Yükleniyor...

BİLGİLER

- 1967
İngilizce
ali.fedakar@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • Hisar Hospital Intercontinental

1998 yılında Çukurova Üniversitesi tıp fakültesi kalp ve damar cerrahisi kliniğinde  ihtisasını tamamladı. Erişkin periferik damar cerrahisi, abdominal aort anevrizma cerrahisi, aortaokliziv hastalıklar cerrahisi, varis cerrahisi, karotis cerrahisi ve aynı zamanda akciğer cerrahisi, acil göğüs cerrahisi ve kardiyak cerrahi vakalarında görev aldı.

2001 yılında SSK Süreyyapaşa Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi kliniğinin kurulmasında görev almış ve Kardiyak cerrahinin kurulmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca Giresun Devlet Hastanesi ve Sinop Devlet Hastanesinde Kalp Damar Cerrahisinin kurulması ve ilk  ameliyatları Prof. Dr. Ali Fedakar tarafından yapılmıştır.

2003 -2005 yılları arasında Özel İsviçre hastanesinde kompedan cerrah olarak, 2005 – 2017 yılları arasında da Koşuyolu Kalp Hastanesinde kompedan Erişkin Kalp Cerrahı olarak görev yapmıştır. Görev aldığı süre boyunca yaklaşık 4.000 açık kalp ameliyatı yapmıştır. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2010-2015 yılları arasında kalp nakil ekibinde görev almış ve yaklaşık  40 nakil hastasının kalbinin donörden alınması işlemini ve 8 hastada da Primer Cerrah olarak kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiştir.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Koroner By Pass Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv (Küçük Kesi) Kalp Cerrahisi
 • Beating Heart Bypass Cerrahisi (Çalışan Kalpte Bypass)
 • Redo Kapak Cerrahisi (İkinci- Üçüncü Kalp Ameliyatları)
 • Aortik Cerrahi
 • Abdominal Aort Anevrizma Cerrahisi
 • Aortik Diseksiyon Cerrahisi
 • Bütün Periferik Cerrahi Teknikler
 • Kalp Nakli

Lisans: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doçentlik: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Bilecik Devlet Hastanesi
 • Çukurova Üniversitesi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği Tıp Fakültesi
 • Kocaeli SSK Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • İstanbul Süreyyapaşa SSK Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniği
 • İstanbul Paşabahçe SSK Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği
 • Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

Fleboloji Derneği

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.      A. Fedakar, A. Onk, F. Buyukbayrak, A. Sasmazel, O. Kocamaz, M.B.Rabus, R. Zeybek, M. Alp. Open heart surgery in a patient with idiopathic thrombocytopenic purpura. The Internet Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery2009; Volume 14 Number 1 (ISSN: 1524-0274)

A2.      A. Fedakar, O. Bugra,  A. Onk,  İ Mataraci, E. Eren, R. Zeybek . Repair of Left ventricular pseudoaneurysms. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2010;18(1):39-43

A3.      A.Fedakar, İ. Mataracı, A. Şaşmazel, F. Büyükbayrak, M. Aksüt, E. Eren, M. Toker, C. Köksal, A. Onk, R. Zeybek. Abdominal aort anevrizmasında elektif ve acil cerrahi onarım. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2009;18(2);18(2):100-105.

A4.      A. Fedakar A. Şaşmazel, O Buğra, S. Sarıkaya, F. Büyükbayrak, H. Erdem, A. Baysal, R. Zeybek.  Results of mitral valve repair in rheumatic mitral Lesions. Heart Surg Forum. 2010 Apr;13(2):E86-90.

A5.      A. Şaşmazel, O. Fındık, A. Yıldırım, A. Fedakar, A. Baysal, A. Çalışkan, H. Sunar, R. Zeybek. Tek ventrikül morfolojisine sahip hastalarda çift yönlü Glenn şant işleminin kısa ve orta dönem sonuçları. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2010;18(2):88-93

A6.      A. Şaşmazel, A. Baysal, A. Fedakar, O. Buğra,   M. Özkökeli, F. Büyükbayrak, C. Keles,  S. Göçer, H. Sunar, R. Zeybek. Treatment of brucella endocarditis: 15 years of clinical and surgical experience. Ann thorac surg 2010;89(5):1432–6

