischemia: An Immunocytochemical Study. 12 th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry. Cellular Interactions in Development and Disease Volume 52 Supplement 1 July 2004.

2-) L.Kılıçkan, S Gonca, C Dalçık, H.Dalçık, M.Solak, O Bayındır, K.Süzer, E.Çalışkan. Thoracic Epidural Anaesthesia with general anaesthesia in CABG reduces apoptosis by upregulating anti-apoptotic protein Bcl-2. 13 th world congress of anaesthesiology Paris April 18-23 2004.

3-) L.Kılıçkan, M.Solak, O Bayındır. Thoracic Epidural Anesthesia preserves myocardial function during intraoperative and postoperative periods in a coronary artery bypass grafting operation. 13 th world congress of anaesthesiology Paris April 18-23 2004.

4-) Y.Gürkan, H.Canatay, L.Kılıçkan, D.Özdamar. S Müezzinoğlu. K.Toker. Spinal anaesthesia for arthroscopic knee surgery. The International Monitor Volume 14, No:2, abstract no 16 2002 ESRA .

5-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, S.Müezzinoğlu, H.Canatay and K.Toker. Effects of different anaesthetic techniques on postoperative pain following arthroscopic knee surgery. European Society of Anaesthesiologists 8 th Annual Congress Abstracts Austria Center, Vienna 1-4 April 2000. European Journal of Anaesthesiology Supplement 19 page 11 A-35 2000.

6-) N.Baykara, L.Kılıçkan, K.Toker. Dose-response relationships for neostigmine antagonism of rocuronium induced neuromuscular block in young adults and healthy elderly patients. European Society of Anaesthesiologists Annual Congress Abstracts Rai-Amsterdam 29 May- 1 June 1999. British Journal of Anaesthesia Volume 82 Supplement 1 page 141,1999.

7-) N.Baykara, L.Kılıçkan, K.Toker. Recovery and vomiting after outpatient tonsillectomy in children: A comparison of propofol–azotprotoksid and sevoflurane–azot protoksid anesthesia. 2. World Congress on Ambulatory Anesthesia. 25-27 June 1998. Palme De Mayorca, SPAIN.

 

😎 L.Kılıçkan, K.Toker. The effects of pre-emptive intravenous morphine on postoperative analgesia and surgical stress response. The International Monitor Volume 10, No:3, page 18 ESRA 1998 GENEVA. (En iyi sözlü sunum yarışmasında sözlü sunum olarak sunuldu)

9-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, L.Buluç, S.Müezzinoğlu, K.Toker. Effects of diclofenac and intraarticular morphine and bupivacaine on postarthroscopic pain control. The International Monitor Volume 9, No:3, page 104 ESRA 1997 LONDON-UK.

10-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı. A comparative study of continuous epidural infusion of 0.05 % bupivacaine mixed solution and 0.175 % lignocaine mixed solution for pain relief in labour. SOAP (Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology) 28 th annual meeting page 154, May 1-4 1996 TUCSON-ARIZONA-ABD.

V-) Ulusal Kongre ve Bildiriler ile ulusal  kongrede davetli konuşmacı olmak

 

1-) F.Korkmaz, L.Kılıçkan, K.Toker, M.Solak. Magnezyum ve remifentanilin, hipertansif hastalarda endotrakeal entübasyon sonrası bispektral indeks ve hemodinamik cevaplar üzerine etkisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXIX. Ulusal ve II.Uluslararası Kongresi, 2005, 23-27 Kasım Antalya

2-) T.Hoşten, M.Solak, L.Kılıçkan, D.Özdamar, K.Toker. CABG Cerrahisinde etomidat ve propofol kullanımının hemodinamik yanıta etkilerinin karşılaştırılması Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği XXXVIII. Ulusal ve II.Uluslararası Kongresi, 2004, 3-5 aralık Antalya

3-) L.Kılıçkan, A.Ağaçdiken, D.Ural,K.Toker, B.Komsuoğlu. Kalp Dışı Cerrahide Yüksek Riskli Hastalarda Postoperatif Aritmi Gelişimi Açısından Genel ve Kombine Spinal-Epidural Anestezinin Karşılaştırılması. XIX Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 11-14 Ekim 2003 Antalya Cilt 31 Sayı 10 Ekim 2003.

