Travma ve Deformite (Kırıklar ve çıkıklar)

827 Genel
Kliniğimizde her türlü yaralanma neticesinde gelişen kırıklar ve ciddi yumuşak doku yaralanmaları 24 saat hizmet veren travma ekibi ile cerrahi teknikler ve enstrümanlar kullanılarak tedavi edilmekte ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon bölümü ile ortak çalışarak hastalarımıza ameliyat sonrası dönemde yardımcı olunmaktadır.
Her türlü eksternal fiksatör yardımlı cerrahi girişimler uygulanmaktadır. Bunlardan başlıcaları; ‘İlizarov Yöntemi’ olarak bilinen kemik uzatma ve düzeltme ameliyatları, ekstremite eşitsizliklerinin ve ciddi boy kısalıklarının telafisi, doğumsal veya sonradan gelişen her türlü uzun kemik ve eklem eğriliklerinin düzeltilmesi, kaynama problemi (psödoartroz, nonunion) bulunan kemiklerin cerrahi tedavisi, kronik kemik enfeksiyonlarının giderilmesi sayılabilir. Yeni doğan döneminde kalça çıkığının erken tanısı radyodiagnostik bölümünün yardımı ile ultrasonografi kullanılarak yapılmakta, erken ve geç dönem problemler gerek cerrahi gerekse cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilmektedir. Ayrıca çocuklardaki her türlü ortopedik hastalıklar tedavi edilmektedir. Ortopedik tümörlerde onkoloji bölümü ile ortak çalışılarak yapay eklemler allogreft ve otogreft kemikler kullanılarak her türlü uzuv koruyucu cerrahi girişim yapılmaktadır.