Uzm. Dr. Ramazan GÖZÜKÜÇÜK

Uzm. Dr. Ramazan GÖZÜKÜÇÜK

ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Doğum Yeri – Tarihi : Adana, 1973
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: 1996, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık / Doktora: 2001, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
 • Mesleki yeterlik (BOARD) Sınavı: 21–22 Kasım 2009’da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından yapılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Sınavında başarılı oldum.
 • Mesleki yeterlik (BOARD) Sınavı: 11 Mayıs 2012’de Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından yapılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Sınavında başarılı oldum.
 • Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikası: 28 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde Sağlık Bakanlığınca yapılan “Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikasyon programına” katıldım.
 • 2015 – 2017 : Sağlık Kurumları İşletmeciliği – Anadolu Üniversitesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Konya Emirgazi Sağlık Ocağı Pratisyen Tabiplik
 • Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği
 • Ardahan Asker Hastanesi
 • Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi
 • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Hastane enfeksiyonları,
 • Viral hepatitler,
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon,
 • Tıbbi genetik ve moleküler biyoloji.
 • Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar.
 • Aşılar ve seyahat enfeksiyonları.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Türk Hastane Enfeksiyonları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 • Kitap Yazarlığı: 2
 • Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar: 8
 • Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar: 14
 • Ulusal Kongre Bildirilerinden bazıları :20

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Kan Transfüzyon Merkezi
 • Klinik Laboratuvarlar

Uzm. Dr. Ramazan GÖZÜKÜÇÜK

ENFEKSİYON  HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ 

 

Kişisel Bilgiler :

 • Doğum Yeri – Tarihi : Adana, 1973
 • Yabancı Dil : İngilizce (ÜDS:70 )
 • E-Posta Adresi : rgozukucuk@hisarhospital.com
 • Telefon : 0216 524 13 00

Eğitimi:

 • Tıp Fakültesi: 1996, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık / Doktora: 2001, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
 • Mesleki yeterlik (BOARD) Sınavı: 21–22 Kasım 2009’da Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği tarafından yapılan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Sınavında başarılı oldum.
 • Mesleki yeterlik (BOARD) Sınavı: 11 Mayıs 2012’de Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından yapılan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Sınavında başarılı oldum.
 • Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikası: 28 Mayıs-1 Haziran 2012 tarihlerinde Sağlık Bakanlığınca yapılan “Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği sertifikasyon programına” katıldım.
 • 2015-2017: Sağlık Kurumları İşletmeciliği – Anadolu Üniversitesi.

Mesleki deneyimlerim (Bugünden geriye doğru)

1- Hisar Intercontinental Hospital (2005-)

2- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı (06.2005-10.2005)

3- Kırıkkale Keskin Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Polklinik (2001-2005)

4- Ardahan Asker Hastanesi Tabip Asteğmen (2002-2003)

5- Anakara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği (1997-2001)

6-Konya Emirgazi Sağlık Ocağı Pratisyen Tabiplik (1996-1997)


Mesleki İlgi Alanları:

 • Hastane enfeksiyonları,
 • Viral hepatitler,
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon,
 • Tıbbi genetik ve moleküler biyoloji.
 • Yeni ve yeniden önem kazanan enfeksiyonlar.
 • Aşılar ve seyahat enfeksiyonları.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar:

 • The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Türk Hastane Enfeksiyonları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

 

Bilimsel Faaliyetler:

Kitap Yazarlığı:

 1. İnfeksiyon Hastalıkları. Uzm Dr Ramazan Gözüküçük, Prof Dr Şaban Esen. Reçete 2018-2019, Yeni Pratik Reçete Rehberi, 3. Baskı, Editör: Uzm. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU, Baskı Tarihi: 2018.
 2. Reçete Rehberi: İnfeksiyon Hastalıkları Reçete. Uzm Dr Ramazan Gözüküçük, Prof Dr Şaban Esen. Mezuniyet Sonrası ve Mecburi Hizmet Hekim El Kitabı, 1. Baskı, Editör: Yrd. Doç. Dr. Yavuz FURUNCUOĞLU, Baskı Tarihi: 2015. Güneş Tıp Kitapevleri.