4-) E.Aydemir, L.Kılıçkan, N.Baykara, D.Özdamar, H.Canatay, K.Toker. Şıçanlarda uygulanan intratekal tramadolün analjezik ve nörohistopatolojik etkileri. XXXV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 2001.

5-) T.Şahin, N.Baykara, T.Özkan, D.Özdamar, H.Canatay, L.Kılıçkan, K.Toker. Total intravenöz ve inhalasyon anesteziklerinin postoperatif akut faz reaktanlarına etkileri. XXXV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 2001.

6-) K.Toker, A.Selbes, Y.Gürkan, N.Baykara, L.Kılıçkan, H.Canatay, D.Özdamar. Sezaryenlerde anestezi uygulaması, 5 yıllık retrospektif değerlendirme. XXXV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 2001.

7-) Y.Gürkan, H.Canatay, N.Baykara, E.Ural, A.Ağaçdiken, D.Özdamar, L.Kılıçkan, M.Solak, K.Toker. Halotan ve sevofloranın QT dispersiyonu üzerine etkileri. XXXV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 2001.

😎 S.İndelen, H.Canatay, D.Özdamar, T.Hoşten, N.Baykara, L.Kılıçkan, M.Solak, K.Toker. Endotoksemik şıçanlarda melatonin’in sitokinler ve serbest radikaller üzerine etkisi. XXXV Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 2001.

9-) D.Özdamar, H.Canatay, L.Kılıçkan, S.İndelen, Y.Gürkan, K.Toker. Spinal anestezinin stres yanıta etkisi. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 1999.

10-) D.Özdamar, L.Kılıçkan, S.İndelen, A.Sıtkı Özdamar, K.Toker. Çocuk ürolojisi minimal cerrahi girişimlerinde oral ve rektal midazolam. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 27-31 Ekim 1999.

11-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, L.Buluç, S.Müezzinoğlu, K.Toker. Artroskopik diz cerrahisi sonrası ağrı tedavisinde diklofenak ve intraartiküler morfin / bupivakain etkisi. Ortopedik Anestezi Sempozyumu 26-29 Mart 1998.

12-) H.Gündoğdu, M.Korkmaz, H.Güvenç, M.Tugay, B.Vural, A.Erk, L.Kılıçkan, N.Esen. Transamniotic fetal feeding: operative technique in fetal rabbit, the effect of parenteral nutrition infusion on fetal growth retardation. XVI Gevher Nesibe Tıp Günleri I. Deneysel ve klinik araştırma kongresi ve workshopu. P 125, 18-21 Mayıs 1998.

13-) T.Şahin, L.Kılıçkan, K.Toker. Clonidinin sevoflurane ile genel anestezi sonrası titreme ve hemodinami üzerine etkileri. XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 1998.

14-) N.Baykara, L.Kılıçkan, K.Toker. Genç ve yaşlı hasta gruplarında rokuronyum blokajı sonrası elde edilen neostigmin doz cevap eğrilerinin karşılaştırılmaları. XXXII Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 28 Ekim-1 Kasım 1998.

15-) Y.Gürkan, S.İndelen, L.Kılıçkan, N.Baykara, K.Toker. Pediatrik hastalarda sevofluran ile ilk deneyimler. XXXI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 24-28 Ekim 1997.

16-) N.Baykara, L.Kılıçkan, S.İndelen, F.Karabey, K.Toker. Tonsillektomi-adenoidektomilerde propofol ve sevoflurane anestezilerinin uyanma süreleri ve postoperatif emezis sıklığı açısından karşılaştırılmaları. XXXI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 24-28 Ekim 1997.

