ANESTEZİ VE REANİMASYON

Anestezi uzmanı, ameliyat esnasında ağrı ve bilinç duyusunu tamamen ortadan kaldırmakla birlikte hasta konforu ve güvenliğini de sağlar. Aynı zamanda solunum sistemi, kalp, karaciğer ve böbrekler gibi kritik hayati fonksiyonları düzenler, ameliyat sırasında ve uyanma döneminde ortaya çıkabilecek tıbbi problemlerin tanı ve tedavisini de yapar. Endoskopi, Radyoloji, Acil Servis, Cerrahi Bölümler, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Postoperatif Uyanma Üniteleri bir koordinasyon içerisinde çalışmaktadır.

RANDEVU AL

Anestezi Uygulamaları

Hastanemizde hastaların ihtiyaçları ve ameliyatlara göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanır. Bunun için her hasta öncelikle anestezi polikliniğinde ya da yattığı serviste ameliyat öncesi bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek ameliyata hazırlanır.

Genel Anestezi

Hayati fonksiyonlarda değişiklik olmadan geçici olarak bilinç kaybı, ağrı duyusunun kaybı (analjezi), reflekslerin kaldırılması ve hareketsizlik sağlanır. Bu amaçla kullanılan değişik türde anestezik ve analjezik ilaçlar vardır ve bunlar anestezi uzmanının denetiminde kullanılır. Genel anestezi süresi ameliyatın süresine göre rahatlıkla uzatılabilir. Ameliyatın bitmesini takiben anestezik ilaçlar kesilerek hasta birkaç dakika içerisinde uyandırılır.

Rejyonal (Bölgesel) Anestezi

En sık uygulanan yöntemler santral bloklar (epidural, spinal  anestezi, her ikisinin aynı anda yapıldığı kombine spinal epidural anestezi) veya periferik bloklardır. (Aksiller blok [kol], femoral blok [bacak] v.s.) Ameliyatın yerine ve türüne göre bu işlemler uygulanabilmektedir. Hastanın bilinci genel anestezideki gibi kaybolmaz, her şeyin farkındadır fakat ağrı duyusu ortadan kalkmıştır. Epidural anestezi doğum ağrılarının önlenmesinde kullanılmaktadır.

Sedasyon Analjezi Uygulamaları

Lokal anestezi desteğiyle yapılacak küçük cerrahi girişimlerde ve tanıya yardımcı olacak ağrısız, tetkik amaçlı girişimlerde (MR, Endoskopi, vb.) hastayı rahatlatmak, sakinleştirmek, ağrı duymasını engellemek için gereken ilaçların damar yolu ile verilmesi yöntemidir.

Ameliyat – Anestezi Sonrası İzlem

Ameliyat bitip, hasta uyandırıldıktan sonra uyanma ünitesine geçilir. Burada hastanın hayati fonksiyonları sürekli takip edilerek servisteki odasına gönderilinceye kadar yakından izlenir.

Bölümde Kullanılan Teknolojiler 

  • Ameliyathane tavan lambalarına monte edilmiş kameralar vasıtasıyla yapılan özellikli ameliyatlar kapalı devre ile konferans salonundan, internet bağlantısı ile dünyanın herhangi bir merkezinden izlenebilmektedir.
  • Ameliyathane, Postoperatif Uyanma Ünitesi ve Yoğun Bakım Bölümündeki monitörlerde IntelliVue Bilgi Merkezi vasıtası ile tek bir merkezden takip edilebilmektedir.
  • Her ameliyat odasındaki monitörden gerekirse diğer odalardaki hasta verileri de izlenebilmektedir.
  • Yoğunbakım odaları her hasta için tek kişilik olarak düzenlenmiş olup gün ışığından yararlanılabilir şekilde dizayn edilmiştir.

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM YAZILARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...