Torasik Outlet Sendromu

Daha çok bayanlarda görülen her iki üst ekstremitede (kollarda) ağrı, uyuşma veya çabuk yorulma şikayetine neden olan bu hastalıkta esas patoloji göğüs kafesi üst çıkımında kollara giden damar (arter ve ven) ve sinirlerin sıkışması sonucudur. Hastalar genellikle nöroloji-ortopedi-fizik tedavi üçgeninde dolaşmakta olup şikayetlerine kesin çözüm bulamamış ve mutsuz kişilerdir. Hastaların şikayetleri damar ve sinirlerin klavikula 1.kaburga-skalen adaleler (çoğunluk neden olarakta servikal kot) arasında sıkışması nedeni ile nöro-vasküler bulgular olup; çamaşır asarken/yazı yazarken, ağır poşet/eşya taşırken kollarda çabuk yorulma, ağrı ve uyuşukluk, karıncalanma ve hatta soğukluk olarak kendini göstermektedir.

Teşhiste  en  önemli  bulgu  iyi  bir  fizik  muayene ve anamnez olmakla  beraber radyoloji ve EMG  tedaviyi  yönlendirmekte  yardımcıdır. Tedavide öncelik semptomlara yönelik olarak tıbbi olmakla beraber fayda görmeyenlerde cerrahi tedavi düşünülmelidir. Cerrahi tedavi etken kesin olarak tespit edildikten sonra; skalen myotomi, servikal kot/1. kot rezeksiyonu, vb. şeklinde olmaktadır.