Solunum Sistemi Cerrahi Hastalıkları

  • Doğumsal akciğer hastalıkları, kistleri
  • Akciğer enfeksiyonlarına bağlı gelişen abse ve ampiyemin tedavisi
  • Soluk borusunun doğumsal hastalıkları
  • Soluk borusuna yabancı cisim kaçması ve bronkoskopik girişimler
  • Pnömotoraks, hemotoraks
  • Göğüs kafesinin deformiteleri (kunduracı göğüs, güvercin göğüs)