NÜKLEER TIP TETKİKLERİ

Nükleer tıp; güvenli, ağrısız ve ucuz bir şekilde vücudun herhangi bir bölgesinin görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisini sağlayan tıp branşıdır. Yalnız anatomik bilgiler veren tanısal radyolojiden farklı olarak nükleer tıp yöntemleri ile herhangi bir organın yapı ve fonksiyonu hakkında bilgi sahibi olunur. Nükleer tıp yöntemleri ile ciddi rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takibi mümkün olur

RANDEVU AL
 • Tc-99m tiroid sintigrafisi
 • Tiroid uptake çalışması
 • Paratiroid sintigrafisi
 • Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m DTPA işaretli) diüretikli veya diüretiksiz
 • Dinamik böbrek sintigrafisi(TC-99m MAG3 işaretli)
 • Kaptopril renogram(Çift çalışma)
 • Statik böbrek sintigrafisi
 • Adrenal korteks sintigrafisi
 • Testis sintigrafisi
 • Kemik sintigrafisi ve kemik SPECT
 • Kemik iliği sintigrafisi
 • Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi
 • Miyokard perfuzyon Gated sintigrafisi(SPECT)
 • Miyokard perfuzyon sintigrafisi (rest)
 • Lenfosintigrafi
 • Sentinal lenfnodu sintigrafisi
 • Beyin perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m HMPAO beyin SPECT
 • GİS kanama tespiti
 • Özafagus transit zamanı ve motilite çalışması
 • Mide boşalma süresi hesabı sıvı
 • Mide boşalma süresi hesabı katı
 • Gastroözefagial reflü
 • Meckel sintigrafisi
 • KC-Dalak sintigrafisi
 • Hepatobilier sintigrafisi
 • Akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Akciğer ventilasyon sintigrafisi
 • Kantitatif akciğer perfüzyon sintigrafisi
 • Tc-99m sestamibi ile tümör görüntülemesi
 • Tükrük bezi sintigrafisi
 • Dakriosintigrafisi
 • Tc-99m HIG ile tüm vücut tarama
 • VUR Sintigrafisi
 • Sintimammografi(bölgesel ve /veya SPECT)

İLGİLİ BÖLÜMLER

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...

BÖLÜM DOKTORLARIMIZ

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...