Toraks Travmaları

952 Genel

Göğüs kafesini oluşturan yapıların anatomik ve fonksiyonel bütünlüğünün direk veya indirek etki ile bozulmasıdır. Travmalardan ölümlerin% 25-30’unu oluşturmaktadır. Hastalar genelde erkek, 25-50 yaş arasındadır. Sıklıkla nedenler;  yüksekten düşme, trafik  kazası, ateşli  silah  ile  yaralanma, delici-kesici alet yaralanması ve sıkışma (göğüs  kafesinin  baskı  altında  kalması)  ana  başlıklarında görülmektedir. En sık rastladığımız travma şekli künt toraks travmasıdır; düşme, sıkışma ve trafik kazaları sonucu meydana gelmektedir. Hastanın şikayeti o taraf yan ağrısı, nefes darlığı ve ciltaltı amfizemi ile lokal şiddetli ağrıdır (kaburga kırığı varsa). Künt travmaların % 35-40’ında kaburga kırığı vardır,  4-9. kotlar arasındadır. Eğer 1. kaburgada kırık varsa eşlik eden ciddi yaralanma söz konusudur. Sternum  fraktürü  travmalı  hastaların  %4’ünde, yelken göğüs ise % 5-15’inde  görülmektedir.

Toraks travmalı hastaların % 5-15’inde torakotomi gerekir, ateşli silah ile yaralanmalarda merminin trasesi ile namlu uzunluğu ve atış mesafesi hasarın derecesini belirler. Trafik kazası geçirenlerde birden fazla sistem yaralanması olabileceği ve toraks+batın yaralanmasında hemodinami bozuluyorsa önceliğin laparatomide olduğu unutulmamalıdır. Delici/kesici alet yaralanmalarında ise iç organ hasarı dikkatle incelenmelidir.