Donör Eksikliği Ülkemizin Kanayan Yarası…

Donör eksikliği… Son zamanlarda sıklıkla duymaya başladığımız ancak ne yazık ki yakın çevremizin ihtiyacı olduğunda anlamını öğrendiğimiz bir kelime… Görülme sıklığı giderek artan kan kanserlerinde en çok ihtiyaç duyulan gönüllü donörlük ve uzman hekim ihtiyacını Hisar Intercontinental Hospital Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanları ile konuştuk.

Donör ihtiyacının ülkemiz için kanayan bir yara haline geldiğini dile getiren Uzmanlar; ‘Kemik iliği nakli için donör havuzlarının oluşturulması çok önemli; ancak ülkemizde bu konu için yeterince yatırım yapılmıyor. Donör bulma zorluğu halen devam ediyor. Çünkü donör bulma işi yatırım işidir. Asgari, bir dönor testinin de 80 Euro gibi bir maliyeti var, bu 80 Euro’luk maliyetin gönüllü donör olan kişiden alınması uygun olmaz. Bu maliyetin karşılanması ile donör havuzu oluşturularak nakil hastalarının ihtiyacı karşılanabilir. Kemik iliği nakli sanıldığı kadar basit bir işlem değildir. Zor ve uzun süren bir tedavi şeklidir. Yaklaşık 1 ay süren kemik iliği nakil işlemi sonrasında hastanın en az 1 yıl boyunca takip ve tedavi süreci devam eder. Nakil yapılacak hastanın psikolojik durumu çok önemlidir. Hastaneden taburcu olduktan sonra, düzelme allojenik nakil yapılan hastalarda 1 yıl, otolog nakil yapılanlarda 2-4 ay devam eder. Nakilden sonra hasta 6 ay süre ile tam gün çalışmak üzere işinin başına dönemez. Böyle önemli bir alanda ne yazık ki ülkemizde 300 civarında hematoloji uzmanı var. Hematoloji gelişemiyor çünkü yeterli personel ve doktor yok. Yeni hekim yetişmemesinin sebebi de böyle zor bir branşın yeterince karşılığının olamaması ve her şeyin performansa bağlanması’ açıklamasında bulundu.

Kemik İliği Naklinde Yeni Bir Umut Olmak İstiyoruz…

Ülkemizde her yıl yaklaşık 3 bin kişinin kemik iliği nakline ihtiyacı oluyor. Ancak yaklaşık 2500 kişiye nakil yapılabiliyor. Hisar Intercontinental Hospital Kemik İliği Merkezi ile nakil ihtiyacı olan; ancak sıra beklemek zorunda kalarak ciddi sağlık sorunları yaşayan ya da hayatlarını kaybeden insanlara umut olma amacını taşıyoruz. Uluslararası standartlarda hasta bakımı ve konforu gözetilerek dizayn edilmiş, güncel tıp teknolojisi ile donatılmış merkezimiz; hastalığın bulgularının değerlendirildiği ve tedavi protokolüne karar verildiği Poliklinik Bölümü; HLA Tiplendirme Laboratuvarı, Hemaferez Laboratuvarı, Kriyoprezervasyon, Kök Hücre İşleme Laboratuvarı, nakil sonrası hastaların bakım ve takiplerinin yapıldığı Yoğun Bakım Üniteleri ve Yatan Hasta Servisi’nden oluşuyor. Tedavi süreçlerini multidisipliner yapı içinde gerçekleştiren merkezimizde, malign ve benign hastalıkları olan hastalarımıza, en hassas bakım ve tedavi seçenekleri sunuyoruz. Uzman psikoloğumuz nakil öncesi ve sonrasında hastalarımıza gerekli psikolojik desteği sağlıyor. Multipl Miyelom (Plazma hücrelerinin yaptığı habis kemik iliği hastalığı), lenfoma (Hematolojik lenf bezi kanseri), akut lösemi (Kan kanseri) ve kronik lösemi, aplastik anemi gibi kan hastalığı olan hastaların otolog ve allojenik nakil için başvurabilecekleri merkezimiz, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelecek hastaların kemik iliği nakli ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.