BİLGİLER

Rize - 1962
İngilizce
atimuragaoglu@hisarhospital.com
0216 524 13 00

GÖREV ALDIĞI HASTANELER

 • HISAR HOSPITAL INTERCONTINENTAL

1962 yılında Rize’de doğan Prof. Dr. Ayşen Timurağaoğlu 1979 – 1985 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimin ardından 1987 – 1992 yılları arasında Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi almıştır. 1993 – 1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji alanında Yan Dal eğitimi almış, 2000 yıllında Doçent ve 2006 yılında ise Profesör olmuştur.

University of Wales College of Medicine Department of Haematology’de eğitim almış ve çalışmalarda bulunmuştur.

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Kemik İliği Nakli
 • Akut Lösemiler
 • Multiple Myeloma
 • Lenfomalar (Hodgkin – Hodgkin dışı)
 • Myelodisplastik Sendromlar

Lisans: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık: Şişli Etfal Hastanesi İç Hastalıkları

 

EĞİTİM ALDIĞI ve ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

 • Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanlığı
 • University of Wales College of Medicine Department of Haematology
 • Boğaziçi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
 • Şişli Etfal Hastanesi 2. Dahiliye Servisi
 • Balıkesir Gönen ilçesi Merkez Sağlık Ocağı
 • Hematoloji
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi
 • Hematoloji Uzmanlık Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • European Haematology Association
 • Hemaferez Derneği
 • Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği

1. A. Timurağaoğlu, F.Sürücü, M. Nalçacı, G. Dinçol, Y, Pekçelen, Anemia and thrombocytopenia due to parvovirus B-19 infection in a pregnant woman. Journal of Medicine 28:245-249, 1997.

2.  Y. Pekçelen, A. Timurağaoğlu, Conversion of an acute leukemia from a mixed phenotype to lymphoid phenotype. Am J Hematol 3:259, 1998.

3.  A.Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, L. Ündar, Irreversible renal failure in a patient with chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine. Ann Hematol 78: 1999.

4.  A. Timurağaoğlu, D. Çolak, D. Öğünç, İ. Karadoğan, L. Ündar, Hepatitis C virus association with Non-Hodgkin’s Lymphoma. Haematologia 29: 301-304,1999.

5. A.Timurağaoğlu, A.Duman, G. Öngüt, O.Saka, İ.Karadoğan. The significance of autoantibodies in non-Hodgkin’s Lymphoma. Leukemia and Lymphoma. 40:119-122, 2000.

6. D. Öğünç, M. Gültekin, D. Çolak, A. Timurağaoğlu, G. Öngüt, G. Mutlu, sDm Hathi, L. ündar. Bacteriemia caused by Brevibacterium species in a patient with chronic lymphocytic leukemia. Haematologia 32: 151-154, 2002.

7. İ. Gölbaşı, C. Türkay, A. Timurağaoğlu, S. Özden, A. Belgi, H. Akbaş, Ö. Bayezid. The effect of Pentoxiphyllin on hemolysis in patients with double cardiac prosthetic valve. Acta Cardiol 58: 379-383, 2003

8. E. Çoban, A. Timurağaoğlu, M. Meriç. Iron deficiency anemia in the elderly: Prevalence and endoscopic evaluation of the gastrointestinal tract in outpatients. Acta Haematol 110: 25-28, 2003.

9. E. Çoban, A. Timurağaoğlu, M. Özdoğan. Endothelial dysfunction in patients with white coat hypertension. J Hum Hypertens. 18: 71-2, 2004.

10. A. Timurağaoğlu, E. Çoban, M. Özdoğan. Is there an increased incidence of lymphoproliferative disease in patients with thalassaemia trait? Haema 7: 254-255, 2004.

11. A. Timuragaoğlu, E. Çoban, F. Erbasan. The Importance of Platelet Indexes in Discrimination Between β– Thalassaemia Trait and Iron Deficiency Anemia. Acta Haematol 111: 235-236, 2004.

12. R. Saba, H. Beköz, İ. Karadoğan, D. İnan, A. Bilgin-Uğur, C. Çevikol, K. Temizkan, A. Timurağaoğlu, L. Ündar Septic arthritis due to Aspergillus treated with amphotericin B lipid complex and surgical debridement. J Chemother. 16: 218-20, 2004.

13. E. Çoban, M. Özdoğan, A. Timurağaoğlu. The effect of iron deficiency anemia on the levels hemoglobin A1C in non diabetic patients. Acta Haematol. 112: 126-128, 2004.

14. A. Timurağaoğlu, A. Uğur-Bilgin, D. Çolak, M. Tuncer, İ. Gölbaşı, V. Hazar, B. Kılıçarslan, L. Ündar, A. Demirbaş. Posttransplant Lymphoproliferative disorders in Transplant Recipients. Transplant Proceed , 38: 641-645, 2006.

15. A. Timuragaoglu, S. Dizlek, N. Uysalgil, O. Tosun and K. Yamac. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism in adult patients with lymphoproliferative disorders and its effect on chemotherapy. Ann Hematol 85:863-868, 2006.

16. A. Timuragaoglu, C. Özkaynak, S. Tüzüner, F. Bostan, L. Ündar. Improvement of zolendronic acid induced osteonecrosis with Bortezomib. Acta Haematol 118: 203-204, 2007.

17. A. Timurağaoğlu, S. Demircin, S. Dizlek, G. Alanoğlu, E. Kirirş. Microsatellite instability is a common finding in Multiple Myeloma. Clin Lymphoma Myeloma. 9: 371-974, 2009.

18. Yasar D, Karadogan I, Alanoglu G, Akkaya B, Luleci G, Salim O, Timuragaoglu A, Toruner GA, Berker-Karauzum S. Array comparative genomic hybridization analysis of adult acute leukemia patients. Cancer Genet Cytogenet.197: 122-129, 2010.