17-) Y.Gürkan, L.Kılıçkan, L.Buluç, S.Müezzinoğlu, K.Toker. Diklofenak ve intraartiküler morfin ve bupivakainin postartroskopik ağrı tedavisindeki etkileri. XXXI Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi 24-28 Ekim 1997.

18-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Elektif Seksiyolarda Lidokain + Bupivakain Mixt Alkalinize ve Lidokain  Mixt Alkalinize Solüsyonlarının  Extradural Anestezide Blok Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması. II. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi 7-9 Nisan 1995.

 

19-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: A  Comparison Between The Toxic Effects of Mixed of Lignocaine + Bupivacaine Alkalinized Solutions at Bolus and at Interval  Doses  in Extradural Elective Caesarean Sections. XXVIII T.A.R.K , 15 Eylül 1994.

20-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Ağrısız Doğumda % 0.05 Bupivakain Mixt ve % 0.175  Lidokain Mixt Solüsyonlarının Epidural Aralıktan Sürekli  İnfüzyonlarının Karşılıklı  Değerlendirilmesi. XXVIII T.A.R.K , 15 Eylül 1994.

21-) N.Aşçı, L.Kılıçkan,  M.Tanyer: 47 Saat Süren Nöro anestezi Olgusu.

Nöro Anestezi III. Kış Sempozyumu , 10-12 Aralık 1993.

22-) Z.Atukeren,  L.Kılıçkan, N.Aşçı: Kombine Spinal-Epidural Uygulamaları.

I. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi , 25-26 Eylül 1993.

23-) L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Elektif Seksiyolarda Genel  Anesteziye Karşı Epidural Anestezi ve Yeni Doğanın Durumu. I. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi ,

25-26 Eylül 1993.

24-) Z.Atukeren, L.Kılıçkan, N.Aşçı: Hemispinal Anestezide Hemodinamik Değişikliklerin İncelenmesi. XXVII T.A.R.K , 1992.

 

25-) Z.Atukeren, L.Kılıçkan, M.Tanyer, N.Aşçı: Caesarean Section’larda Gastrik  pH ve Volüme Famotidine ve Sodyumbikarbonatın Etkisi. XXVI T.A.R.K , 1991.

Doçentlik sonrası 4.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresinde Geliştirme kursunda Konuşmacı

a-) Perioperatif pulmoner hipertansiyon 38. TARD Kongresi  1-5 Aralık 2004 (Konuşmacı)        4.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Kongresi 21-23 Mayıs 2004

b-)Thoracic Epidural Analgesia (TEA) in CABG Chairpersons (Panel yöneticisi) EACTA 23 rd Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists 11 th June-14th June 2008 Antalya Turkey.

c-) Torasik epidural anestezi ve analjezinin koroner bypass cerrahiside kullanımı 10. Ulusal Rejyonel Anestezi Kongresi (Konuşmacı) 15-18 Mayıs 2009 İstanbul

 

 

VI-) Yabancı dilde Kitap bölümünün türkçeye çevrilmesi (Tercüme)

1-) L.Kılıçkan, K.Toker. Palyatif bakım ve ağrı tedavisi. Novak Jinekoloji Nobel Tıp Kitapevleri – İSTANBUL  Editör Doç.Dr.Ahmet Erk. 37: 1303-1319, 1998.

VII-) Hakemlik

a-) “TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ REANİMASYON DERGİSİ” Danışma Kurulu üyeliği.

VIII-Yürütülen projeler

1-) L.Kılıçkan, M.Solak, S.Gonca, H.Dalçık, C.Dalçık. Koroner bypass operasyonlarında genel anesteziye torasik epidural anestezi eklenmesinin miyokard korumasına etkisi varmı ? adlı 2003/4 nolu Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen projem. (Proje yöneticisiyim) (Proje tamamlandı-Uluslararası yayın oldu J Cardiovascular Surgery 2005;46(6):559-567)

2-) L.Kılıçkan, M.Solak, A.Ağaçdiken, B.Komsuoğlu. Koroner bypass operasyonlarında genel anesteziye torasik epidural anestezi eklenmesinin peroperatif miyokard iskemi ve aritmisine etkisi varmı ? adlı 2003/101 nolu Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen projem. (Proje tamamlandı- Uluslararası yayın oldu).