A7.      A. Şaşmazel,  A. Baysal,  A Fedakar  F. Büyükbayrak, O. Buğra H. Erdem, C. Aydın, A. Çalışkan , H. Sunar . The effect of statin therapy on stimulation of endothelium-derived nitric oxide before and after coronary artery bypass surgery. Heart Surg Forum. 2010;13(4):E243–6

A8.      O Buğra, A Şaşmazel, A Fedakar, A Baysal, F Büyükbayrak, H Erdem, M M Can, K Tigen, H Sunar. Precise placement of temporary pacing wire after coronary artery bypass grafting surgery: is the left ventricle or right ventricle more convenient? Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(4):247-251

A9.      A. Şaşmazel, A. Fedakar , A. Baysal, F. Büyükbayrak, T. Karaahmet, O. Fındık, O. Buğra, H. Erdem, R. Zeybek.  The impact of preoperative left ventricular ejection fraction on short and mid-term outcomes in ischaemic mitral valve repair. Kardiol Pol. 2010;68(11):1226-32.

A10.    A Şaşmazel, A Fedakar, A Baysal, A Calışkan, O Buğra, H Sunar. Determinants of short-term mortality and morbidity after the complete repair of tetralogy of Fallot in infant groups under 12 months and one-four years of age. Anadolu Kardiyol Derg. 2010;10(6):544-9

A11.    A. Şaşmazel, A. Baysal, A. Yıldırım, A. Fedakar, B. Onursal, F. Büyükbayrak, H. Sunar, R. Zeybek. Fallot tetraloji tanısı ile primer onarım yapılan bir yaş altı hastalarda kısa ve orta dönemli sonuçlarımız. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2011 ;19(1):019-023

A12.    A.Fedakar, O.Fındık, O.Buğra, M.Kalender, O. Onukoğlu, M. Balkanay, H. Sunar., “Evaluation of coronary artery disease and other risk factors in patients with abdominal aortic aneurysm. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2011;19(4):545-550

A13.    A. FedakarC. Çakalağaoğlu, O. Konukoğlu, M. Yanartaş, S. Göçer , R. Zeybek, M. Balkanay. Treatment protocol and relapses of brucella endocarditis; cotrimoxazole in combination with the treatment of brucella endocarditis. Trop Doct. 2011;41(4):227-9. Epub 2011 Aug 30.

A14.    A. Şaşmazel, A. Fedakar, A. Yıldırım, A. Baysal, M. Aksüt, K. Boyacıoğlu, R. Zeybek. Nefrotik sendroma bağlı antitrombin III eksikliği olan çocuk olguda akut arteriyel tromboemboli tedavisi; case report. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;20(2):340-343

A15.    M. Ugurlucan, H. Karademir, E. Filik,N. Aslan, U. Filizcan, A. Fedakar, S. Oksuz. A 52-year-old man with no known history of hand trauma presenting to the clinic with a pulsatile mass in his right palm. Ann Saudi Med. 2011 31(6):664

A16.    A. Fedakar, C. Aydogdu, A. Fedakar, M. Ugurlucan, S. Bolu, M. Iskender. Safety of recombinant human deoxyribonuclease as rescue treatment for persistent atelectasis in newborns. Ann Saudi Med. 2012; 32(2):131-6.

A17.    A. Fedakar, O. Fındık, M. Kalender, M. Balkanay. Unusual emergent presentations of abdominal aortic aneurysm; Can simple blood test predict the state of an emergency ?  Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery2011;17(6):525-32.

A18.    A. Fedakar, M. Taşar, M. B Rabus, S. Alsalehi,M.E. Toker, M. Balkanay. Hybrid coronary revascularization for the treatment of left main coronary artery disease in high-risk patients. Heart Surg Forum. 2012; 15(1):E51-5.

A19. Implantation of a left ventricular assist device with mini-pericardiotomy technique. Balkanay M, Fedakar A, Alsalehi S, Rabus MB. Prog Transplant. 2013 Mar;23(1):75-7. doi: 10.7182/pit2012686.

A20. The relation between location of paravalvular leakage and time to reoperation after mitral valve replacement. Yanartaş M, Demir S, Baysal A, Fedakar A, Alizade E, Sahin M, Taş S, Sunar H. Anadolu Kardiyol Derg. 2014 Feb;14(1):61-7. doi: 10.5152/akd.2013.225. Epub 2013 Sep 10.

