Op. Dr. Pakize EKER BALCIOĞLU

Op. Dr. Pakize EKER BALCIOĞLU

GENEL CERRAHİ

Doğum Yeri – Tarihi : Tarsus / 1974
Yabancı Dil : İngilizce, Almanca
Telefon : 0216 524 13 00

Eğitim :

 • Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi – İngilizce Tıp
 • Uzmanlık: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Eğitim Aldığı ve Çalıştığı Kurumlar :

 • Marmara Üniversitesi Hastanesi
 • Atlas Hastanesi
 • Maltepe Ersoy Hastanesi
 • Sultanbeyli Ersoy Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları :

 • Hemoroid (Basur) – İlaç tedavileri ve Ağrısız Longo Yöntemi
 • Anal Fissür (Çatlak) – İlaç tedavileri ve Cerrahi
 • Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) – Günübirlik Lokal Kapalı Cerrahi Yöntemi
 • Yağ bezeleri
 • Yıllık Meme Muayenesi ve Takipleri ( Mamografi ve Meme USG)
 • Fibrokistik Meme ( Meme Kistleri ve Fibroadenom )
 • Kasık Fıtığı ( Açık ve Laparoskopik Cerrahi )
 • Göbek Fıtığı ( Açık ve Laparoskopik Cerrahi )
 • Ameliyat Yeri Fıtıkları ( Açık ve Laparoskopik Cerrahi )
 • Gastroskopi (Mide Endoskopisi)
 • Kolonoskopi ( Barsak Endoskopisi)
 • Kolon Polip Takipleri
 • Rektoskopi
 • Rektosigmoidoskopi

Tüm Uzmanlık Üniteleri :

 • Genel Cerrahi
 • Endoskopi Ünitesi

EĞİTİM DURUMU ve ALINAN ÜNVANLAR

1985-1992         Orta ve Lise Öğrenimi :

                        Özel Tarsus Lisesi,Tarsus, İçel

1993-1999         Yüksek Okul Öğrenimi :

                        İstanbul Üniversitesi, CerrahpaşaTıp Fakültesi ( İngilizce Tıp Bölümü ),

Cerrahpaşa, İstanbul

2000-2005         Uzmanlık Öğrenimi :

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi A.D., İstanbul

 

Alınan Ünvanlar :

 

Tıp Doktoru

( İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü’nden 1999 tarihli diploma ile verilmiştir. )

Genel Cerrahi Uzmanlık Belgesi

( 28.6.2005 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.’ da yapmış olduğu uzmanlık eğitimi sonunda verilmiştir. )                                                                     

 

ALANINDAKİ TECRÜBELERİ

2000-2005         Marmara Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi A.D.’da 4 yıl 9 ay 6 gün süre

ile Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

2005                 Marmara Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi A.D.’ da Genel Cerrahi Uzmanlığı ve  Endoskopi Ünitesi Uygulamaları ( Haziran – Kasım 2005 )

2000-2005         Marmara Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi A.D.’da Laparoskopik Cerrahi Eğitimi ve  Uygulamaları

2003-2005         Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. Endoskopi Ünitesinde Gastroskopi ve Kolonoskopi Eğitimi ve Uygulamaları

2002                 SSK Süreyyapaşa Hastanesinde 1 ay süre ile Vasküler Cerrahi  Eğitimi ve  

 Uygulamaları                     

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 2 ay süre ile Patoloji Rotasyonu

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 1 ay süre ile Anestezi ve Reanimasyon

Rotasyonu

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 2 ay süre ile Kadın Hastalıkları ve Doğum

Rotasyonu

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 2 ay süre ile Göğüs Cerrahisi Rotasyonu

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 1 ay süre ile Üroloji Rotasyonu

2003                 Marmara Üniversitesi Hastanesi’nde 2 ay süre ile Ortopedi ve Travmatoloji Rotasyonu

2005- 2013       Atlas Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ( Staff ) ve Endoskopi Ünitesi Şefi