19. Ozhak-Baysan B, Alastruey-Izquierdo A, Saba R, Ogunc D, Ongut G, Timuragaoglu A, Arslan G, Cuenca-Estrella M, Rodriguez-Tudela JL. Aspergillus alliaceus and Aspergillus flavus co-infection in an acute myeloid leukemia patient. Med Mycol. 48:995-999, 2010.

20. Mendilcioglu I, Bilgen T, Arikan Y, Keser I, Simsek M, Timuragaoglu A. The association between inherited thrombophilias and pregnancy-related hypertension recurrenceArch Gynecol Obstet. Arch Gynecol Obstet. 2011; 284: 837-41. 2010 Nov 12. [Epub ahead of print]

21. Özatlı D, Timurağaoğlu A, Alanoğlu G, Dizlek S, Uysalgil N. BCR-ABL Transcript Level and Neutrophil Alkaline Phosphatase Activity in CML Patients Treated with Imatinib. Int J Hem Oncol 20: 163168, 2010.

22. E. Alkan, A. Timurağaoğlu, R. Saba, D. Öğünç. Listeria monocytogenes meningitis after allogeneic bone marrow transplantation in a patient with MDS-RAEB. J Med Sci 30: 1399-1401, 2010.

23-Cetin Z, Yakut S, Karadogan I, Kupesiz A, Timuragaoglu A, Salim O, Tezcan G, Alanoglu G, Ozbalci D, Hazar V, Yesilipek MA, Undar L, Luleci G, Berker S. Aberrations of Chromosomes 9 and 22 in Acute Lymphoblastic Leukemia Cases Detected by ES-Fluorescence In Situ Hybridization. Genet Test Mol Biomarkers. 2012 May;16:318-23. Epub 2012 Feb 23.

24- Göçmen AY1Burgucu DKaradoğan ITimurağaoğlu AGümüşlü S. The effect of trans-resveratrol on platelet-neutrophil complex formation and neutrophil burst in hypercholesterolemic rats. Exp Clin Cardiol. 2013;18: e 111-4.

25-Timurağaoğlu AThe role of the nurses and technicians for stem cell mobilisation and collection. Transfus Apher Sci.2015;53: 30-3. Epub 2015 Jun 29.

YURTİÇİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

1. A. Durmuş, S. Durmuş, S. Karul, H. Yurtsever, “Dispeptik şikayeti olanlarda helicobacter pylori üzerine yapılmış klinik çalışma”, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 2: s. 195-201, 1993.

2. A. Durmuş, S. Durmuş, H.Yurtsever, Akut miyokard infarktüsünde kompleman sistemi,Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 47:119-122, 1993.

3. S. Karul, A. Durmuş, H. Yurtsever, H. Kaptanoğulları, Tüylü hücreli lösemi ve alfa- interferon kullanımı, Türkiye Hastane Tıp Dergisi, 47:116-118,1993.

4. A. Timurağaoğlu, D. Sargın, Y. Tangün, Akut lenfoblastik lösemilerin immünofenotiplemesinde immünfloresan ve immünenzim tekniklerinin karşılaştırılması. Türk Onkoloji dergisi 4: 44-48, 1997.

5. A. İrfanoğlu, M. Nalçacı, T. Atamer, H. Keskin, A patient with large granular lymphocytic leukemia(T-LGL), clinical, hematological findings and treatments. Med. Bull. Istanbul 31:100-103, 1998.

6. H. Çelebi, A. Timurağaoğlu. Demir metabolizmasında yenilikler. Güncel Gastroenteroloji 2/3, 280-284, 1998.

7. S. Berker-Karaüzüm, A. Timurağaoğlu, G. Lüleci, İ. Karadoğan, E. Kurtoğlu, L. Ündar. Erişkin dönemde hematolojik malignansi gözlenen olgularda sitogenetik bulgular. Türk Hematoloji Onkoloji dergisi, 4: 208-213, 1999.

8. A. Timurağaoğlu, M. Yanaşık, S. Yenisoy, H. Çelebi. Akut Lösemilerde Ki-67 içeriği ile remisyon oranlarının karşılaştırılması. Türk Hematoloji Onkoloji dergisi, 4: 200-203, 1999.

9. M.K. Balcı, A. Timurağaoğlu, H. Altunbaş, Ü. Karayalçın, İ. Karadoğan, L. Ündar. Normal plasma von Willebrand Factor and thrombomodulin levels in type 2 diabetic patients with & without retinopathy. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research 17: 144-149, 1999.

10. A. Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, C. Ertuğrul, L. Ündar. Increased serum soluble CD23 and soluble IL-2R levels in haematologic malignencies. Turkish Journal of Haematology 16:167-169,1999.

11. A. Timurağaoğlu, S. Berker-Karaüzüm, İ. Karadoğan, G. Lüleci, L. Ündar. The effect of karyotype on induction therapy in adult acute myeloblastic leukemia patients. Turkish Journal of Haematology 16:113-116,1999.

12. D. Evcik, A. Timurağaoğlu, B. Bütün. Nonspesifik eklem ağrılarına serum Ferritin düzeylerinin etkisi. Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 5: 165-168, 1999.

13. A. Timurağaoğlu, Ü. Karayalçın, H. Altunbaş, M.K. Balcı, L. Ündar. Plasma von Willebrand factor levels correlate with soluble interleukin-2 receptor levels in type 2 diabetes mellitus patients with retinopathy. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Research, 18: 6-9, 2000.

14. A. Timurağaoğlu İrfanoğlu, D. Öğünç, G. Öngüt, C. Öğüş, E. Tercan, T. Vural. The Frequency of Pneumocystis carinii in patients with haematologic malignancies and pneumonia. Turkish Journal of Haematology, 18:131-135, 2001.

15. İ. Gölbaşı, C. Türkay, N, Şahin, A. Timurağaoğlu, E. Akbulut, H. Gülmez, Ö. Bayezid. Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde koroner bypass cerrahisi. Türk Göğüs, kalp Damar Cerrahisi Dergisi 9:49-50, 2001.