IX-) Eğitim-öğretim yıllarında verilen dersler, seminerler, ilk yardım kursları, 112 acil hekimlerine verilen dersler ve yürütülen projeler

1-)   1995-1996 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Preoperatif hazırlık ve premedikasyon

Rejional anestezi ve Postoperatif ağrı tedavisi

Obstetrik anestezi

Sıvı ve elektrolit tedavisi

2-) 1996-1997 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Enteral ve parenteral beslenme

         Sıvı ve elektrolit tedavisi

 

3-)  1997-1998 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

TİVA ( Total intravenöz anestezi )

Bilimsel bir yazı nasıl yazılır ?

4-)  1998-1999 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Ortopedi ve anestezi

Enteral ve parenteral beslenme

         Malign Hipertermi

 

5-) 1999-2000 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Anestezi devreleri, anestezide kullanılan sistem ve aletler

Oksijen ve Karbondioksit/Oksijen tedavisi

6-) 1998-1999 eğitim-öğretim yılı dönem III dersi

Anestezikler ve etki mekanizması

7-) 1999-2000 eğitim-öğretim yılı dönem IV-V dersleri

İntravenöz genel anestezikler

İnhalasyon genel anestezikler

Kas gevşeticiler

😎 İzmit meslek yüksek okulunda sağlık ve acil müdahale bilgisi 1.dersleri

CPSR (Kardio-pulmoner-serebral resüsitasyon)

9-) 20-23 mart 2000 kocaeli sanayi odasında Sağlıklı işçi yetiştirme ve ilk yardım kursu                                    Kanamalarda ilk yardım

Radyasyon ve nükleer santral tehlikelerinde ilk yardım

Zehirlenmelerde ilk yardım

10-) 1998-1999 eğitim-öğretim yılında 112 acil servisinde görev yapan hekimlere verilen dersler

CPSR (Kardio-pulmoner-serebral resüsitasyon)

11-) 1999-2000 eğitim-öğretim yılında 112 acil servisinde görev yapan hekimlere verilen dersler

Suyla ile ilgili tehlikeler – Suda boğulmalar (tatlı-tuzlu suda), Dalma ile ilgili tehlikeler –                Dekompresyon hastalığı.

 

12-) KORU OTEL-BOLU’ da 25-26 Mart 2000 SEVODAY tanıtım toplantısında panelde konuşmacı; Sevofluranin indüksiyon ve idamesi

13-) YÜRÜTÜLEN PROJE; İntraabdominal operasyonlarda CSE (kombine spinal-epidural anestezi) sonrası epidural tramadol ve morfinin postoperatif analjezi ve stress yanıta etkisi (Kocaeli üniversitesi araştırma fonundan desteklenmektedir).

14-) KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLE YÜRÜTÜLEN ORTAK ÇALIŞMA; Normal ventrikül hastalarında genel anesteziye torakal epidural anestezi eklenmesinin peroperatif myokardial iskemi ve aritmiye etkisi var mı? adlı ortak çalışmamız.

15-) 2000-2001 eğitim-öğretim yılı dönem III-V dersleri

Genel anesteziklerin klinik kullanımı (Dönem III)

İntravenöz genel anestezikler (Dönem V)

İnhalasyon genel anestezikler (Dönem V)

Mekanik ventilasyon (Dönem V)

Postoperatif anestezi komplikasyonları (Dönem V)

16-) 2001-2002 eğitim-öğretim yılı dönem III-V dersleri

Genel anesteziklerin klinik kullanımı (Dönem III)

İntravenöz genel anestezikler (Dönem V)

İnhalasyon genel anestezikler (Dönem V)

Mekanik ventilasyon (Dönem V)

Postoperatif anestezi komplikasyonları (Dönem V)