2013 – 2017       Maltepe Ersoy Hastanesi  Genel Cerrahi Uzmanı ( Staff ) ve Endoskopi Ünitesi Şefi     ( Staff )

2013 – 2017      Sultanbeyli Ersoy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı ( Staff ) ve Endoskopi Ünitesi Şefi (Part time )

DENEYSEL ARAŞTIRMALAR ve EĞİTSEL KATKILAR

Uzmanlık Tezi :

Sıçanlarda polipropilen yama üzerine uygulanan polietilen glikol ve metilen mavisi karışımının adhezyon oluşumu üzerindeki etkisi, 2005

Katıldığı Kongre – Kurs ve Bilimsel Toplantılar :

·         Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi, Aralık 2002, Bursa

·         Kronik Venöz Yetmezlik ve Hemoroidal Hastalık Sempozyumu, Ocak 2003, İstanbul

·         Cerrahi İnfeksiyonlar Kursu, Mayıs 2003, İstanbul

·         Marmara Üniversitesi Asistan Temel Eğitim Becerileri Kursu, Aralık 2003, İstanbul

·         Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2004, Belek, Antalya

·         Ulusal Cerrahi Kongresi Vasküler Onarım Teknikleri Kursu, Mayıs 2004, Belek, Antalya

·         16.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, Haziran 2004, İstanbul

·         Marmara Üniversitesi Deneysel Hayvan Araştırma Laboratuvar Çalışmaları Kursu, Mart 2005, İstanbul

·         Cerrahi Gastroenteroloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, Eylül-Ekim 2005, İstanbul

·         Ulusal Cerrahi Kongresi, Mayıs 2006, Beldibi, Antalya

Katkıda Bulunulan Yabancı Dilde Makaleler :

( İlk evliliğindeki soyadı ile yayınlanmıştır )

1-Do antimicrobial susceptibility patterns of colonic isolates of Bacteroides species change after antibiotic prophylaxis with cefoxitine during elective abdominal surgery?

Toprak NU, Güllüoğlu BM, Cakici O, Akin ML, Demirkalem EKER P, Celenk T, Söyletir G.

World J Surg. 2005 Oct;29(10):1311-5.

PMID:16142428

2-A possible role of Bacteroides fragilis enterotoxin in the aetiology of colorectal cancer.

Toprak NU, Yagci A, Gulluoglu BM, Akin ML, Demirkalem EKER P, Celenk T, Soyletir G.

Clin Microbiol Infect. 2006 Aug;12(8):782-6.

PMID:16842574

3-The distribution of the bft alleles among enterotoxigenic Bacteroides fragilis strains from stool specimens and extraintestinal sites.

Ulger Toprak N, Rajendram D, Yagci A, Gharbia S, Shah HN, Gulluoglu BM, Akin LM, Demirkalem EKER P, Celenk T, Soyletir G.

Anaerobe. 2006 Apr;12(2):71-4. Epub 2005 Dec 13.

PMID:16701617

4-Retained abdominal gallstones during laparoscopic cholecystectomy.

Manukyan MN, Demirkalem EKER P, Gulluoglu BM, Tuney D, Yegen C, Yalin R, Aktan AO.

Am J Surg. 2005 Apr;189(4):450-2.

PMID:15820459

5-Left-sided paraduodenal hernia: report of a case.

Cingi A, Demirkalem EKER P, Manukyan MN, Tuney D, Yegen C.

Surg Today. 2006;36(7):651-4.

PMID:16794804

6-Analysis of p53 gene polymorphisms and protein over-expression in patients with breast cancer.

Akkiprik M, Sonmez O, Gulluoglu BM, Caglar HB, Kaya H, Demirkalem EKER P, Abacioglu U, Sengoz M, Sav A, Ozer A.

Pathol Oncol Res. 2009 Sep;15(3):359-68. doi: 10.1007/s12253-008-9129-6.