16. E. Çoban, A. Duman, M. Artaç, D. Dinçer, A. Timurağaoğlu. Situs inversus totalis ve akalazya: Bir olgu sunumu. Türkiye klinikleri gastroenterohepatoloji dergisi. 13:99-102, 2002.

17. E. Çoban, A. Timurağaoğlu. Yaşlı hastalarda demir eksikliği anemisine yaklaşım. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi. 24: 267-270, 2004.

18. A.Timurağaoğlu , A. Uğur-Bilgin , M. Tuncer, İ. Gölbaşı, D. Çolak, S. Dizlek, G. Karpuzoğlu, Posttransplant lymphoma in renal and heart allograft recipients: A single center experience Turk J Haematol 22:173-178, 2005.

 

Uluslar arası KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1. Y. Pekçelen, A. İrfanoğlu (Durmuş) ‘Conversion of an acute leukemia from a mixed phenotype to lymphoid phenotype’, XIII. th meeting of the international society of haematology, 3-8 Eylül, İstanbul, 1995, s:589.

2. A. İrfanoğlu, F. Sürücü, M. Nalçacı, ‘Anemia and thrombocytopenia due to parvo virus B19 infection in pregnant woman’,XIII. meeting of the international society of haematology, 3-8 Eylül, İstanbul, 1995, s: 725.

3. A. İrfanoğlu, M. N.alçacı, T. Atamer,’A patient with large granular lymphocytic leukemia(T-LGL), clinical, hematological findings and treatments’,XIII.th meeting of the international society of haematology, 3-8 Eylül, İstanbul, 1995, s: 827.

4. A.Odabaşoğlu, B.Savaş, L.Ündar, A.Timurağaoğlu, M.K. Balcı, ‘ Subjective and objective assessment of clodronate ( c ) in metastatic bone lesions’, Supportive Care in Cancer ,Vol.5, No.2, March 1997, pg:179.

5. L.Ündar, A. Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, ‘ Myelodysplastic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura’ Leukemia Research 21:suppl 1, s10, 1997.

6. A.Timurağaoğlu, M. K. Balcı,  İ.Karadoğan, H.Altunbaş, F.Öztürk, Ü. Karayalçın, L.Ündar, ‘Plasma vWF levels correlate with plasma interleukin-2 receptor (sIL-2R) levels in type 2 diabetics with background retinopathy. Thrombosis and Haemostasis, supp. June 1997, pg:113. (XVI th congress of the International Society on Thrombosis and Haemostasis.

7. İ.Karadoğan, A.Timurağaoğlu, L.Ündar, Increased serum soluble CD23 and soluble IL-2R levels in haematologic malignancies.XIV th meeting of the International Society of Haematology, P-582 (pg215), Aug 30- Sept 4 Stocholm,1997.

8. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, L.Ündar, Low serum stem cell factor levels in acute myeloblastic leukemia. XIV th meeting of the International Society of Haematology, P-020 (pg61), Aug 30- Sept 4 Stocholm,1997.

9. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, L.Ündar, Fludarabine-induced irreversible renal failure in a patient with chronic lymphocytic leukemia. XIV th meeting of the International Society of Haematology, P-171 (pg102), Aug 30- Sept 4 Stocholm,1997.

10. İ.Karadoğan, A.Timurağaoğlu, S. Akça, L.Ündar, Resolution of psoriatic skin lesions in a patient with chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine. XIV th meeting of the International Society of Haematology, P-172 (pg102), Aug 30- Sept 4 Stocholm,1997.

11. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, L.Ündar, Low serum stem cell factor levels in acute myeloblastic leukemia. American Society of Hematology, thirty-ninth meeting december 5-9, 1997. Blood (1997) 90, suppl 1:234b.

12. MA. Sarıkaya, İ.Karadoğan, A.Timurağaoğlu, B. Savaş, L. Ündar, ‘ Stem cell factor (SCF) receptor densities are not different in cord blood and peripheral blood mononuclear cells’. American Society of Hematology, thirty-ninth meeting december 5-9, 1997. Blood (1997) 90, suppl 1:151b.

13. İ.Karadoğan, Mustafa Özdoğan, A. Timurağaoğlu, E.Kurtoğlu, L.Ündar, ‘ Automated plateletpheresis does not effect endothelial cell function in volunteer donors.’ Haemostasis (abstracts) 28; Supp 2, 323, 1998.

14. A. Timurağaoğlu, M. Yanaşık, B. Savaş, İ. Karadoğan, L. Ündar, The effect of P-gp and Ki-67 to induction chemotherapy in acute leukemias. Haematologica vol. 84 (EHA-4 Abstract Book); pg 228, June 1999.

15. A. Timurağaoğlu, D. Evcik, Serum ferritin levels correlate with nonspesific arthralgia. Haematologica vol. 84 (EHA-4 Abstract Book); pg 283; June 1999.

16. A. Timurağaoğlu, H. Beköz, İ. Karadoğan, L. Ündar. First line therapy in immune thrombocytopenic purpura; standard dose or high dose methyl prednisolone. The Hematology Journal vol. 4 (EHA-8 Abstract Book); pg 230, abstract no: 0764. June 2003.

17. A. Timurağaoğlu, H. Beköz, İ. Karadoğan, L. Ündar. The clinical approach to extranodal non Hodgkin’s lymphomas. The Hematology Journal vol. 4 (EHA-8 Abstract Book); pg 104, abstract no: 0326. June 2003.

18. A. Uğur Bilgin, İ. Karadoğan, B. Avcı, R. Ören, F. Gencay-Yılmaz, F. Erkan, A. Timurağaoğlu, E. Kurtoğlu, L. Ündar. Side effects of dimethyl sulfoxide (DMSO) infusion during peripheral blood stem cell transplantations (PBSCT). The Hematology Journal vol. 4 (EHA-8 Abstract Book); pg 79, abstract no: 0240. June 2003.