A21. Analysis of mortality in low-risk patients undergoing coronary artery bypass grafting. Cakalagaoglu C, Koksal C, Adademir T, Yildiz M, Fedakar A, Şahin M, Kutlay F, Yigiter B. Cardiovasc J Afr. 2013 Aug;24(7):247-50. doi: 10.5830/CVJA-2013-040.

A22. Trends in mechanical aortic valve replacement surgery in a large, multi-surgeon, single hospital practice. Kalender M, Fedakar A, Adademir T, Salihi S, Boyacıoğlu K, Özbek B, Taşar M, Balkanay M. Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2014 Dec;11(4):367-72. doi: 10.5114/kitp.2014.47334. Epub 2014 Nov 30.

A23. Surgical management of a splenic artery aneurysm. Değer KC, Gündeş E, Fedakar A. Clin Case Rep. 2016 Mar 29;4(5):524-5. doi: 10.1002/ccr3.550. eCollection 2016 May.

A24. İnsüline bağlı diyabeti olan hastalarda gerçekleştirilen koroner arter baypas greft cerrahisinde serum nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin belirteci böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı erken dönemde belirler mi? Onursal Buğra1, Ayşe Baysal2, Ali Fedakar2, Kemalettin Erdem1, Hasan Sunar2, Bahadır Dağlar110.5606/tgkdc.dergisi.2014.7780.

A25. Thoracic aortofemoral artery bypass: an alternative procedure for initial treatment of critical aortoiliac occlusive disease Torasik aortofemoral arteriyel baypas: Aortoiliyak tıkayıcı hastalığın ilk adım tedavisinde alternatif bir yöntem Sabit Sarıkaya, Eray Aksoy, Mehmet Taşar, Ahmet Elibol, Mesut Şişmanoğlu, Ali Fedakar, Kaan Kırali. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(1):49-53.

A26. Thermoreactive nitinol clips for re-sternotomy in cases of sternal dehiscence. Sabit Sarıkaya, Fuat Büyükbayrak, Özge Altaş, Onur YerlikhanAli Fedakar, Murat Rabuş, Kaan Kırali. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21(3):669-675

1.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1.                  I. Mataraci, C. Aydin, F. Buyukbayrak, E. Tuncer, D. Cevirme, A. Fedakar, D. Goksedef, C. Keles, A. Onk, K. Kirali, V. Erentug. C. Yakut. Surgical treatment and results of hypertrophic obstructive cardiomyopathy. 4th Congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. November 28-December 2, 2008 Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2008;11(Suppl 2):S16.

B2.      E. Aksoy, A .Fedakar, S. Sarıkaya, S. Yazıcı, M .Alp. Aortacaval fistula presenting with bilateral leg ischemia due to abdominal aortic aneurysm; Aortacaval fistula steal syndrome. 5thcongress of update in Cardiology And Cardiovascular Surgery_September 24-28,2009. Antalya, Turkey. The Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1)p;s76

B3.      F .Büyükbayrak, A. Şaşamazel, A. Fedakar, O .Tezcan, H. Sunar. Surgical management of pseudoaneursym-disection after previous surgical repair of acute ascending aortic disection. 5thcongress of update in Cardiology and Cardiovascular surgery. September 24-28, 2009.  Antalya, Turkey.  The Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1) p; s74

B4.      O .Bugra, A. Şaşmazel, A. Fedakar, A. Baysal, B. Büyükbayrak, H. Erdem, H .Sunar. Precise placement of temporary  pacing wire after coronary artery bypass surger: is left of right ventricle more convenient? 5thcongress of update in Cardiology And Cardiovascular Surgery. September 24-28,2009. Antalya, Turkey.  The Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1), P;s72

B5.     A. Fedakar, A. Şaşmazel, Ö. Kocamaz, F. Büyükbayrak, O. Bugra, S. Sarıkaya, M. Balkanay, R .Zeybek, H. Sunar. Clinical features  of chronic contained rupture of abdominal aortic abeurysm. 5thcongress of update in Cardiology And Cardiovascular Surgery. September 24-28,2009. Antalya, Turkey. The Heart Surgery Forum, Volume 12 (supplement 1)p;s14

B6.      A. Fedakar, S .Göçer, A. Arslan, M. Taşar, O. Tezcan, M.B. Rabuş, M. E. Toker, M. Balkanay. The optimum timing of surgery for symptomatic non-ruptured abdominal aortic aneurysm. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010Cesme, Izmir, Turkey. 59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, p;s 21

