Prof. Dr. Ömer Necip AYTUĞ

Prof. Dr. Ömer Necip AYTUĞ

GASTROENTEROLOJİ ve HEPATOLOJİ

Doğum Yeri - Tarihi: DOĞANŞEHİR / 1956
Yabancı Dil: İngilizce
E-Mail: omer.aytug@hisarhospital.com
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu Al

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Yan Dal: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doçentlik: Fırat Üniversitesi
 • Profesörlük: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Özel Çamlıca Medicana Hastanesi
 • Memorial Hizmet Hastanesi
 • BSK Metropark Hastanesi
 • Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Fonksiyonel GIS Hastalıkları
 • İnflamatuar Barsak Hastalıkları
 • Mide ve Barsağın Motilite Bozuklukları
 • Özofagus Dismotilitesi
 • Gastroözofagiyal Reflü Hastalığı

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Hastalıkları Derneği
 • Motilite Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 • Yurtiçi Kongre Katılım / Oturum Başkanlığı
 • Yurtdışı Kongre
 • Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 • Bilimsel Kitaplarda Değişik Konu Yazıları

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Gastrenteroloji Kliniği
 • Endoskopi Ünitesi

İlgili Bölümler