17-) 2002-2003 eğitim-öğretim yılı dönem III-V dersleri

Genel anesteziklerin klinik kullanımı (Dönem III)

İntravenöz genel anestezikler (Dönem V)

İnhalasyon genel anestezikler (Dönem V)

Monitörizasyon (Dönem V)

18-) 2003-2004 eğitim-öğretim yılı dönem III-V dersleri

Genel anesteziklerin klinik kullanımı (Dönem III)

İntravenöz genel anestezikler (Dönem V)

İnhalasyon genel anestezikler (Dönem V)

Monitörizasyon (Dönem V)

19-) 2004-2005 eğitim-öğretim yılı dönem III-V dersleri

Genel anesteziklerin klinik kullanımı (Dönem III)

İntravenöz genel anestezikler (Dönem V)

İnhalasyon genel anestezikler (Dönem V)

Monitörizasyon (Dönem V)

20-)  2000-2001 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Kardiak Anestezi

Yüksek Kardiak Riskli Hastalarda Non kardiak cerrahide Anestezi

21-) 2001-2002 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Kardiak Anestezi

Yüksek Kardiak Riskli Hastalarda Non kardiak cerrahide Anestezi

Malign Hipertermi

22-) 2001-2002 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Kardiak Anestezi

Yüksek Kardiak Riskli Hastalarda Non kardiak cerrahide Anestezi

Malign Hipertermi

23-) 2002-2003 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Kardiak Anestezi

Yüksek Kardiak Riskli Hastalarda Non kardiak cerrahide Anestezi

Malign Hipertermi

24-) 2003-2004 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Kardiak Anestezi

Yüksek Kardiak Riskli Hastalarda Non kardiak cerrahide Anestezi

Malign Hipertermi

25-) 2004-2005 eğitim-öğretim yılında asistanlara verilen seminerler

Malign Hipertermi

26-) 2006-2009 İstanbul Bilim Üniversitesi IV-V sınıf Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Stajları dersleri ve Anestezi Teknikerlerinin Dersleri

27-) Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD asistanı Dr Emine Karahan (Öklü) nün uzmanlık sınav jürisi görevi 20.03.2002.

28-) XXXVI TARD Kongresinde 29 Ekim 2002 saat 14.00-15.30 G-7 salonunda yapılan sözel sunu oturumunda oturum başkanı

29-) KORU OTEL-BOLU’ da 13-14 Nisan 2002 de ANESTEZİDE SEVOFLORAN adlı panelde İnhalasyon anestezikler ve Kardiak Anestezi adlı konuda konuşmacı

30-) GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİNİN DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ

31-) Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneğinin 29.Şubat.2004 tarihinde yapılan genel kurulunda Denetleme kurulunun yedek üyeliği.

32-) XII Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi 20-23 Nisan 2006 Abant-Abant Palace Otel- Oturum Başkanlığı.

33- GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİNİN YÖNETİM  KURULU ÜYELİĞİ ve WEB sayfa editörü (2006)

X-Yönetilen Tezler  (Tamamlanmış olanlar)

1-) Dr  Didem koyuncu’nun  Koroner arter bypass greftleme operasyonlarında torakal epidural anestezi+genel anestezi hastalarında BİS kullanımının karşılaştırılması adlı tezi 2006

2-)Dr Feride Korkmaz’ın “Magnezyum ve remifentanilin, hipertansif hastalarda, endotrakeal entübasyon sonrasında, bispektral indeks ve hemodinamik cevaplar üzerine etkisi” adlı tezi 2005

3-)Dr Özlem Gülşaç Akkaş’ın “Koroner arter bypass cerrahisinde genel anesteziye ilave torasik epidural anestezi uygulamasının miyokardial iskemi, aritmi, hemodinami ve postoperatif analjeziye etkileri” adlı tezi 2004

4-)Dr Fatih Karabey’in Tramadol ve morfinin epidural hasta kontrollü analjezi ile postoperatif ağrı ve stres düzeyine etkisi adlı tezi 2001

İlgili Bölümler