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

 1. Can red cell distribution width and mean platelet volume serve as a marker for chronic prostatitis? Akif Nuri Dogan, Basri Cakiroglu, Aydin Ismet Hazar, Ramazan Gozukucuk, Bekir Sami Uyanik.  International Journal of Clinical & Experimental Medicine 2016;9(1):250-254.
 2. Ubiquinol Effect on Sperm Parameters in Subfertile Men Who Have Astheno-Teratozoospermia With Normal Sperm Concentration. Basri CakirogluSeyit Erkan EyyupogluRamazan Gozukucuk and Bekir Sami Uyanik. Nephro-Urology Monthly. 2014 May; 6(3): e16870 , DOI: 10.5812/numonthly.16870
 3. A case of recurrent renal aluminum hydroxide stone. Cakıroglu BDogan ANTas TGozukucuk RUyanik BS. Case reports in urology. 2014: 212314
 4. Albendazole-induced toxic hepatitis: A case report. Ramazan Gözüküçük, İlker Abcı, Mustafa Güçlü. The Turkish Journal of Gastroenterology 2013, Volume 24, No 1, Pages 82-83.
 5. The effect of varicocelectomy on sperm parameters in subfertile men with clinical varicoceles who have asthenozoospermia or teratozoospermia with normal sperm density. Cakiroglu B, Sinanoglu O, Gozukucuk R. ISRN Urol. 2013 Oct 21;2013:698351. doi: 10.1155/2013/698351.
 6. Efficacy and safety of 120w greenlight photoselective vaporisation of prostate in patients receiving anticoagulant drugs. Basri Çakiroglu, Ramazan Gozukucuk, Orhun Sinanoglu. J Pak Med Assoc Vol. 63, No. 12, December 2013; 1464-67.
 7. The correlation of symptoms severity and objective measures in patients with lower urinary tract symptoms. Basri Cakiroglu, Ramazan Gozukucuk, Orhun Sinanoglu, Suleyman Hilmi Aksoy, Tuncay Tas, Seyit Erkan Eyyupoglu, Bekir Sami Uyanik. Clinical Medicine Research 2013; 2(6): 135-139.
 8. Venous Sinus Thrombosis After Proteus vulgaris Meningitis and Concomitant Clostridium Abscess Formation. Hürrem Bodur, Aylin Colpan, Ramazan Gozukucuk, Esragul Akinci, Mustafa Aydin Cevik, Neriman Balaban. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2002 ;34(9), 694 – 696.

 

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar 

 1. İki olgu eşliğinde tüberküloz epididimit ve literatürün gözden geçirilmesi. Basri Çakıroğlu, Orhan Dalkılıç, Ramazan Gözüküçük, Lora Ateş, Süleyman Hilmi Aksoy, Yunus Nas. Kocaeli MJ. 2014; 3(1): 26-29
 2. Intravesical Migration of Intrauterine Device: Case Report. Basri Cakiroglu, Filiz Topuz, Raziye Narin, Diler Koyuncu, Suleyman Hilmi Aksoy, Ramazan Gozukucuk.  Yeditepe Medical Journal 2013;7(26): 643-646.
 3. Gebeliğin İntrahepatik Kolestazinin İndüklediği Karaciğer Enzim Yüksekliği. Mustafa Güçlü,  Basri Çakıroğlu,  Ramazan Gözüküçük,  Yunus Nas,  Orhan Dalkılıç,  Ayşe Kara. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(Ek 2/Kadın Hastalıkları ve Doğum): 30-33.
 4. Renal Kolik İle Giden İlginç Bir Aktinomikoz Olgusu. Basri Çakıroğlu, Ramazan Gözüküçük, Süleyman Hilmi Aksoy, Mustafa Güçlü, Lora Ateş. Abant Med J 2013;2(3);245-247
 5. Mesanenin primer amiloidozu: Olgu Sunumu.  Basri Çakıroğlu, Lora Ateş, Ramazan Gözüküçük, Mustafa Güçlü. Dicle Tıp Derg / Dicle Med J, 2013; 39 (3): 422-424.
 6. Çocukluk çağının akut tonsillofarenjitinde A Grubu olmayan Beta hemolitik Streptokokların rolü.Gözüküçük R, Göçmen İ,Kılıç M,Arslan E, Nas Y, Saral B, Yılmazer F, Uyanık BS, Ünüvar E. The Journal of Child (Çocuk Dergisi) 2012; 12(4):182-185.
 7. Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Ramazan Gozukucuk, Basri Cakıroğlu, Yunus Nas. JAREM 2012; 2: 101-3.
 8. Üretral Akıntı Şikâyeti Olan Hastalardaki Etkenler ve Antibiyotik Duyarlılıkları. Ramazan Gözüküçük, Basri Çakıroğlu, Turhan Çaşkurlu. Yeni Üroloji Dergisi – The New Journal of Urology 2012; 7 (3): 6-9
 9. Prostat Biyopsisi Sonrası Gelişen Kinolon Dirençli Escherichia Coli Sepsisi. Ramazan Gözüküçük, Basri Çakıroğlu, Hakkı Özaslan. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Nisan 2011, Cilt: 2 • Sayı: 2, 36-39.
 10. Streptokoksik Tonsillofarenjit Tanısında Strep -A Hızlı Testinin Etkinliği. Emin Ünüvar, Ramazan Gözüküçük, İzlem Göçmen, Yunus Naz, Fazlı Yılmazer. J Child. 2011: (11) 4;157-159.
 11. Türkiye’de Suyla Bulasan Hastalıklar, Gözüküçük, R., 2005 GATA 9.Ulusal Halk Sağlığı Günleri (Çevre Sağlığı) Bildiriler Kitabı, Ankara.
 12. Yoğun Bakım Ünitelerinde Orofaringeal Kolonizasyon Gelişimi ve Risk Faktörlerinin Analizi. Gözüküçük R, Ergönül Ö, Baykam N, Dokuzoğuz B. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 2004;9(2), 132-36.
 13. Erişkinlerde Hepatit A İnfeksiyonu. Aysel Çelikbaş, Nuriye Taşdelen, Nurcan Baykam, Ramazan Gözüküçük, Başak Dokuzoğuz. Viral Hepatit Dergisi, 2002; 8(1), 455-58.
 14.  Listeria monoscytogenes Menenjiti: İki Olgu Sunumu. İnfeksiyon Dergisi(Turkish Journal of Infection) 2002; 16(4), 503-506. Aylin Çolpan, Hürrem Bodur, Mustafa Aydın Çevik, Ramazan Gözüküçük, Çiğdem Erbay.