B7.      A. Fedakar, E .Aksoy, S. Göçer, M. Taşar, M .B. Rabuş, Or Fındık, A .Arslan, S. Alsalehi, M.E. Toker, M. Balkanay. Unusual forms in emergency abdominal aortic aneurysm. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010. Cesme, Izmir, Turkey.   59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Apr 2010 p;s9

B8.      A. Fedakar, M .B. Rabuş, O. Fındık,  S. Alsalahi, S. Göçer, M. Taşar, A. Arslan, M.E. Toker, M. Balkanay. Open surgical approach towards abdominal aortic dissections. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010. Cesme, Izmir, Turkey.  59TH ESCVS MEETING:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010)Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, Apr 2010 p;s21

B9.      A. Fedakar, S. Alsalehi, F. Orhan, A. Arslan, M. Taşar, S. Göçer, M. B. Rabuş, M. E. Toker, M Balkanay. Emergency mitral valve surgery in patients with mitral valve diseases of different etiologies. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010Cesme, Izmir, Turkey. 59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, p;s112

B10.    M. Balkanay, M.E. Toker, I. Mataraci, A. Fedakar, M. Tasar, S. Gocer, K. Kirali, H. Sunar. Hybrıd coronary revascularızatıon ın patıents wıth severe left ventrıcle dysfunctıon and co-morbıd dıseases. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010Cesme, Izmir, Turkey. 59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, p;s35

B11.    M.B. Rabus, A. Baysal, A. Fedakar, S. Alsalehi, Y.G. Gul, M.E. Toker, T. Kocak, M. Balkanay.  Dilatation of ascendant aorta and renal artery occlusive diseases in Takayasu arteritis. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010Cesme, Izmir, Turkey. 59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery,p;s114

B12.    A. Tuncer, I. Mataraci, A. Polat, O. Yerlikhan, H. Sacli, S. Sarikaya, A. Fedakar, M. Sismanoglu, K. KiraliAxillary artery cannulation in ascending aortic pathology. 59th ESCVS International Congress which will be held in conjunction with the 6th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery . April 15-18, 2010Cesme, Izmir, Turkey. 59th escvs meetıng:Abstracts: Suppl. 1 to Vol. 10 (April 15, 2010) Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery, p;s19

B13.    S. Sarikaya, A. Fedakar, M. Kalender, E. Aksoy, A. Elibol, M. Yanartaş, M. Şişmanoğlu, M. Balkanay, M. Alp, M.K. Kırali. Surgical repair and long term outcome in congenital sinus of Valsalva aneurysms: a 24-year experience with 55 cases. The 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean.Surgical treatment of postinfarction ventricular free wall rupture . March 24-27, 2011.Antalya/Turkey. Heart Surg Forum Volume 14, Supplement 1 / February 2011

B14.    M. Uğurlucan, H.  Karademir, M.E. Filik, U. Filizcan, A. Fedakar, Ş. Öksüz. Ulnar artery aneurysm. The 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean. March 24-27, 2011. Antalya/Turkey. Heart Surg Forum Volume 14, Supplement 1 / February 2011

B15.    C. Cakalagaoglu, K. Boyacıoglu, M. Tasar, F. Buyukbayrak, A.A. Dönmez, A. Fedakar, C. Koksal, M. Alp. Posterior pericardiectomy technique to prevent postoperative pericardial effusion after open heart surgery. 9th International Congress on Coronary Artery Disease From Prevention To Intervention. October 23 – 26,2011 Venice, Italy,

B16.    A. Fedakar, M. Kalender, C. Cakalağaoğlu, M. Toker, M .Taşar, M. Balkanay. Hybrid coronary revascularization for treatment of left main coronary artery disease. The 11th International Dead Sea Symposium (IDSS) on Cardiac Arrhythmias and Device Therapy. February 26-29, 2012. Jerusalem, İsrael.

