Yükleniyor...
BOM Iconlar 07

Tıbbi Genetik

Tıbbi Genetik

Kanser, günümüzde hala dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi, kanserle mücadeledeki başarı şansını önemli ölçüde artırabilir. Bu noktada, tıbbi genetik hizmetlerin rolü büyük bir önem taşımaktadır. Hisar Hastanesi, kanser hastalarına yönelik olarak sunduğu tıbbi genetik hizmetleriyle, hastaların tedavi süreçlerini daha etkili bir şekilde yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kanser tıbbi genetik hizmeti, kanser hastalarının genetik yapısını ve kanser risklerini analiz etmeyi amaçlayan bir tıbbi hizmettir. Bu hizmet sayesinde hastaların kanser türü, yayılma potansiyeli, tedaviye yanıt oranı ve genetik geçiş olasılığı gibi faktörlerin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Genetik analizler, hastaların kansere yatkınlığını belirlemek ve tedavi süreçlerini kişiselleştirmek açısından büyük önem taşır.

Hisar Hastanesi’nin Kanser Tıbbi Genetik Hizmetleri:

Genetik Danışmanlık:

Merkezimiz, kanser hastalarına genetik danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, hastaların aile öyküsü ve genetik geçmişi dikkate alınarak kanser riski değerlendirilmekte ve gerektiğinde genetik testler önerilmektedir. Genetik danışmanlar, hastaları genetik test sonuçları hakkında bilgilendirerek, olası riskleri ve tedavi seçeneklerini anlatmaktadır.

 

Genetik Testler:

Merkezimizin bünyesinde, kanser hastalarına yönelik çeşitli genetik testler yapılmaktadır. Bu testler aracılığıyla hastaların kanserle ilişkili genetik mutasyonlar açısından taranması sağlanır. Genetik test sonuçları, hastaların tedavi planının belirlenmesi ve uygun tedavi seçeneklerinin sunulması açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir.

Genetik Checkup: Sağlığınıza Özel Genetik Değerlendirme

Günümüzde genetik analizler ve testler, sağlık alanında önemli bir rol oynamaktadır. Genetik checkup, kişinin genetik yapısını değerlendirerek, sağlık riskleri, genetik hastalıkların varlığı ve tedavi seçenekleri hakkında bilgi sağlamayı amaçlayan bir tıbbi değerlendirme sürecidir. Bu değerlendirme, bireyin genetik yapılanmasını anlamak ve potansiyel sağlık sorunlarına erken müdahalede bulunmak için önemli bir araçtır.

Kanser Tarama Panelleri Nedir? 

Kanser tarama panelleri, kanser hastalıklarının erken teşhisini amaçlayan genetik testlerdir. Bu testler, genellikle kanser riskini belirlemek, kanser gelişimi için yatkınlık taşıyan genetik mutasyonları tespit etmek ve kanseri erken aşamalarda yakalamak için kullanılır.

•    Meme ve Over Kanseri Tarama Paneli
•    Prostat Kanseri Tarama Paneli
•    Kolorektal Kanser Tarama Paneli
•    Endometrial Kanser Tarama Paneli
•    Herediter Kanserler Kapsamlı Tarama

Uzmanlarımıza Sorun