omurga tumorleri 1

Omurga Tümörleri

Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır. Omurga tümörleri primer ve sekonder (metastatik) olarak ayrılırlar. Primer olanlar omurgayı oluşturan dokudan kaynaklananlar,seconder ise vücudun diğer dokularından kaynaklanan tümörlerdir. Sekonder tümörler kadınlarda en sık meme ve akciğerden, erkeklerde en sık akciğer ve prostattan köken alırlar. Çocuk ve adelosan dönemde genelde omurga tümörleri primerdir, erişkin dönemde ise sekonderdir.

İyi huylu tümörler; Osteokondroma, Osteoblastoma, Osteid Osteoma, Hemanjioma, Eozinofilik granüloma, Anevrizmal Kemik Kisti
Kötü huylu tümörler; Kordoma, Kondrosarkoma, Osteosarkom, Ewing sarkomu, Soliter Plasmositoma, Lenfoma, Lösemi, Nöroblastoma ve metastatik tümörler