19. A. Timurağaoğlu, A. Uğur Bilgin, H. Beköz, K. Temizkan, İ. Karadoğan, L. Ündar. Peripheral blood stem cell mobilization with ESHAP and G-CSF in patients with relapsed and/or refractory Hodgkin’s disease and Non-Hodgkin’s Lymphoma. Blood American Society of Hematology 45. annual meeting program and abstracts. (ASH abstract book). Pg 414b, abstract no: 5383. Dec 6-9 2003 San Diego, California USA.

20. Gültekin Süleymanlar, Emine Koyuncu, Ayşen Timurağaoğlu, İbrahim Başarıcı, Seray Dizlek. Effect of ACE and angiotensinogen gene polymorphisims on carotid intima media thickness in patients with primary hypertension. 3rd World Congress of Nephrology. Nephrology 10: suppl June, pg: A112, (abstract no: M-PO60038) 26-30 june 2005, Singapore.

21.   Gültekin Süleymanlar, Emine Koyuncu, Ayşen Timurağaoğlu, Seray Dizlek. Effect of ACE and angiotensinogen gene polymorphisims on renal dysfunction in patients with primary hypertension. 3rd World Congress of Nephrology. Nephrology 10: suppl June, pg: A104, (abstract no: M-PO60008) 26-30 june 2005, Singapore.

22. Gültekin Süleymanlar, Emine Koyuncu, İbrahim Başarıcı, Ayşen Timurağaoğlu, Seray Dizlek, Selim Yalçınkaya. Effect of ACE and angiotensinogen gene polymorphisims on left ventricular mass index in patients with primary hypertension. 3rdWorld Congress of Nephrology. Nephrology 10: suppl June, pg: A113, (abstract no: M-PO60040), 26-30 june 2005, Singapore.

23.   M. Aydemir, S. Dizlek, N. Uysalgil, G. Gündüz, A. Timurağaoğlu. The BCR/ABL transcript with two different PCR technics in patients with CML. XXX. World Congress of International Society of Haematology, pg 83, (abstract no 149-sözel). 28.09-10.02. 2005, Istanbul.

24.   G. Gündüz, S. Dizlek, N. Uysalgil, M Aydemir, A. Timurağaoğlu. Is there any importance of different BCR/ABL transcripts in acute lymphoblast leukemia. XXX. World Congress of International Society of Haematology, pg 105, (abstract no 196). 28.09-10.02. 2005, Istanbul.

25. K. Temizkan, S. Dizlek, N. Uysalgil, B. Kılıçarslan, L. Ündar, A. Timurağaoğlu. Determining the bone marrow involvement in patients with B cell non-Hodgkin’s lymphoma with PCR. XXX. World Congress of International Society of Haematology, pg 244, (abstract no 577). 28.09-10.02. 05, Istanbul

26.   A. Timurağaoğlu, E. Kiriş, S. Demircin, S. Dizlek, N. Uysalgil, G. Alanoğlu, L. Ündar. Loss of heterozygosity and microsatellite instability in patients with multiple myeloma.  12th Congress of the European Hematology Association, Haematologica, the hematology journal, suppl no:1 pg 381, June 7-10 2007, Vienna, Austria.

27.   M. Yakıcıer, T. Acun, S. Dizlek, A. Timurağaoğlu. A Branched DNA-Based technique for detection of BCR-ABL gene products. 14 th Congress of the European Hematology Association, Haematologica, the hematology journal, Abstract book no:0041 pg 17, June 4- 7, 2009, Berlin, Germany.

28.    O. Salim, N. Gültekin, R. Ören, T. Toptaş, A. Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, L. Ündar. The Effect of Total Parenteral Nutrition on engraftment in adult hematopoietic cell transplantation. 14 th Congress of the European Hematology Association, Haematologica, the hematology journal, Abstract book no:1164 pg 470, June 4- 7, 2009, Berlin, Germany.

29.     A Toylu  ,O Salim ,A Irfanoglu Timuragaoglu. The investigation of 621 patients screened for the JAK2 V617F Mutation 17 th Congress of the European Hematology Association, Haematologica, the hematology journal, Abstract book no:1363, June 14- 17, 2012.

30.    A Toylu ,O Altiok Clark ,O Salim ,A Irfanoglu Timuragaoglu. The expression of RLIP76 and MRP in leukemia cells. 17 th Congress of the European Hematology Association, Haematologica, the hematology journal, Abstract book no:1372, June 14- 17, 2012

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLDİRİLER

1. A. Durmuş, S. Durmuş, H. Yurtsever, H. Tanes, Miyokard infarktüsü ve kompleman sistemi, Türkiye hastane mütehassısları tıp kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-28 Ekim, İstanbul, 1992, s:51

2. S. Karul, A. Durmuş, H. Yurtsever, H. Kaptanoğulları, Tüylü hücreli lösemi ve alfa interforen kullanımı, Türkiye hastane mütehassısları tıp kongresi (Uluslararası katılımlı), 24-28 Ekim, İstanbul, 1992, s:51

3. A.Sarp, B. Baykan-Kurt, A. İrfanoğlu (Durmuş), T. Atamer, S. Bahar, Serebral iskemik atak ile ortaya çıkan protein S eksikliği, XXX. Ulusal nöroloji kongresi, 9-14 Ekim, Adana, 1994, s:75.

4. A. İrfanoğlu (Timurağaoğlu), F. Sürücü, M. Nalçacı ‘7 aylık gebe hastada parvovirüs B19 infeksiyonuna bağlı anemi ve trombositopeni’, XXIV. Ulusal hematoloji kongresi, 11-14 Nisan, İstanbul, 1996, s:226

5. A. İrfanoğlu (Timurağaoğlu), D. Sargın, ’Akut lenfoblastik lösemilerin immünofenotiplemesinde immünfloresan ve immünenzim tekniklerinin karşılaştırılması.’ XXIV. Ulusal hematoloji kongresi, 11-14 Nisan, İstanbul, 1996, s:269

6. A. Timurağaoğlu (İrfanoğlu), İ. Karadoğan, L. Ündar , ‘Myelodisplastik sendrom ve trombotik trombositopenik purpura’, XXIV. Ulusal hematoloji kongresi, 11-14 Nisan, İstanbul, 1996, s: 254

7. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, B. Savaş, A. Savaş, L.Ündar, ‘Akut Miyeloblastik Lösemili Hastalarda Düşük Serum Kök Hücre Faktör Düzeyleri’, XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan, Belek, Antalya, 1997, P 247.

8. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, C.Ertuğrul, L.Ündar, ‘ Hematolojik Malignitelerde Artmış Serum sCD23 ve sIL-2R Düzeyleri’. XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan, Belek, Antalya, 1997, P 276.

9. A. Odabaşoğlu, B. Savaş, L. Ündar, F. Korkmaz, S. Atılgan, L. Başaran, A. Timurağaoğlu, M. K. Balcı, ‘Malign kemik lezyonlarında clodronatın etkisinin subjektif parametrelerle değerlendirilmesi.’ XII. Ulusal Kanser Kongresi, 23-26 Nisan, Belek, Antalya, 1997, P 1.

10. A.Timurağaoğlu, G. Yazıcıoğlu, İ.Karadoğan, D. Çolak, D. Övünç, L.Ündar, ‘Hodgkin dışı lenfomalarda hepatit C virüs prevalansı’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul. sayfa 211.

11. İ. Karadoğan, M. Özdoğan, A.Timurağaoğlu, E. Kurtoğlu, N. Baltaoğlu, Y.Oğuz, L.Ündar. ‘İmmünadsorbsiyon yöntemi ile tedavi edilen otoimmün artrit ve Gullien-Barre Sendromlu iki olgu’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul. sayfa 143.

12. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, L.Ündar, ‘Kronik lenfositik lösemili bir hastada Fludarabin tedavisine bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul. sayfa 265.

13. İ.Karadoğan, A.Timurağaoğlu, L.Ündar, Fludarabine tedavisi sırasında psöriatik deri lezyonları düzelen kronik lenfositik lösemili bir olgu. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul. sayfa 266.

14. A.Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, M.K. Balcı, H. Altunbaş, Firüzan Öztürk, Ü. Karayalçın, L.Ündar. ‘Background retinopatisi olan tip 2 diabetes mellituslu hastalarda plazma von-Willebrand faktör ve solubl interlökin-2 reseptör düzeyleri.’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa  178.

15. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, C.Ertuğrul, L.Ündar, ‘ Hematolojik Malignitelerde Artmış Serum Solubl CD23 ve solubl İnterlökin –2 Reseptör Düzeyleri’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 235.

16. İ. Karadoğan, M. Özdoğan, A.Timurağaoğlu, E. Kurtoğlu, L.Ündar. ‘Plateletferez işleminin donörlerde tümör nekrozis faktör düzeyleri üzerine etkisi’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 144.

17. A.Timurağaoğlu, İ.Karadoğan, B. Savaş, A. Savaş, L.Ündar, Akut miyeloblastik lösemili hastalarda düşük serum kök hücre faktör düzeyleri. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 236.

18. H. Altunbaş İ. Karadoğan, A.Timurağaoğlu, M.K. Balcı, Ü. Karayalçın, L.Ündar. ‘Retinopatisi olan ve olmayan diabetik hastalarda metabolik kontrolün koagülasyon inhibitörleri üzerine etkisi’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 175.

19. A. Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, S. Berker-Karaüzüm, G. Lüleci, L. Ündar, Kemik iliğinde eozinofili ile setreden myelodisplastik sendromlu (MDS-eo) bir olgu. XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 195.

20. M. Sarıkaya, İ Karadoğan, A.Timurağaoğlu, L.Ündar. ‘Sağlıklı erişkin çevresel kanı ile göbek kordon kanı mononükleer hücrelerinde kök hücre faktörü reseptör yoğunluğu’ XXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, 12-15 Kasım 1997, İstanbul, sayfa 182.

21. A.Timurağaoğlu, M. Yanaşık, İ.Karadoğan, B. Savaş, E.Kurtoğlu, L.Ündar, ‘Akut lösemilerde p-glikoprotein ve Ki-67.’ XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 138.

22. A. Timurağaoğlu, S. Berker-Karaüzüm, İ. Karadoğan, E. Kurtoğlu, G. Lüleci, L. Ündar, ‘Erişkin Hematolojik Malignitelerindeki sitogenetik bulgularımız.’ XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 267.

23. E. Kurtoğlu, İ. Karadoğan, A. Timurağaoğlu, ‘İmmünfiksasyon elektroforezinde izlenen monoklonal bandların gösterilmesinde anormal kappa/lambda oranının değeri.’ XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 136.

24. İ.Karadoğan, A. Timurağaoğlu, E.Kurtoğlu, L.Ündar, ‘Trombosit aferezi sağlıklı donörlerde endotel hücre aktivasyonuna yol açmamaktadır’. XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 287.

25. İ.Karadoğan, A. Timurağaoğlu, E.Kurtoğlu, Mustafa Özdoğan, L.Ündar, ‘ İmmünadsorbsiyon yöntemi ile tedavi edilen olgularımız.’ XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 288.

26. G. Günay, A. Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, L. Ündar, ‘Fanconi anemisi ve özafagus karsinomlu bir olgu.’ XXVI. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara. sayfa 295.

27. E. Kurtoğlu, R. Saba, İ. Karadoğan, A. Timurağaoğlu, L. Ündar, ‘Yüksek doz sitozin arabinozid kemoterapisi sonrası ayaktan izlenen hastalarda febril nötropeni sıklığı’ 3. Febril Nötropeni Simpozyumu Program ve özet Kitabı 18-21 Şubat 1999, Antalya, s: 91.