B17.    M.B. Rabuş, P. Ata, A. Fedakar, E. Yılmaz, H. Saçlı, M. Balkanay. Intraoperative immunosuppressive therapy reduces complications and rejection episodes at cardiac transplant recipients. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S 10

B18.    M.B. Rabuş, H. Saçlı, A. Fedakar, E. Yılmaz, G. Açar, B. Orazgeldiyev, H. Erdem, A. M. Esen, M. BalkanayPermanent pacemaker implantation after cardiac transplantation. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S12

B19.    A. Fedakar, M.B. Rabuş, M.E. Toker, O. Konukoğlu, M. Yanartaş, H. Erdem, H. Saçlı, S. Alselehi, B. Gerazidov, M. Balkanay. Effects and short term outcomes of pulmonary hypertension in heart transplantation. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S 12

B20.    M.E. Toker, M.B. Rabuş, A Fedakar, S. Alsalehi, B. Orazgeldiyev, H. Saçlı, M. Balkanay. Koşuyolu experience with levitronix centrimag ventricular assist device. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S 12

B21.    A. Fedakar, M. B. Rabuş, H. Erdem, M. Balkanay. Left ventricular assist device implantation with mini pericardiotomy technique. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S 110

 

B23.    A. Fedakar, M.B. Rabuş, B. Orazgeldiyev, H. Erdem, C. Köksal, M. Ugurlucan, M. Balkanay. Bileteral femoro-popliteal artery aneurysms. 8th International congress of update in cardiology and cardiovascular surgery. March 01-04, 2012.  Antalya , Turkey. The Heart Surgery Forum 2012 ( Supplement 1 ), P;S 119

 

 

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C2. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler

Yoktur

1.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.      M. İteğin, M.Ş. Topcuoğlu, İ. Günay, O.K. Salih, B. Kisacikoğlu, A. Fedakar, A. Tokcan. Protamin sülfatın izole sıçan kalp papiller kasının kontraktil ve kontraktür parametrelerine etkisi. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 1996 Ekim;4(4):091-095

D2.      M.Ş. Topçuoğlu, H. Yaliniz, A. Fedakar, A. Pekedis, B. Kisacikoğlu, A. Tokcan, A. Özeren.  Ginkgo biloba ekstresinin kardio pulmoner bypass sonrası gelişen nöropsikolojik değişikliklere etkisi.   Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. 1998 Mart;6(2):110-116

D3.      M.Ş. Topçuoğlu, O.K. Salih, B. Kısacıkoğlu,  A. Fedakar, H. Yalınız, A. Pekedis, A. Tokcan. Aorta iliak tıkayıcı hastalıklarda extraperitoneal rekonstrüksiyon. Damar cerrahisi dergisi 1997(3):79-85

D4.      B. Boztosun, A. Fedakar, H. Sunar, C. Kırma. Dev internal karotis arter anevrizmasının çift katlı juguler ven yaması ile cerrahi tamiri. (Surgical repair of a giant internal carotid artery aneurysm using a jugular venous double layer patch ) Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35:246-249

D5.      A. Fedakar, İ. Mataracı, M.B. Rabuş, O. Konukoğlu, M. Aksut, K. Kırali. Cerrahi müdahale yapılan karotis arter hastalarında karotis üfürümünün değeri ve duyulma Oranı. Damar Cer Derg 2008;17(2):49-53

D6.      İ. Mataraci, A. Fedakar, A. Şaşmazel, E. Murat Okten, A. Calişkan, K. Kirali. Subklavyan arter darlıklarında cerrahi uygulamalar ve sonuçları. Damar Cer Derg 2008;17(2):54-60

D7.      C. Köksal, Ö. Kocamaz, A. Fedakar, Y. Ay, M. Sağlam, H. Sunar. Juxtarenal Leriche sendromunun tedavisinde torakofemoral bypas. Damar Cer Derg 2009;18(1):16-9

D8.      C. Köksal, Ö. Kocamaz, A. Fedakar, A.M. Esen, M. Balkanay, H. Sunar. Subklaviyan arter tıkanıklığı ve karotis arter darlığının eş zamanlı cerrahi tedavisi. Damar Cer Derg 2009;18(1):23-6.

