OMURGA TÜMÖRLERİ

Omurga Sağlığı Omurga hastalıkları, özellikle skolyoz, kifoz gibi deformiteler, bel ağrıları, ülkemizde oldukça yaygın olmasına karşın, bu konuda eğitimli omurga cerrahı sayısı, yüksek teknolojili tanı olanakları ve güvenli cerrahi uygulaması yapılabilecek hastaneler az sayıdadır. Hisar Omurga Sağlığı, İstanbul’da Anadolu yakasındaki yüksek teknolojik tanı cihazları ve ameliyat olanaklarına sahip en yetkin merkezlerden biridir ve bu ihtiyacı önemli ölçüde karşılamaktadır.

RANDEVU AL

Omurga tümörleri kemik,sinir ve yumuşak dokudan köken alan tümörleri kapsamaktadır. Omurga tümörleri primer ve sekonder (metastatik) olarak ayrılırlar. Primer olanlar omurgayı oluşturan dokudan kaynaklananlar,seconder ise vücudun diğer dokularından kaynaklanan tümörlerdir. Sekonder tümörler kadınlarda en sık meme ve akciğerden, erkeklerde en sık akciğer ve prostattan köken alırlar. Çocuk ve adelosan dönemde genelde omurga tümörleri primerdir, erişkin dönemde ise sekonderdir.

İyi huylu tümörler; Osteokondroma, Osteoblastoma, Osteid Osteoma, Hemanjioma, Eozinofilik granüloma, Anevrizmal Kemik Kisti
Kötü huylu tümörler; Kordoma, Kondrosarkoma, Osteosarkom, Ewing sarkomu, Soliter Plasmositoma, Lenfoma, Lösemi, Nöroblastoma ve metastatik tümörler


İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...