Multipl Skleroz (MS) ve Demyelizan Hastalıklar Kliniği

709 Nöroloji

MS, transvers myelit, Adem, Nöromyelitis optika (NMO) gibi hastalıklarda gelişmiş laboratuvar ve nöroradyoloji ünitesi ile hızlıca tanı ve tedavi yapılabilmekte ve gereğinde bu alanda  ilgili alan konsultasyonları ile fizyoterapi ve psikoterapi desteği sağlanabilmektedir.