28. E. Kurtoğlu, İ. Karadoğan, R. Saba, A. Timurağaoğlu, L. Ündar, ‘ Allojeneik granülosit transfüzyonu: Akdeniz Üniversitesi deneyimi. 3. Febril Nötropeni Simpozyumu Program ve özet Kitabı 18-21 Şubat 1999, Antalya, s: 139.

29. R. Saba, E. Kurtoğlu, F. Günseren, İ. Karadoğan, D. İnan, A. Timurağaoğlu, L. Ündar, L. Mamıkğolu. Akut lösemili hastalarda febril nötropeni atakları: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Deneyimi. 3. Febril Nötropeni Simpozyumu Program ve özet Kitabı 18-21 Şubat 1999, Antalya, s: 92.

30. R. Saba, E. Kurtoğlu, D. İnan, İ. Karadoğan, A. Timurağaoğlu, L. Mamıkğolu, L. Ündar. Flukonazol Profilaksinin febril nötropenik ataklarda ampirik amfoterasin B başlanması üzerine etkisi. 3. Febril Nötropeni Simpozyumu Program ve özet Kitabı 18-21 Şubat 1999, Antalya, s: 130.

31. D. Evcik, A. Timurağaoğlu. Nonspesifik eklem ağrılarında serum ferritin düzeylerinin etkisi. XVII. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Kongresi (Uluslar arası katılımlı) bildiri özet kitabı, 16-21 Mayıs 1999, Antalya, s:52.

32. Ö. Arslan, M. Arat, F. Çokça, O. Memikoğlu, A. Timurağaoğlu, M. A. Çiftçioğlu, E. Tekeli, O. İlhan, H. Koç. Transfüzyona bağlı graft versus host hastalığı: Türkiye’de tanımlanan ilk olgu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 11-13 Kasım 1999, İstanbul, s. 264.

33. A. Timurağaoğlu, C. Tan, H. Dikici, M. Özdoğan, İ. Karadoğan, E. Kurtoğlu, L. Ündar. Hodgkin dışı lenfomalı olgularımızın klinik özellikkleri. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 11-13 Kasım 1999, İstanbul, s.109. (Sözel bildiri)

34. A. Timurağaoğlu, A. Duman, M. Gültekin, İ. Karadoğan, F. Öztürk, E. Kurtoğlu, L. Ündar. Hodgkin dışı lenfomalı hastalarda otoimmün göstergelerin değerlendirilmesi. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu. 11-13 Kasım 1999, İstanbul, s.108

35. S. Berker-Karaüzüm, A. E. Manguoğlu, G. Lüleci, E. Kurtoğlu, A. Timurağaoğlu, V. Hazar, A. Yeşilipek, A. Küpesiz, L. Ündar. Hematolojik malignansilerde sitogenetik çalışmalar. IV. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi genetic Kongresi. 3-6 Mayıs 2000, İzmir s:221. (Sitogenetik poster başarı ödülü almıştır.)

36. Akbulut E., Gölbaşı İ., Timurağaoğlu A., Türkay C., Gülmez H., Kabukçu M., Bayezid Ö. Protez kapak replasmanı sonrası izlenen hemolizde pentoksifillin etkinliğinin değerlendirilmesi. 6. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi kongresi 21-25 Ekim, 2000, Antalya.

37. F. Erbasan, E. Çoban, C. Demirekin, A. Timurağaoğlu, G. Yakupoğlu. Pansitopeni ile seyreden bir erişkin osteopetrozis vakası. XXVIII. Ulusal Hematoloji kongresi 1-4 kasım 2000 İzmir.

38. F. Erbasan, C. Demirekin, E. Çoban, E. Tercan, A. Timurağaoğlu, G. Yakupoğlu. Demir eksikliği ve talasemi taşıyıcılarının tanısında hematolojik indekslerin rolü. XXVIII. Ulusal Hematoloji kongresi 1-4 kasım 2000 İzmir.

39. F. Erbasan, E. Çoban, A. İrfanoğlu-Timurağaoğlu. Talasemi taşıyıcıları ve demir eksikliği olanlarda eritrosit ve trombosit indekslerinin karşılaştırılması. 3. Ulusal İçhastalıkları kongresi, 26-30 eylül 2001, Antalya.

40. H.Alakuş, G. Öğünç, C. Arıcı, İ. Karadoğan, A. Timurağaoğlu, L. Ündar, E. Tercan. ITP’li olguların splenektomisinde laparoskopik cerrahinin açık cerrahiye üstünlüğü. 5 Ulusal Endoskopik, Laparoskopik cerrahi kongresi, Mart 2002.

41. A. Timurağaoğlu, S. Austine, K.Mills. Kimerizm Analizi; Jel veya Kapiller Elektroforez Yöntemlerinin Karşılaştırılması. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 5. (sözel bildiri)

42. A. Timurağaoğlu, V. Valsh, L. Pearce, K. Mills, AK Burnett. Minimal Rezidüel Hastalık ve Kantitatif PCR: Bir olgu. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 192.

43. A. Uğur Bilgin, İ. Karadoğan, B. Avcı, A. Timurağaoğlu, H. Beköz, K. Temizkan, R. Saba, L. Ündar. Lösemili Hastalarda FLAG/IDA Kemoterapi Protokolünün Etkinliği ve Yan Etkileri. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 221 .

44. H. Beköz, K. Temizkan, A. Timurağaoğlu, A. Uğur Bilgin, İ. Karadoğan, L. Ündar. Hodgkin dışı lenfomalı olgularımızın değerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 232.

45. K. Temizkan, B. Kılıçarslan- Akkaya, H. Beköz, A. U.Bilgin, İ. Karadoğan, A. Zahmakıran, A. Timurağaoğlu, E. Özel, K. özgen, G. karpuzoğlu, L. Ündar. Appendisin Primer Lenfoması. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 234.

