Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları Kliniği

icerik_periferik_sinir_ve_kas_hastaliklari

Tuzak nöropati, polinöropati, radikulopati ve kas hastalıkları (miyopati), motor nöron hastalığı (ALS), myastenia gravis ve ilişkili hastalıklar konusunda ENMG (Elektronöromiyografi) laboratuvarı desteği ile tanı ve tedavi yapılabilmektedir.

Sağlık Rehberi