D9.      A. Fedakar, H. C Aydoğdu, E. Can, A. Fedakar. Süt çocukluğu döneminde tanı alan kartagener sendromu. Çocuk Dergisi 2009; 9(2):93-95,

D10.    A. Fedakar, A. Şaşmazel ,O. Bugra, K. Boyacıoğlu, A. Baysal, A.  İnci,  M. Balkanay. Coronary artery aneurysm and coronary fistula in tetrology of fallot: a case presentation of a young adult undergoing total correction. Koşuyolu Heart Journal. 2010:13(3):23-25

D11.    F. Buyukbayrak, A. Sasmazel, O. Buğra, A. Baysal, A. Fedakar,O. Tezcan, H. Sunar. İsolated calcific pulmonary valve stenosis and esophageal varices bleeding in a 66 years old male. Koşuyolu Heart Journal , 2010; 13(1): 22-23

D12.   A. Şaşmazel, A. Baysal, A. Fedakar, H. Erdem, A. Çalışkan, R. zeybek. Bidirectional cavopulmonary ( Glenn) anastomosis in pulmonary atresia with intact ventricular septum and right ventricle dependent coronary circulation. Koşuyolu Heart Journal. 2010;13(2):21-23

D13.    O. Bugra, A.Fedakar, A. Şaşmazel, O. Fındık, H. Erdem. Radial arter anevrizması.  Koşuyolu  Heart Journal. 2011;14(1): 16-17

D14.    A. Fedakar, D. Yazıcı, F. Güzelmeriç,  V. Temel, O. Fındık, M. Balkanay.Changes in thyroid function tests in patients undergoing cardiac surgery and patients in the intensive care unit. Anatol J Clin Investig .2011;5(1):1-6

D15.    O. Fındık, A. Fedakar, İ. Kara, Ö. Kocamaz, C. Cakalagaoglu, C. Köksal, H. Sunar. Opere abdominal aort anevrizmalarında risk faktörlerinin incelenmesi. Koşuyolu Heart Journal. 2011;14(2);29-33

D16     A. Fedakar, O. Bugra, E. Aksoy, A. Onk, S. Sarıkaya, A. Sasmazel, M. Alp. Aortocaval fistula presenting with bilateral leg ischemia due to abdominal aortic aneurysm; aortocaval fistula steal syndrome, report of a case. Koşuyolu Heart Journal. 2009 (kabul ).

 

 

 

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.      M.Ş. Topçuoğlu,  B. Kısacıkoğlu, O.K. Salih, A. Pekedis,  H. Yalınız, M.Ü. Ergenoğlu, A. Fedakar, A. Tokcan. İskelet ve yumuşak doku lezyonları ile komplike vasküler yaralanmalarda preoperatif değerlendirme. VIII Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi 20-23 nisan 1996. İzmir, Türkiye. P21

E2.      M.Ş. Topçuoğlu,  O.K. Salih, A. Fedakar, A. Pekedis, Ş.K. Çelik, T. Ulus. Üst extremite akut erteryel oklüzyonları. VIII Ulusal Vaskuler Cerrahi Kongresi. 20-23 nisan,1996.  İzmir, Türkiye. p109

E3.      A. Fedakar, İ. Mataracı, M.B. Rabuş, Ö. Yıldırım, M. Yanartaş, İ. Kara, M. Aksüt, O. Yerlikhan,  K. Kırali, C. Yakut. Cerrahi müdahale yapılan karotis arter hastalarında karotis üfürümünün değeri ve duyulma oranı. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi 22-25 mayıs 2007. Antalya, Türkiye. Damar cerrahisi dergisi volüm 16 kongre özel sayısı (supplement 1) p 45

E4.      A. Fedakar,  İ. Mataracı, M. Okten,  B. Kıran, C. Aydın, Ö. Kocamaz, K. Kırali C. Yakut. Subklavian arter darlıklarında cerrahi uygulamalar ve sonuçları. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi kongresi. Mayıs 22-25 2007. Antalya, Türkiye.  Damar cerrahisi dergisi volüm 16 kongre özel sayısı (supplement 1)p 43

E5.      A. Fedakar, M. Aksüt, M.A. Tuncer, İ. Mataracı, B. Büyükbayrak, S. Sarıkaya, A. Onk, R. Zeybek, C. Yakut. Abdominal aort anevrizmalarında elektif ve acil cerrahi müdahale. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi. Ekim 17-21, 2008. Çeşme. İzmir, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 16 (4) (suplement 1) p;264

E6.      M.A. Tuncer, S. Taş, İ. Mataracı, E. Tuncer, A. Fedakar, C. Keleş, M. Songur, M. Aksüt, K. Boyacıoğlu, M. Güler, K. Kırali, M. Balkanay, R. zeybek, C. Yakut. Asendan ve arkus aorta cerrahisinde antegrad selektif serebral perfuzyon. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi. 17-21 ekim,2008. Çeşme. İzmir, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 16 (4) (suplement 1) p;171