46. K. Temizkan, H. Beköz, A. Timurağaoğlu, A. Uğur Bilgin, İ. Karadoğan, L. Ündar. Hodgkin Hastalığı tanılı olguların klinik dğerlendirilmesi. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 25-28 Ekim, 2002, Antalya. Bildiri özet no: 372

47. E. Çoban, A. Timurağaoğlu, M. Özdoğan. Beyaz Önlük hipertansiyonu olan bir vaka grubundaki plasma vWF düzeyleri. V. Ulusal hipertansiyon ve böbrek hastalıkları kongresi. 21-25 Mayıs 2003 Antalya (sözel bildiri, s-003).

48. A. Timurağaoğlu, A. U. Bilgin, M. Tuncer, İ. Gölbaşı, B. Kılıçaslan, D. Çolak, S. Dizlek. Transplantasyon sonrası gelişen lenfoproliferatif hastalık olguları.  XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Bildiri özet no: sözel-26

49. A. U. Bilgin, İ. Karadoğan, H. Beköz, A. Timurağaoğlu, F. G. Yılmaz, F. E. Özel, R. Ören, E. Armutçu, L. Ündar. Multipl Myelom tanılı hastalarda periferik kök hücre transplantasyonu sonuçları. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Bildiri özet no: sözel-56.

50. H. Beköz, K. Temizkan, A. U. Bilgin, F. G. Yılmaz, A. Timurağaoğlu, İ. Karadoğan, B. Çoban, L. Ündar. Refrakter/relaps lenfomalı hastalarda ESHAP+G-CSF ile periferik kök hücre mobilizasyon etkinliğinin değerlendirilmesi. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Bildiri özet no: 251.

51. E. Çoban, A. Timurağaoğlu, M. Özdoğan, M. Meriç. Yaşlı Hastalarımızda demir eksikliği anemisi sıklığı ve etyolojik değerlendirme. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi. 10-14 Ekim 2003, İstanbul. Bildiri özet no: 125.

52.   Mustafa Çetiner, Hüseyin Beköz, Cafer Adıgüzel, Figen Noyan, İhsan Karadoğan, ışık Kaygusuz, Ayşen Timurağaoğlu,Tülin Fırat Tuğlular, Levent Ündar. Akut Lenfoblastik Lösemi ve lenfoblastik lenfoma tedavisinde HİPER-CVAD kemoterapisinin toksisite profile (iki merkez deneyimi). Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi. 23-28 Eylül 2004, Antalya, s:139.

53.   Ayşen Timurağaoğlu, Onur Ercan, Hüseyin Beköz, Kamil Temizkan, Seray Dizlek, Uğur Bilgin, Levent Ündar. Akut Lösemilerde FLT3-ITD sıklığı ve önemi. Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi. 23-28 Eylül 2004, Antalya, s:64 (sözel sunu).

54.   Hüseyin Beköz, Ayşen Timurağaoğlu, Kamil Temizkan, Seray Dizlek, Berkant Avcı, Uğur Bilgin, İhsan Karadoğan, Meral Gültekin, Levent Ündar. Erişkin akut lenfoblastik lösemilerinde BCR-ABL füzyon geninin sıklığı. Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi. 23-28 Eylül 2004, Antalya, s:75.

55.   Erkan Çoban, Ayşen Timurağaoğlu, Mustafa Özdoğan. Diabetik olmayan hastalarda demir eksikliği anemisinin hemoglobin A1c düzeylerine etkisi. Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi. 23-28 Eylül 2004, Antalya, s:97.

56.   Kamil Temizkan, Ayşen Timurağaoğlu, Hüseyin Beköz, Uğur Bilgin, seray Dizlek, İhsan Karadoğan, Meral Gültekin, Levent Ündar. Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi. 23-28 Eylül 2004, Antalya, s:121.

57.  Timurağaoğlu A, Uğur Bilgin A, Çolak D, Tuncer M, Gölbaşı İ, Hazar V, Kılıçarslan B, Demirbaş A. Transplantasyon sonrası gelişen lenfoproliferatif hastalık olguları. Türkiye organ nakli derneği 8. kongresi. 22-24 haziran 2005, Ankara, s.28 (sözel sunu).

58.   M. Yaman, G. Mutlu, M. Gültekin, D. Çolak, A. Timurağaoğlu, R. Saba, V. Hazar, T. Vural, G. Ongut. Febril nötropenik malignensili hastalarda kandidemi tanısında PZR yönteminin değeri. 7. Febril Nötropeni Simpozyumu, 23-26 şubat 2006 Ankara, s:163.

59. Ayşen Timurağaoğlu, Güçhan Alanoğlu, Seray Dizlek, Nilay Uysalgil, Feyzi Bostan, Levent Ündar. Değişik BCR/ABL transcriptlerinin imatinib mesylate tedavisine etkisi. XXXII. Ulusal hematoloji kongresi, 8-12 kasım 2006, Antalya. (sözel sunu) (Klinik Laboratuar Dalında Bildiri Ödülü almıştır).

60. Erhan Alkan, Feyzi Bostan, Ayşen Timurağaoğlu, Dilara Öğünç, Aynur Uğur-Bildiri,  Ender Soydan, Rabin Saba, Levent Ündar. Allogeneik kök hücre nakli sonrası listeria monocytogenes menenjiti. XXXII. Ulusal hematoloji kongresi, 8-12 kasım 2006, Antalya. s.149

61. Feyzi Bostan, Güçhan Alanoğlu, Seray Dizlek, Nilay Uysalgil, Levent Ündar, Ayşen Timurağaoğlu. Kronik Myelositer lösemide farklı BCR/ABL transcriptleri. XXXII. Ulusal hematoloji kongresi, 8-12 kasım 2006, Antalya. s.168

62. Ayşen Timurağaoğlu, Can Özkaynak, Serdar Tüzüner, Feyzi Bostan, Levent Ündar. Osteonekrozda güvenle kullanılabilecek ve etken bir ajan: Bortezomib. XXXII. Ulusal hematoloji kongresi, 8-12 kasım 2006, Antalya. s.187.