 

Uluslararası Kongre Bildirileri

 

 1. Compliance with Hand Hygiene in Turkish Hospitals, Results of the Multicenter Asklepion Study. Ayse Uyan1, Gül Durmus6, Ramazan Gözüküçük12 ..28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). 21 – 24 April 2018 in Madrid, Spain.
 2. Twenty-year Prognosis of Patients with Naive Hepatitis C İnfection(P014). Zehra Karacaer1, Selma Tosun2, Ayse Batırel3,.. Ramazan Gozukucuk14.. Special Conference on Viral Hepatitis, İstanbul Turkey: March 3-4 2017. AASLD&TASL.
 3. Epidemiologic Study with Hepatitis C Virus Infected Adults in Turkish Population: Multicenter Study(P042). Emre Guven1, Cumhur Artuk2, Selma Tosun3,.. Ramazan Gozukucuk24.. Special Conference on Viral Hepatitis, İstanbul Turkey: March 3-4 2017. AASLD&TASL.
 4. Predictors of Sustained Virological Response in Patients with Chronic Hepatitis C Virus (HCV) Infection in a real-life setting – A Multicenter Study(P059). Ayse Batirel1, Selma Tosun2,.. Ramazan Gozukucuk29.. Special Conference on Viral Hepatitis, İstanbul Turkey: March 3-4 2017. AASLD&TASL.
 5. The Effectiveness of Seasonal Influenza Vaccine in Children: 2012 Istanbul. Y Nas, R. Gözüküçük, E. Ünüvar, E. Arslan, İ. Göçmen, B. Saral, F. Yılmazer. 31st Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases. 2013, Genova, Italy.
 6. The retrospective evaluation of the laboratory data and clinical characteristics of cases of urinary tract stones. Basri Cakiroglu, Ramazan Gözüküçük, Bekir Sami Uyank, Mustafa Bahadr Can Balcı, Aydn Ismet Hazar, Fatih Osman Kurtulu, Memduh Aydn, Barış Nuhoğlu. 30th World Congress of Endourology, Istanbul, Turkey on September 4-8, 2012.
 7. Development of venous sinus thrombosis and Clostridium abscess after Proteus vulgaris meningitis: a case report. R. Gözüküçük, A. Çolpan, H. Bodur, E. Akıncı, H. Esener, M.A Çevik, N. Balaban (Ankara, TR). 12th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases April 26, 2002, Milano, Italy.

