Çocuk Kalp ve Damar Hastalıkları

Minik Kalplerin Geleceği İçin; Düşlenilenin Ötesinde Sağlık Hizmetleri

Tüm dünyada, doğumsal kalp hastalıkları en sık görülen doğum anomalileri arasında birinci sırada yer alıyor. Doğuştan kalp hastalığı görülme sıklığının tüm dünyada yaklaşık %1 olduğu göz önüne alındığında her yıl yaklaşık 12 bin yeni, doğuştan kalp hastası ile karşılaşıyoruz. Yenidoğan dönemindeki ilk 30 gün içerisinde yaşanan bebek ölümlerinin %15’i doğumsal kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Kalp hastalığı ile doğan bebeklerin yarısından fazlası mutlaka cerrahi tedaviye gereksinim duyar. Yılda en az 6 bin yeni hastaya kalp ameliyatı gerekir. Son yıllarda cerrahi, anestezi, teknoloji ve yoğun bakım tekniklerindeki ilerleme sayesinde doğuştan kalp hastalıkları ile doğan çocukların %90’ından fazlası yapılacak olan ameliyat ve girişimlerle normal veya normale yakın bir hayat kalitesine, hayatta kalma olasılığına sahip olur. Atrial Septal Defekt (ASD), Ventriküler Septal Defekt (VSD) gibi basit kalp delikleri ve Pulmoner Stenoz gibi kalp kapaklarındaki darlık olan durumlarda eğer ameliyat ile tedavi gerekiyorsa bunların çok büyük bir oranı ameliyattan sonra tamamen normal bir kalp ile sağlıklı yaşıtlarıyla ayni aktiviteleri yapabilir hale gelebilirler. Hisar Intercontinental Hospital bünyesindeki Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi İleri Tanı ve Tedavi Merkezi’nin bilgi, deneyim ve modern teknolojik imkânlarıyla, önceleri umutsuz gibi görünen kalp ve damar hastalıkları artık iyileştirilebiliyor.

Neden Çocuk Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi İleri Tanı ve Tedavi Merkezi?

Hisar Intercontinental Hospital modern mimarisi ve ileri tıp teknolojilerini kullanan akademik ve uzman hekim kadrosuyla, bilgi ve beceriyi bir arada harmanlayan eğitimli hemşireleriyle çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde konsey yaklaşımıyla hizmet sunuyor.

1. Ameliyathaneler  

Hastanemiz bünyesindeki 7 ameliyathanenin 2’si Çocuk Kalp ameliyatlarının yapılabilmesi için özel olarak dizayn edilmiştir. Ameliyathanelerimiz geniş odaları, sterilizasyonu korumayı kolaylaştıran steril ve yarı steril koridorları, güvenli ilaç kullanım sistemi PYXIS ve güvenliği sürekli kontrol edilen anestezi cihazları ile donatılmıştır. Ameliyat odalarının tamamı, içeriden dışarıya pozitif basınçta hava akımı sağlayarak mikropların ve yabancı maddelerin odaya girmesini engelleyen steril hava akım sistemine sahiptir. Ameliyat odalarında, anestezi cihazları, tüm sistemler ve aletler tavandan özel sistemlerle (pendant) asılı tutularak sterilizasyona ve ergonomik kullanıma uygun hale getirilmiştir.

2. Yoğun Bakım Hizmetleri

Minik kalplere yapılmak zorunda olan bu büyük müdahaleler sonrasındaki bakım, hastalığın iyileşme seyrini de önemli ölçüde etkileyen başlıca tedavi basamaklarından birini oluşturur. Hisar Intercontinental Hospital’ın Yenidoğan Yoğun Bakım ve Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri bu hassas ve şefkatli bakım için özel olarak dizayn edilmiştir. Dünyada kabul gören en güncel uygulama olan ünite içerisinde her hastanın ayrı odasının bulunması, hastanemizde de titizlikle gerçekleştirilmektedir. Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi’nde, her odanın başında bulunan özel hemşire bankoları ile hasta takipleri ideal şartlarda yapılmakta, ünite içerisinde oluşturulmuş özel bölümde hasta, yatağından kaldırılmadan tüm vücut yıkaması gerçekleştirilebilmektedir. Yataklar ve küvözler; acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmıştır. Yaşamsal işlevleri gösteren monitörleri, damar yolu ile verilen ilaçların hız kontrolünü sağlayan elektronik enjektör ve serum pompaları, aspirasyon, yapay solunum ve kalbin fonksiyonlarını inceleyen cihazları ve diğer ekipmanları ile en etkili tedavi ve bakıma olanak sağlamaktadır.