63. Güçhan Alanoğlu, Ayşen Timurağaoğlu, Nermin Karahan, Mehmet Yıldırım. İmatinib Mesylate tedavisi sırasında gelişen Pitriasis Rosea benzeri döküntü: Olgu sunumu. XXXIII. Ulusal hematoloji kongresi, 16-20 ekim 2007, Ankara. s.156.

64. Güçhan Alanoğlu, Murat Yarıktaş, Mert Köroğlu, Metin Çiriş, Aylin Korcum, Ayşen Timurağaoğlu. Solum güçlüğü ile baş vuran multiple myeloma olgusu. XXXIII. Ulusal hematoloji kongresi, 16-20 ekim 2007, Ankara. s.170.

65. Ayşen Timurağaoğlu, Evren Kiriş, Sema Demircin, Seray Dizlek, Nilay Uysalgil, Güçhan Alanoğlu, Levent Ündar.  Multiple myelomada mikrosatellite instabilite ve heterozigozite kaybı. XXXIII. Ulusal hematoloji kongresi, 16-20 ekim 2007, Ankara. s.59. (sözel sunu) (Erkim İlaç Endüstri Ödülü almıştır).

66. Durmuş Burgucu, Ayşen Timurağaoğlu, İhsan Karadoğan, Levent Ündar. Hematopoetik kök hücre krioprezervasyonunda saklama süresinin apoptoza etkisi. XXXIII. Ulusal hematoloji kongresi, 16-20 ekim 2007, Ankara. s.172.

67. M. Cengiz Takıcıer, Tolga Acun, Seray Dizlek, Ayşen Timurağaoğlu.“Dallı DNA“ (Branched DNA) teknolojisi ile BCR-ABL füzyon gen ürünlerinin saptanması. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. S. 48.

68. Deniz Bilgin, Seray Dizlek, Güçhan Alanoğlu, Ayşen Timurağaoğlu. Multiple Myeloma hastalarında P15, P16, DAP-Kinase, E-Catherin ve HMLH1 gen metilasyonu. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. S. 59.

69. Ozan Salim, Nezahat Gültekin, Rahime Ören, Ayşen Timurağaoğlu, İhsan Karadoğan, Levent Ündar. Erişkin hematopoetik kök hücre nakli yapılan hastalarda total parenteral beslenme ve engrafman ilişkisi. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. S. 176.

70. Nurten Basat, Abidin Basat, Burcu Bayezit, Ayşen Timurağaoğu. Kan merkezi donörlerinde yapılan bir anket. 4.Ulusal Hemaferez Kongresi  kitabı, s232, p-17. 24-27 Eylül 2009 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

71. Zafer Çetin, Bahar Akkaya, Ayşen Timurağaoğlu, Hüseyin Bağcı, İrem Hicran Özbudak, Sibel Berker Karauzum. İnsan lenfoma dokularında CAPRİN1 Protein ekspresyonu profilinin belirlenmesi. 37. Ulusal Hematoloji Kongresi, 19-21 Ekim 2011, Ankara abstract no: 0350 (sözel).

72. Esin Gülen, Aslı Toylu, Ayşen Timurağaoğlu. Karaciğerde Demir Metabolizması ilişkili Gen Ekspresyonlarının Demir Yüklenmesi ile Değişimi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 kasım 2012, Antalya, abstract no: 0255.

73. Özden Altıok Clark, Aslı Toylu, Ozan Salim, Ayşen İrfanoğlu Timurağaoğlu.  Lösemi Hücrelerinde RLIP 76 ve MRP Gen Ekspresyonlarının Karşılaştırılması. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 kasım 2012, Antalya, abstract no: 0497.

74. Emel Ekşioğlu Demiralp, Aysın Tulunay, Mehmet Ali Özcan, Faize Yüksel, Klara Dalva, Şenay İpek, Ferah Budak, Olga Meltem Akay, Gülcihan Demirel, Ayşen Timurağaoğlu, Melike Ulubahşi, Nihal Mete Gökmen, Çiğdem Atay, Arzu Yurtçu, Özgür Albayrak, Gülderen Yanıkkaya Demirel. Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri İmmünfenotiplemesi: Standart Raporlama. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 kasım 2012, Antalya, abstract no: 0637

75. Sibel Berker, Ozan Salim, Zafer Çetin, Çiğdem Aydın Acar, Orhan Kemal Yücel, Ayşen Timurağaoğlu, İhsan Karadoğan, Levent Ündar. 17P Delesyonuna Sahip Multiple Myeloma ve Kronik Lenfositer Lösemi Tanılı Olgularda Moleküler Sitogenetik Markırlar ve Terapi Sonuçlarının İncelenmesi. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 kasım 2012, Antalya, abstract no: 0223

76. Ozan Salim, Esin Avşar, Ayşen Timurağaoğlu, Levent Ündar. Klivusta Plazmasitoma Bağlı Altıncı kranyal Sinir Basısı: Multipl Miyelomda Alışılmış-dışı Bir Başvuru Nedeni Olarak Çift Görme (üç olgu). 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 kasım 2012, Antalya, abstract no: 0454

 

Diğer yayınlar

Kemoterapi alan hasta el kitapçığı 2010, Antalya.

Editörlük: Türkiye Klinikleri Hematoloji Onkoloji dergisi, Moleküler Hematoloji Özel Sayısı, 2009.

Kitap bölümü: Gölbaşı, İ., A. Timurağaoğlu, ve Ö. Bayezid.  “Kalp transplantasyonu sonrası geç komplikasyonlar, yaşam süresi ve kalitesi” Kalp transplantasyonu,Akdeniz Üniversitesi yayın No:84,  Editör: Ö. Bayezid,13,405-42,7(2003).

Çeviri: Mosby’s Crash Course- İç Hastalıkları- Editör: Wilfred Yeao, çeviri ed. Gültekin Süleymanlar, İnci Süleymanlar, Serhat Ünal, Ankara, 2001.

DOKTOR YAZILARI

Sağlığınız bizim için her şeyden değerli...