Hepatopankreatobiliyer Cerrahi

549 Genel

Hepatopankreatobiliyer cerrahi (HPB) karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının hastalarının cerrahi tedavisini içeren özel bir alandır. Bu organların cerrahisini gerektiren hastalıkların önemli bir bölümünü tümörler oluşturur. Bununla birlikte karaciğer kistleri, safra yolu yaralanmaları ve kronik pankreatit gibi bazı iyi huylu hastalıklar da cerrahi tedavi gerektirebilmektedir. Karaciğer, pankreas ve safra yollarının tümörlerinde günümüzde hala en geçerli tedavi seçeneği cerrahidir. Onkolojik tedaviler ya cerrahi uygulanamayacak hastalarda ya da ameliyat sonrasında tedaviyi tamamlamak amacıyla uygulanır.