3. Deneyim, Bilgi ve Uzmanlık

Hastanemizde multidisipliner tedavi yaklaşımımız ile, yaşamın her döneminde ihtiyaç duyulabilecek her türlü sağlık hizmeti sunulabilmektedir. Türkiye’nin saygın tıp fakültelerinden mezun olmuş ve dünyanın önemli sağlık merkezlerinde eğitim görmüş, özellikli tedavilerde uzmanlaşmış, dünya tıp literatürüne yayınlarıyla sürekli katkı sağlayan seçkin bir hekim kadrosuyla hizmet sunulmaktadır. Objektif verilere dayalı, bilimsel çalışmalarla doğruluğu kanıtlanmış güvenilir tanı ve tedavi yöntemleri Hisar Intercontinental Hospital’ın akademisyen ve uzman hekimleri tarafından uygulanmaktadır. Hisar Intercontinental Hospital Çocuk Kardiyolojisi ve Kalp Cerrahisi ekibimizin, kendi alanlarında uzun yıllardan beri cerrahi ve tıbbi tedavilerden elde ettikleri başarılarla, deneyimi başarıya dönüştürdüklerinin göstergesidir.

4. İleri Teknolojinin Kullanımı için Yüksek Düzeyde Yatırım

Çocuk kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi de, diğer hastalıklarda olduğu gibi başarılı bir tedavi için büyük önem taşıyor. Hisar Intercontinental Hospital olarak, minik kalplerin hastalıklarının tanı ve tedavisinde hekimlerimizin daha emin adımlarla hareket etmesini sağlamak için yüksek yatırım maliyetleri gerektiren, günümüzün ileri teknolojilerine sahip modern donanımı, hastanemize kazandırmış bulunuyoruz. Hastanemizde, tüm tetkik sonuçları bilgisayar ortamında görüntülenerek arşivlenebildiği, PACS sistemi ve ilaç hatalarının önüne geçen, bilgisayarlı ilaç hazırlama sistemi PYXIS ile gelişmiş tıbbi hizmet altyapısı kullanılmaktadır. Her türlü tanı ve tedavi işleminin yanı sıra acil cerrahiler de 7 gün 24 saat yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi kadrosuyla hizmet vermektedir.  Tıp teknolojisini kullanımdaki misyonumuz; “Doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli, en hızlı ve en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktır.”

Tanıda Hız ve Üstünlük Kazandıran İleri Teknolojimiz

1. Ekokardiyografi: Çocuğun kalbinde oluşan zayıf elektrik akımını saptayan ve kalp atımını EKG kağıdına kayıt eder.

2. Fetal Ekokardiyografi: Hamileliğin 16. Haftasından itibaren, anne karnındaki bebeğin, kalbi ve kalbinden çıkan damarların yapısının incelenebildiği, kalp hastalığı varlığına işaret eden bulguları saptayan ileri teknoloji bir ultrasonografi cihazdır.

3. Transözofajiyel Ekokardiyografi:Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz veya akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda Transözofajiyel Ekokardiyografi yöntemiyle yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılmasını sağlayan cihazdır.

4. Anjiyo (Kalp Kateterizasyonu-Anjiyokardiyografi): Kasık bölgesinden atar veya toplardamarlar içerisine yerleştirilen ve kalbe kadar ilerletilen ince bir katater yardımıyla kalp ve damarlardaki anomaliler saptanabiliyor.