 

 

Ulusal Kongre Bildirilerinden bazıları 

 1. Naiv Hepatit C İnfeksiyonlu Hastaların Onaltı Yıllık Prognozu (P-045). Zehra Karacaer, Selma Tosun, Ayşe Batırel, .. Ramazan Gözüküçük,.. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastaliklari Kongresi. 22-26 Mart 2017 Belek-Antalya.
 2. Talep edilen ve kullanılan kan ürünlerinin dağılımı ve oranları. Ramazan Gözüküçük, Nilgün Arman, Hanım Takkaç, Bekir Sami Uyanık. X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 12-16 Mart 2017, Belek-Antalya.
 3. Kan bağışı red nedenleri ve oranları. Nilgün Arman, Ramazan Gözüküçük, Hanım Takkaç, Bekir Sami Uyanık. X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 12-16 Mart 2017, Belek-Antalya.
 4. Aferez trombosit süspansiyonu verilerinin değerlendirilmesi. Hanım Takkaç, Nilgün Arman, Ramazan Gözüküçük, Bekir Sami Uyanık. X. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 12-16 Mart 2017, Belek-Antalya.
 5. Kan ve kan bileşenleri kullanım oranları ve haftalık kritik stok seviyeleri. Ramazan Gözüküçük, Yılmaz Argün, Dilek Yangıncı, Bekir Sami Uyanık. VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 14 – 18 Aralık 2015, Belek-Antalya.
 6. Kan ve Kan Bileşenleri Transfüzyonu Uygulaması ve Reaksiyonları Konusunda Hemşirelerin Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi, Hatice Karaman, Hanım Takkaç, Ramazan Gözüküçük, Bekir Sami Uyanık. VIII. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 14 – 18 Aralık 2015, Belek / Antalya
 7. Hematolojik analizlerde önemli bir faktör; Soğuk Aglütininler: Bir olgu sunumu. Ulvi Çetin, Ramazan Gözüküçük, Bekir Sami Uyanık, Mehmet Soy. V.Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 2012, Antalya.
 8. Çocukluklarda Akut Tonsillofarenjitte A Grubu Olmayan Beta Hemolitik Streptokoklar. Ramazan Gözüküçük, Yunus Nas, Birol Saral, İzlem Göçmen, Ece Aslan, Fazlı Yılmazer, Emin Ünüvar, Bekir Sami Uyanık. 56. Milli Pediatri Kongresi, 21 – 25 Ekim 2012, Antalya.
 9. Nadir görülen Akut Hepatit A ve Akut Hepatit B birlikteliği vakası. Ramazan Gözüküçük, Mustafa Güçlü. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2010.
 10. Hisar Intercontinental Hospital Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitleri Sıklığı. Ramazan Gözüküçük, Mustafa Güçlü. 9. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, 2010.
 11. Rotavirüs Aşılamasının Rotavirüs İshalini Önlemedeki Etkinliği. Yunus Nas, Ramazan Gözüküçük, İzlem Göçmen, Fazlı Yılmazer, Emin Ünüvar. 3. Türkiye EKMUD Kongresi Ankara, 12-16 Mayıs 2010. (Sözlü sunum)
 12. Tüberküloz Menenjit ön tanısı konan ve Glukoz düşüklüğü ile seyreden Varicella zoster Menenjiti Olgusu. Ramazan Gözüküçük, Yunus Nas, Mustafa Güçlü. 34. Türk Mikrobiyoloji Kongresi 7-11 Kasım 2010 – Kıbrıs. (Sözlü sunum)
 13. Pandemik H1N1 şüphesi ile tanısı geciken ve septik halde görülen akut kolesisiti vakası. Ramazan Gözüküçük, İlker Abcı, Yunus Nas. 3.Türkiye EKMUD Kongresi, Ankara, 12-16 Mayıs 2010. (Sözlü sunum)
 14. Rotavirus Aşılamasının Rotavirus İshalini Önlemedeki Etkinligi. Yunus Nas, Ramazan Gözüküçük, İzlem Göçmen, Fazlı Yılmazer, Emin Ünüvar. 53. Milli Pediatri Kongresi, 21 – 25 Ekim 2009, Muğla.
 15. Üretral Akıntı Şikayeti ile Başvuran Hastalardaki Etkenler ve Antibiyotik Duyarlıkları. Ramazan Gözüküçük, Basri Çakiroğlu, Hanım Takkaç.  24.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Fethiye, 29 Nisan- 03 Mayıs 2009
 16. Albendazol’e Bağlı Bir Toksik Hepatit Olgusu. Ramazan Gözüküçük, İlker Abcı, Murat Korkmaz, Bekir Sami Uyanık, Orhan Dalkılıç 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2009) 25-29 Mart 2009 – Antalya.
 17. Toplum Kaynaklı Üriner Sistem Enfeksiyonu Etkeni Olarak Saptanan Escherichia Coli İzolatlarının Antibiyotik Duyarlılıkları. Ramazan Gözüküçük, Basri Çakiroğlu, Bekir Sami Uyanık, Hanım Takkaç. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2009) 25-29 Mart 2009 – Antalya
 18. Streptokoksik Tonsillofarenjit Tanisinda Strept-A Hızlı Testinin Etkinliği. İzlem Göçmen, Fazlı Yılmazer, Ramazan Gözüküçük, Tamer Ünver, Yunus Nas, Emin Ünüvar. 52. Milli Pediatri Kongresi, 11 Kasım 2008, Antalya
 19. Sağlıklı erişkinde ciddi seyirli CMV enfeksiyonu. Gözüküçük R, Demirkol N. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 1-5 Eylül 2006 Antalya.
 20. Sağlık çalışanlarında HBsAg, Anti HCV ve Anti HIV seroprevalansı. Gözüküçük R, Sengez S. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 1-5 Eylül 2006 Antalya.

