KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

RANDEVU AL

Kardiyoloji Bölümünde kardiyoloji poliklinik hizmetleri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, ritim ve tansiyon holteri, invaziv kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların girişimsel tedavisi, kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Hipertansiyon, koroner arter hastalığı, aritmi, kalp yetersizliği, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları, kalp kapak hastalıkları modern imkanlarla tetkik ve tedavi edilmekte; ayrıca koruyucu ve risk faktörleriyle  ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetlerde verilmektedir. Bölümümüz; kardiyovasküler cerrahi, radyoloji, nükleer tıp ile yakın işbirliği ile çalışmaktadır.

Kardiyoloji Bölümümüzde Verilen Hizmetler

 • Ekokardiyografi
 • Transözafajial  Ekokardiyografi
 • 3D Ekokardiyografi
 • Stres Ekokardiyografi
 • Efor testi
 • Ritim Holter
 • Tansiyon Holter
 • Koroner Anjiyografi ( radyal  (el bileğinden) anjiyo dahil )
 • Perkütan koroner anjiyoplasti – stent işlemleri
 • Dijital Substruction Anjiyografi ( DSA)
 • Kalp Pili Takılması
 • Elektrofizyoloji çalışma ve Ablasyon işlemleri
 • Çok kesitli Koroner BT anjiyo ( kalsiyum skorlaması dahil)
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Kardiyoloji yatarak takip ve tedavi , koroner Yoğun bakım hizmetleri

İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM YAZILARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...