Çocukluk Çağında Kanser Hastalıkları ve Cerrahi Tedavileri

  • Böbrek tümörleri
  • Sinir elemanları kaynaklı tümörler
  • Yumuşak doku tümörleri
  • Lenf bezi tümörleri
  • Karaciğer tümörleri
  • Akciğere yayılan tümörlerin cerrahi tedavisi
  • Over, testis tümörleri
  • Diğer organlara ait tümörler