Uzm. Dr. Orhan DALKILIÇ

Uzm. Dr. Orhan DALKILIÇ

GÖĞÜS HASTALIKLARI

Doğum Yeri – Tarihi : Artvin / 1971
Yabancı Dil : İngilizce
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Uzmanlık: S.B Heybeliada G.H.G.C.E.A.H

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Artvin Demirkent S.O, Artvin D. H
 • S.B Heybeliada G.H.G.C.E.A.H
 • Kırşehir VSD Devlet Hastanesi
 • Kırşehir Ahi Devran Devlet Hastanesi
 • Medical Park Göztepe Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Uyku Bozuklukları
 • Astım – Allerji
 • KOAH ( Bronşit)
 • Tüberküloz (Verem)
 • Sigarayı Bıraktırma
 • Akciğer Kanserleri
 • Yoğun Bakım

Ödüller ve Dereceler :

 • İKAV : Deprem Yardım Ödülü (1999)
 • TUTDER: Kongre Katkısı Teşekkür Plaketi (2002)
 • Hisar Hospital: 5. Yıl Çalışma Onur Ödülü (2010)

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği

Bilimsel Yayınlar, Araştırmalar, Kongreler :

 • Karamustafaoğlu M., Yurteri G., Aksöz İ., Dalkılıç O.Poland sendromu( bir olgu

nedeniyle). TÜSAD 25. ulusal kongresi(poster sunumu) 1999.

 • Yurteri G, Saraç S, Dalkılıç O, Ofluoğlu H, Demiröz Ö.F. Diyabetik ve diyabetik

olmayan akciğer tüberkülozlu olguların klinik özelliklerinin karşılaştırılması. Toraks Derneğİ

4. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster Sunumu). Toraks Dergisi cilt 2, ek 1,s113,Nisan 2001.

 • Özkarafakılı A. Dalkılıç O. Saraç S., Yurteri G., Demiroz ÖF., Kıral H., Arman B.

Etyolojik faktörlerin dekortikasyon zamanlamasına etkisi(Sözel sunum). Toraks Derneği 5.

yıllık kongresi bildiri özetleri kitabı; Toraks Dergisi cilt 3, ek 1,s 66, Nisan 2002.

 • Dalkılıç O, Kayhan S. Difteri-Tetanos(DT) aşısı yerine yanlışlıkla i.m. BCG aşısı yapılan

40 çocuğun 1 yıllık izlem sonuçları. Toraks Derneği 7. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster

Sunumu 475). Mayıs 2004.

 • Dalkılıç O.,Furuncuoğlu Y., Apuhan T. Uyku testi yapılan olgularımızın demografik

özellikleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesi. TUTD 8. Ulusal uyku ve bozuklukları

OLGU SUNUMLARI

 • Özaslan H., Dalkılıç O. Afacan İ. Odabaşı Ş. Morgagni Hernisi: Olgu sunumu. SSK Vakıf

Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2003 Cilt 1, No 1, 51-54.

 • Dalkılıç O., Özaslan H. Bir olgu nedeniyle pulmoner emboli ve tanı yöntemleri. Hospital

Dergisi. 2006, s: 26-29

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Göğüs Hastalıkları

UZM. DR. ORHAN DALKILIÇ

Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları

DOĞUM YERİTARİHİ: Artvin25.01.1971

YABANCI DİLİ: İngilizce

AKADEMİK UNVANI: Uzman Doktor (2002)

ÖĞRENİM DURUMU

 • Üniversite; (Lisans)  19 MAYIS ÜN.TIP FAK.SAMSUN (1993)
 • Yüksek Lisans (İhtisas); GÖĞÜS HASTALIKLARI; HEYBELİADA SANATORYUMU (2002)

TIPTA UZMANLIK TEZİ

 • Pulmoner Sarkoidoz’da Klinik Özellikler, Radyolojik Bulgular ve Tanı Yöntemleri.

      Tez Danışmanı; Şef Dr. Ömer Ferit Demiröz

GÖREVLER: UNVANI /GÖREV YERİ /YIL

 • Pratisyen Hekim: Artvin Demirkent S.O, Artvin D.H., Artvin Merkez VSD:1993-97
 • Göğüs Hast. Uzmanlık Öğr(Asistan Dr.): Heybeliada 1997-2002
 • Tabip Er (Bedelli): İskenderun: 2000
 • Göğüs Hast. Uzmanı: Kırşehir VSD+Devlet Hastanesi 2002-2004
 • Yöneticilik: Kırşehir Ahi Evran D.H.:Başhekim:2004-2005
 • Medical Park Göztepe Hastanesi 
 • (2017 – …) Hisar Intercontinental Hospital

MESLEKİ İLGİ ALANLARI

 • Uyku Bozuklukları
 • Astım-Allerji
 • KOAH(Bronşit)
 • Tüberküloz(Verem)
 • Sigarayı Bıraktırma
 • Akciğer Kanserleri
 • Yoğun Bakım

MESLEK DIŞI ÖZGEÇMİŞ;

 • D.Yeri: Artvin-Ortaköy:25.01.1971
 • İlkokul-Ortaokul:Artvin Ortaköy:1983
 • Lise:Trabzon Fatih Lisesi:1987
 • Tıp Fakültesi:Samsun 19 Mayıs Ün: 1993-mezuniyet.
 • Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası.

