Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa SAĞLAM, Bölüm Başkanı

KARDİYOLOJİ

Doğum Yeri - Tarihi:
Yabancı Dil: Ingilizce
E-Mail: mustafa.saglam@hisarhospital.com
Telefon: 0216 524 13 00

Randevu Al

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994
 • Uzmanlık: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000
 • Doçentlik: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Profesörlük: 2013

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Emsey Hastanesi  2012 – 2016
 • Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2003 – 2012
 • Ünye Devlet Hastnesi 2000 – 2003
 • Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1996 – 2000
 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD 1995 – 1996

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
 • Koroner Arter Hastalıklarını Görüntülemede Efor Testi
 • Ambulatuvar Kardiyak İzleme
 • Balon ValvüloplastiHolter İzlemi
 • Geçici Kalp Pili

Üyesi Olduğu Kuruluşlar :

 • Türk Radyoloji Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Kardiyoloji

İlgili Bölümler