KORONER BY-PASS CERRAHİSİ

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımıza her türlü açık ve kapalı kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır.

RANDEVU AL

Koroner arter bypass ameliyatı, en sık yapılan kalp ameliyatı tipidir. Kalbi besleyen damarlar olan koroner arterler zaman içinde çeşitli risk faktörleri ile etkilenerek daralabilir ya da tamamen tıkanabilirler. Damarların bu şekilde tıkanmasına koroner arter hastalığı denir. Koroner arter bypass ameliyatı ile tıkanan damara yeni bir damar ilave edilerek kan akımına yeni bir yol açılmış olur. Böylece kalp, ihtiyacı olan kanı bu yeni damar aracılığı ile alarak uygun şekilde çalışmasına devam edebilir.

 

Koroner Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır?

Koroner arter daralmalarında ilaç tedavisi, koroner balon anjiyoplasti ve/veya stent ya da koroner bypass ameliyatı tedavi seçenekleri arasındadır. Hangi tedavi şeklinin seçileceğine, hastalığın durumuna göre kalp cerrahı ve kardiyologtan oluşan ortak konseyce karar verilir.

 

Koroner Bypass Operasyonunun Yapıldığı Durumlar:

  • Sol ana koroner arter darlıkları,
  • Birden fazla koroner arterde kritik darlık,
  • Koroner arter hastalığı nedeniyle kalbin kasılma gücünün bozulması,
  • İlaç tedavisine rağmen devam eden göğüs ağrısı.

Günümüzde halen koroner arter bypass cerrahisi için hastanın kendi atar veya toplardamarları kullanılmaktadır. Bu konudaki çalışmalara rağmen koroner bypass ameliyatlarında kullanılabilecek yapay bir damar yoktur.

 

Bypass İçin Kullanılan Damarlar:

  • IMA (Internal Mamarian Arter): En sık tercih edilen ve yıllar içinde açık kalma oranları en fazla olan damardır. Göğüs kemiğinin (sternum) hemen altında sağlı sollu seyreder, normalde memeyi ve göğüs duvarını besler.
  • Radyal Arter: Ön kolun dış tarafında seyreden önemli bir atardamardır.
  • Safen Ven: Bacak toplardamarı olarak bilinir. IMA’dan sonra en sık tercih edilen damardır.
  • Diğer: İnferiyor epigastrik arter (internal iliak arterin dalıdır), Gastroepiploik arter (mideyi besler)

Koroner arter bypass cerrahisi deneyimli bir ekipce ileri teknoloji kullanarak güvenli bir şekilde yapılabilmektedir. Dünyada ve ülkemizde cerrahi ölüm oranları neredeyse % 1’lerin altına inmiştir. Koroner arter bypass cerrahisinde hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi büyük önem taşır. Ek risk faktörlerinin tespit edilip bunlara ait olası komplikasyonları öngörerek tedbirlerin alınması ameliyatın başarısını artırır. Diğer önemli bir faktör ameliyatın zamanlamasıdır. Koroner anjiyo sonrası cerrah ve kardiyolog beraberce hastanın anjiyosuna göre tedaviyi planlar. Yeni geçirilmiş bir kalp krizi mevcut ise hasta bir süre dinlendirilerek ameliyat uygulanmaz. Sol ana koroner darlığı gibi durumlarda hasta en kısa sürede ameliyata alınır. Koroner bypass ameliyatı açık kalp ameliyatıdır.

Kalp özel yöntemlerle durdurularak kalp‐akciğer makinesine bağlanır. Bu süreçte başta beyin olmak üzere diğer organlar kalp‐akciğer pompasıyla kanlandırılırlar. Ameliyat bittikten sonra kalp yeniden çalıştırılır. Son yıllarda gelişen teknolojik imkanlar ve artan deneyim sayesinde Bypass ameliyatları kalbi hiç durdurmadan da yapılabilmektedir (Beating Heart). Bu hem ameliyat süresini kısaltmakta hem de olası komplikasyonların oranını düşürmektedir. Teknik olarak kalp, yardımcı cihazlarla anastamoz yapılacak bölgeyi hareketsiz hale getirir ve böylece kalp durdurulmadan anastamozlar yapılır. Hangi tekniğin kullanılacağı hastaya göre belirlenir. Ameliyattan sonra hastalar yoğun bakıma alınırlar, birkaç saat sonra solunum cihazından ayrılırlar ve ertesi gün servisteki odalarına çıkmış olurlar. Ek risk faktörü fazla olan hastalar, yoğun bakım tedavilerinin ardından servise alınırlar. Önemli bir komplikasyon gelişmeyen hastalar 5‐6. gün taburcu edilirler.


İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...