Serebrovasküler Hastalıklar Kliniği

898 Nöroloji

Tıkanma ve kanama ile seyreden beyin damar hastalıklarında acil nöroloji hekimliği, nöroradyoloji ünitesi, nörosirurji ve yoğun bakım ünitesi ile koordineli çalışarak hizmet vermektedir. Nöroradyoloji ünitesi olarak bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, doppler ultrasonografi, digital substraction anjiografi uygulanabilmekte ve gereğinde girişimsel radyoloji uygulaması yapılabilmektedir. Tedavi sürecinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması ve gereğinde inme hastalarında botox uygulaması yapılabilmektedir.