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği(TÜSAD)
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği(TUTD)
 • ASYOD
 • Türk Tabipler Birliği

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER 

 • Yurteri G., Saraç S., Dalkılıç O., Ofluoğlu H., Demiröz Ö.F. Features of Pulmonary Tuberculosis in Patients With Diabetes Mellitus: A Comparative Study. Turkish Respiratory April 2004, Volume 5, Number 1, Page(s) 05-08.

 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

 • Dalkılıç O., Yurteri G., Saraç S., Özkarafakılı A., Demiroz Ö.F., Sarkoidozda Sandart Pa grafi ve BT ile evrelemenin karşılaştırılması ve Sarkoidoz olgularımızın demografik özellikleri. Heybeliada Tıp Bülteni. 2002 Cilt 8 Sayı 3, s 34-37.
 • Dalkılıç O., Yurteri G., Saraç S., Ofluoğlu H. Sarkoidozda Solunum fonksiyon testleri ile hastalığın evresi arasında bir korelasyon var mı?. Heybeliada Tıp Bülteni. 2002 Cilt 8 Sayı 3, s 27-29.
 • Özkarafakılı A., Dalkılıç O.,Saraç S., Yurteri G., Demiroz ÖF., Kıral H., Arman B. Etyolojik faktörlerin dekortikasyon zamanlamasına etkisi. Heybeliada Tıp Bülteni. 2003 Cilt 9 Sayı 3, s 31-35.
 • Dalkılıç O. KOAH’ ın epidemiyolojisi. Klinik Aktüel Tıp dergisi. Ağustos 2006, Cilt 11 Sayı 9, S 5-8.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

 • Karamustafaoğlu M., Yurteri G., Aksöz İ., Dalkılıç O.Poland sendromu( bir olgu

nedeniyle). TÜSAD 25. ulusal kongresi(poster sunumu) 1999.

 • Yurteri G, Saraç S, Dalkılıç O, Ofluoğlu H, Demiröz Ö.F. Diyabetik ve diyabetik

olmayan akciğer tüberkülozlu olguların klinik özelliklerinin karşılaştırılması. Toraks Derneğİ

4. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster Sunumu). Toraks Dergisi cilt 2, ek 1,s113,Nisan 2001.

 • Özkarafakılı A. Dalkılıç O. Saraç S., Yurteri G., Demiroz ÖF., Kıral H., Arman B.

Etyolojik faktörlerin dekortikasyon zamanlamasına etkisi(Sözel sunum). Toraks Derneği 5.

yıllık kongresi bildiri özetleri kitabı; Toraks Dergisi cilt 3, ek 1,s 66, Nisan 2002.

 • Dalkılıç O, Kayhan S. Difteri-Tetanos(DT) aşısı yerine yanlışlıkla i.m. BCG aşısı yapılan

40 çocuğun 1 yıllık izlem sonuçları. Toraks Derneği 7. yıllık kongresi bildiri özetleri(Poster

Sunumu 475). Mayıs 2004.

 • Dalkılıç O.,Furuncuoğlu Y., Apuhan T. Uyku testi yapılan olgularımızın demografik

özellikleri ve test sonuçlarının değerlendirilmesi. TUTD 8. Ulusal uyku ve bozuklukları

OLGU SUNUMLARI

 • Özaslan H., Dalkılıç O. Afacan İ. Odabaşı Ş. Morgagni Hernisi: Olgu sunumu. SSK Vakıf

Gureba Eğitim Hastanesi Dergisi. 2003 Cilt 1, No 1, 51-54.

 • Dalkılıç O., Özaslan H. Bir olgu nedeniyle pulmoner emboli ve tanı yöntemleri. Hospital

Dergisi. 2006, s: 26-29

KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIKLARI

 • Dalkılıç O. Gebelik ve Göğüs Hastalıkları. Sağlıklı Hamilelik Kitabı. s72-92

KATILDIĞI ARAŞTIRMALAR

 • TÜPEG çalışması(devam ediyor),
 • Hastanın semptom değişkenliğiyle ilgili algısı. PACO; Ağır KOAH hastalarıyla düzenlenen kesit çalışması. (2008)