 

Katıldığı Kongrelerden bazıları 

 • 6. Turkiye EKMUD Bilimsel Platformu. 04-08 Nisan 2017 Regnum Kongre Merkezi Belek Antalya.
 • 24th Conference of the Asian Pacific Associaton for the Study of the Liver (APASL). March 12 – 15, 2015, in Istanbul, Turkey.
 • XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 25-29 Mart 2015,  Belek-Antalya.
 • VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 19-21 Eylül 2014, Samsun.
 • Özel Konak ve Zor Olgularda Kronik Hepatit C Tedavisi Monotematik Sempozyumu, 21 Eylül 2013 The Plaza Hotel İstanbul.
 • Türk Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) 10-15 Mayıs 2012, İstanbul.
 • Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 1-4 Nisan 2010, Antalya.
 • Kan ve Kan Ürünleri-Transfüzyon Uygulamaları Sempozyumu, 3 Mart 2010, İstanbul.
 • Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbi Kursu, 3-7 Kasım 2009, Antalya.
 • KLİMİK Güz Okulu: Uzmanlıkta Bilgi Güncelleme, 20-24 Ekim 2009 Kocaeli.
 • Beta-lactamases in Community-acquired Infections: from Lab to Clinic, ESCMID Postgraduate Education Course (10 – 11 March 2009, Ankara, Turkey)
 • 2. EKMUD Bilimsel Platformu, Antimikrobiyal Direnç, Ankara, 11-14 Mart 2009.
 • 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2009) 25-29 Mart 2009 – Antalya / Türkiye.
 • 2. EKMUD Kongresi, 29 Nisan-03 Mayıs 2008, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara.
 • TSE Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, 7-8 Haziran 2008, İstanbul.
 • Kronik Hepatit Tanı ve Tedavi Kursu, Viral Hepatit Savaşım Derneği, 16 Haziran 2007-Antalya
 • EKMUD Bilimsel Platformu, 5-8 Ekim 2006, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara
 • 8. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 01 – 05 Eylül 2006, Antalya
 • Hastane enfeksiyonları Kongresi, 6-9 Nisan 2006, Ankara
 • Inception meeting on the malaria elimination initiative in the WHO European Region Tashkent, Uzbekistan 18-20 October 2005. Dr Ramazan Gözüküçük General Directorate of Primary Health Care Ministry of Health, Turkey
 • IX. Halk Sağlığı Kongresi- 30 Eylül 2005 ANKARA; (“Konuşmacı” olarak katılım; “Türkiye’de suyla bulaşan hastalıklar, Bakanlığın yetki ve sorumlulukları. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Kontrol Daire Başkanı Uz. Dr. Ramazan GÖZÜKÜÇÜK”)
 • Birinci Ulusal Aşı simpozyumu, 21-25 Eylül 2005, Sheraton Hotel & Convention Center, Ankara.
 • Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Nisan 2005, Samsun.

İlgili Bölümler