Doç. Dr. Gürsel SAKA ”KİFOZ hakkında bilgilendiriyor”

Omurgaya arkadan baktığımız zaman omurların birbiri üzerine yerleşmeleri ile oluşan düz bir hat şeklinde olduğunu görürüz. Oysa gelişmekte olan veya gelişmiş bir omurgaya baktığımızda yandan baktığımızda ise bunun düz bir hat şeklinde olmadığını, özellikle boyun ve bel bölgesinde bir çukurluğu, göğüs ve sırt bölgesinde bir kamburluğun olduğunu görürüz. İnsanların göğüs ve sırt bölgelerindeki bu kamburluk kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Bunun nedeni ise açısal değişimlerden kaynaklanır. Temelde kifozu iki şekilde değerlendirmek mümkün olabilir. Bunlardan birincisi pozisyona bağlı olarak görülen bizim postral kifoz dediğimiz hadise. Diğeri ise sıklıkla gelişme döneminde görülen Scheuermann kifozu dediğimiz hadisedir. Aileler bize çocuklarını genellikle duruş bozukluğu olarak getirmekte, yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucunda bunların tamamen duruştan kaynaklanan bir kifoz olduğunu görmekteyiz. Diğeri ise patolojik olarak değerlendirdiğimiz ve belli bir açısal değerin üzerine çıkan Scheuermann kifozu dediğimiz hadisedir. Postral kifozlarda aktivite modifikasyonları spor ve egzersizlerle bunu düzeltmeyi başarabilirken, Scheuermann kifozu ise birden fazla omurganın anatomik olarak özelliklerinin değişmesinden kaynaklanan bir hadise olduğu için egzersizlerin yanında zaman zaman korse tedavisi belli bir açının özellikle 70-75 derecelik bir açının açısal sapmalarında ise cerrahi tedavi gerekmektedir. Cerrahi tedaviler sırasında biz hastalıklı olan segmente pedikül vidaları dediğimiz vidaları uygulayıp bunları rod dediğimiz çubuk sistemleri ile normal anatomisine getirdikten sonra tespit etmekte ve bu bölgenin kaynamasını beklemekteyiz. Bir kifoz cerrahisinden sonra ailelerin bize sıklıkla sorduğu sorulardan biri de çocuğun normal yaşantısına ne zaman dönebileceğidir. Ameliyat etmiş olduğumuz hastalar 3-4 gün kadar hastanede izlenimini tamamladıktan sonra yaklaşık olarak 3. haftanın sonunda okul hayatlarına geri dönebilmekte. 3 ay süresince sportif faaliyetlerden uzak tuttuğumuz bu hastalara 6. aydan sonra yüzme gibi bireysel sporların başlamasına izin vermekte, fakat tamamen günlük yaşantısına geri dönebilmek için yaklaşık 1 yıllık zamana ihtiyacımız var.