Yükleniyor...
endoskopi laboratuvari

Endoskopi Laboratuvarı

Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir.

Endoskopi ünitesinde;

 • Gastroduedonoskop
 • Kolonoskop
 • Duedonoskop (ERCP)’ların videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir.

Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır

Endoskopik incelemelerin belki de en önemli bölümü erken kanser tanısındaki üstünlüğüdür. Sindirim sisteminin gecikmiş kanserlerinin tedavisinin zorlukları ve hatta bazı tiplerindeki imkansızlıklar halen büyük sorun olmaya devam etmektedir. Kanserlerin büyümeden, yayılmadan teşhis edilebilmesi, tedavide de yüz güldürücü olmaktadır.
Japonya’da mide kanseri, Amerika’da kolon kanserlerinin ülkemizden çok daha sıklıkla görülmesine karşın, bu hastalıklardan ölüm, bizden daha az yüzde de oluşmaktadır. Bunun nedeni ise Japonya’da ve Amerika’da endoskopik periyodik taramaların yapılmasıdır.
Erken dönemde teşhis edilen mide ve kolon kanserlerinin tedavisi genellikle mümkün olmaktadır. Sindirim sistemi hastalıklarının tanısında endoskopi dışında görüntüleme metodları ve biyokimyasal tetkiklerinde büyük katkısı olmaktadır. Ultrason, Tomografi, Manyetik rezonans gibi görüntüleme teknikleri sıkça kullanılır.
Hastanemizin radyoloji ünitesi komplike vakaların tanısında, bölümümüze yardımcı olmakta, aynı zamanda karaciğer, pankreas gibi organlardan görerek biyopsi alınmasını (invaziv radyoloji) ve kesin tanı koyma imkanını sağlamaktadır.
Biyokimya tetkikleri rutin tetkiklere ilaveten hormon ve kanser marker tetkikleri ile gastroenteroloji ünitemizin çalışmalarına destek vermektedir.

Endoskop ve kullanılan diğer aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu çok önemlidir

Ünitemizde otomatik yıkama ve sterilizasyon cihazları ile işlem yapılmaktadır. Ayrıca işlemlerin raporlanması, resimlenmesi ve gerektiğinde CD’ye alınması, arşivlenmesi mümkün olmakta ve bir örneği hastaya verilmektedir. Endoskopik tetkik işlemlerinde komplikasyonlar çok aza indirilmekle beraber, bölümümüzde oluşabilecek, her türlü komplikasyon ve reaksiyonlara süratle müdahale etmek için CRACH CAR (Her türlü acil müdahale ilaç ve malzeme arabası) mevcuttur. Oksijen, vakum, monitör, defibrilatör, entübasyon gereçleri ile donatılıdır.

Tanısal Endoskopi

 • Özafagogastroduedonoskopi: Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesi amacı ile kullanılır.
 • Kolonoskopi: Anal kanal, rektum ve kalın barsağın tetkiki amacı ile kullanılır.
 • Endoskopik Retrograd Kolanjipankreatografi (ERCP): Safra yolları tetkiki için kullanılır.

Tedavi Amaçlı (Terapotik) Endoskopi

 • Polipektomi: Kalın bağırsak ve mide poliplerinin endoskopik yöntemle, ameliyatsız alınmasıdır.
 • Skleroterapi: Varis kanamaları ve ülser kanamalarının endoskopik yöntemle enjeksiyonla durdurulması.
 • Bantligasyon: Yemek borusu varislerinin ve hemoroidlerin endoskopik yöntemle, elastik bantla bağlanarak tedavi edilmesidir
 • Dilatasyon ve stent uygulanması: Sindirim sisteminde çeşitli nedenlerle oluşan darlıkların endoskop aracılığıyla, buji ya da balonla genişletilmesi ve darlıklara uygun stentlerin yerleştirilmesi.
 • Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG): Yemek borusu darlıkları ya da oral beslenemeyen hastalarda, uzun süre beslenme yolu açmak amacı ile endoskopik yöntemle mideye ağız açılması ve hastanın buradan beslenmesi.
 • Yabancı cisim çıkarma: Kaza ile yutulan iğne, para v.s nin endoskop aracılığıyla çıkarılmasıdır.
 • Endoskopik Retrograd Kolanjipankreatografi (ERCP): Safra taşlarının ameliyatsız çıkarılması, safra yolu darlıklarının giderilmesi ve stent yerleştirilmesi amacı ile kullanılır.