Nükleer Tıp Tetkikleri

icerik_nukleer_tip_tetkikleri
 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • Tiroid uptake çalışması
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m DTPA işaretli) diüretikli veya diüretiksiz
 • Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m MAG3 işaretli)
 • Kaptopril renogram(Çift çalışma)
 • Statik böbrek sintigrafisi
 • Adrenal korteks sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi ve kemik SPECT
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Miyokard perfuzyon Gated sintigrafisi(SPECT)
 • Miyokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinal lenfnodu sintigrafisi
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m HMPAO beyin SPECT
 • GİS kanama tespiti
 • Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
 • Mide boşalma süresi hesabı sıvı
 • Mide boşalma süresi hesabı katı
 • Gastroözefagial reflü
 • Meckel sintigrafisi
 • KC-Dalak sintigrafisi
 • Hepatobilier sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer ventilasyon sintigrafisi
 • Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m sestamibi ile tümör görüntülemesi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafisi
 • Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama
 • VUR Sintigrafisi
 • Sintimammografi(bölgesel ve /veya SPECT)

Doktorlarımız

Uzm. Dr. Ümit NOŞERİ

NÜKLEER TIP

Sağlık Rehberi