ALDIĞI SERTİFİKALAR

 • TUTD; Temel Uyku Tıbbı Kursu Sertifikası; Ocak 2008
 • TUTD; İleri Uyku Kursu Sertifikası; Mart 2008
 • UYKUDER; 3. Polisomnografi sertifika programı; Kasım 2010
 • TORAKS; Uyku Bozuklukları Kurs Sertifikası(teorik+ pratik); 2010

KATILDIĞI ULUSAL-ULUSLARARASI KONGRELER/KONGRE KURSU

 • 14.ERS kongresi; Glasgow/ İngiltere, 2004
 • TÜSAD 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Haziran 1999
 • TORAKS; 3. Bahar Toplantısı, İstanbul, Nisan 1999 -Kurs: Bilimsel araştırmalarda protokol geliştirme ve bilimsel makale yazımı.
 • TORAKS; 5. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2002
 • TORAKS; 6. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2003 -Kurs: Astım ve Rhinit tedavisi kursu.
 • TORAKS; 7. Yıllık Kongresi, Antalya, 2004
 • TORAKS; 8. Yıllık Kongresi, Antalya, Mayıs 2005 -Kurs: Göğüs Hastalıkları hekimleri için temel iç hastalıkları kursu.
 • TUTD: 7. Ulusal uyku ve bozuklukları kongresi, Bodrum, Ekim 2006 -Kurs: Polisomnografi kursu.
 • TUTD: 9. Ulusal uyku tıbbı kongresi, Kuşadası, Kasım 2008
 • TUTD: 10. Ulusal uyku tıbbı kongresi, Antalya, Aralık 2009
 • TORAKS; 12. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2009
 • TORAKS; 13. Yıllık Kongresi, İstanbul, Mayıs 2010
 • TORAKS; 14. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2011
 • TORAKS; 15. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2012
 • TÜSAD; Solunum 2012, 34. Ulusal Kongresi. Çeşme, Ekim 2012

 KATILDIĞI KURS, SEMPOZYUM ve SEMİNERLER

 • Allerji-Astım sempozyumu. 1998
 • Çocuk ve erişkinde tüberküloz sempozyumu. 1999
 • TÜSAD 25. Ulusal kongresi; Solunum yolu allerjik hastalıklar kursu, İstanbul, 1999
 • TÜSAD 25. Ulusal kongresi; Özel bronkoskopik girişimler kursu, İstanbul, 1999
 •  Toraks Radyolojisi Derneği; Toraksın uygulamalı BT anatomisi kursu, Ocak 1999
 • Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Kursu, 1 ay. İstanbul Üniversitesi Tıp fakültesi. 2001.
 • Cerrahpaşa tıp eğitimleri; Allerjiler sempozyumu, İstanbul, Mart 2001.
 • 6.Bilimsel toraks radyolojisi toplantısı. İstanbul, Haziran 2001
 • TUSAD; Akciğer hastalıkları tedavisinde yenilikler sempozyumu, Konya, Mart 2004
 • Cerrahpaşa Tıp Eğitimleri; Solunum Fonksiyon Testleri Kursu. Aralık 2005
 • World Asthma Meeting, June, 2007
 • TORAKS; NIMV endikasyonları ve uygulaması kursu. Haziran 2008
 • Türk Toraks Derneği; Mesleki Gelişim Kursu; İstanbul. Ocak 2011
 • TUTDER; 5. İleri uyku teknisyen kursları; Hisar Hospital, Şubat 2011
 • TÜSAD; KOAH günleri, İstanbul, Mart 2012
 • TÜSAD; Astım ve Allerjide Tanı Testleri Kursu; Süreyyapaşa, Mayıs 2012

ALDIĞI ÖDÜLLER

 • İKAV: Deprem Yardım Ödülü, (1999)
 • Hisar Hospital: 5. Yıl Çalışma Onur Ödülü. (2010)
 •  TUTDER: Kongre Katkısı Teşekkür Plaketi. (2012)

KURS/KONGRE OTURUM BAŞKANLIKLARI ve SUNUMLAR

 • TUTDER: Uyku teknisyenliği kursu; 2 kez Oturum Başkanlığı.
 • Sunu; Uyku ile ilgili tanımlar ve sınıflandırılması.
 • Sunu: PSG, elektrotlar, sensörler, hastanın hazırlanması.

VERDİĞİ SEMİNER, KURS ve KONFERANSLARDAN BAZILARI

 • Hasta Memnuniyeti, 2007
 •  Pre ve Post-Operatif Akciğer sorunları, 2007
 •  Uyku Bozuklukları ve Tedavisi, 2008
 •  Uyku Laboratuvarı ve Kullanım Alanları, 2007
 •  Her Şeyin Başı Sağlık, Almanya, 2008
 •  Astım ve Tedavisi,Hemşirelik Eğitimi. 2010
 •  Sigara ve Sağlık, Turkcell Kurumsal Bina Personeli

İlgili Bölümler