Davranış Nörolojisi ve Demans Kliniği

845 Nöroloji

Alzheimer tipi demans, Alzheimer dışı dejeneratif demanslar, vasküler demans gibi süreçlerde gereğinde nörokognitif  test uygulaması ile tanı ve tedavi yapılmaktadır.