E7.      İ. Mataracı,  A. Çalışkan, A. Şaşmazel, F. Büyükbayrak, E. Tuncer, A. Tuncer, A. Fedakar, S. Saleh, M.B. Rabuş, K. Kırali. Popliteal arter anevrizma tanısıyla cerrahi onarım uygulanan olgularda erken ve geç dönem sonuçlarımız. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi. Ekim 17-21, 2008. Çeşme. İzmir, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 16 (4) (suplement 1)  p;125”

E8.      A. Fedakar, A. Onk, M. Aksüt, A. Tuncer, İ. Mataracı, B. Büyükbayrak, S. Sarıkaya, H. Erdem, C. Keleş, R. Zeybek, C. Yakut. Ventrikül psödoanevrizmalarında  onarım teknikleri ve perikardial patchle onarım. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi. Ekim 17-21,2008. Çeşme, İzmir, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.  Volüme 16 (4) (suplement 1) p;90

E9       İ. Mataracı, M. Aksüt, H. Saçlı, E. Tuncer, A. Fedakar, O. Konukoglu, A. Şasmazel, M. Şişmanoglu, D. Mansuroglu, K. Kırali. Atrial fibrilasyonun cerrahi tedavisinde intraoperatif radyofrekans kateter ablasyon teknikleri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi. 17-21 ekim,2008. Çeşme. İzmir, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 16 (4) (suplement 1) p130

E10     İ. Mataracı, M. Aksüt, A. Tuncer, E. Tuncer, S.G. Taş, R. Zeybek, A. Fedakar, H. Sunar, K. Kırali, C. Yakut. Vasküler travma olgularında cerrahi tedavi ve sonuçları. 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Mayıs 15–19, 2009. Bodrum, Türkiye. Damar Cerrahisi dergisi.  14 Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi özel sayısı Volüme 18 (2) 2009 p 87.

E11     A. Fedakar, Ö. Kocamaz, C. Köksal, Y. Ay, M. Balkanay, H. Sunar. Juxtarenal Lerich sendromunun tedavisinde torakafemoral bypas (Olgu sunumu). 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Mayıs 15–19, 2009. Bodrum, Türkiye. Damar Cerrahisi dergisi.  14 Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi özel sayısı Volüme 18 (2) 2009 p 130

E12     A. Fedakar, Ö. Kocamaz, H. Anasız, İ. Kara, C. Köksal, M. Balkanay, H. Sunar. Subklavyen arter tıkanıklığı ve karotis arter darlığının eş zamanlı cerrahi tedavisi( olgu sunumu). 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi. Mayıs 15–19, 2009. Bodrum, Türkiye. Damar Cerrahisi dergisi  14 ulusal vasküler cerrahi kongresi özel sayısı Volüme 18 (2) 2009 p 125.

E13     A. Sasmazel, A. Fedakar, A. Baysal, F. Büyükbayrak, H. Erdem, O. Fındık, M. Özkökeli, O. Buğra, H. Sunar, R. Zeybek. İskemik mitral yetmezliğinde preoperatif sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonunun eşik değerinin (cut-off) prognoz üzerine etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 18 (4) (suplement 1) p;96

E14.    M. Balkanay, M. Bülent Rabuş, O. Konukoğlu, M.E. Toker, H. Saçlı, B. Özbek, A. Fedakar, C. Yakut. Peripartum kardiyomyopatilerde transplantasyon ve rejeksiyon. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 18 (4) (suplement 1)  p;107

E15     A. Çalışkan, A. Şaşmazel, A. Fedakar, M. Özkökeli, H. Erdem, O. Bugra, A. Baysal, M. Balkanay, H. Sunar, R. Zeybek. Fallot tetralojili 12 ay altı infantlar ile 1-4 yaş arası çocuk hasta gruplarında tam düzeltme ameliyatı sonrasında mortaliteyi ve morbiditeyi etkileyen risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27-31,2010 Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.  Volüme 18 (4) (suplement 1) p;108

 

E16     A. Fedakar, M. Kalender, O. Konukoğlu, B. Özbek, M. Dedemoğlu, O. Buğra, A.Tuncer, M. Toker, M.  Balkanay, H. Sunar. Protez kapak para valvuler leak’de cerrahi onarım. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.volüme 18 (4) (suplement 1) p;161

E17     A. Fedakar, B. Özbek, M. Kalender, O. Bugra, M. Dedemoglu, O. konukoglu, O. Fındık, S. Sarıkaya, M.E. Toker, M. Balkanay. Aort kapak hastalıklarında Koşuyolu yüksek ihtisas kalp eğitim ve araştırma hastanesinin operasyon trendi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.volüme 18 (4) (suplement 1)  p;165.

