Boşaltım Sistemi ve Üreme Organlarına Ait Cerrahi Hastalıklar

bosaltim_sistemi_cerrahi
  • Böbrek kistleri, tümörleri ve taş hastalığı
  • Böbrek üreter bileşke darlıkları (UPJ darlığı)
  • Üreter mesane bileşke darlıkları (UVJ darlığı)
  • Üreter genişlemesi, taşları
  • Vezikoüreteral reflü (İdrarın mesaneden üretere geri kaçışı)
  • Mesane enfeksiyonları, taş hastalığı
  • Karın ön duvarının oluşmamasına bağlı mesanının karın dışına açılması
  • Erkek çocuklarda üretranın alta açılması (hipospadias)
  • İnmemiş testis, hidrosel, spermatik kord kisti
  • Epididimoorşit (testis iltihabı), balanit -postit (sünnet derisi iltihabı) ve prostitit gibi enfeksiyonlar
  • Sünnet
  • Kız çocuklarda over kistleri, torsiyonu
  • Hymenin (kızlık zarı) kapalı olması, labial yapışıklıklar

Doktorlarımız

Op. Dr. Ali GÖZÜKÜÇÜK

ÇOCUK CERRAHİSİ