Yükleniyor...

BİLGİLER

-
İngilizce
hizir.yilmaz@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • Hisar Hospital Intercontinental

Uzm. Dr. Hızır Yılmaz tıp eğitimini Uludağ Üniversitesinde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden alan Dr. Yılmaz, mesleki kariyerini özel kurumlarda devam ettirmiştir.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Çocuk Acil
 • Enfeksiyon Hastalıkları
 • Allerjik Hastalıklar

Lisans: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Ereğli Aziziye Sağlık Ocağı, Pratisyen ;1992-1993
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Asistan; 1993-1997
 • Konya Vakıf Hastanesi, ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı;1997-2012
 • Mevlana Universitesi Tıp Fakültesi, ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı; 2012-2016
 • Erdem Çakmak Hastanesi, ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 2016-2017
 • Pendik Bölge Hastanesi, ÇocukSağlığı ve Hastalıkları Uzmanı:2017-2023

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türkiye Milli Pediatri Cemiyeti

Uluslar arası yayınlar:
1. Oran B. Çalışkan Ü. Oran İ. Taştekin A. Yılmaz H. Yaşar N.C. Erkul İ. High Dose İntravenoz Methylprednizolon İn TAR Syndrome. Tr. J. Of. Medical Sciences. 1994, 22:59-60
2. Oran B. Kabakuş N. Yılmaz H. Kasap F. Oran İ. Erkul I. What İs Your Diagnosis. Tr. J. Of. Medical Sciences 1994 22:295-296.
3. Oran B. Çeri A. Yılmaz H. Kabakuş N. Ayçiçek A. Erkul İ. Hydrocephalus İn Mumps Meningoencephalitis: Case Report. The Pediatric Infectious Disease Jounal 1995, 14:724-725.
4. Hüsnü Alptekin, Hatice Işık, Fatih Kayhan, Hızır Yılmaz, Refika Selimoğlu, Aysel Kıyıcı. Gebelikte Sigara İ çmenin Fetal Umblikal Kord BDNF (BrainDerived Neurotrophic Factor) Düzeylerine Etkisi, Eur J Health Sci 2016;2(2):35-39

Ulusal yayın ve bildiriler:
1. Oran B. Yaşar C.Y. Çeri A. Yılmaz H. Çalışkan Ü. Erkul İ. Ventriküler Septal Defekt Görülen Bir Aicardi Sendromu (We present a Ventricular septal defect as a case of Aicardi syndrome) Yeni Tıp Dergisi 1995, 12: 344-345.
2. Koç H, Yılmaz H, Reisli İ, Oran B, Taştekin A, Altunhan H, Erkul İ. Kongenital Anomaliler Ve Ebeveyn Akrabalık İlişkisi (Relationship between Congenital malformation and parental consanguinity). Yeni Tıp Dergisi 1999, 16: 82-84.
3. Koç H, Yılmaz H, Reisli İ, Çakır M, Altunhan H, Taştekin A, Erkul İ. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfeksiyonları, (Nosocomial infections at newborn intensive care unit). Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1999 15: 93-98
4. Koç H, Reisli İ, Yılmaz H, Taştekin A, Çakır M, Çalışkan Ü, Erkul İ. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisi Prematüre Mortalite İstatistikleri (1992-1998), (The mortality rates of premature babies in neonatal intensive care unit, faculty of medicine , universty of Selçuk, 1992-1998). Klinik Bilimler Ve Doktor 2000, 6 : 98-102
5. Oran B. Kabakuş N. Yılmaz H. Kasap F. Özel A. Oran İ. Erkul İ. Bir İkiz Eşinde Tek Taraflı Pulmaner Agenezi. Olgu Sunumu (Case report: Unilateral pulmonary agenesis). XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri Türk Dünyası Tıp Bilimleri Kongresi. 11-14 Mayıs 1994-Kayseri.
6. Oran B. Müsevitoğlu A. Ayçiçek A. Kabakuş N. Yılmaz H. Erkul İ. Hidrosefaliye Yol Açan Ağır Bir Kabakulak Meningoensefalit olgu sunumu (Case the of Mumps meningoencephalitis and hydrocephalus). XXX.VIII. Milli Pediatrı Kongresi.18-21 Eylül 1994-Trabzon.
7. Kabakuş N. Oran B. Altunhan H. Yılmaz H. Ayçiçek A. Erkul İ. Çocuklarda Nadir Yerleşimli Osteoid Osteoma Vakası.(Rare localization of pediatrric Osteoid Osteoma in children) VIII. Pediatrik Tümörler Ve Tıpta Yenilikler Kongresi. 1-5 Mayıs 1995-Mersin.
8. Ayçiçek A. Oran B. Müsevitoğlu A. Yılmaz H. Çalışkan U. Erkul I. Epistaksisle Gelen Bir Tifo Vakası (A case of typhoid fever with epistaksis). XXXIX. Milli Pedıatri Kongresi 4-8 Haziran 1995-ANKARA
9. Koç H. Yılmaz H. Oran B. Erkul I. Altunhan H. Gülyüz A. 1992-1996 Yıllarında Yenidoğan Servisimize Yatan Hastaların Değerlendirilmesi Ve Mortalite İstatistikleri (Istatistics of patient in neonatal intensive care unit and mortality) “XLI. Milli Pediatri Kongresi. 27-30 Haziran 1997 – Van
10. Koç H, Yılmaz H, Reisli İ, Çakır M, Altunhan H, Taştekin A, Erkul İ. Yenidoğan Hastane Enfeksiyonları (Nosocomial ifection in neonatal period) . IX Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Ekim 1998 – Mersin.
11. Koç H, Yılmaz H, Reisli İ, Oran B, Taştekin A, Altunhan H, Erkul İ. Kongenital Anomaliler Ve Ebeveyn Akrabalık İlişkisi (Congenital malformation and parental consanguinity). IX Ulusal Neonatoloji Kongresi. 25-28 Ekim 1998 – Mersin.
12. Koç H, Reisli İ, Yılmaz H, Taştekin A, Çakır M, Çalışkan Ü, Erkul İ. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisi Prematüre Mortalite İstatistikleri (1992-1998) (The mortality rates of premature babies in neonatal intensive care unit, faculty of medicine , universty of Selçuk, 1992-1998). XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. 19-23 Mayıs 1999 – Ankara.