PMID:19048399

 

 

Katkıda Bulunulan Türkçe Makaleler :

 

Başaran G, Ekenel M, Demirkalem EKER P, Çakır T, Güllüoğlu BM, Gümüş M, Dane F, İyikesici S, Kaya H, Yumuk F, Turhal S (2004) Evre I ( T1N0M0) Meme Kanseri : Patolojik bulgular ve Klinik Değerlendirme. Türk Onkoloji Dergisi. Cilt 19,Sayı 2

 

Akut Appendicitis Kitabı (Ake-Andren Sandberg – Bahadır M Güllüoğlu) Türkçe Çevirisi . Introduction to appendix vermiformis, appendicitis and appendectomy. Demirkalem EKER P/Aktan AÖ ( baskıda )

 

Kongre Bildirileri ve Sunumları :

·         The 7th Egyptian Digestive Diseases Week January 25-31,2009 Cairo,Egypt

The Egyptian Society for the Study of Endoscopy and Hepato-Gastroenterology in collaboration with World Organization of Digestive Endoscopy ( OMED ) and British Society of Gastroenterology (BSG)

NBI vs CHROMOENDOSCOPY – Uluslararası Konuk Konuşmacı ( İngilizce Sunum )

 

 

·         XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongre Bildirisi, Eylül-Ekim 2002 Kemer, Antalya

Ülger N, Çakıcı Ö, Güllüoğlu BM, Demirkalem EKER P, Akın ML, Çelenk T, Aktan AÖ, Söyletir G. Proflaktik Antibiyotik Alan Cerrahi Hastalarında Barsak Florası  Bacteroides Fragilis Grubu Bakterilerinde Antibiyotiklere Direnç GelişimininAraştırılması – Sözlü Sunum

 

·         Ulusal Cerrahi Kongre Bildirisi, Mayıs 2004, Belek, Antalya

Solmaz Ö, Demirkalem EKER P, Çağlar H, Kaya H, Akkirpik M, Düşünceli F, Abacıoğlu U, Güllüoğlu BM, Şengöz M, Sav A, Özer A. Türk Toplumunda Sağlıklı  Bireylerde ve Meme Kanseri Olan Hastalarda p53 Geni Polimorfizmi Sıklığı;Polimorfizm Varlığı Sağkalımı Etkiliyor Mu ? – Sözlü Sunum

 

·         Ulusal Cerrahi Kongre Bildirisi, Mayıs 2004, Belek , Antalya

Manukyan MN, Demirkalem EKER P, Gülluoğlu BM, Tüney D, Yeğen C, Yalın R, Aktan AÖ.Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Karın İçerisine Düşen Safra Taşlarının Bırakılması Hastalar İçin Sorun Yaratır Mı ? Uzun Dönem Takip Sonuçları – Sözlü Sunum

 

·         XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu Bildirisi, Ekim 2004, Gaziantep  Akpulat S, Kaya H, Demirkalem EKER P, Güllüoğlu BM, Arıbal E.  Memenin İnvaziv  Mikropapiller Karsinomları; İmmünhistokimyasal Çalışma ve Mikrometastaz Taraması – Sözlü Sunum

 

·       The 29th European Society for Medical Oncology Congress 29 October – 2 November 2004, Vienna, Austria  Clinical outcome of breast cancer (BC) patients (pts) with pT1N0M0 disease  Basaran Gul Atalay; Ekenel Meltem; Demirkalem Pakize; Cakir Tebessum; Gulluoglu Bahadir; Gumus Mahmut; Dane Faysal; Iyikesici Salih; Yumuk Fulden; Turhal Serdar

 

·         Ulusal Fıtık Kongre Bildirisi, Mayıs 2005, Kapadokya

Cingi A, Demirkalem EKER P, Manukyan MN, Tüney D, Yeğen C.   Sol Paraduodenal Herni Olgu Sunumu – Poster Sunumu

 

·         VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongre Bildirisi, Eylül 2005, İstanbul

