Davranım Bozuklukları

Davranım Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde insanlara ve hayvanlara yönelik saldırgan davranışlar, güvenliği tehdit, hırsızlık ve kuralların ciddi bir biçimde ihlal edilmesi görülür ve aşağıdaki belirtileri gösterirler.

  • Çoğu zaman başkalarına karşı kabadayılık eder, gözdağı verir ya da gözünü korkutur.
  • Çoğu zaman kavga dövüş başlatır.
  • Başkalarının ciddi bir biçimde fiziksel olarak yaralamasına neden olabilecek bir silah kullanmıştır (değnek, taş, kırık şişe bıçak).
  • İnsanlara ve hayvanlara karşı fiziksel olarak acımasız davranmıştır.
  • Başkasının gözü önünde hırsızlık yapma, birini cinsel etkinlikte bulunmak için zorlama meydana gelmiş olabilir.
  • Ciddi bir hasar vermek amacıyla isteyerek yangın çıkartma, ya da başkalarının malına mülküne zarar verme gerçekleşmiş olabilir.
  • Bir başkasının mülküne zorla girme, sık yalan söyleme olabilir. On-üç yaşından önce ailenin yasaklarına karşın çoğu zaman geceyi dışarıda geçirme, sık okuldan kaçma, ya da en az iki gece evden kaçma gibi davranışsal belirtiler gösterebilirler.

Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin önemli bir kısmında dikkat eksikliği hiperaktivite bulunmaktadır. Bu sorunlarda çocuk ergen psikiyatrisi devreye girer.