Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

550 Genel
Zehirlenme, kaza, ameliyat veya ağır hastalık nedeniyle yoğunbakım tedavisi ihtiyacı olan süt çocuğu ve çocukluk çağı yoğunbakım hizmetleri; 20 yataklı genel yoğunbakım ünitesi içindeki tek hastalık yoğunbakım odalarında verilmektedir.