E18     A. Fedakar, M. Balkanay, M. Toker, O. konukoğlu. Endovasküler paravalvüler kaçak onarımı yapılan ve mitral yetmezliği gelişen hastada dördüncü operasyonel girişim. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.volüme 18 (4) (suplement 1) p;171 .

 

E19     S. Alsalehi, A. Şaşmazel, M. Özkökeli, A. Tuncer, A. Fedakar, R. Zeybek, H. Sunar. Travmatik aortik rüptürü ve cerrahi onarımı. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;183

E20     M.E. Toker, M.B. Rabuş, M. Kalender, A. Fedakar, O. Konukoğlu, M. Dedemoğlu, B. Özbek, İ. Mataracı, R. Zeybek, M. Alp, M. Balkanay, H. Sunar. Tek damar ve multidamar koroner arter hastalarında atan kalpte bypas operasyonlarının sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. 27-31 ekim,2010 Antalya. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg.volüme 18 (4) (suplement 1) p;206

E21     İ. Mataracı, A.Fedakar, H. Saçlı, M. Dedemoğlu, S. Göçer, M.E. Toker, K. Kırali. Subklavyan arter darlıklarında cerrahi tedavi uygulamaları ve sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;215

E22     M.B. Rabuş, M. Taşer, A. Fedakar, M.E. Toker, M. Kalander, M. Dedemoğlu, N.  Bozbuga, H. Sunar, M. Balkanay. Ekstra-anatomik bypass girişimleri ve uzun dönem klinik sonuçlar. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Volüme 18 (4) (suplement 1) p;222

E23     A. Fedakar, M. Dedemoğlu, H. Erdem, M. Rabuş, M. Kalender, B. Özbek, O. Konukoğlu, M. Balkanay. Parsiel arteriotomi ile komplet intimal karotis endarterektomi; cerrahi teknik tarifi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;231

E24     M.E. Toker, A. Fedakar, O. Konukoğlu, M. Balkanay.  Perkütan mitral paravalvüler kaçak onarımı sonrası yetmezliğin ilerlemesi; açık cerrahi yöntemle onarım-5. girişim. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;315

E25     S. Alsalehi, A.A. Dönmez, F. Büyükbayrak, A. Fedakar, M. Taşar, O. Yerlikhan, C. Köksal, H.M. Alp, H. Sunar. Periferik vasküler yaralanmalarında değerlendirme ve cerrahi tedavi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;325

E26     İ. Mataracı, K. Boyacıoglu, O. Tezcan, O. Yerlikhan, Ö. Altıntaş, A. Fedakar, M. Toker,  K. Kırali. Karotis cisim tümörlerinin tanı ve cerrahi tedavisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11.Ulusal Kongresi. Ekim 27–31, 2010. Antalya, Türkiye. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. volüme 18 (4) (suplement 1) p;227

 1. Diğer yayınlar:

F1.      Dr Mehmet Balkanay, Dr Ali Fedakar

Türk Kalp ve  Damar Cerrahisi derneğinin hazırladığı internet kitabının anatomi bölüm yazarlığı

F2.       A. Fedakar, A. Fedakar. Adana bayındırlık ve iskan müdürlüğü çalışanlarının ve ailelerinin hepatit B taşıyıcılığı ve takibi ile hepatit B aşılarına karşı immün cevabın prospektif olarak değerlendirilmesi. Viral hepatit Derg2000;(3);224-7

F3.       S. Sarıkaya, E. Aksoy, M. Taşar, A. Elibol, M. Şişmanoğlu, A. Fedakar, K. Kırali. Aorto-iliak tıkayıcı hastalığın ilk adım tedavisinde torasik aorto femoral bypass. Turkish J Thorac Cardiovasc Surg. Mart 2012(kabul) TGKDC-2012-E6001

DOKTOR YAZILARI

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...