Uğurlu MÜ, Demirkalem EKER P, Güllüoğlu BM.  Kilolu Kadınlarda Meme Kanseri Cerrahisi Öncesi Profilaktik Antibiyotik Kullanımı; Prospektif Randomize Kontrollü Çalışma – Sözlü Sunum

 

·         VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongre Bildirisi, Eylül 2005, İstanbul

Uğurlu MÜ, Demirkalem EKER P, Özkan Ünlü F, Aksoy S, Gündüz H, Güllüoğlu BM.   Konvansiyonel Aksiller Diseksiyon Sonrasında Programlı Kol ve Omuz Egzersizi  Yapılmasının Kol-Omuz Hareketleri ile lenfödem üzerine etkisi ; Prospektif Karşılaştırmalı Randomize Çalışma – Sözlü Sunum

 

·         Mide ve Onikiparmak Barsağı Hastalıkları Sağlık Semineri, Mart 2006 , İstanbul      Ümraniye Belediyesi Konferans Salonu – Sağlık Semineri   Demirkalem EKER P, Dağ A

 

·         Konstipasyon ve Tedavisi  Sağlık Semineri, Nisan 2006 , İstanbul  Ümraniye Belediyesi Konferans Salonu – Sağlık Semineri   Demirkalem EKER P, Dağ A

 

·         2006 Antalya Ulusal Cerrahi Kongresi Poster Sunumu ,Beldibi, Antalya

Demirkalem EKER P,Cingi A, Manukyan MN  Sıçanlarda polipropilen yama üzerine uygulanan polietilen glikol ve metilen mavisi karışımının  adhezyon oluşumu üzerindeki etkisi – Poster Sunumu

 

Üyelikler :

Surgical Infection Society – America – Üye 2003

International Society of Surgery – Aktif Üye

Türk Cerrahi Derneği – Üye

Türk Tabipler Birliği –  Üye 2005

DİĞER AKTİVİTELER ve İLGİLENİLEN ALANLAR

Yönetim Temsilcilikleri :

1987-1992        Özel Tarsus Lisesi, Öğrenci Temsil Kurulu Başkanlığı

Sosyal ve Kişisel Beceriler :

·         Paramedikal Makale Köşe Yazarlığı

Doktor Dergisi , ( Aylık Dergi ) Türkiye   KADIN CERRAH Köşesi  2003-2010

Web Site Adresi : https://tr-tr.facebook.com/Doktor-Dergisi-213365265354008/

Fiyonk Dergisi , ( Aylık Dergi ) Ege Bölgesi   2007

·         Tarsus Rehberi ( www.tarsusrehberi.com ) web sitesinde 2002-2005 Sağlık Köşesi Yazarlığı

·         Çok iyi derecede bilgisayar kullanımı

            Operatörlük

Office ( Word, Excel, Powerpoint, Acsess)

Web sitesi tasarımcılığı ve HTML

Program operatörlüğü ( SPSS İstatistik programı, Jasc Paint Shop Pro, Photoshop vb.)

 

·2002  Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. Web Sitesinin Kurulum ve Güncellenmesi

 

·2005  TÜRKİYE’NİN EN GENİŞ ENDOSKOPİ FOTOĞRAF ARŞİVİ Web Sitesi Kurulum-Güncelleme-Editörlüğü

 

·2005  MEME KANSERİ BİLGİ BANKASI Web Sitesi Kurulum ve Editörlüğü

 

·2005  ANATOMİ ve CERRAHİ NOTLARI Web Sitesi Kurulum ve Editörlüğü

 

·  2003  Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. 1985-2003 tarihleri arasında yapılan tüm ameliyatların ( lokal ve genel anestezi altında ) excel formatında bilgi bankasının oluşturulması ve günlük kayıt takibi

 

·  2003  Marmara Üniversitesi Genel Cerrahi A.D. 1999-2004 tarihleri arasında yapılan tüm meme kanseri ameliyatları ve takiplerinin excel formatında  bilgi bankasının oluşturulması ve düzenli hasta takipleri

İlgili Bölümler