Özel Öğrenme Bozukluğu

Öğrenme bozukluğu zekası normal ya da normalin üzerinde olan bireylerin standart testlerde yaş, zeka aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatımın beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konan bir bozukluktur. Okuma bozukluğu, yazılı anlatım bozukluğu, matematik bozukluğunu içerir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların büyük kısmını okuma güçlüğü olan çocuklar oluşturur. Okumak beyinle ilgili bir yüksek kortikal (beyinin dış tabakası-kabuğu) fonksiyondur, bu fonksiyondaki kısmi bozukluğa ‘disleksi’ denilir. Okuyan kişinin görsel alfabetik yazıyı dil ile ilgili kavramlara çevirmesi gerekiyor. Buda harfleri ilgili seslere çevirmek anlamına geliyor. Bundan sonra ise harflerin kağıttaki dizilişini anlaması gerekiyor. Disleksili bir çocukta bu süreçler yetersiz çalışıyor.

Belirtiler

 • Okumayı sökmede zorlanırlar, yavaş ve hatalı okurlar, okuduklarını anlayamazlar.
 • Görsel algı sorunları vardır. (b-d,p-q ,6-9 gibi bazı sembolleri ters algılama)
 • Görsel figür ile zemin ayırt etmekte sorun yaşarlar(harf atlama, satır atlama)
 • Görsel hafızaları zayıftır.
 • İşitsel kavrama yetersizdir, duyduklarını ayrımlaştırmakta zorluk çekerler.
 • Kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık yada ters algılama ( ne-en  12-21)
 • Okurken kelime atlayabilirler.
 • Hecelerin seslerini karıştırmak, sessiz harflerin yerini değiştirmek.
 • Sıklıkla imla hatası yapabilirler.
 • Dil gelişimi bir kısmında gecikmiştir, kendilerini ifadeleri yetersizdir.
 • Organizasyon bozukluğu vardır, zamanı iyi kullanamazlar.
 • Pozisyon algılamakta zorluk çekerler. (ip atlama, top yakalama)
 • Yön bulmada, sağ sol ayrımında zorluk yaşarlar.
 • Motor koordinasyonları zayıftır. Sakarlık ve beceriksizlik görülebilir.
 • Matematikte güçlükler, çarpım tablosunu öğrenememe, sembolleri karıştırma görülebilir.